Thiết lập Google Analytics cho trang mặt tiền cửa hàng địa phương

Khi người dùng nhấp vào quảng cáo hàng lưu kho tại chỗ, họ sẽ đi đến trang mặt tiền cửa hàng địa phương của bạn. Trang mặt tiền cửa hàng địa phương của bạn là trang do Google lưu trữ giới thiệu các sản phẩm mà bạn có tại cửa hàng gần người dùng. Trang mặt tiền cửa hàng địa phương cũng làm nổi bật thông tin về công ty của bạn, chẳng hạn như biểu trưng thương hiệu và chi tiết về cửa hàng như vị trí và giờ làm việc.

Để giúp bạn hiểu được hành vi của người dùng trên trang mặt tiền cửa hàng địa phương của bạn, hãy sử dụng Google Analytics. Analytics cho phép bạn đánh giá hành vi trực tuyến như số lượt xem trang và số lần nhấp để nhận chỉ đường hoặc gọi điện cho cửa hàng của bạn.

Thiết lập Google Analytics

Dưới đây là các bước để bắt đầu với Google Analytics. Khi đã hoàn tất các bước sau, bạn sẽ sẵn sàng nhận dữ liệu về trang mặt tiền cửa hàng địa phương.

Bước 1: Chọn thiết lập của bạn cho Google Analytics

Có 2 tùy chọn:

Sử dụng bất cứ phương pháp nào bạn đã chọn trong bước 1, chọn các cài đặt sau cho thuộc tính trang mặt tiền cửa hàng địa phương của Google:

  • Tên tài khoản và tên trang web: sử dụng mô tả đơn giản cho cả hai trường (ví dụ: "Mặt tiền cửa hàng địa phương của Google" cho tài khoản và trang web) 
  • URL trang web: nhập www.google.com cho tài khoản tại Hoa Kỳ. *Sử dụng tên miền Google thích hợp cho quốc gia của bạn.
  • Danh mục ngành: Chọn Mua sắm từ menu thả xuống.
  • Múi giờ báo cáo: chọn tùy chọn thích hợp và nhấp vào Nhận ID theo dõi.

Bước 2: Tạo thuộc tính trang mặt tiền cửa hàng địa phương của Google

Để thiết lập thuộc tính mới cho trang mặt tiền cửa hàng địa phương của Google, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Chọn tab Quản trị.
  2. Trong cột Tài khoản, hãy sử dụng menu thả xuống để chọn tài khoản mà bạn muốn thêm thuộc tính. Nếu bạn có nhiều tài khoản, hãy sử dụng hộp tìm kiếm để giúp bạn tìm đúng tài khoản.
  3. Trong cột Thuộc tính, hãy chọn Tạo thuộc tính mới từ menu thả xuống. Nếu bạn không có quyền Chỉnh sửa trên tài khoản, bạn sẽ không nhìn thấy tùy chọn "Tạo thuộc tính mới". Kiểm tra xem bạn đã chọn đúng tài khoản trong cột Tài khoản hay chưa.

Bước 3: Gửi ID theo dõi mới (UA-xxxxxx-xx) để kích hoạt

Khi bạn đã tạo ID theo dõi mới, hãy hoàn tất biểu mẫu Google Analytics cho trang mặt tiền cửa hàng địa phương để đăng ký tài khoản của bạn. Google sẽ gửi cho bạn xác nhận khi đăng ký đã hoàn tất.

Bước 4: Thiết lập trang tổng quan báo cáo của bạn

  1. Từ cài đặt Báo cáo, nhấp vào Trang tổng quan, rồi nhấp vào + Trang tổng quan mới.
  2. Nhấp vào Nhập từ Thư viện, sau đó tìm kiếm "trang mặt tiền cửa hàng địa phương" và nhấp vào Nhập.
  3. Bỏ qua cài đặt mặc định Tất cả dữ liệu trang web và nhấp vào Tạo.

Để bật thu thập dữ liệu cho Tiếp thị lại, hãy chuyển đến cài đặt Quản trị và nhấp vào Thông tin theo dõi trong cột "Thuộc tính". Tìm hiểu thêm về Tiếp thị lại.

Phân tích báo cáo của bạn

Báo cáo Google Analytics cung cấp thông tin chi tiết về cách người dùng tương tác với trang mặt tiền cửa hàng địa phương, vì vậy đổi lại, bạn có thể thực hiện các hành động để thu hút tốt hơn đối tượng địa phương của mình.

Điểm dữ liệu kết hợp

Sử dụng báo cáo Google Analytics để chọn lọc có chiến lược thông tin chi tiết từ người dùng trang mặt tiền cửa hàng địa phương thông qua các điểm dữ liệu kết hợp. Điểm dữ liệu kết hợp giúp bạn xác định hành động nào sẽ giúp tối ưu hóa quảng cáo hàng lưu kho tại chỗ của mình.

Dưới đây là 3 kịch bản về cách bạn có thể sử dụng các điểm dữ liệu được kết hợp:

Điểm dữ liệu Thông tin chi tiết Hành động
Địa lý + Sự kiện Dữ liệu vị trí được kết hợp với sự kiện "nhấp để tìm đường" hoặc "nhấp để gọi" Các lượt ghé thăm cửa hàng và thói quen mua hàng tại địa phương
Sự kiện + Thiết bị Thiết bị được sử dụng để truy cập trang web của bạn (ví dụ: máy tính để bàn và thiết bị di động) Tăng giá trị của giá thầu thiết bị Google Ads để có vị trí quảng cáo khoảng không quảng cáo địa phương tốt hơn
Thời gian trong ngày + Sự kiện Dữ liệu phân thích hàng giờ được kết hợp với các phiên và sự kiện nhấp chuột Điều chỉnh giá thầu dựa trên xu hướng mua hàng ngày

Tìm hiểu thêm cách để khai thác tối đa báo cáo Google Analytics.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố