Konfigurowanie Google Analytics dla lokalnej witryny sklepowej

Po kliknięciu w reklamy lokalnego asortymentu produktów użytkownik trafi na lokalną witrynę sklepową – stronę na serwerach Google prezentującą produkty, które znajdują się w sklepie zlokalizowanym w pobliżu użytkownika. W lokalnej witrynie sklepowej wyświetlane są również dane Twojej firmy, w tym logo oraz informacje o lokalizacji oraz godzinach otwarcia.

Użyj Google Analytics, by dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Twojej lokalnej witryny sklepowej. Dzięki Google Analytics możesz mierzyć zachowania online, w tym wyświetlenia strony oraz kliknięcia prowadzące do wyświetlenia wskazówek dojazdu lub telefonu do sklepu.

Konfiguracja Google Analytics

Oto kroki, które należy wykonać, by zacząć korzystać z Google Analytics. Gdy to zrobisz, zaczniesz otrzymywać informacje o swojej lokalnej witrynie sklepowej.

Krok 1: wybierz konfigurację w Google Analytics

Są dwie opcje do wyboru:

Niezależnie od opcji wybranej w pierwszym kroku, skonfiguruj usługę Lokalna witryna sklepowa w Google w następujący sposób:

  • Nazwa konta i nazwa witryny: w obu polach podaj prosty opis (np. „Lokalna witryna sklepowa w Google” dla konta i witryny) 
  • Adres URL witryny: wpisz www.google.com w przypadku konta zarejestrowanego w USA. * Podaj domenę Google odpowiednią dla Twojego kraju.
  • Kategoria branży: z menu wybierz Zakupy.
  • Strefa czasowa raportowania: wybierz odpowiednią opcję i kliknij Pobierz identyfikator śledzenia.

Krok 2: utwórz usługę Lokalna witryna sklepowa w Google

Aby utworzyć nową usługę Lokalna witryna sklepowa w Google, wykonaj te czynności:

  1. Wybierz kartę Administracja.
  2. W kolumnie „Konto” wybierz z menu konto, do którego chcesz dodać usługę. Jeśli masz wiele kont, możesz skorzystać z pola wyszukiwania, by znaleźć to właściwe.
  3. Z menu w kolumnie „Usługa” wybierz Utwórz nową usługę. Jeśli nie masz uprawnień do edycji na tym koncie, ta opcja nie będzie dostępna. Sprawdź w kolumnie „Konto”, czy wybrane jest właściwe konto.

Krok 3: prześlij nowy identyfikator śledzenia (UA-xxxxxx-xx), by aktywować konto

Po utworzeniu nowego identyfikatora śledzenia wypełnij formularz Google Analytics dla lokalnej witryny sklepowej, by zarejestrować konto. Wyślemy Ci powiadomienie, gdy rejestracja zostanie zakończona.

Krok 4: skonfiguruj panel raportowania

  1. W ustawieniu Raportowanie kliknij Panele, a następnie + Nowy panel.
  2. Kliknij Importuj z galerii, a następnie wyszukaj „lokalna witryna sklepowa” i kliknij Importuj.
  3. Zignoruj domyślne ustawienie Wszystkie dane witryny i kliknij Utwórz.

Aby włączyć zbieranie danych na potrzeby remarketingu, przejdź do Ustawień administratora i w kolumnie „Usługa” kliknij Informacje o śledzeniu. Więcej informacji o remarketingu.

Analiza raportów

W raportach Google Analytics znajdziesz informacje o tym, jak użytkownicy korzystają z Twojej lokalnej witryny sklepowej. Dzięki temu możesz podejmować działania, które pozwolą Ci lepiej docierać do lokalnych odbiorców.

Połączone dane

Korzystaj z raportów Google Analytics, by odpowiednio zbierać informacje o użytkownikach Twojej lokalnej witryny sklepowej przez połączone dane. Ułatwią Ci one określenie działań pomocnych w optymalizacji reklam lokalnego asortymentu produktów.

Oto trzy scenariusze, jak możesz wykorzystać połączone dane:

Dane Statystyki Działanie
Dane geograficzne + zdarzenia Dane o lokalizacji połączone ze zdarzeniami typu „kliknij, by uzyskać wskazówki dojazdu” oraz „kliknij, by zadzwonić” Oszacuj liczbę wizyt w sklepie stacjonarnym oraz określ lokalne nawyki zakupowe
Zdarzenia + urządzenie Urządzenie, na którym odwiedzono Twoją witrynę (np. komputer lub telefon) Zwiększ stawkę według urządzeń Google Ads, by zapewnić lepsze miejsce docelowe reklam lokalnego asortymentu produktów
Pora dnia + zdarzenie Godzinowy podział danych połączony z danymi o kliknięciach i sesjach Dostosuj stawki do dziennych trendów zakupowych

Tutaj znajdziesz więcej informacji, jak skutecznie wykorzystać raporty Google Analytics.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem