Skapa och hantera smarta displaykampanjer

Smarta displaykampanjer automatiserar och optimerar inriktning, budgivning och annonser. Smarta displaykampanjer bygger på Googles maskininlärning och kan automatiskt hitta nya och befintliga kunder, välja lämpliga bud och skapa tilltalande annonser som automatiskt anpassas till alla skärmstorlekar och annonsutrymmen på webben och i alla appar. Annonsörer som använder smarta displaykampanjer får i genomsnitt 20 % fler konverteringar till samma kostnad per åtgärd (CPA) jämfört med andra displaykampanjer.

Smarta displaykampanjer skapar responsiva displayannonser genom att kombinera dina rubriker, bilder och andra tillgångar. Responsiva displayannonser har ersatt responsiva annonser som standardannonstyp i Display-nätverket. Dessa annonser kan också visas som integrerade annonser och anpassas efter utseendet på utgivarnas webbplatser. Annonserna optimeras över tid baserat på vad som ger dig konverteringar. Läs mer om hur integrerade annonser fungerar.

I denna artikel beskriver vi hur du skapar och hanterar smarta displaykampanjer. Läs mer om smarta displaykampanjer. Nu finns det även ett alternativ för att använda smarta displaykampanjer tillsammans med Betala för konverteringar. Läs mer här.

Innan du börjar

 • Se till att du har ställt in konverteringsspårning och att du uppfyller de konverteringsbaserade behörighetskraven.
 • Se till att du har en genomsnittlig daglig budget som räcker till minst två gånger ditt mål-CPA-bud.
 • Samla ihop dina annonstillgångar, som rubriker, beskrivningar, bilder och logotyper.
Andra kontroller som du kan använda: 
Även om inriktningen i smarta displaykampanjer är automatiserad innehåller Google Ads också andra kontroller som hjälper dig att styra var dina annonser visas. Du kan skapa uteslutningar av placering på kontonivå för att förhindra att din annons visas på specifika webbplatser. Du kan också skapa uteslutningar av webbplatskategorier och innehåll, avämnen och uteslutningar av sökord.

Några tips om du redan använder remarketing

Om din befintliga remarketing är relativt enkel (om den till exempel bara inbegriper en enda användarlista) kan du överväga att använda en smart displaykampanj i stället för en specifik remarketingkampanj, eftersom smarta displaykampanjer innefattar remarketing. Du kan dessutom länka ditt flöde för dynamisk remarketing.

Om du redan har ett flöde i ditt konto kopplas det till den smarta displaykampanjen när du startar det. Tänk på att smarta displaykampanjer inte kan användas tillsammans med inriktning på målgrupper eller användarlistor.

Läs mer om flöden för responsiva displayannonser.

Anvisningar

Steg 1. Planering: Bestäm hur du vill strukturera dina smarta displaykampanjer

Här följer några riktlinjer för hur du bör strukturera dina smarta displaykampanjer:

 • Skapa separata kampanjer när du behöver ha separata budgetar för varje kampanj.
 • Skapa separata annonsgrupper inom smarta displaykampanjer för olika produktserier eller tjänster.
 • Skapa separata responsiva displayannonser inom annonsgrupper för att gruppera tillgångar som fungerar väl tillsammans.

Steg 2. Planering: Bestäm vad en konvertering är värd

Lägg bud utifrån vad du är villig att betala för varje konvertering. Om ditt fokus är att generera potentiella kunder bör du ange ett CPA-bud som speglar det värde en ny potentiell kund ger ditt företag. Om ditt fokus är att generera försäljning bör du ange ett CPA-bud som speglar det värde varje ny beställning ger ditt företag. Använd följande tumregel:

 1. Bestäm hur mycket en konvertering är värd.
 2. Utgå från värdet per konvertering och bestäm hur mycket du är villig att betala för en konvertering.

Exempel: Om du säljer skor för 500 kronor paret och förväntar dig att en av tio personer köper ett par skor kan du välja ett CPA-mål på 50 kronor.

Om du värvar potentiella kunder till dina spabehandlingar och varje potentiell kund ger en vinst på i genomsnitt 50 kronor kan du välja ett CPA-bud på tio kronor för varje inkommen potentiell kund.

Siffrorna ovan varierar förstås beroende på ditt företag. Experimentera med bud runt det belopp du vill betala och finjustera dem efter hand utifrån vad som fungerar bäst för dig.

Läs mer om mål-CPA-bud.

Steg 3. Skapa en kampanj

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Kampanjer på sidmenyn till vänster.
 3. Klicka på plusknappen och välj Ny kampanj
 4. Välj mellan målen Potentiella kunder, Försäljning och Trafik till webbplatsen. (Om informationen i den här artikeln inte stämmer överens med alternativen som visas kanske du har en annan målversion. Läs mer om din version i den här artikeln.)
 5. Välj kampanjtypen Display.
 6. Välj Smart displaykampanj.
 7. Klicka på Fortsätt.
 8. Välj geografisk inriktning och språkinriktning för kampanjen.
 9. Ange daglig budget och CPA-bud.
 10. Klicka på Spara och fortsätt.
 11. Klicka på Fler inställningar.
 12. Klicka på rullgardinsmenyn under Dynamiska annonser.
  • Inget dataflöde är markerat som standard.
 13. Markera kryssrutan vid Använd ett dataflöde för anpassade annonser.
 14. Välj det aktuella dataflödet på rullgardinsmenyn.
 15. Klicka på Spara.
Obs! Se till att den smarta displaykampanjen är kopplat till rätt dynamiskt flöde för ditt konto, om detta är tillämpligt. Läs mer om flöden för responsiva annonser.

Steg 4. Skapa dina responsiva displayannonser

Responsiva displayannonser är den nya standardannonstypen för smarta displaykampanjer. De gör det enklare att visa dina annonser i hela Display-nätverket. Detta är tillgångsbaserade annonser vars storlek, utseende och format justeras automatiskt så att de passar i tillgängliga annonsutrymmen. Utifrån tillgångarna du anger, som logotyper, rubriker, bilder och beskrivningar, genererar Google automatiskt din annons när ett annonsutrymme blir tillgängligt. Användningen av dina tillgångar optimeras så att du får bästa möjliga resultat. Responsiva displayannonser kan visa text och bilder i nästan alla storlekar eller i integrerade format.

Om du skapar dynamiska responsiva displayannonser genom att koppla ett flöde till din responsiva displayannons (och den smarta displaykampanjen) bör du tänka på följande:

 • Om du skickar med ett formaterat pris i flödet används det i stället för det prisprefix som du lägger till i Google Ads när du skapar annonsen.
 • Eftersom dessa annonser kan visas i fler storlekar än bilderna från ditt dynamiska flöde kanske annonserna inte alltid använder bilder från flödet.
 • Produkterna som visas i förhandsgranskningen är endast avsedda som illustration. Se till att dina flöden följer vår policy för anpassade annonser. 
 • Google kan visa layouttaggar för annonsörer inom detaljhandeln, som ”nytt”, ”populärt” eller ”sänkt pris”, för relevanta produkter i syfte att förbättra resultatet. Layouttaggarna visas automatiskt utifrån produktinsikter från flödet. Läs mer.
 • Alla tillgångar visas inte alltid i annonserna. Ibland kan annonserna visas utan bilder för att öka räckvidden i Display-nätverket.
 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Välj Displaykampanjer i navigeringspanelen till vänster.
 3. Klicka på Annonser och tillägg på sidmenyn till vänster.
 4. Klicka på den blå plusknappen .
 5. Välj Responsiv displayannons.
 6. Välj en annonsgrupp. Om du vill att dina responsiva displayannonser ska ha stöd för dynamisk remarketing måste annonsgruppen eller dess kampanj vara kopplad till ett flöde.
 7. Lägg till och spara dina bilder. Du måste ange bilder om du vill kunna utnyttja alla våra annonsformat.  Vi rekommenderar att du tillhandahåller flera tillgångar, eftersom det gör det lättare för Google att optimera dina annonser. Du kan ladda upp högst 15 marknadsföringsbilder och fem logotyper. Du kan beskära bilderna till liggande och kvadratiskt format eller använda olika bilder för olika bildproportioner. Ladda upp dina bilder, skanna dem från din webbplats eller välj bilder från vårt bibliotek med kostnadsfria professionella bildbyråfoton. Du kan också välja bland nyligen använda bilder.
  • Liggande. Uppladdade bilder ska ha bildförhållandet 1,91:1 (liggande) och vara större än 600 × 314. Filstorleksgränsen är 5 MB.
  • Kvadrat. Uppladdade kvadratiska bilder (1:1) ska vara större än 300 × 300. Filstorleksgränsen är 5 MB.
  • Logotyp (valfritt). Uppladdade logotyper ska vara kvadratiska (1:1) och vara 128 × 128 eller större. Den rekommenderade storleken för kvadratiska logotyper är 1 200 × 1 200. För bästa rendering rekommenderar vi att du även lägger till en liggande logotyp (4:1), som ska vara 512 × 128 eller större. Den rekommenderade storleken för liggande logotyper är 1 200 × 300. En transparent bakgrund är bäst för alla logotyper, förutsatt att logotypen är centrerad. Filstorleksgränsen är 5 MB.
  • Undvik text. Texten får täcka högst 20 % av bilden. Obs! Bilden kan komma att beskäras horisontellt upp till fem procent på varje sida för att rymmas i vissa annonsutrymmen.
 8. Slutför din annonsinformation. Du kan skapa flera rubriker och beskrivningar som kan renderas i dina responsiva displayannonser. Du kan ladda upp flera versioner av följande:
  • Skriv en kort rubrik (mellan en och fem stycken, högst 30 tecken vardera). Den korta rubriken är den första raden i annonsen och visas i mindre annonsutrymmen där den långa rubriken inte får plats. Korta rubriker kan visas med eller utan beskrivning.
  • Skriv en lång rubrik (högst 90 tecken). Den långa rubriken är den första raden i annonsen och visas i stället för den korta rubriken i större annonser. Långa rubriker kan visas med eller utan beskrivning. Obs! När den långa rubriken visas i annonsen kan dess längd påverkas av vilken webbplats den visas på. Om den klipps av följs den av en ellips (…).
  • Skriv en beskrivning (mellan en och fem stycken). Beskrivningen läggs till efter rubriken och ska uppmana användarna att göra något. Den kan bestå av upp till 90 tecken och visas efter (den korta eller långa) rubriken. Obs! Beskrivningens längd beror på webbplatsen där den visas. Om den klipps av följs den av en ellips (…).
  • Företagsnamn. Detta är namnet på ditt företag eller varumärke.
  • Slutlig webbadress. Det är här användarna hamnar när de klickar på annonsen.
  • Valfritt: I de avancerade alternativen för webbadresser kan du lägga till spårningsparametrar eller anpassade parametrar i webbadressen.
  • Valfritt: Klicka på Fler alternativ och välj Uppmaningstext. Välj språk på rullgardinsmenyn till vänster och välj en uppmaningstext på rullgardinsmenyn till höger.  
  • Valfritt för dynamiska responsiva annonser: erbjudandetext (till exempel ”Fri frakt inom två dagar”) och prisprefix.
 9. Förhandsgranska annonserna i de populäraste storlekarna och annonsformaten. Eftersom responsiva displayannonser kan visas i de flesta annonsutrymmen i Display-nätverket kan de visas i tusentals olika layouter.
 10. Klicka på Spara.
 11. Vänta minst en vecka efter att annonsen har godkänts innan du kontrollerar hur det går för den. Innan dess är informationen ofullständig.

Om du vill generera ytterligare en uppsättning tillgångar kan du skapa en ny annons senare. Tillgångarna som du skickar in för en annons används omväxlande bara inom den aktuella annonsen.

Steg 5. Låt systemet optimera för konverteringar

Beroende på konverteringsvolymen kan det ta lite tid innan din smarta displaykampanj har anpassats och stabiliserats. Större konverteringsvolym ger vanligtvis snabbare optimering. Ge systemet tid att lära sig vilka tillgångar och strategier som fungerar bäst. Detta kan ta ungefär två veckor om din kampanj får några få konverteringar per dag. En bra tumregel är att vänta tills den har fått cirka 40–50 konverteringar. Ett undantag är förstås om den inte får några konverteringar alls. Överväg i så fall att höja ditt mål-CPA-bud tills kampanjen börjar få konverteringar.

Steg 6. Kontrollera resultatet i tillgångsrapporten

Så här kontrollerar du resultatet:

 1. Klicka på Kampanjer på sidmenyn till vänster.
 2. Klicka på den smarta displaykampanjen för att se en rapport över resultatet av de olika tillgångarna.

Tillgångarna rankas i förhållande till varandra som Bäst, Bra och Låg utifrån hur väl de har genererat konverteringar. Statusen Väntar innebär att tillgången inte har granskats och godkänts ännu, och statusen Inlärning innebär att systemet fortfarande samlar in data.

Steg 7. Använd rapporten för att göra små stegvisa ändringar

När du läser tillgångsrapporten för en ny kampanj kan du välja att ta bort tillgångar med dåligt resultat och ersätta dem med tillgångar som är mer lika de som ger bäst resultat. När dessa tillgångar har genererat tillräckligt med resultatdata för att rankas (vilket kan ta upp till två veckor) kan du åter välja att ta bort tillgångar med sämre resultat.

Tänk på att tillgångarna rankas i förhållande till varandra. Bli därför inte förvånad om du gör mindre ändringar och en tillgång som tidigare bedömdes som Bra nu rankas som Låg, även om resultatet är oförändrat i absoluta tal.

Viktigt! För att undvika instabilitet och förbättra optimeringen bör du undvika att göra stora och omfattande ändringar i kampanjen.

Läs mer om hur du hanterar dina responsiva displayannonser.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt