Vytváranie a správa inteligentných obsahových kampaní

Inteligentné obsahové kampane automatizujú a následne optimalizujú zacielenie, ponuky a reklamy. Inteligentná obsahová kampaň využíva strojové učenie Googlu, vďaka čomu dokáže automaticky nájsť nových a existujúcich zákazníkov, stanoviť správne ponuky a vytvárať pútavé reklamy, ktoré sa prispôsobia akejkoľvek obrazovke alebo reklamnému priestoru na internete aj v aplikáciách. Inzerenti, ktorí používajú inteligentné obsahové kampane, zaznamenávajú v priemere 20 % nárast počtu konverzií pri rovnakej cene za akciu (CZA) v porovnaní so svojimi ostatnými obsahovými kampaňami.

Inteligentné obsahové kampane kombinujú vaše podklady (nadpisy, obrázky atď.) tak, aby vytvorili responzívne obsahové reklamy, ktoré nahradili responzívne reklamy ako predvolený typ reklamy v Obsahovej sieti. Tieto reklamy sa dokonca môžu zmeniť na natívne reklamy a splynúť tak so vzhľadom a štýlom webov vlastníkov. Postupom času sa vaše reklamy optimalizujú podľa toho, čo vám získava konverzie.Ďalšie informácie o fungovaní natívnych reklám

V tomto článku vám vysvetlíme, ako možno vytvárať a spravovať inteligentné obsahové kampane. Ďalšie informácie o inteligentných obsahových kampaniach.Teraz vám ponúkame možnosť používať inteligentné obsahové kampane s platbou za konverzie. Viac sa dozviete na tejto stránke.

Skôr než začnete

 • Skontrolujte, či máte nastavené sledovanie konverzií a či spĺňate podmienky oprávnenosti týkajúce sa konverzií.
 • Ubezpečte sa, že máte dostatočný priemerný denný rozpočet na pokrytie aspoň dvojnásobku svojej cieľovej CZA.
 • Pripravte si podklady reklám, ako sú nadpisy, popisy, obrázky a logá.
Ďalšie nastavenia, ktoré máte k dispozícii:
Zacielenie v rámci inteligentných obsahových kampaní je automatické. Google Ads však ponúka ďalšie nastavenia, pomocou ktorých môžete spravovať, kde sa zobrazia vaše reklamy. Môžete vytvárať vylúčenia umiestnení na úrovni účtu, ktoré zabránia zobrazovaniu vašej reklamy na konkrétnych weboch. Môžete vytvárať aj vylúčenia kategórií webu a obsahu a vylúčenia témkľúčových slov.

Niekoľko tipov, ak remarketing už používate:

Ak je váš existujúci remarketing pomerne jednoduchý (napríklad obsahuje iba jeden zoznam používateľov), pouvažujte nad použitím inteligentnej obsahovej kampane namiesto konkrétnej remarketingovej kampane, keďže inteligentné obsahové kampane zahŕňajú remarketing. Môžete dokonca prepojiť svoj informačný kanál pre dynamický remarketing.

Ak už vo svojom účte máte informačný kanál, prepojí sa s inteligentnou obsahovou kampaňou pri jej spustení. Majte na pamäti, že inteligentné obsahové kampane nepodporujú zacielenie na publikum ani zoznam používateľov.

Ďalšie informácie o informačných kanáloch pre responzívne obsahové reklamy

Pokyny

1. krok: plánovanie – určenie štruktúry inteligentných obsahových kampaní

Tu sú pokyny na usporiadanie vašich inteligentných obsahových kampaní:

 • Ak potrebujete mať pre jednotlivé kampane oddelené rozpočty, vytvorte samostatné kampane.
 • Pre rôzne produktové rady alebo služby vytvorte v inteligentných obsahových kampaniach samostatné reklamné skupiny.
 • V reklamných skupinách vytvorte samostatné responzívne obsahové reklamy, aby ste zoskupili podklady, ktoré sa vzájomne dobre dopĺňajú.

2. krok: plánovanie – určenie hodnoty konverzie

Ponúkajte ceny na základe sumy, ktorú môžete zaplatiť za každú konverziu. Ak sa napríklad zameriavate na generovanie potenciálnych zákazníkov, nastavte ponuku CZA vyjadrujúcu hodnotu, ktorú pre vašu firmu predstavuje nový zákazník. Ak sa zameriavate na generovanie predajov, nastavte ponuku CZA vyjadrujúcu hodnotu, ktorú pre vašu firmu predstavuje každá nová objednávka. Základné pravidlo:

 1. Zistite hodnotu konverzie.
 2. Podľa hodnoty konverzie určte, akú sumu chcete zaplatiť za získanie tejto konverzie.

Príklad: Ak predávate topánky v cene 50 € za pár a očakávate, že pár topánok si kúpi jeden z desiatich ľudí, cieľovú CZA môžete nastaviť na 5 €.

Ak získavate potenciálnych zákazníkov svojich liečebných kúpeľov a každý potenciálny zákazník vám priemerne prináša zisk 5 €, môžete nastaviť ponuku CZA vo výške 1,00 € za každého získaného potenciálneho zákazníka.

Vyššie uvedené čísla sa budú líšiť podľa vašej firmy. Experimentujte s cenovými ponukami podobnými sume, ktorú chcete zaplatiť, a priebežne ich prispôsobujte podľa toho, čo vám najviac vyhovuje.

Prečítajte si ďalšie informácie o ponukách cieľovej CZA.

3. krok. vytvorenie kampane

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok vľavo kliknite na Kampane.
 3. Kliknite na tlačidlo plus a vyberte možnosť Nová kampaň
 4. Vyberte si z cieľov Potenciálni zákazníci, PredajNávštevnosť webu. (Ak informácie v tomto článku nezodpovedajú tomu, čo vidíte, možno máte inú verziu cieľov. Informácie o verzii nájdete v tomto článku.)
 5. Vyberte typ kampane Obsahová sieť.
 6. Vyberte možnosť Inteligentná obsahová kampaň.
 7. Kliknite na tlačidlo Pokračovať.
 8. Zvoľte geografické zacielenie a zacielenie na jazyky tejto kampane.
 9. Zadajte denný rozpočet a ponuku CZA.
 10. Kliknite na tlačidlo Uložiť a pokračovať.
 11. Kliknite na možnosť Ďalšie nastavenia.
 12. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Dynamické reklamy.
  • Predvolene bude v tejto rozbaľovacej ponuke vybratá možnosť Žiadny informačný kanál.
 13. Začiarknite políčko vedľa možnosti Použiť pre prispôsobené reklamy informačný kanál.
 14. V rozbaľovacej ponuke vyberte príslušný informačný kanál.
 15. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
Poznámka: Ak je to relevantné, uistite sa, že inteligentná obsahová kampaň obsahuje správny dynamický informačný kanál pripojený k vášmu účtu. Prečítajte si ďalšie informácie o informačných kanáloch pre responzívne reklamy.

4. krok: vytvorenie responzívnych obsahových reklám

Responzívne obsahové reklamy sú novým predvoleným typom reklám pre inteligentné obsahové kampane. Vďaka nim môžete jednoduchšie zobrazovať reklamy v celej Obsahovej sieti. Tieto reklamy sú založené na podkladoch a ich veľkosť, vzhľad a formát sa automaticky prispôsobujú dostupným reklamným priestorom. Pomocou zadaných podkladov vrátane log, nadpisov, obrázkov a popisov Google automaticky generuje reklamy podľa dostupnosti reklamných priestorov a optimalizuje použitie vašich podkladov s cieľom dosiahnuť čo najlepšiu výkonnosť. Responzívne obsahové reklamy sa môžu zobraziť takmer v každej veľkosti textového formátu, formátu obrázka alebo natívneho formátu.

Ak vytvárate dynamické responzívne obsahové reklamy pridružením informačného kanála k responzívnej obsahovej reklame (a inteligentnej obsahovej kampani), zoberte do úvahy tieto informácie:

 • Ak do informačného kanála zahrniete formátovanú cenu, použije sa namiesto textu pred cenou, ktorý pridávate v službe Google Ads pri vytváraní reklamy.
 • Keďže sa tieto reklamy zobrazujú vo viacerých veľkostiach, než ktorým sa môžu prispôsobiť obrázky vášho dynamického informačného kanála, nemusia vždy obsahovať obrázky z informačného kanála.
 • Produkty zobrazené v ukážke slúžia iba na ilustráciu. Uistite sa, že vaše informačné kanály sú v súlade s našimi pravidlami prispôsobenej reklamy. 
 • Google môže pre maloobchodných inzerentov v prípade relevantných produktov zobrazovať značky rozloženia, ako „nové“, „obľúbené“ alebo „pokles ceny“, s cieľom zvýšiť výkonnosť. Tieto značky rozloženia sa zobrazujú automaticky podľa štatistík výrobku z informačného kanála. Ďalšie informácie
 • Keď sa reklamy zobrazia, nebudú obsahovať všetky podklady. Reklamy sa môžu občas zobrazovať bez obrázkov, aby sa zvýšil váš dosah v Obsahovej sieti.
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Na navigačnom paneli vľavo vyberte možnosť Obsahové kampane.
 3. V ponuke stránok vľavo kliknite na možnosť Reklamy a rozšírenia.
 4. Kliknite na modré tlačidlo plus .
 5. Vyberte možnosť Responzívna obsahová reklama.
 6. Vyberte reklamnú skupinu. Ak chcete, aby vaše responzívne obsahové reklamy podporovali dynamický remarketing, ubezpečte sa, že reklamná skupina alebo jej kampaň je pripojená k informačnému kanálu.
 7. Pridajte svoje obrázky a uložte ich. Ak chcete získať prístup k všetkým našim formátom reklám, je potrebné pridať obrázky.  Odporúča sa mať viacero podkladov, pretože Google tak dokáže vaše reklamy optimalizovať jednoduchšie. Môžete nahrať až 15 marketingových obrázkov a 5 log. Môžete orezať jeden obrázok vo formáte na šírku a jeden vo formáte štvorca alebo použiť samostatné obrázky pre každý pomer strán. Nahrajte obrázky, naskenujte ich zo svojho webu alebo ich vyberte z našej bezplatnej knižnice profesionálnych obrázkov z fotobanky. Môžete si vybrať aj z nedávno použitých obrázkov.
  • Na šírku. Ak vyberiete možnosť nahrávania, obrázok na šírku by mal mať pomer strán 1,91 : 1 a veľkosť väčšiu než 600 x 314. Maximálna veľkosť súboru je 5 MB.
  • Štvorec. Ak vyberiete možnosť nahrávania, štvorcový obrázok (1 : 1) by mal mať veľkosť väčšiu ako 300 x 300. Maximálna veľkosť súboru je 5 MB.
  • Logo (voliteľné). Ak vyberiete možnosť nahrávania, logo by malo byť štvorcové (1 : 1) a malo by mať veľkosť aspoň 128 x 128. Odporúčaná veľkosť štvorcového loga je 1 200 x 1 200. Na zabezpečenie ideálneho vykreslenia sa tiež odporúča pridať logo na šírku (4 : 1), ktoré by malo mať veľkosť aspoň 512 x 128. Odporúčaná veľkosť loga na šírku je 1 200 x 300. Pre všetky logá je najlepšie priehľadné pozadie, ale iba v prípade, že logo je centrované. Maximálna veľkosť súboru je 5 MB.
  • Nepoužívajte text. Text nemôže zakrývať viac ako 20 % z obrázka. Poznámka: Obrázok môže byť vodorovne orezaný až do 5 % na každej strane, aby sa prispôsobil niektorým reklamným priestorom.
 8. Vyplňte informácie o reklame. Môžete vytvoriť viaceré nadpisy a popisy, ktoré sa vykreslia v responzívnych obsahových reklamách. Môžete nahrať viaceré verzie nasledujúcich položiek:
  • Napíšte krátky nadpis (aspoň 1, no najviac 5 nadpisov s maximálne 30 znakmi). Krátky nadpis je prvý riadok reklamy a zobrazuje sa v úzkych reklamných priestoroch, do ktorých sa nezmestí dlhý nadpis. Krátke nadpisy sa môžu zobraziť s popisom alebo bez neho.
  • Napíšte dlhý nadpis (maximálne 90 znakov). Dlhý nadpis je prvý riadok reklamy, ktorý sa vo väčších reklamách zobrazuje namiesto krátkeho nadpisu. Dlhé nadpisy sa môžu zobraziť s popisom alebo bez neho. Poznámka: Pri vykreslení v reklame bude dĺžka dlhého nadpisu závisieť od webu, na ktorom sa zobrazí. Ak bude dlhý nadpis skrátený, zakončí sa výpustkou.
  • Napíšte popis (aspoň 1, no najviac 5 popisov). Popis dopĺňa nadpis a vyzýva ľudí, aby vykonali určitú akciu. Môže mať maximálne 90 znakov a môže sa zobraziť po nadpise (krátkom alebo dlhom). Poznámka: Dĺžka vykresleného popisu bude závisieť od webu, na ktorom sa zobrazí. Ak bude popis skrátený, zakončí sa výpustkou.
  • Názov firmy. Ide o názov vašej firmy alebo značky.
  • Cieľová webová adresa. Ide o adresu, na ktorú ľudia prejdú po kliknutí na reklamu.
  • Voliteľné: Ak chcete do webovej adresy pridať sledovanie alebo vlastné parametre, prejdite na rozšírené možnosti webových adries.
  • Voliteľné: Kliknite na možnosť ĎALŠIE MOŽNOSTI a vyberte možnosť Text výzvy na akciu. V rozbaľovacej ponuke vľavo vyberte jazyk a v rozbaľovacej ponuke vpravo vyberte konkrétny text výzvy na akciu.  
  • Voliteľné pre dynamické responzívne reklamy: text proma (napr. doručenie do dvoch dní zdarma) a text pred cenou.
 9. Pozrite si ukážku najobľúbenejších veľkostí a formátov svojich potenciálnych reklám. Keďže responzívne obsahové reklamy sú vytvorené tak, aby boli vhodné pre takmer každý reklamný priestor v Obsahovej sieti, môžu sa zobrazovať v tisíckach rozložení.
 10. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
 11. Výkonnosť reklamy skontrolujte najskôr týždeň po jej schválení. Dovtedy vaše údaje nebudú úplné.

Ak chcete generovať druhú skupinu párovaní podkladov, novú reklamu môžete vytvoriť neskôr. Vami nastavené prvky reklám sa striedavo používajú iba v rámci jednotlivých reklám.

5. krok. umožnenie optimalizácie pre konverzie

Upresnenie a stabilizácia inteligentných obsahových kampaní môžu trvať nejaký čas v závislosti od množstva konverzií, ktoré zaznamenávate (väčšie množstvo konverzií zvyčajne zabezpečí rýchlejšiu optimalizáciu). Dajte systému čas, aby sa naučil, ktoré prvky a stratégie dosahujú najlepšie výsledky. Ak vaša kampaň získava denne len niekoľko konverzií, môže tento proces trvať približne 2 týždne. Je vhodné počkať na dosiahnutie 40 – 50 konverzií, nie však v prípade, keď nezískavate absolútne žiadne konverzie. V takom prípade pouvažujte nad zvyšovaním ponuky cieľovej CZA, kým nezačnete získavať konverzie.

6. krok: kontrola výkonnosti pomocou prehľadu podkladov

Pokyny na kontrolu výkonnosti:

 1. V ponuke stránok vľavo kliknite na možnosť Kampane.
 2. Kliknutím na názov inteligentnej obsahovej kampane zobrazíte prehľad výkonnosti jednotlivých prvkov.

Prvky sú hodnotené vzájomne na základe ich výkonnosti pri generovaní konverzií. Hodnotenia môžu byť „najlepšie“, „dobré“ a „nízke“ podľa toho, s akou úspešnosťou prvky generovali konverzie. Stav „čaká“ znamená, že váš prvok zatiaľ nebol skontrolovaný a schválený. Stav „optimalizuje sa“ znamená, že systém ešte zhromažďuje údaje.

7. krok: vykonávanie malých, postupných zmien pomocou prehľadu

Po skontrolovaní prehľadu prvkov pre novú kampaň môžete odstrániť prvky s nízkou výkonnosťou a nahradiť ich prvkami podobnými vašim prvkom s najvyššou výkonnosťou. Keď tieto prvky vygenerujú dostatok údajov o výkonnosti na ich ohodnotenie, čo môže trvať až dva týždne, môžete znova odstrániť prvky s nízkou výkonnosťou.

Nezabudnite, že vaše prvky sú hodnotené vzájomne voči sebe. Pri vykonávaní malých zmien nech vás neprekvapuje, ak prvky hodnotené pôvodne ako „dobré“ dostanú nové hodnotenie „nízke“, aj keď sa ich absolútna výkonnosť nezmenila.

Dôležité: Na zabránenie nestálosti a zlepšenie optimalizácie nerobte v kampani veľké a zásadné zmeny.

Získajte ďalšie informácie o spravovaní responzívnych obsahových reklám.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory