Vytváranie reklám v Gmaile pomocou vlastného kódu HTML

Od 1. júla 2021 sa reklamné kampane v Gmaile zmenia „iba na čítanie“. Znamená to, že po tomto dátume už inzerenti nebudú môcť vytvárať nové kampane v Gmaile ani meniť existujúce vrátane úprav existujúcich reklám v Gmaile.

Ak chcete naďalej zobrazovať reklamy v Gmaile, odporúčame vám vytvoriť kampaň discovery. Reklamy discovery vám umožňujú rozšíriť dosah z Gmailu na ďalšie platformy vo vlastníctve Googlu vrátane služby YouTube a kanála Objaviť a osloviť tri miliardy ľudí na celom svete. Ďalšie informácie o vytváraní a správe reklám discovery

Vlastný kód HTML, ktorý je vhodný pre pokročilých inzerentov, vám umožňuje vytvárať reklamy odlišné od existujúcich šablón reklám v Gmaile. Tieto reklamy môžu obsahovať video a viaceré výzvy na akciu. Ak chcete vytvárať reklamy v Gmaile s vlastným a prispôsobeným rozložením, nahrajte do služby Google Ads svoje vlastné súbory HTML. 

V tomto článku je vysvetlené, ako nakonfigurovať a nahrať vlastné reklamy v Gmaile.

Skôr než začnete

Dôležité: Pripomíname, že v reklamách v Gmaile vytvorených pomocou vlastného kódu HTML sa zachováva formátovanie koncovej webovej adresy a tieto reklamy nie sú kompatibilné s cieľovými webovými adresami a šablónami sledovania. Prečítajte si viac o zlepšenom zadávaní webovej adresy.

Pokyny

Reklama v Gmaile vytvorená pomocou vlastného kódu HTML je priečinok ZIP, ktorý obsahuje všetky súbory pre vašu zbalenú a rozbalenú reklamu. Ak sa chcete vyhnúť problémom, venujte primeranú pozornosť prísnym požiadavkám na formátovanie, ktoré sú uvedené nižšie.

Pre reklamu sa uplatňujú nasledujúce limity pre celkovú veľkosť:

 • Celý priečinok ZIP: <1,25 MB
 • Počet súborov: <100 súborov
 • Veľkosť súboru: <500 kB

Vytvorenie zbalenej reklamy

Pre zbalenú reklamu je do priečinka ZIP potrebné pridať dva súbory:

 • obrázok loga (s názvom logo.png, logo.jpg alebo logo.gif),
 • textový súbor (s názvom teaser.txt).

Špecifikácie pre obrázok loga

Súbor musí mať názov logo.png, logo.jpg alebo logo.gif a formát súboru musí byť PNG, JPG alebo GIF.

 • Veľkosť obrázka loga: maximálne 144 × 144 pixelov s pomerom strán 1:1
 • Maximálna veľkosť súboru: 150 kB
 • Formáty súboru: PNG, JPG alebo GIF (bez animácie)

Obrázok loga je malá ikona, grafika alebo logo značky.

Obrázok sa v zariadeniach s normálnym rozlíšením zobrazí ako štvorec s rozmermi 50 x 50 pixelov. Akceptujeme však aj veľkosť až do 150 kB pre jasnejšie zobrazenie na niektorých obrazovkách.

Špecifikácie pre textový súbor

Súbor musí mať názov teaser.txt a formát súboru musí byť TXT. Tu je príklad správne naformátovaného textového súboru.

Advertiser: Názov firmy
Subject: Všetko so zľavou 20 %
Description: Kúpte si nové výrobky za nízke ceny!
Display URL: www.example.com
Landing page: https://www.example.com/sale

Upozornenie: Postupujte presne podľa tohto príkladu a uistite sa, že nadpisy sú zadané v angličtine presne tak, ako je uvedené nižšie.Okrem toho je nutné zahrnúť kategóriu (napríklad Advertiser) aj konkrétne informácie. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené povolené počty znakov a ďalšie pokyny k tomu, čo je potrebné zahrnúť.

Nadpisy Počet znakov Čo musí byť uvedené
Advertiser 20 Názov alebo doména spoločnosti.
Subject 25 Nadpis môže obsahovať ponuku, percentuálnu zľavu alebo pútavé oznámenie.
Description 90 Popis môže byť stručný súhrn alebo výzva na akciu.
Display URL 32 Vaša webová adresa tak, ako sa zobrazí v reklame.
Landing page bez obmedzenia Presmerovanie upútavky – používa sa ako koncová webová adresa pre kliknutia na krátku zobrazenú webovú adresu odosielateľa pri otvorení rozbalenej reklamy. Do tohto poľa môžete pridať statickú webovú adresu na sledovanie kliknutí. Je to stránka, na ktorú ľudia prejdú po kliknutí na vašu zobrazenú webovú adresu.

 

Vytvorenie rozbalenej reklamy

Pre rozbalenú reklamu je do priečinka ZIP potrebné pridať jeden súbor HTML a jeden priečinok obrázka:

 • Priečinok obrázka (s názvom Images) obsahuje súbory obrázkov pre rozbalenú reklamu.
 • Súbor HTML musí mať názov index.html.

Špecifikácie pre priečinok obrázka

 • Reklama musí obsahovať aspoň jeden obrázok a môže obsahovať až 100 obrázkov. Ak chcete do rozbalenej reklamy vložiť videá, prejdite k sekcii o videu nižšie.
 • Maximálna šírka obrázka: 650 pixelov.
 • Maximálna výška obrázka: 1 000 pixelov. (Poznámka: Ak majú byť reklamy čo najefektívnejšie, odporúčame vám použiť výšku maximálne 650 pixelov pre celú nástenku pre reklamy, ktorá zahŕňa celý váš text a všetky obrázky.)

Špecifikácie pre súbor HTML

Technické podrobnosti

 • Webové adresy: musia obsahovať aspoň jednu absolútnu webovú adresu (môžu ich obsahovať až pätnásť) a všetky špeciálne znaky (napr. medzery alebo znak #) musia byť kódované.
 • Formátovanie: rozloženie spravujte pomocou štandardných tabuliek HTML, aby ste zaistili jednotnú prezentáciu naprieč zariadeniami.
 • Sledovanie: externé kliknutia možno sledovať pomocou statických webových adries sledovania. Sledovacie pixely zobrazení a dynamické webové adresy sledovania nie sú povolené.Ak používate šablónu Vlastná reklama HTML v Gmaile, pridajte webové adresy sledovania, ktoré chcete použiť, do súboru index.html aj teaser.txt.
 • Značky: podporujeme značky HTML (použite kódovanie UTF8), niektoré značky HTML5 (ARTICLE, ASIDE, FIGCAPTION, FIGURE, FOOTER, HEADER, MARK, SECTION, TIME, WBR) a niektoré prvky v jazyku CSS (iba atribút štýlu značiek, napríklad <div style="color: black">).

Nepovolené značky

 • JavaScript: značky <script> sa z reklamy automaticky odstránia;
 • hárky so štýlmi: značky <link> sa z reklamy automaticky odstránia;
 • Flash;
 • HTML5: podporované sú len značky ARTICLE, ASIDE, FIGCAPTION, FIGURE, FOOTER, HEADER, MARK, SECTION, TIME, WBR;
 • zvuk;
 • prvky iFrame;
 • animované obrázky: GIF.

Podporované štýly CSS

azimuth border-right-color font-size-adjust list-style padding-bottom text-decoration-style
background border-right-style font-stretch list-style-image padding-left text-emphasis
background-attachment border-right-width font-style list-style-position padding-right text-emphasis-color
background-blend-mode border-spacing font-synthesis list-style-type padding-top text-emphasis-style
background-clip border-style font-variant margin pause text-indent
background-color border-top font-variant-alternatives margin-bottom pause-after text-justify
background-image border-top-color font-variant-caps margin-left pause-before text-kashida-space
background-origin border-top-left-radius font-variant-east-asian margin-right pitch text-orientation
background-position border-top-right-radius font-variant-ligatures margin-top pitch-range text-overflow
background-repeat border-top-style font-variant-numeric marker-offset quotes text-transform
background-size border-top-width font-weight max-height richness text-underline-position
border border-width height max-width speak unicode-bidi
border-bottom box-sizing image-orientation min-height speak-header vertical-align
border-bottom-color caption-side image-resolution min-width speak-numeral voice-family
border-bottom-left-radius clear ime-mode mix-blend-mode speak-punctuation white-space
border-bottom-right-radius color isolation object-fit speech-rate width
border-bottom-style direction layout-flow object-position stress word-break
border-bottom-width display layout-grid opacity table-layout word-spacing
border-collapse elevation layout-grid-char outline text-align word-wrap
border-color empty-cells layout-grid-char-spacing outline-color text-align-last writing-mode
border-left float layout-grid-line outline-style text-autospace zoom
border-left-color font layout-grid-mode outline-width text-combine-upright  
border-left-style font-family layout-grid-type overflow text-decoration  
border-left-width font-feature-settings letter-spacing overflow-x text-decoration-color  
border-radius font-kerning line-break overflow-y text-decoration-line  
border-right font-size line-height padding text-decoration-skip  

Pridanie videa do súboru HTML rozbalenej reklamy

 1. Pridanie videa

  Video služby YouTube môže byť vložené do reklamy s oknom ukážky. Keď používateľ počítača klikne na obrázok videa, video sa prehrá v zobrazení lightbox v Gmaile. Keď si používateľ video pozrie, vráti sa do rozbalenej reklamy v Gmaile. V mobilnom zariadení sa video prehrá v predvolenom prehrávači videa používateľa (ako napríklad aplikácia YouTube alebo prehliadač). 

  Pokyny: Ak chcete pridať video zo služby YouTube, vytvorte kód odkazu na YouTube, zdroj obrázka a zobrazený text vhodný pre vašu reklamu. Príklad:

  <a href="http://www.youtube.com/watch?v=oHg5SJYRHA0"><img src="images/play.jpg" alt="Gmail Video"></a>

  Poznámka: Pri zobrazení ukážky reklamy v službe Google Ads sa video služby YouTube nezobrazí ani neprehrá v zobrazení lightbox.

 2. Pridanie videa na novú kartu

  Ak chcete, aby sa video prehrávalo v službe YouTube na novej karte a nie v zobrazení lightbox, nastavte pre jeho triedu hodnotu nonplayable.

  Príklad:

  <a href="http://www.youtube.com/watch?v=oHg5SJYRHA0" class="nonplayable"><img src="images/play.jpg" alt="Gmail Video"></a>

 3. Dôležité upozornenie: pridajte tlačidlo na prehrávanie do obrázka ukážky.

  Ak chcete ľuďom naznačiť, že po kliknutí na obrázok sa prehrá video, obrázok ukážky musí obsahovať tlačidlo na prehrávanie. Google Ads nepridáva do obrázkov ukážok žiadne prvky, ktoré majú naznačiť, že ide o videá.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory