Lag Gmail-annonser med egendefinert HTML

Fra og med 1. juli 2021 blir Gmail-annonsekampanjer merket med «skrivebeskyttet». Etter denne datoen kan dermed ikke annonsører opprette nye Gmail-kampanjer eller gjøre endringer i eksisterende Gmail-kampanjer, ei heller endre eksisterende Gmail-annonser.

Vi anbefaler at du oppretter en Discovery-kampanje hvis du fortsatt vil vise annonser i Gmail. Med Discovery-annonser kan du oppnå en rekkevidde som omfatter mer enn bare Gmail. Med på lasset får du også andre plattformer Google eier, som YouTube og Discover, så du kan kommunisere med tre milliarder personer over hele verden. Finn ut mer om hvordan du kan opprette og administrere Discovery-annonser

Egendefinert HTML passer for erfarne annonsører, som kan lage annonser uten å være bundet av eksisterende Gmail-annonsemaler. Disse annonsene kan inneholde video og flere handlingsfremmende oppfordringer. Hvis du vil lage Gmail-annonser med egendefinert utforming, må du laste opp tilpassede HTML-filer til Google Ads. 

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du konfigurerer og laster opp egendefinerte Gmail-annonser.

Før du begynner

Viktig: Husk at Gmail-annonser med egendefinert HTML beholder formateringen for destinasjonsadresser og er inkompatible med endelige nettadresser og sporingsmaler. Finn ut mer om oppgraderte nettadresser.

Veiledning

En Gmail-annonse med egendefinert HTML er en ZIP-mappe som inneholder alle filene for en minimert og utvidet annonse. Følg de strenge formateringsspesifikasjonene nedenfor nøye slik at du unngår problemer.

Dette er de totale størrelsesgrensene for en annonse:

 • Den samlede ZIP-mappen: < 1,25 MB
 • Antall filer: < 100 filer
 • Filstørrelse: < 500 kB

Slik oppretter du en minimert annonse

Du legger til to filer for en minimert annonse i ZIP-mappen:

 • logobildet (med navnet «logo.png», «logo.jpg» eller «logo.gif»)
 • tekstfilen (med navnet «teaser.txt»)

Spesifikasjoner for logobildet

Filen må ha det eksakte navnet «logo.png», «logo.jpg» eller «logo.gif», og filformatet må være PNG, JPG eller GIF.

 • Bildestørrelse for logo: maksimumsstørrelse på 144 x 144 piksler med et høyde/bredde-forhold på 1:1
 • Maksimal filstørrelse: 150 kB
 • Filformater: PNG, JPG eller GIF (uten animasjon)

Logobildet er et lite ikon, et symbol eller en merkevarelogo.

Bildet blir vist som et kvadrat på 50 x 50 piksler på enheter med normal oppløsning, men vi godtar opptil 150 kB for at gjengivelsen skal bli tydeligere på enkelte skjermer.

Spesifikasjoner for tekstfilen

Filen må ha det eksakte navnet «teaser.txt», og filformatet må være TXT. Her er et eksempel på en tekstfil med riktig format:

Annonsør: Bedriftsnavn
Emne: 20 % avslag på alle varer hos bedriftsnavn
Beskrivelse: Kjøp nye produkter til lave priser!
Visningsadresse: www.example.com
Landingsside: https://www.example.com/sale

Merk: Følg eksemplet nøyaktig, og sørg for å skrive inn overskriftene på norsk nøyaktig som vist nedenfor. Husk også å ta med både en kategori (f.eks. «Annonsør») og spesifikk informasjon. Tabellen nedenfor inneholder tegngrenser og flere opplysninger om hva du må ta med.

Overskrifter Tegngrenser Innhold
Annonsør 20 Bedriftens navn eller domene.
Emne 25 Tittelen kan inneholde et tilbud, en rabattprosent eller en fristende kunngjøring.
Beskrivelse 90 Beskrivelsen kan være et kort sammendrag eller en handlingsfremmende oppfordring.
Visningsadresse 32 Nettadressen slik den blir vist i annonsen din.
Landingsside ingen grense Viderekoblingsadresse for appetittvekker – brukes som destinasjonsadresse for klikk på den korte nettadressen for avsenderen når den utvidede annonsen åpnes. Du kan legge til en statisk nettadresse for klikksporing i dette feltet. Dette er siden folk kommer til etter at de har klikket på visningsadressen.

 

Slik lager du utvidede annonser

Legg til én HTML-fil og én bildemappe for den utvidede annonsen i ZIP-mappen:

 • en bildemappe (med navnet «Images») som inneholder bildefilene for den utvidede annonsen
 • en HTML-fil med det eksakte navnet «index.html»

Spesifikasjoner for bildemappen

 • Annonsen må inneholde minst ett bilde, og kan inneholde opptil 100 bilder. Gå til videoavsnittet nedenfor hvis du vil bygge inn videoer i den utvidede annonsen.
 • Maksimal bredde per bilde: 650 piksler.
 • Maksimal høyde per bilde: 1000 piksler. (Merknad: De mest effektive annonsene har en høyde på maksimalt 650 piksler for hele annonselerretet, som omfatter all tekst og alle bilder.)

Spesifikasjoner for HTML-filen

Tekniske detaljer

 • Nettadresser: Må inneholde minst én fullstendig nettadresse (kan inneholde opptil 15), og alle spesialtegn må gjøres om til kode (f.eks. mellomrom, #).
 • Formatering: Styr utseendet med vanlige HTML-tabeller slik at presentasjonen blir konsekvent på alle enheter.
 • Sporing: Statiske sporingsnettadresser kan brukes for å spore eksterne klikk. Det er ikke tillatt å bruke dynamiske sporingsnettadresser eller piksler for sporing av visninger.Hvis du bruker malen for spesialtilpassede HTML-annonser for Gmail, må du sørge for å legge til sporingsnettadressene du vil bruke, i index.html-filen og i teaser.txt-filen.
 • Oppmerking: støtter HTML (bruk UTF8-koding), enkelte HTML5-tagger («ARTICLE», «ASIDE», «FIGCAPTION», «FIGURE», «FOOTER», «HEADER», «MARK», «SECTION», «TIME» og «WBR») og enkelte CSS-elementer (bare taggenes stilattributter, f.eks. <div style="color: black" >).

Oppmerking som ikke er tillatt

 • JavaScript: <script>-tagger fjernes automatisk fra annonsen
 • Stilark: <link>-tagger fjernes automatisk fra annonsen
 • Flash
 • HTML5: Bare taggene «ARTICLE», «ASIDE», «FIGCAPTION», «FIGURE», «FOOTER», «HEADER», «MARK», «SECTION», «TIME» og «WBR» støttes
 • Lyd
 • iframe
 • Animerte bilder: GIF-filer

CSS-elementer som støttes

asimut border-right-color font-size-adjust list-style padding-bottom text-decoration-style
background border-right-style font-stretch list-style-image padding-left text-emphasis
background-attachment border-right-width font-style list-style-position padding-right text-emphasis-color
background-blend-mode border-spacing font-synthesis list-style-type padding-top text-emphasis-style
background-clip border-style font-variant margin pause text-indent
background-color border-top font-variant-alternatives margin-bottom pause-after text-justify
background-image border-top-color font-variant-caps margin-left pause-before text-kashida-space
background-origin border-top-left-radius font-variant-east-asian margin-right pitch text-orientation
background-position border-top-right-radius font-variant-ligatures margin-top pitch-range text-overflow
background-repeat border-top-style font-variant-numeric marker-offset quotes text-transform
background-size border-top-width font-weight max-height richness text-underline-position
border border-width height max-width speak unicode-bidi
border-bottom box-sizing image-orientation min-height speak-header vertical-align
border-bottom-color caption-side image-resolution min-width speak-numeral voice-family
border-bottom-left-radius clear ime-mode mix-blend-mode speak-punctuation white-space
border-bottom-right-radius color isolation object-fit speech-rate width
border-bottom-style direction layout-flow object-position stress word-break
border-bottom-width display layout-grid opacity table-layout word-spacing
border-collapse elevation layout-grid-char outline text-align word-wrap
border-color empty-cells layout-grid-char-spacing outline-color text-align-last writing-mode
border-left float layout-grid-line outline-style text-autospace zoom
border-left-color font layout-grid-mode outline-width text-combine-upright  
border-left-style font-family layout-grid-type overflow text-decoration  
border-left-width font-feature-settings letter-spacing overflow-x text-decoration-color  
border-radius font-kerning line-break overflow-y text-decoration-line  
border-right font-size line-height padding text-decoration-skip  

Legg til en video i HTML-filen for en utvidet annonse

 1. Slik legger du til en video

  En YouTube-video kan bygges inn i en annonse med et forhåndsvisningsvindu. Når en datamaskinbruker klikker på videobildet, spilles videoen av i en lysbildevisning i Gmail. Når brukeren har sett ferdig videoen, vises den utvidede Gmail-annonsen igjen. På mobilenheter blir videoen avspilt i personens foretrukne videospiller (f.eks. YouTube-appen eller en nettleser). 

  Veiledning: Hvis du vil legge til en video fra YouTube, må du kode YouTube-linken, bildekilden og visningsteksten slik at de passer til annonsen din. Eksempel:

  <a href="http://www.youtube.com/watch?v=oHg5SJYRHA0"><img src="images/play.jpg" alt="Gmail Video"></a>

  Merknad: Når du tar en forhåndskikk på annonsen i Google Ads, blir ikke YouTube-videoen vist eller avspilt i lysbildevisningen.

 2. Slik legger du til videoer i nye faner

  Hvis du vil at videoen skal spilles av i en ny fane i YouTube, og ikke i en lysbildevisning, må du angi «nonplayable» som klasse.

  Eksempel:

  <a href="http://www.youtube.com/watch?v=oHg5SJYRHA0" class="nonplayable"><img src="images/play.jpg" alt="Gmail Video"></a>

 3. Viktig: Ta med en avspillingsknapp i forhåndsvisningsbildet

  Forhåndsvisningsbildet bør inneholde en form for avspillingsknapp for å vise brukerne at et klikk på bildet fører til en videoavspilling. Google Ads legger ikke til noe i forhåndsvisningsbildene for å angi at de er videoer.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt