Gmaili reklaamide loomine kohandatud HTML-iga

Kohandatud HTML, mis sobib kogenud reklaamijatele, võimaldab teil luua reklaame, mis erinevad olemasolevatest Gmaili reklaamimallidest. Need reklaamid võivad sisaldada videot ja mitut kutset tegevusele. Kohandatud paigutusega Gmaili reklaamide loomiseks laadige kohandatud HTML-failid üles Google Adsi. 

Selles artiklis selgitatakse, kuidas kohandatud Gmaili reklaame seadistada ja üles laadida.

Enne alustamist

Tähtis. Pidage meeles, et kohandatud HTML-iga Gmaili reklaamid säilitavad sihtkoha URL-i vorminduse ega ühildu lõplike URL-ide ega jälgimismallidega. Lugege lisateavet täiendatud URL-ide kohta.

Juhised

Kohandatud Gmaili HTML-reklaam on ZIP-kaust, mis sisaldab kõiki ahendatud ja laiendatud reklaami faile. Probleemide vältimiseks järgige alltoodud rangeid vormindamisnõudeid.

Reklaami üldised suurusepiirangud on järgmised.

 • ZIP-kausta kogumaht: < 1,25 MB
 • Failide arv: < 100 faili
 • Faili maht: < 500 kB

Ahendatud reklaami loomine

Ahendatud reklaami jaoks peate ZIP-kausta lisama kaks faili:

 • logo kujutis (nimega „logo.png”, „logo.jpg” või „logo.gif”)
 • tekstifail (nimega „teaser.txt”)

Logo kujutise spetsifikatsioonid

Faili nimi peab olema täpselt „logo.png”, „logo.jpg” või „logo.gif” ja failivorming peab olema PNG, JPG või GIF.

 • Logo kujutise suurus: kuni 144 x 144 pikslit kuvasuhtega 1 : 1
 • Maksimaalne failimaht: 150 kB
 • Failivormingud: PNG, JPG või GIF (mitteanimeeritud)

Logo kujutis on väike ikoon, graafika või brändi logo.

Kujutis kuvatakse tavaeraldusvõimega seadmetes ruuduna mõõtmega 50 x 50, kuid mõnel ekraanil lubame selgema pildi huvides suurust kuni 150 kB.

Tekstifaili spetsifikatsioonid

Faili nimi peab olema täpselt „teaser.txt” ja failivorming peab olema TXT. Siin on näide õigesti vormindatud tekstifailist.

Reklaamija: ettevõtte nimi
Subject: Ettevõtte nimes kogu kaup 20% soodsamalt
Description: Uued tooted madalate hindadega!
Display Url: www.example.com
Landing Page: https://www.example.com/sale

Märkus. Jälgige täpselt näidet ja veenduge, sisestaksite pealkirjad inglise keeles just nii, nagu on allpool näidatud. Lisage kindlasti nii kategooria (nt „Reklaamija”) kui ka konkreetne teave. Allolevas tabelis on toodud tähemärgipiirangud ja täpsemad juhised selle kohta, mis sisu kaasata.

Pealkirjad Tähemärgipiirangud Mis kaasata
Advertiser 20 Ettevõtte nimi või domeen.
Subject 25 Pealkiri võib sisaldada pakkumist, allahindluse % või mõjuvat teadaannet.
Description 90 Kirjeldus võib olla lühikokkuvõte või kutse tegevusele.
Display URL 32 URL, nagu see kuvatakse teie reklaamis.
Landing page piiranguta Tiiseri ümbersuunamise URL – seda kasutatakse siht-URL-ina klikkide jaoks valikul „Saatja kuvas lühikese URL-i”, kui laiendatud reklaam avatakse. Sellele väljale saate lisada staatilise klikkide jälgimise URL-i. See on leht, kuhu inimesed pärast teie kuvataval URL-il klikkimist jõuavad.

 

Laiendatud reklaami loomine

Laiendatud reklaami puhul lisate ZIP-kausta ühe HTML-faili ja ühe kujutiste kausta:

 • kujutiste kaust (nimega „Images”), mis sisaldab laiendatud reklaami pildifaile
 • HTML-fail, mille nimi on täpselt „index.html”

Kujutiste kausta spetsifikatsioonid

 • Teie reklaam peab sisaldama vähemalt ühte kujutist ja võib sisaldada kuni 100 kujutist. Laiendatud reklaami videote manustamiseks minge allolevasse videote jaotisse.
 • Maksimaalne laius kujutise kohta: 650 pikslit
 • Maksimaalne kõrgus kujutise kohta: 1000 pikslit (Märkus. Kõige tõhusamate reklaamide loomiseks soovitame kogu reklaamilõuendi kõrguse, sh kogu tekst ja kujutised, jätta 650 piksli piiresse.)

HTML-faili spetsifikatsioonid

Tehnilised üksikasjad

 • URL-id: peavad sisaldama vähemalt ühte absoluutset URL-i (võivad sisaldada kuni 15) ja kõik erimärgid peavad olema kodeeritud (nt tühikud, #).
 • Vormindamine: reguleerige paigutust standardsete HTML-tabelite abil, et tagada kõigis seadmetes ühetaoline esitus.
 • Jälgimine: staatilise jälgimise URL-e saab kasutada väliste klikkide jälgimiseks. Näitamiste jälgimispikslid ja dünaamilised jälgimise URL-id pole lubatud. Kui kasutate malli „Gmaili kohandatud HTML-i reklaam“, lisage kindlasti jälgimise URL-id, mida soovite kasutada failis index.html ja samuti failis teaser.txt.
 • Märgistus: toetatakse HTML-i (kasutage UTF8 kodeeringut), mõnd HTML5 märgendit (ARTICLE, ASIDE, FIGCAPTION, FIGURE, FOOTER, HEADER, MARK, SECTION, TIME, WBR) ja teatud määral CSS-i (ainult märgendite stiiliatribuut, nt <div style="color: black" >)

Keelatud märgistus

 • Javascript: märgendid <script> eemaldatakse reklaamist automaatselt
 • Laadilehed: märgendid <link> eemaldatakse reklaamist automaatselt
 • Flash
 • HTML5: toetakse ainult märgendeid ARTICLE, ASIDE, FIGCAPTION, FIGURE, FOOTER, HEADER, MARK, SECTION, TIME, WBR
 • Heli
 • iFrame'id
 • Animeeritud kujutised: GIF-id

Toetatud CSS

azimuth border-right-color font-size-adjust list-style padding-bottom text-decoration-style
background border-right-style font-stretch list-style-image padding-left text-emphasis
background-attachment border-right-width font-style list-style-position padding-right text-emphasis-color
background-blend-mode border-spacing font-synthesis list-style-type padding-top text-emphasis-style
background-clip border-style font-variant margin peatamisklahv Pause text-indent
background-color border-top font-variant-alternatives margin-bottom pause-after text-justify
background-image border-top-color font-variant-caps margin-left pause-before text-kashida-space
background-origin border-top-left-radius font-variant-east-asian margin-right pitch text-orientation
background-position border-top-right-radius font-variant-ligatures margin-top pitch-range text-overflow
background-repeat border-top-style font-variant-numeric marker-offset quotes text-transform
background-size border-top-width font-weight max-height richness text-underline-position
border border-width kõrgus max-width speak unicode-bidi
border-bottom box-sizing image-orientation min-height speak-header vertical-align
border-bottom-color caption-side image-resolution min-width speak-numeral voice-family
border-bottom-left-radius clear ime-mode mix-blend-mode speak-punctuation white-space
border-bottom-right-radius color isolation object-fit speech-rate laius
border-bottom-style direction layout-flow object-position stress word-break
border-bottom-width display layout-grid opacity table-layout word-spacing
border-collapse elevation layout-grid-char outline text-align word-wrap
border-color empty-cells layout-grid-char-spacing outline-color text-align-last writing-mode
border-left float layout-grid-line outline-style text-autospace zoom
border-left-color font layout-grid-mode outline-width text-combine-upright  
border-left-style font-family layout-grid-type overflow text-decoration  
border-left-width font-feature-settings letter-spacing overflow-x text-decoration-color  
border-radius font-kerning line-break overflow-y text-decoration-line  
border-right font-size line-height padding text-decoration-skip  

Video lisamine laiendatud reklaami HTML-faili

 1. Video lisamine

  YouTube'i video saab reklaami manustada eelvaateaknaga. Kui keegi klikib arvutis videokujutisel, näidatakse videot Gmailis valguskastis. Kui kasutaja on video vaatamise lõpetanud, naaseb ta Gmaili laiendatud reklaami. Mobiilseadmes hakkab video mängima kasutaja määratud videopleieris (nt YouTube'i rakendus või brauser). 

  Juhised: video lisamiseks YouTube'ist kodeerige YouTube'i link, kujutise allikas ja kuvatav tekst oma reklaami jaoks sobivaks. Näide:

  <a href="http://www.youtube.com/watch?v=oHg5SJYRHA0"><img src="images/play.jpg" alt="Gmaili video"></a>

  Märkus. Reklaami eelvaate kuvamisel Google Adsis ei näidata või esitata YouTube'i videot valguskastis.

 2. Video lisamine uuele vahelehele

  Kui soovite, et videot esitatakse YouTube'is uuel vahelehel, mitte valguskastis, määrake klassiks „nonplayable”.

  Näide:

  <a href="http://www.youtube.com/watch?v=oHg5SJYRHA0" class="nonplayable"><img src="images/play.jpg" alt="Gmaili video"></a>

 3. Tähtis: lisage eelvaatekujutisele esitusnupp.

  Teie eelvaatekujutis peaks sisaldama mingis vormis esitusnuppu. Nii näevad inimesed, et kujutisel klikkides esitatakse videot. Google Ads ei lisa eelvaatekujutistele midagi, mis viitaks sellele, et need on videod.

Seotud lingid

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse