Vytváření reklam v Gmailu s vlastním kódem HTML

Od 1. července 2021 budou kampaně s reklamami v Gmailu dostupné pouze pro čtení. To znamená, že inzerenti po tomto datu nebudou moct vytvářet nové a upravovat existující kampaně v Gmailu, včetně úprav existujících reklam.

Pokud chcete reklamy v Gmailu i nadále zobrazovat, doporučujeme vytvořit kampaň discovery. Reklamy discovery umožňují rozšířit zásah z Gmailu na další platformy vlastněné společností Google, včetně YouTube a kanálu Objevit, a oslovit tak měsíčně tři miliardy lidí. Další informace o vytváření a správě reklam discovery

Tento způsob je vhodný pro pokročilé inzerenty – umožňuje vytvářet reklamy, které se liší od stávajících šablon pro reklamy v Gmailu. Tyto reklamy mohou obsahovat vložená videa a větší počet výzev k akci. Chcete-li vytvářet reklamy v Gmailu s přizpůsobeným rozvržením, nahrajte do Google Ads vlastní soubory HTML. 

Tento článek vysvětluje postup konfigurace a nahrávání vlastních reklam v Gmailu.

Než začnete

Důležité upozornění: Reklamy v Gmailu s vlastním kódem HTML si zachovávají formátování koncové URL a nejsou kompatibilní s cílovými URL ani s měřicími šablonami. Další informace o upgradovaných adresách URL.

Pokyny

Reklama v Gmailu s vlastním kódem HTML je složka ZIP, která obsahuje všechny soubory potřebné pro sbalenou i rozbalenou reklamu. Chcete-li se vyhnout problémům, věnujte zvýšenou pozornost přísným specifikacím formátování uvedeným níže.

Na celkovou velikost reklamy se vztahují tato omezení:

 • celková velikost složky ZIP: < 1,25 MB;
 • počet souborů: < 100 souborů;
 • velikost souboru: < 500 kB.

Jak vytvořit sbalenou reklamu

Chcete-li vytvořit sbalenou reklamu, přidejte do složky ZIP 2 soubory:

 • obrázek loga (s názvem „logo.png“, „logo.jpg“ nebo „logo.gif“);
 • textový soubor (s názvem „teaser.txt“).

Specifikace obrázku loga

Soubor musí mít název „logo.png“, „logo.jpg“ nebo „logo.gif“ a musí být ve formátu PNG, JPG nebo GIF.

 • velikost obrázku loga: maximálně 144 × 144 pixelů s poměrem stran 1:1,
 • maximální velikost souboru: 150 kB,
 • formáty souboru: PNG, JPG, nebo GIF (ne animovaný).

Obrázek loga je malá ikonka, grafika či logo značky.

Obrázek se na zařízeních s běžným rozlišením zobrazí jako čtvereček o velikosti 50 × 50 pixelů. V zájmu zřetelnějšího zobrazení na některých displejích ale akceptujeme velikost až 150 kB.

Specifikace textového souboru

Soubor musí mít název „teaser.txt“ a musí být ve formátu TXT. Níže uvádíme příklad správně naformátovaného textového souboru.

Advertiser: Název firmy
Subject: Sleva 20 % na všechno od Název firmy
Description: Nakupte nové zboží za nové ceny!
Display URL: www.example.com
Landing Page: https://www.example.com/sleva

Poznámka: Řiďte se tímto příkladem přesně. Nadpisy musí být zadány v angličtině, jak je ukázáno níže.Nezapomeňte uvést kategorii (např. „Advertiser“) i konkrétní informace. Níže uvedená tabulka uvádí povolené počty znaků a další pokyny o tom, co je třeba uvést.

Nadpisy Povolené počty znaků Co je třeba uvést
Advertiser 20 Název firmy nebo doménu.
Subject 25 Název – může obsahovat nabídku, procentuální slevu nebo atraktivní oznámení.
Description 90 Popis může být stručným shrnutím nebo výzvou k akci.
Display URL 32 Adresu URL v podobě, jak se bude zobrazovat v reklamě.
Landing page bez omezení Adresu URL přesměrování upoutávky – používá se jako koncová adresa URL pro kliknutí na odkaz „Krátká verze adresy URL zobrazené odesílatelem“ při otvírání rozbalené reklamy. Do tohoto pole můžete zadat statickou adresu URL pro měření kliknutí. Na tuto stránku se lidé dostanou po kliknutí na viditelnou adresu URL.

 

Jak vytvořit rozbalenou reklamu

Chcete-li vytvořit rozbalenou reklamu, přidejte do složky ZIP 1 soubor HTML a 1 složku s obrázky:

 • složku s obrázky (nazvaná Images) obsahující obrázkové soubory pro rozbalenou reklamu;
 • soubor HTML, který musí mít název „index.html”.

Specifikace složky s obrázky

 • Reklama musí obsahovat alespoň 1 obrázek a maximálně 100 obrázků. Chcete-li do rozbalené reklamy vkládat videa, přejděte níže k části věnované videím.
 • Maximální šířka jednoho obrázku: 650 pixelů
 • Maximální výška jednoho obrázku: 1000 pixelů (Poznámka: V zájmu maximální účinnosti reklam doporučujeme omezit výšku celkového podkladu reklamy, který zahrnuje veškerý text a obrázky, maximálně na 650 pixelů.)

Specifikace souboru HTML

Technické podrobnosti

 • Adresy URL: Musí obsahovat alespoň jednu absolutní adresu URL (maximálně 15) a všechny speciální znaky musí být kódované (např. mezery nebo #).
 • Formátování: Rozvržení by mělo vycházet ze standardních tabulek HTML, aby bylo zobrazení konzistentní na různých zařízeních.
 • Měření: K měření externích kliknutí lze používat statické měřicí adresy URL. Pixely pro měření zobrazení a dynamické měřicí adresy URL nejsou povoleny. Pokud používáte šablonu reklamy v Gmailu s vlastním kódem HTML, nezapomeňte požadované měřicí adresy URL přidat do souborů index.html a teaser.txt.
 • Značky: Lze použít HTML (kódování UTF8), některé značky HTML5 („ARTICLE“, „ASIDE“, „FIGCAPTION“, „FIGURE“, „FOOTER“, „HEADER“, „MARK“, „SECTION“, „TIME“ a „WBR“) a částečně i styly CSS (pouze atributy stylu v podobě značek, např. <div style="color: black" >)

Nepovolené značky

 • JavaScript: značky <script> budou z reklamy automaticky odstraněny,
 • šablony stylů: značky <link> budou z reklamy automaticky odstraněny,
 • prvky Flash,
 • HTML5: podporovány jsou pouze značky „ARTICLE“, „ASIDE“, „FIGCAPTION“, „FIGURE“, „FOOTER“, „HEADER“, „MARK“, „SECTION“, „TIME“ a „WBR“,
 • zvuky,
 • prvky iframe,
 • animované obrázky GIF.

Podporované styly CSS

azimuth border-right-color font-size-adjust list-style padding-bottom text-decoration-style
background border-right-style font-stretch list-style-image padding-left text-emphasis
background-attachment border-right-width font-style list-style-position padding-right text-emphasis-color
background-blend-mode border-spacing font-synthesis list-style-type padding-top text-emphasis-style
background-clip border-style font-variant margin pause text-indent
background-color border-top font-variant-alternatives margin-bottom pause-after text-justify
background-image border-top-color font-variant-caps margin-left pause-before text-kashida-space
background-origin border-top-left-radius font-variant-east-asian margin-right pitch text-orientation
background-position border-top-right-radius font-variant-ligatures margin-top pitch-range text-overflow
background-repeat border-top-style font-variant-numeric marker-offset quotes text-transform
background-size border-top-width font-weight max-height richness text-underline-position
border border-width height max-width speak unicode-bidi
border-bottom box-sizing image-orientation min-height speak-header vertical-align
border-bottom-color caption-side image-resolution min-width speak-numeral voice-family
border-bottom-left-radius clear ime-mode mix-blend-mode speak-punctuation white-space
border-bottom-right-radius color isolation object-fit speech-rate width
border-bottom-style direction layout-flow object-position stress word-break
border-bottom-width display layout-grid opacity table-layout word-spacing
border-collapse elevation layout-grid-char outline text-align word-wrap
border-color empty-cells layout-grid-char-spacing outline-color text-align-last writing-mode
border-left float layout-grid-line outline-style text-autospace zoom
border-left-color font layout-grid-mode outline-width text-combine-upright  
border-left-style font-family layout-grid-type overflow text-decoration  
border-left-width font-feature-settings letter-spacing overflow-x text-decoration-color  
border-radius font-kerning line-break overflow-y text-decoration-line  
border-right font-size line-height padding text-decoration-skip  

Přidání videa do souboru HTML rozbalené reklamy

 1. Jak přidat video

  Video YouTube můžete do reklamy vložit pomocí okna náhledu. Když někdo na počítači klikne na obrázek videa, video se přehraje v okně Lightbox v Gmailu. Po zhlédnutí videa se uživatelé vrátí do rozbalené reklamy v Gmailu. Na mobilním zařízení se video přehraje ve videopřehrávači určeném uživatelem (např. v aplikaci YouTube nebo webovém prohlížeči). 

  Pokyny: Chcete-li přidat video z YouTube, zadejte odkaz na YouTube, zdroj obrázku a vhodný text reklamy, který se bude zobrazovat. Například:

  <a href="http://www.youtube.com/watch?v=oHg5SJYRHA0"><img src="images/play.jpg" alt="Gmail Video"></a>

  Poznámka: Při zobrazení náhledu reklamy v Google Ads se video YouTube nebude přehrávat v okně Lightbox.

 2. Jak přidat video na nové kartě

  Chcete-li, aby se video na YouTube přehrávalo na nové kartě, a nikoli v okně Lightbox, nastavte u něj třídu „nonplayable“.

  Například:

  <a href="http://www.youtube.com/watch?v=oHg5SJYRHA0" class="nonplayable"><img src="images/play.jpg" alt="Gmail Video"></a>

 3. Důležité upozornění: Do náhledového obrázku přidejte tlačítko pro přehrání.

  Chcete-li dát lidem najevo, že kliknutím na náhledový obrázek spustí video, měl by obrázek v nějaké formě obsahovat tlačítko pro přehrání. Služba Google Ads v náhledových obrázcích nijak nenaznačuje, že se jedná o videa.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory