Създаване на реклами в Gmail с персонализиран HTML файл

Персонализираният HTML файл е подходящ за напреднали рекламодатели и Ви дава възможност да създавате реклами, различни от съществуващите шаблони за реклами в Gmail. Те могат да включват видеоклипове и няколко подканващи фрази. За да създадете реклами в Gmail със свое персонализирано оформление, качете собствени персонализирани HTML файлове в Google Ads. 

Тази статия обяснява как да конфигурирате и качите персонализираните си реклами в Gmail.

Преди да започнете

Важно: Обърнете внимание, че рекламите в Gmail с персонализиран HTML файл запазват форматирането на целеви URL адрес и са несъвместими с крайни URL адреси и шаблоните за проследяване. Научете повече за надстроените URL адреси.

Инструкции

Рекламата в Gmail с персонализиран HTML файл представлява ZIP папка, съдържаща всички файлове за свитата и разгънатата Ви реклама. За да избегнете проблеми, обърнете особено внимание на точните спецификации за форматиране, разгледани по-долу.

За цялостния размер на рекламата Ви са в сила следните ограничения:

 • общ размер на ZIP папката Ви: < 1,25 МБ;
 • брой файлове: < 100 файла;
 • размер на файл: < 500 КБ.

Как да създадете свитата си реклама

За свитата си реклама трябва да добавите 2 файла в ZIP папката си:

 • изображението на логото (озаглавено „logo.png“, „logo.jpg“ или „logo.gif“);
 • текстовия файл (озаглавен „teaser.txt“).

Спецификации за изображението на логото

Името на файла трябва да е точно „logo.png“, „logo.jpg“ или „logo.gif“, а форматът му – PNG, JPG или GIF.

 • Размер на изображението на логото: най-малко 144 x 144 пиксела със съотношение 1:1.
 • Максимален размер на файла: 150 КБ.
 • Файлови формати: PNG, JPG или GIF (неанимиран).

Изображението на логото е малка икона, графика или лого на марка.

Изображението ще се показва като квадрат с размер 50 x 50 пиксела на устройства с нормална разделителна способност, но приемаме размер на файла до 150 КБ за по-ясно представяне на някои екрани.

Спецификации за текстовия файл

Името на файла трябва да е точно „teaser.txt“, а форматът му – TXT. Следва пример за правилно форматиран текстов файл.

Advertiser: Име на бизнеса
Subject: 20% отстъпка за всичко в Име на бизнеса
Description: Купете нови продукти на ниски цени!
Display Url: www.example.com
Landing Page: https://www.example.com/sale

Забележка: Следвайте примера точно и се уверете, че сте въвели заглавията на английски точно така, както са показани по-долу. Не забравяйте също да включите както категорията (например „Advertiser“), така и конкретната си информация. Таблицата по-долу представя ограниченията за броя знаци и още указания за това, което трябва да включите.

Заглавия Ограничения за броя знаци Какво да включите
Advertiser 20 Името или домейна на фирмата Ви.
Subject 25 Заглавието Ви може да включва оферта, процент отстъпка или интригуващо съобщение.
Description 90 Описанието Ви може да е кратко обобщение или подканваща фраза.
Display URL 32 URL адреса Ви така, както ще се показва в рекламата Ви.
Landing page няма ограничение URL адреса за пренасочване на анонса – използван като целеви URL адрес за кликвания върху „Показван от подателя кратък URL адрес“ при отваряне на разгънатата реклама. В това поле можете да добавите статичен URL адрес за проследяване на кликвания. Това е страницата, до която ще достигат хората, след като кликнат върху показвания Ви URL адрес.

 

Как да създадете разгънатата си реклама

За разгънатата си реклама трябва да добавите 1 HTML файл и 1 папка с изображения в ZIP папката си:

 • папка с изображения (озаглавена „Images“), която съдържа графични файлове за разгънатата реклама;
 • HTML файл, озаглавен точно „index.html“.

Спецификации за папката с изображения

 • Рекламата Ви трябва да съдържа най-малко 1 и най-много 100 изображения. За да вградите видеоклипове в разгънатата си реклама, преминете към секцията за видеоклипове по-долу.
 • Максимална ширина на всяко изображение: 650 пкс.
 • Максимална височина на всяко изображение: 1000 пкс (Забележка: За най-ефективните реклами препоръчваме височина, не по-голяма от 650 пкс, за общото рекламно платно, което включва целия текст и всичките Ви изображения).

Спецификации за HTML файла

Технически подробности

 • URL адреси: Трябва да съдържа поне 1 абсолютен URL адрес (може да съдържа до 15) и всички специални знаци трябва да са кодирани (напр. интервали, #).
 • Форматиране: Създайте оформлението чрез стандартни таблици в HTML, за да се осигури сходно представяне на различните устройства.
 • Проследяване: За проследяване на външни кликвания могат да се използват статични проследяващи URL адреси. Не се разрешават пиксели за проследяване на импресии и динамични проследяващи URL адреси. Ако използвате шаблона за реклама с персонализиран HTML файл в Gmail, добавете проследяващите URL адреси, които искате да използвате, във файловете „index.html“ и „teaser.txt“.
 • Маркиране: Поддържа се HTML (използвайте кодиране UTF8), някои HTML5 маркери („ARTICLE“, „ASIDE“, „FIGCAPTION“, „FIGURE“, „FOOTER“, „HEADER“, „MARK“, „SECTION“, „TIME“, „WBR“) и отчасти CSS (само атрибутът „style“ на маркерите, напр. <div style="color: black" >).

Маркиране, което не се допуска

 • JavaScript: маркерите „<script>“ автоматично ще бъдат премахнати от рекламата);
 • Стилови таблици: Маркерите „<link>“ автоматично ще бъдат премахнати от рекламата;
 • Flash;
 • HTML5: Единствените поддържани маркери са „ARTICLE“, „ASIDE“, „FIGCAPTION“, „FIGURE“, „FOOTER“, „HEADER“, „MARK“, „SECTION“, „TIME“, „WBR“;
 • аудио;
 • вложени рамки;
 • анимирани изображения: GIF.

Поддържани CSS кодове

azimuth border-right-color font-size-adjust list-style padding-bottom text-decoration-style
background border-right-style font-stretch list-style-image padding-left text-emphasis
background-attachment border-right-width font-style list-style-position padding-right text-emphasis-color
background-blend-mode border-spacing font-synthesis list-style-type padding-top text-emphasis-style
background-clip border-style font-variant margin pause text-indent
background-color border-top font-variant-alternatives margin-bottom pause-after text-justify
background-image border-top-color font-variant-caps margin-left pause-before text-kashida-space
background-origin border-top-left-radius font-variant-east-asian margin-right pitch text-orientation
background-position border-top-right-radius font-variant-ligatures margin-top pitch-range text-overflow
background-repeat border-top-style font-variant-numeric marker-offset quotes text-transform
background-size border-top-width font-weight max-height richness text-underline-position
border border-width height max-width speak unicode-bidi
border-bottom box-sizing image-orientation min-height speak-header vertical-align
border-bottom-color caption-side image-resolution min-width speak-numeral voice-family
border-bottom-left-radius clear ime-mode mix-blend-mode speak-punctuation white-space
border-bottom-right-radius color isolation object-fit speech-rate width
border-bottom-style direction layout-flow object-position stress word-break
border-bottom-width display layout-grid opacity table-layout word-spacing
border-collapse elevation layout-grid-char outline text-align word-wrap
border-color empty-cells layout-grid-char-spacing outline-color text-align-last writing-mode
border-left float layout-grid-line outline-style text-autospace zoom
border-left-color font layout-grid-mode outline-width text-combine-upright  
border-left-style font-family layout-grid-type overflow text-decoration  
border-left-width font-feature-settings letter-spacing overflow-x text-decoration-color  
border-radius font-kerning line-break overflow-y text-decoration-line  
border-right font-size line-height padding text-decoration-skip  

Добавяне на видеоклип към HTML файла на разгънатата Ви реклама

 1. Как да добавите видеоклип

  В рекламата може да се вгради видеоклип от YouTube с прозорец за визуализация. Когато някой кликне от компютър върху изображението на видеоклипа, той ще се възпроизведе в лайтбокс в Gmail. След като изгледа видеоклипа, потребителят ще се върне към разгънатата реклама в Gmail. На мобилни устройства видеоклипът ще се възпроизвежда на определения за това видеоплейър (като приложението YouTube или браузър). 

  Инструкции: За да добавите видеоклип от YouTube, кодирайте връзката към YouTube, източника на изображението и показвания текст по подходящ за рекламата Ви начин. Например:

  <a href="http://www.youtube.com/watch?v=oHg5SJYRHA0"><img src="images/play.jpg" alt="Видеоклип в Gmail"></a>

  Забележка: Когато визуализирате рекламата в Google Ads, видеоклипът от YouTube няма да се показва или възпроизвежда в лайтбокс.

 2. Как да добавите видеоклип в нов раздел

  Ако искате видеоклипът от YouTube да се възпроизвежда в нов раздел вместо в лайтбокс, задайте класа като „nonplayable“.

  Например:

  <a href="http://www.youtube.com/watch?v=oHg5SJYRHA0" class="nonplayable"><img src="images/play.jpg" alt="Видеоклип в Gmail"></a>

 3. Важно: Включете бутон за пускане в изображението си за визуализация

  За да показвате на хората, че кликването върху изображението ще пуска видеоклип, то трябва да включва някакъв тип бутон за пускане. Google Ads не добавя в изображенията за визуализация нищо, което да указва, че те са видеоклипове.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си