Om dynamiske søkeannonser, annonserangering og resultater

Dynamiske søkeannonser skiller seg fra standard søkeordbaserte annonser i måten annonsene dine målrettes mot søk på. Hvis du bruker dynamiske søkeannonser, endres ikke resultatene for søkeordannonsene dine, og du har nøyaktig samme grad av kontroll over kontoen din. Dynamiske søkeannonser rangeres på samme måte som standard annonser.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan dynamiske søkeannonser rangeres. Her får du oversikt over hvordan du kan optimalisere annonsegruppen din ved hjelp av negative søkeord, annonseutvidelser og innsikt fra rapporteringsfanen din.

Før du begynner

Hvis du ikke har brukt dynamiske søkeannonser før, bør du først lese Opprett dynamiske søkeannonser.

Slik rangeres dynamiske søkeannonser

Når du deltar i auksjonen, fastsettes rangeringen av en dynamisk søkeannonse på samme måte som for søkeordbaserte annonser. Plasseringen av annonsen din på siden kalkuleres av budbeløpet ditt, annonsekvalitet på auksjonstidspunktet (inkludert forventet klikkfrekvens (CTR), annonserelevans og opplevelse av landingssiden), grensen for annonserangeringen, konteksten mellom personens søk (sted, enhet, søketid, søketermer, andre annonser og søkeresultatene på siden samt andre brukersignaler og attributter), og den forventede effekten av utvidelser og andre annonseformat.

Merk: Når en bruker søker etter det nøyaktige søkeordet du bruker til målretting i en annen kampanje, kan det hende at annonsen fra søkeordkampanjen din vises i stedet for en dynamisk søkeannonse i følgende tilfeller:

  • Når de to annonsene tilhører den samme Google Ads-kontoen.
  • Når de to annonsene tilhører to forskjellige kontoer som du har knyttet sammen. (Hvis du vil tilknytte flere kontoer, bør du ta kontakt med en kundeservicemedarbeider.)

En dynamisk søkeannonse kan imidlertid bli vist i stedet for en søkeordbasert annonse hvis kundens søketerm samsvarer med et av søkeordene dine med fleksibelt samsvar eller setningssamsvar, og hvis den dynamiske søkeannonsen har høyere annonserangering.

Kvalitetspoeng

Antall kvalitetspoeng, som varierer fra 1 til 10 og rapporteres i kontoen din for hvert av søkeordene dine, representerer den omtrentlige kvaliteten på annonsene og landingssidene de leder til. Det er ingen tilsvarende måter å se et estimat for kvalitetspoeng på for dynamiske annonsemål.

Når en annonse deltar i en auksjon, er ikke det enkelte søkeordet en faktor som bidrar til å avgjøre annonserangeringen til markedsføringsinnholdet. I stedet ser vi på de forventede resultatene til annonsen i brukerens søk. Beregningen av annonserangering for kvaliteten på dynamisk søkeannonser fungerer nøyaktig på samme måte som for andre søkeannonser: annonseringsrangeringen blir bestemt av faktorer som forventet klikkfrekvens og opplevelsen av landingssiden som beskrevet her.

Negative søkeord

Du kan bruke negative søkeord – akkurat som med tradisjonelle annonsegrupper – for å forhindre at annonsene dine vises i søk som ikke fører til salg. Med dynamiske søkeannonser kontrollerer du dynamiske annonsemål, annonsemaler, bud og budsjetter. Du kan legge til negative søkeord fra søkeordrapporten eller søketermrapporten i Dynamiske annonsemål-fanen. Når du ser gjennom søkeordrapporten, merker du av ved siden av søkeordet du vil ekskludere, og deretter velger du Legg til som negativt søkeord. Når det er gjort, opprettes et negativt søkeord for det søkeordet, og du kan se det negative søkeordet i søkeordrapporten.

Overlappende dynamiske annonsemål

Hvis det finnes to dynamiske annonsemål som er kvalifisert til å innfri brukerens forespørsel fra samme konto, innfris det mest avgrensede målet. Hvis du for eksempel målretter mot en bestemt kategori så vel som et URL_Equals-mål, innfris URL_Equals-målet fordi det er mest avgrenset. Hvis URL_Equals-målet ikke er kvalifisert for visning (f.eks. fordi målet er satt på pause eller kampanjebudsjettet er oppbrukt), kan kategorien begynne å vises på denne nettadressen.

Overlappende dynamiske annonsemål og søkeord

Hvis det både finnes søkeord og dynamiske annonsemål som er kvalifisert til å vises i et søk, prioriteres som regel søkeordet dersom det er snakk om et søkeord med eksakt samsvar. Hvis søkeordet er et uttrykk, en BMM eller et søkeord med fleksibelt samsvar, prioriteres søkeordet eller det dynamiske annonsemåle som anslås å gi best resultater. I tilfeller der søkeordet med eksakt samsvar ikke er kvalifisert for å vises – for eksempel fordi kampanjen er begrenset av budsjettet – kan det dynamiske annonsemålet vises i stedet. Du kan finne ut mer om hvordan høyere annonserangering kan avgjøre hvilket markedsføringsinnhold som vises, i denne artikkelen.

Annonseutvidelser

Du kan ta med hvilke som helst av annonseutvidelsene våre i de dynamiske søkeannonsene dine for å presentere tilleggsinformasjon om bedriften, for eksempel flere linker til sider på nettstedet.

Rapportering

Du kan se på en søkeordrapport for å finne ut hvilke ord brukerne søkte med da de klikket på annonsen din, og se de dynamiske overskriftene og landingssidene som ble valgt for de aktuelle søkeordene. I denne rapporten kan du også se en landingssiderapport der du kan se resultatene for bestemte landingssider. I tillegg kan du se gjennomsnittlig klikkfrekvens, kostnad per klikk og konverteringsdata for annonsene dine. Hvis du vil finne ut mer om dette, kan du lese artikkelen Optimaliser dynamiske søkeannonser og gå over den omfattende sjekklisten vår for optimalisering av dynamiske søkeannonser.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt