Teave dünaamiliste otsingureklaamide, reklaamiasetuse ja toimivuse kohta

Dünaamilised otsingureklaamid erinevad standardsetest märksõnapõhistest reklaamidest selle poolest, kuidas neid otsingute puhul sihitakse. Kui kasutate dünaamilisi otsingureklaame, ei muutu teie märksõnade toimivus ega ka see, kui palju saate ise oma kontot juhtida. Dünaamiliste otsingureklaamide asetus määratakse standardsete reklaamidega samal viisil.

Selles artiklis selgitatakse, kuidas dünaamiliste otsingureklaamide asetus määratakse. Selles antakse ka ülevaade, kuidas oma reklaamirühma negatiivsete märksõnade, reklaamilaiendite ja aruandluse vahekaardil oleva statistika abil täiustada.

Enne alustamist

Kui teete dünaamiliste otsingureklaamide kasutamisega alles algust, alustage dünaamiliste otsingureklaamide loomisega.

Kuidas dünaamiliste otsingureklaamide asetus määratakse?

Oksjonil osaledes määratakse dünaamilise otsingureklaami asetus samamoodi nagu märksõnapõhiste reklaamide puhul. Reklaamiasetuse arvutamisel arvestatakse teie pakkumise summat, oksjoniaegset reklaamikvaliteeti (sh eeldatav klikkimise määr (CTR), reklaami asjakohasus ja sihtlehe kasutuskogemus), reklaamiasetuse lävesid, inimese otsingu konteksti (nt inimese asukoht, seade, otsingu tegemise aeg, otsinguterminite iseloom, muud reklaamid ja otsingutulemused, mis lehel kuvatakse, ning muud kasutaja signaalid ja atribuudid) ning laiendite ja muude reklaamivormingute eeldatavat mõju.

Märkus. Kui kasutaja otsib täpset märksõna, mida sihite teises kampaanias, võidakse dünaamilise otsingureklaami asemel märksõnakampaania reklaam kuvada järgmistel juhtudel:

  • kui mõlemad reklaamid kuuluvad samale Google Adsi kontole;
  • kui kaks reklaami kuuluvad teie kahele eri kontole, mis on omavahel lingitud. (Mitme konto linkimiseks võtke ühendust klienditeeninduse esindajaga.)

Siiski võime märksõnapõhise reklaami asemel näidata dünaamilist otsingureklaami, kui kliendi otsingutermin on mõne teie märksõna osaline vaste või fraasivaste ja dünaamilise otsingureklaami asetus on kõrgem.

Kvaliteediskoor

Teie kontol igale märksõnale määratud kvaliteediskoor vahemikus 1–10 on teie reklaamide ja nende käivitatud sihtlehtede prognoositud kvaliteet. Sarnane viis dünaamilise reklaami sihtmärgi hinnangulise kvaliteediskoori vaatamiseks puudub.

Kui reklaam osaleb oksjonil, siis ei määra reklaamifaili asetust üksik märksõna. Selle asemel vaatame reklaami eeldatavat toimivust kasutaja otsingus. Dünaamiliste otsingureklaamide reklaamiasetuste arvutamine toimub sarnaselt teiste otsingureklaamidega. Reklaamiasetuse määravad faktorid nagu eeldatav klikkimise määr ja sihtlehe kasutuskogemus (lugege selle kohta täpsemalt siit).

Negatiivsed märksõnad

Negatiivseid märksõnu saab sarnaselt traditsiooniliste reklaamirühmadega kasutada selleks, et teie reklaame ei näidataks otsingutes, mis ei vii müügini. Dünaamiliste otsingureklaamidega saab kontrollida dünaamiliste reklaamide sihtmärke, reklaamimalle, pakkumisi ja eelarveid. Negatiivseid märksõnu saab lisada märksõnade aruandest või otsinguterminite aruandest vahekaardil Dünaamilise reklaami sihtmärgid. Otsinguterminite aruande ülevaatamisel märkige ruut selle otsingupäringu kõrval, mida soovite välistada. Seejärel tehke valik Lisa negatiivse märksõnana. Sellega luuakse otsingupäringule negatiivne märksõna, mida näete märksõnade aruandes.

Kattuvad dünaamilise reklaami sihtmärgid

Kui kasutaja päringul on samal kontol kaks sobivat dünaamilist reklaami sihtmärki, siis esitatakse kõige kitsam sihtmärk. Kui näiteks sihite konkreetset kategooriat ja samuti sihtmärki URL_Equals, siis esitatakse sihtmärki URL_Equals, kuna see on kõige kitsam. Kui sihtmärk URL_Equals ei sobi esitamiseks (näiteks sihtmärk on peatatud või kampaania eelarve on ammendunud), siis võidakse sellel URL-il näidata kategooriat.

Kattuvad dünaamilised reklaami sihtmärgid ja märksõnad

Kui ühe otsingu puhul sobivad esitamiseks nii märksõnad kui ka dünaamilise reklaami sihtmärgid, siis eelistatakse tavaliselt märksõna (kui see on täpse vastega märksõna). Kui märksõna on fraas, BMM või osalise vastega märksõna, siis eelistatakse märksõna või dünaamilise reklaami sihtmärki, mille puhul eeldatakse paremat toimivust. Kui täpse vastega märksõna ei sobi esitamiseks (näiteks kampaania piiratud eelarve tõttu), saab selle asemel esitada dünaamilise reklaami sihtmärki. Lugege sellest artiklist lisaks, kuidas kõrgem reklaamiasetus võib määrata, milline reklaamifail esitatakse.

Reklaamilaiendid

Dünaamilistes otsingureklaamides saate kaasata kõik meie reklaamilaiendid ja näidata klientidele ettevõtte kohta lisateavet (nt rohkem veebisaidi lehtede linke).

Aruandlus

Otsinguterminite aruandes näete, milliseid termineid inimesed otsisid, kui nad teie reklaamil klikkisid. Samuti näete nende otsinguterminite jaoks valitud dünaamilisi pealkirju ja sihtlehti. Selles aruandes saate ka sihtlehe aruandel näha, kuidas konkreetsed sihtlehed toimivad. Peale selle saate vaadata oma reklaamide keskmist klikkimise määra, kliki hinda ja konversiooniandmeid. Sama teema kohta lisateabe saamiseks vaadake jaotist Dünaamiliste reklaamide optimeerimine ja põhjalikku kontroll-loendit dünaamiliste otsingureklaamide optimeerimiseks.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse