Всичко за динамичните реклами при търсене, рекламния ранг и ефективността

Динамичните реклами при търсене се различават от стандартните реклами, основани на ключови думи, по начина на насочване при търсения. Ако използвате динамични реклами при търсене, ефективността на основаните Ви на ключови думи реклами няма да се промени, нито степента на контрол, който имате върху профила си. Динамичните реклами при търсене се класират по същия начин като стандартните.

В тази статия се обяснява как се класират динамичните реклами при търсене. Освен това в нея ще намерите общ преглед на това, как можете да подобрите рекламната си група с отрицателни ключови думи, разширения на рекламите и статистически данни от раздела си за отчитане.

Преди да започнете

Ако този тип реклами са новост за Вас, започнете със Създаване на динамични реклами при търсене.

Как се класират динамичните реклами при търсене

Когато динамична реклама при търсене участва в търга, класирането ѝ се определя по същия начин като това на рекламите, основани на ключови думи. Изчислява се въз основа на стойността на офертата Ви, качеството на рекламите Ви по време на търга (включително очаквана честота на кликване (CTR), уместността на рекламите и практическата работа с целевата страница), праговете за рекламния ранг, контекста на търсене от страна на човека (например неговото местоположение, устройство, час на търсенето, естество на думите за търсене, другите реклами и резултати от търсенето, показвани на страницата, както и други потребителски сигнали и атрибути) и очакваното въздействие на разширенията и другите рекламни формати.

Забележка: Когато потребител търси точната ключова дума, към която сте насочвали в друга кампания, рекламата Ви от въпросната кампания може да се покаже вместо динамичната Ви реклама при търсене в следните случаи:

  • когато двете реклами принадлежат към един и същ профил в Google Ads;
  • когато двете реклами принадлежат към два различни Ваши профила, които са свързани; (Свържете се с представител на екипа за обслужване на клиенти, за да свържете няколко профила.)

Възможно е обаче да покажем динамичната Ви реклама при търсене вместо тази, основана на ключови думи, когато думата за търсене на клиента е с широко съвпадение или съвпадение по фраза спрямо една от ключовите Ви думи и когато динамичната Ви реклама има по-висок рекламен ранг.

Качествен рейтинг

Качественият рейтинг от 1 до 10, отчитан за всяка ключова дума в профила Ви, е оценка за качеството на рекламите и целевите Ви страници, задействани от тях. Няма еквивалентен начин да се види приблизителният качествен рейтинг за насочванията за динамични реклами.

Когато реклама участва в търг, отделната ключова дума не е фактор в рекламния ранг на рекламата. Вместо това разглеждаме очакваната ефективност на рекламата при търсенето на потребителя. Изчисляването на рекламния ранг за качеството на динамичните реклами при търсене се извършва по абсолютно същия начин като при другите реклами в мрежата за търсене, а именно рекламният ранг се определя от фактори като очакваната честота на кликване и практическата работа с целевата страница. Описание може да намерите тук.

Отрицателни ключови думи

Можете да използвате отрицателни ключови думи също както при традиционните рекламни групи, за да избегнете показването на рекламите си при търсения, които не преминават в продажби. С динамичните реклами при търсене контролирате насочванията на динамичните реклами, рекламните шаблони, офертите и бюджетите. Можете да добавяте отрицателни ключови думи от отчета за ключовите думи или от отчета за думите за търсене в раздела Насочвания на динамични реклами. Когато преглеждате отчета за думите за търсене, поставете отметка в квадратчето до заявката за търсене, която искате да изключите, и след това изберете Добавяне като отрицателна ключова дума. Така ще се създаде отрицателна ключова дума за тази заявка за търсене, която можете да видите в отчета за ключовите думи.

Припокриващи се насочвания на динамични реклами

Ако има две насочвания за динамични реклами, отговарящи на условията за показване по заявка на потребител от същия профил, ще се покаже най-тясното насочване. Ако например насочвате по определена категория и по URL_Equals, то ще се покаже URL_Equals, тъй като е най-ограничено. Ако насочването чрез URL_Equals не отговаря на условията за показване (например е поставено на пауза или бюджетът на кампанията е изчерпан), тогава категорията може да започне да се показва за този URL адрес.

Припокриващи се насочвания на динамични реклами и ключови думи

Ако едновременно има ключови думи и динамични реклами, които отговарят на изискванията за показване при търсене, тогава обикновено ключовата дума има приоритет, при условие че е с точно съвпадение. Ако ключовата дума е фраза, модификатор на широко съвпадение (МШС) или ключова дума с широко съвпадение, то приоритет ще има ключовата дума или насочването на динамичната реклама с по-висока очаквана ефективност. В случаите, когато ключовата дума с точно съвпадение не отговаря на условията за показване, например кампанията е ограничена по бюджет, вместо нея е възможно да се покаже насочването на динамичната реклама. Вижте повече за това как по-високият рекламен ранг може да определи коя реклама да се показва в тази статия.

Разширения на рекламите

Към динамичните реклами при търсене можете да добавите всяко от разширенията на рекламите и така да показвате на клиентите допълнителна информация за бизнеса, като например още връзки към страници от уебсайта.

Отчитане

Можете да прегледате отчета си за думите за търсене, за да видите думите, които хората са търсели, когато са кликнали върху рекламата Ви, както и динамичните заглавия и целеви страници, избрани за тези думи за търсене. В този отчет можете да разгледате и отчета за целевите страници, за да видите ефективността на конкретни целеви страници. В допълнение можете да видите средната честота на кликване, цената на кликване и данните за реализациите за рекламите Ви. За повече информация вижте Оптимизиране на динамичните Ви реклами и подробния контролен списък за оптимизиране на динамични реклами при търсене.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false