Conversies via advertentieklikken importeren in Google Ads

Wanneer u conversies importeert, kunt u zien hoe uw online advertenties offline verkopen en andere waardevolle acties beïnvloeden. In dit artikel wordt beschreven hoe u een bestand kunt voorbereiden om de conversies die u ontvangt via klikken op uw advertenties, te importeren in Google Ads.

Lees Oproepconversies importeren voor instructies over hoe u conversies via oproepen kunt importeren.

Voordat u begint

Voordat u conversies gaat importeren, zorgt u ervoor dat u alle instructies voor het bijhouden van offline conversies instellen heeft gevolgd.

U kunt uw gegevens importeren in Google Ads door een bestand te uploaden of te koppelen via de Google Ads-interface of door de gegevens te verzenden via de Google Ads API (AdWords API). In dit artikel wordt uitgelegd hoe u conversies kunt importeren door een bestand te uploaden of te koppelen. Als u de gegevens wilt verzenden via de Google Ads API (AdWords API), leest u dit Help-artikel in onze API-ontwikkelaarshandleiding.

Instructies

Volg de onderstaande instructies om uw conversiegegevens voor te bereiden en te importeren.

1. Uw gegevens voorbereiden op het importeren

 1. Download een template op basis van het type conversies dat u wilt uploaden (download: Excel, csv of Google Spreadsheets).U kunt ook templates downloaden in de Google Ads-interface:
  1. Log in op uw Google Ads-account.
  2. Klik rechtsboven in uw account op het gereedschapspictogram .
  3. Klik onder 'Meting' op Conversies.
  4. Klik in het menu aan de linkerkant op Uploads.
  5. Klik op de plusknop .
  6. Klik op Templates bekijken.
  7. Zoek de templates voor 'Conversies via klikken' en selecteer het type template dat u wilt downloaden.
 2. Houd rekening met de volgende richtlijnen wanneer u spreadsheets uploadt:
  1. Zorg ervoor dat u de kolom die begint met 'Google Click ID', niet verwijdert, anders mislukt de import.
  2. Controleer of uw gegevens geen extra kolommen en geen persoonlijke gegevens bevatten.
  3. Als u wilt dat Google Ads uw conversies automatisch importeert op basis van een vaste planning (zie Stap 2: Importeer uw conversies), moet u Google Spreadsheets gebruiken of koppelen naar een bestand via HTTPS of SFTP.

  Als u conversies importeert die binnen één dag na de klik hebben plaatsgevonden, kan Google Ads deze mogelijk nog niet registreren. Als praktische tip raden we u aan een extra dag aan gegevens te uploaden bij elke import. Google Ads telt geen dubbele conversies.Google Ads gebruikt de naam van de conversieactie, het tijdstip van de conversie en de Google Klik-ID (GCLID) die aan de conversie is gekoppeld, om te bepalen of een conversie uniek is.

  Opmerking: Als u conversies met externe attributie importeert, leest u hieronder het gedeelte Conversies met externe attributie importeren voor informatie over de juiste uploadtemplate en aanvullende functies.

 3. Gebruik een van de volgende notaties om de tijdzone in te voeren (plaats de tijdzone niet tussen aanhalingstekens of andere speciale tekens):
  1. Geef uw tijdzone-ID op. Het voordeel van deze methode is dat u fouten vermijdt die te maken hebben met de overgang naar zomertijd of wintertijd. Voorbeeld: Parameters:TimeZone=America/Chicago

  2. Geef de afwijking ten opzichte van GMT op. Voer hiervoor een + of - in, gevolgd door het tijdsverschil (bestaande uit vier cijfers). De afwijking voor Amsterdam is bijvoorbeeld +0100 en voor New York -0500. Als u Greenwich Mean Time gebruikt, voert u +0000 in. Voorbeeld: Parameters:TimeZone=-0500

 4. Voeg vervolgens voor elke offline conversie een nieuwe rij toe en vul de kolommen als volgt in:
  • Google Click ID: De Google Klik-ID die tot de offline conversie heeft geleid. (Als u dit nog niet heeft gedaan, volgt u de instructies voor het bijhouden van offline conversies instellen voor meer informatie over hoe u dit moet doen.)
  • Conversion Name: De naam van de conversieactie (bijvoorbeeld 'hoogwaardige lead' of 'overeenkomst ondertekend') waarvoor u deze conversie wilt importeren. Het is belangrijk dat u exact dezelfde spelling en hoofdletters gebruikt als toen u de conversieactie in uw Google Ads-account maakte.
  • Conversion Time: De datum en het tijdstip waarop de conversie heeft plaatsgevonden. De tabel hieronder bevat een lijst met toegestane datumnotaties (bijv. MM/dd/jjjj UU:mm:ss). U kunt een tijdzone aan de tijd van conversie toevoegen in een van de vier laatstgenoemde notaties. Vervang hierbij '+z' door het aantal uren verschil met GMT. U geeft dit aan met + of - en het tijdsverschil in vier cijfers. De afwijking voor Amsterdam is bijvoorbeeld +0100 en voor New York -0500. U kunt ook 'zzzz' vervangen door uw tijdzone-ID. Deze vindt u in deze lijst.
Notatie Voorbeelden
MM/dd/jjjj uu:mm:ss aa 08/14/2012 5:01:54 PM
MMM dd,jjjj uu:mm:ss aa Aug 14, 2012 5:01:54 PM
MM/dd/jjjj UU:mm:ss 08/14/2012 17:01:54
jjjj-MM-dd UU:mm:ss 2012-08-14 13:00:00
jjjj-MM-ddTUU:mm:ss 2012-08-14T13:00:00
jjjj-MM-dd UU:mm:ss+z 2012-08-14 13:00:00+0500
jjjj-MM-ddTUU:mm:ss+z 2012-08-14T13:00:00-0100
jjjj-MM-dd UU:mm:ss zzzz 2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles
jjjj-MM-ddTUU:mm:ss zzzz 2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles
 • Conversion Value: (optioneel veld) Een getal dat de waarde representeert die u aan de conversie toekent. Dit kan een valutawaarde zijn, maar u kunt ook relatieve waarden van nul tot tien invoeren (negatieve getallen zijn niet toegestaan). Als u dit veld leeg laat, past Google Ads automatisch de 'conversiewaarde' toe die u bij stap 2.8 heeft ingesteld toen u het nieuwe offline conversietype maakte.
 • Conversion Currency: (optioneel veld) De valuta van uw conversiewaarde. U gebruikt dit veld als u conversiewaarden in meer dan één valuta rapporteert of wanneer u meerdere accounts heeft die worden gefactureerd in verschillende valuta's. Gebruik ISO 4217-valutacodes van drie tekens, zoals USD voor Amerikaanse dollar en JPY voor Japanse yen.

Conversies met externe attributie

Als u uw eigen externe attributiesysteem gebruikt om uw conversies aan meerdere klikken toe te schrijven, is het mogelijk een goed idee om externe attributie te gebruiken wanneer u conversies importeert. Met extern toegeschreven conversieacties kunt u voor elke klik conversiekrediet met breukgetallen importeren.

Als u externe attributie wilt gebruiken wanneer u conversies importeert, zorgt u ervoor dat u Externe attributie gebruiken selecteert wanneer u in Google Ads een conversieactie maakt (zoals uitgelegd bij item 14 van stap 1 in deze instructies). Wanneer u conversies met een gedeeltelijk krediet wilt uploaden, downloadt u onze template voor externe attributie bij het importeren van conversies (download: Excel, csv of Google Spreadsheets). Houd ook rekening met het volgende:

 • Zorg ervoor dat u de kolom die begint met 'Google Click ID', niet verwijdert, anders mislukt de import.
 • Controleer of uw gegevens geen extra kolommen en geen persoonlijke gegevens bevatten.
 • Stel de waarde voor 'TimeZone' in de rij 'Parameters' in en/of in de kolom 'Conversion Time'. Meer informatie over hoe u de tijdzone instelt.
 • Geef de naam op van het attributiemodel dat u gebruikt om gedeeltelijk conversiekrediet toe te wijzen, bijvoorbeeld 'Linear' of 'Data-driven'.
 • Als u ervoor kiest om de conversiewaarde op te nemen, moet dit de gedeeltelijke waarde zijn die overeenkomt met het toegewezen conversiekrediet (zie het voorbeeld hieronder).
 • Het bedrag dat u in de kolom 'Attributed Credit' invoert, moet groter zijn dan 0 en kleiner dan of gelijk aan 1.
 • De kolommen 'Conversion Value' en 'Conversion Currency' zijn beide optioneel.

Laten we nu eens kijken hoe u de template voor het importeren van conversies met externe attributie kunt gebruiken. Stel dat u aankopen bijhoudt en voor elke klik van een klant de Google Klik-ID verzamelt. Misschien kost het drie klikken voordat een bepaalde klant op uw website een artikel van € 100 koopt. Bijvoorbeeld één klik op een display-advertentie van Google Ads, een tweede klik op een advertentie van een ander advertentienetwerk en een laatste klik op een Google Ads-zoekadvertentie. U kiest ervoor om een lineair attributiemodel te gebruiken. Uw upload ziet er dan als volgt uit:

Parameters:Attribution Model = linear          
Parameters:TimeZone=-0800     # Toegeschreven krediet moet tussen 0 en 1 zijn # # Optioneel # # Optioneel #
Google Click ID Conversion Name Conversion Time Attributed credit Conversion Value Conversion Currency
googleclickid1 Naam van conversieactie met externe attributie 01-05-2017 15:42:01 uur 0,33 33,33 EUR
googleclickid2 Naam van conversieactie met externe attributie 01-05-2017 15:42:01 uur 0,33 33,33 USD

2. Uw conversies importeren

Als u uw offline conversies in Google Ads wilt importeren, moet u uw conversiebestand uploaden naar uw Google Ads-account of uw Mijn Klantencentrum-account. U kunt een bestand één keer uploaden of een planning maken om een bestand te uploaden dat u online bewaart. Volg de onderstaande instructies voor een eenmalige upload of geplande uploads, afhankelijk van hoe u de conversies wilt importeren.

Belangrijk: Nadat u een nieuwe conversieactie heeft gemaakt, wacht u vier tot zes uur voordat u conversies voor die conversieactie uploadt.
Uw conversies eenmalig uploaden
 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik rechtsboven in uw account op het gereedschapspictogram .
 3. Klik onder 'Meting' op Conversies.
 4. Klik in het menu aan de linkerkant op Uploads.
 5. Klik op de plusknop .
 6. Klik op het dropdownmenu Bron en selecteer de bron van uw bestand. U kunt een bestand uploaden vanaf uw computer of vanuit Google Spreadsheets, of het bestand verzenden via HTTPS of SFTP.
 7. Afhankelijk van de door u geselecteerde bron kunt u kiezen uit de onderstaande opties:
  • Als u 'Een bestand uploaden' of 'Google Spreadsheets' heeft geselecteerd, klikt u op Bestand kiezen om het bestand met de gegevens van uw offline conversies te selecteren.
  • Als u HTTPS of SFTP heeft geselecteerd, geeft u de URL voor het bestand op, evenals de gebruikersnaam en het wachtwoord voor toegang tot het bestand. Opmerking: Als u SFTP selecteert en de foutmelding 'Bestand niet gevonden' wordt weergegeven, plaatst u een dubbele schuine streep ('//') tussen het bestandspad en de naam. Bijvoorbeeld: SFTP://sftp.mysite.com/conversions//conv.csv)
 8. Als u de content van een bestand wilt importeren zonder eerst de uploadresultaten te bekijken, klikt u op Toepassen en slaat u de resterende stappen over. Als u de uploadresultaten wel wilt bekijken, klikt u op Voorbeeld. In het bestandsvoorbeeld wordt het aantal conversies aangegeven dat in uw account wordt geïmporteerd. Het voorbeeld laat ook eventuele fouten in uw bestand zien. U kunt de fouten in het bestand corrigeren en het opnieuw uploaden, of de fouten negeren.
  • Wanneer het voorbeeld klaar is, klikt u op Details om de content van het bestand te bekijken. U krijgt eerst de fouten te zien.
  • Klik op Meer om de volledige content van het bestand te bekijken.
  • Klik op Bestand toepassen. De voortgangsbalk onderaan de pagina geeft aan wanneer de conversies in uw bestand zijn geïmporteerd. Klik in de voortgangsbalk op Details om alle conversies te bekijken die zijn geïmporteerd.

U kunt bestanden bekijken die u heeft geüpload maar niet heeft toegepast, evenals bestanden die u heeft geüpload en toegepast. Meer informatie over hoe u geüploade bestanden kunt bekijken.

Uw conversies volgens een planning uploaden

Google Ads kan uw conversies automatisch importeren via een vaste planning. Hiervoor moet u een bestand met uw conversies maken in Google Spreadsheets of het bestand online opslaan via HTTPS of SFTP. Volg de onderstaande stappen om bestandsuploads te plannen:

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik rechtsboven in uw account op het gereedschapspictogram .
 3. Klik onder 'Meting' op Conversies.
 4. Klik in het menu aan de linkerkant op Uploads.
 5. Klik bovenaan de pagina op Planningen.
 6. Klik op de plusknop .
 7. Klik op het dropdownmenu Bron en selecteer de bron van uw bestand. U kunt een bestand uploaden vanuit Google Spreadsheets of het verzenden via HTTPS of SFTP.
 8. Afhankelijk van de door u geselecteerde bron kunt u kiezen uit de onderstaande opties:
  • Als u 'Google Spreadsheets' heeft geselecteerd, klikt u op Bestand kiezen om het bestand met de gegevens van uw offline conversies te selecteren.
  • Als u HTTPS of SFTP heeft geselecteerd, geeft u de URL voor het bestand op, evenals de gebruikersnaam en het wachtwoord voor toegang tot het bestand.Opmerking: Als u SFTP selecteert en de foutmelding 'Bestand niet gevonden' wordt weergegeven, plaatst u een dubbele schuine streep ('//') tussen het bestandspad en de naam. Bijvoorbeeld: SFTP://sftp.mysite.com/conversions//conv.csv)
 9. Klik op het dropdownmenu Frequentie en selecteer hoe vaak uw bestand moet worden geïmporteerd.
 10. Klik op het dropdownmenu Tijd en selecteer wanneer uw bestand moet worden geïmporteerd.
 11. Klik op Opslaan en voorbeeld weergeven. In het voorbeeld wordt aangegeven of de planning goed is opgeslagen of niet. Een planning wordt mogelijk niet opgeslagen als Google Ads de bestandsbron niet kan bereiken wegens een onjuiste gebruikersnaam of een onjuist wachtwoord, of als het bestand niet correct is opgemaakt.
 12. Klik op OK om terug te gaan naar de pagina 'Planningen'. Op deze pagina worden al uw geplande uploads weergegeven.

  Opmerking

  Als er een probleem is met de geplande upload, wordt een melding in uw account weergegeven en ontvangt u een e-mail. U moet uw online bestand controleren om het probleem op te lossen.

 13. Als u de geplande upload wilt wijzigen, klikt u in de kolom 'Acties' op Opties en kiest u een van de onderstaande opties:
  • Klik op Bewerken om de instellingen voor een geplande upload te wijzigen.
  • Klik op Onderbreken om geplande uploads voor een bestand tijdelijk niet uit te voeren.
  • Klik op Hervatten als geplande uploads voor een bestand zijn onderbroken en u de geplande uploads wilt hervatten.
  • Klik op Verwijderen als u de conversies in het bestand niet meer wilt uploaden.

  U kunt de opties voor geplande uploads niet wijzigen als uw Google Ads-account alleen-lezen toegang heeft.

3. Uw resultaten bekijken en problemen oplossen


Uploadbestanden bevatten vaak fouten, vooral wanneer u voor het eerst uw importproces voor conversies instelt.
We raden elke adverteerder aan de resultaten van zijn of haar uploads te controleren.

Uw geüploade bestanden bekijken

Nadat uw conversiebestand is geüpload, ziet u op de pagina 'Uploads' een nieuwe vermelding voor dat bestand. Houd er rekening mee dat het enkele minuten kan duren voordat een bestand is geüpload en toegepast.

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik rechtsboven in uw account op het gereedschapspictogram .
 3. Klik onder 'Meting' op Conversies.
 4. Klik in het menu aan de linkerkant op Uploads.
 5. Bestanden die u heeft bekeken maar nog niet heeft toegepast, ziet u in de tabel 'Acties in behandeling'. Klik in de kolom 'Acties' op Toepassen om de conversies in het bestand te importeren of op 'Verwijderen' om het geüploade bestand te verwijderen.
 6. Onder de tabel 'Acties in behandeling' ziet u een lijst van de bestanden die u heeft geüpload en toegepast. Bekijk de volgende kolommen voor meer informatie over de bestanden:
  • In de kolom 'Status' kunt u snel zien of de conversies in het bestand zijn geïmporteerd.
  • In de kolom 'Resultaten' vindt u meer informatie over de importstatus. Als het niet is gelukt om het bestand te importeren, vindt u in deze kolom de reden daarvan. De kolom bevat ook links om na te gaan welke conversies zijn geïmporteerd en welke niet (als gevolg van bestandsfouten).
  • De kolom 'Acties' bevat de volgende links:
   • Resultaten downloaden: Download een kopie van het geüploade bestand. Deze link wordt weergegeven als alle conversies in het bestand zijn geïmporteerd.
   • Alles downloaden: Download een kopie van het geüploade bestand, waaronder conversies die niet konden worden geïmporteerd.
   • Fouten downloaden: Download een spreadsheet met de conversies uit uw bestand die niet konden worden geïmporteerd, samen met de foutmeldingen.
   Welke van de drie bovenstaande links u ook selecteert, het gedownloade bestand bevat altijd een kolom 'Resultaten' met de bevestiging dat een conversie correct is geïmporteerd of een uitleg waarom deze niet kon worden geïmporteerd. Deze links worden dertig tot zestig dagen na uw eerste upload verwijderd.
Problemen met importeren oplossen
 1. Bekijk uw geüploade bestanden en zoek het bestand met de fout.
 2. Klik in de kolom 'Acties' op Fouten downloaden om een spreadsheet te downloaden met daarin de conversies uit uw bestand die niet konden worden geïmporteerd.
 3. Bekijk de foutmeldingen in de kolom 'Resultaten' van de spreadsheet om te bepalen waarom Google Ads de conversies niet kon importeren.
 4. Breng de benodigde correcties in uw spreadsheet aan, sla deze op en probeer de spreadsheet opnieuw te uploaden.
 5. Soms treedt er een probleem op waardoor het bestand niet volledig wordt verwerkt. In dat geval wordt de foutmelding weergegeven in de eerste rij (als het een .csv- of .tsv-bestand is) of in een nieuw werkblad 'Algemene fouten' (als het een Excel-bestand is).

Richtlijnen voor het importeren van conversies

Uw uploads timen

Offline conversies die meer dan negentig dagen na de bijbehorende laatste klik zijn geüpload, worden niet in Google Ads geïmporteerd. Dit betekent dat ze niet in uw conversiestatistieken worden weergegeven.

Meerdere conversies voor dezelfde klik uploaden

Dezelfde conversie wordt slechts eenmaal geïmporteerd. Als u dus een conversie met dezelfde combinatie van Google Klik-ID, conversienaam, datum en tijd uploadt, wordt deze door Google Ads genegeerd.

Als u voor dezelfde klik meerdere conversies van hetzelfde type wilt uploaden, bijvoorbeeld verschillende conversies van offline aankopen, is dit echter wel mogelijk. Google Ads registreert deze als aparte conversies, zolang de tijdstippen verschillend zijn (de Google Klik-ID's en conversienamen mogen wel identiek zijn).

Het is verstandig conversies die kort vóór uw laatste upload plaatsvonden, opnieuw te uploaden voor het geval dat sommige te recent waren om te worden verwerkt. Na de advertentieklik is er vier tot zes uur verwerkingstijd nodig voordat Google Ads een conversie kan uploaden. (Als u een conversie te snel na de klik uploadt, ziet u de foutmelding: 'We zijn nog bezig met het verwerken van de gegevens van deze klik. Probeer het over vier tot zes uur opnieuw.')

Als u de conversies bijvoorbeeld dagelijks uploadt, moet u de conversies van de laatste twee dagen uploaden voor het geval sommige nog niet zijn verwerkt. U hoeft zich geen zorgen te maken over dubbel getelde conversies. Google Ads telt dezelfde geüploade conversie slechts één keer.

De geïmporteerde conversies weergeven in Google Ads

Het duurt ongeveer drie uur voordat u de statistieken voor geïmporteerde conversies in uw Google Ads-account kunt bekijken. Zodra dat kan, worden ze weergegeven in de conversiekolommen.(In Inzicht krijgen in uw gegevens voor het bijhouden van conversies vindt u meer informatie over de conversiekolommen en hoe u ze kunt toevoegen aan uw rapporten.) Als u wilt zien hoe de prestaties variëren per conversieactie, kunt u de kolom 'Conversies' segmenteren op 'Naam van conversieactie'.

Hoe langer de vertraging is tussen uw klikken en conversies (online of geïmporteerde conversies), hoe langer u moet wachten totdat de meest volledige conversiestatistieken worden weergegeven.

Voorbeeld: Als u de conversiestatistieken voor maandag wilt bekijken, het drie dagen duurt voordat uw klikken een conversie genereren en u de conversies 's nachts uploadt, kunt u vanaf vrijdagochtend de nauwkeurige conversiestatistieken voor maandag bekijken.

Gerelateerde links

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen