Conversies via advertentieklikken importeren in Google Ads

Wanneer u conversies importeert, kunt u zien hoe uw online advertenties offline verkopen en andere waardevolle acties beïnvloeden. In dit artikel wordt beschreven hoe u een bestand kunt voorbereiden om de conversies die u krijgt via klikken op uw advertenties, te importeren in Google Ads.

Lees het artikel Oproepconversies importeren voor instructies over hoe u belconversies kunt importeren.

Voordat u begint

Voordat u conversies importeert, zorgt u ervoor dat u alle instructies voor de instelling van 'Offline conversies bijhouden' heeft gevolgd.

U kunt uw gegevens importeren in Google Ads door een bestand te uploaden of te koppelen via de Google Ads-interface of door de gegevens te versturen via de Google Ads API (AdWords API). In dit artikel wordt uitgelegd hoe u conversies kunt importeren door een bestand te uploaden of te koppelen. Als u de gegevens wilt sturen via de Google Ads API (AdWords API), leest u dit Help-artikel in onze API-ontwikkelaarshandleiding.

Opmerking: Vanaf juni 2021 kunt u geen offline conversies meer uploaden vanuit een klantaccount waarvoor conversiemeting op manageraccountniveau aanstaat. U krijgt een foutmelding te zien voor conversies die u uploadt vanuit uw klantaccount. U moet naar het manageraccount gaan en de conversies daar uploaden. Lees het artikel Wijzigingen in offline conversies uploaden voor klantaccounts.

Instructies

Volg de onderstaande instructies om uw conversiegegevens voor te bereiden en te importeren.

1. Uw gegevens voorbereiden op de import

 1. Download een template op basis van het type conversies dat u wilt uploaden (download: Excel, csv of Google Spreadsheets). U kunt ook templates downloaden vanuit de interface van Google Ads:
  1. Log in op uw Google Ads-account.
  2. Klik op het gereedschapsicoon Google Ads | Gereedschap [icoon] rechtsboven in uw account.
  3. Klik onder Meting op Conversies.
  4. Klik in het menu aan de linkerkant op Uploads.
  5. Klik op de plusknop .
  6. Klik op Templates bekijken.
  7. Zoek de templates voor 'Conversies via klikken' en selecteer het type template dat u wilt downloaden.
 2. Houd rekening met de volgende richtlijnen wanneer u spreadsheets uploadt:

  Als u conversies importeert die binnen 1 dag na de klik hebben plaatsgevonden, kan Google Ads deze mogelijk nog niet registreren. Als praktische tip raden we u aan een extra dag aan gegevens te uploaden bij elke import. Google Ads telt geen dubbele conversies en u ziet een foutmelding waarin staat wat de dubbele conversies zijn. Dubbele conversies werden eerder genegeerd, maar er werd geen fout weergegeven. Als u regelmatig duplicaten uploadt, ziet u dus mogelijk meer fouten dan voorheen. Google Ads gebruikt de naam van de conversieactie, het tijdstip van de conversie en de Google-klik-ID (GCLID) die aan de conversie is gekoppeld, om te bepalen of een conversie uniek is.

  Opmerking: Als u conversies met externe attributie importeert, leest u hieronder het gedeelte Conversies met externe attributie voor informatie over de juiste uploadtemplate en aanvullende functies.
  • Zorg ervoor dat u de kolom die begint met Google-klik-ID, niet verwijdert, anders mislukt de import.
  • Controleer of uw gegevens geen extra kolommen en geen persoonlijke informatie bevatten.
  • Als u wilt dat Google Ads uw conversies automatisch importeert op basis van een vaste planning (zie Stap 2: Importeer uw conversies), moet u Google Spreadsheets gebruiken of koppelen aan een bestand via HTTPS of SFTP.
 3. Gebruik een van de volgende notaties om de tijdzone in te voeren (plaats de tijdzone niet tussen aanhalingstekens of andere speciale tekens):
  • Voer uw tijdzone-ID in. Het voordeel van deze methode is dat u fouten vermijdt die te maken hebben met de overgang naar zomertijd of wintertijd. Voorbeeld: Parameters:TimeZone=America/Chicago
  • Geef de afwijking ten opzichte van GMT op. Voer hiervoor een + of - in, gevolgd door het tijdsverschil (bestaande uit 4 cijfers). De afwijking voor Amsterdam is bijvoorbeeld +0100 en voor New York -0500. Als u Greenwich Mean Time gebruikt, voert u +0000 in. Voorbeeld: Parameters:TimeZone=-0500
 4. Voeg vervolgens voor elke offline conversie een nieuwe rij toe en vul de kolommen als volgt in:
  • Google-klik-ID: De GCLID die tot de offline conversie heeft geleid. (Als u dit nog niet heeft gedaan, volgt u de instructies voor 'Offline conversies importeren' instellen voor meer informatie over hoe u dit moet doen.)
  • Conversion Name: De naam van de conversieactie (bijvoorbeeld 'hoogwaardige lead' of 'overeenkomst ondertekend') waarvoor u deze conversie wilt importeren. Zorg ervoor dat u dezelfde spelling en hoofdletters gebruikt als voor de conversieactie in uw Google Ads-account.
  • Conversion Time: De datum en het tijdstip waarop de conversie heeft plaatsgevonden. De tabel hieronder bevat een lijst van toegestane datumnotaties (bijv. MM/dd/jjjj UU:mm:ss). U kunt een tijdzone aan de conversietijd toevoegen met een van de 4 laatstgenoemde notaties. Vervang hierbij '+z' door het aantal uren verschil met GMT. U geeft dit aan met + of - en het tijdsverschil in 4 cijfers (de afwijking voor Amsterdam is bijvoorbeeld +0100 en voor New York -0500.). U kunt 'zzzz' ook vervangen door de tijdzone-ID van de lijst codes en indeling.
Indeling Voorbeelden
MM/dd/jjjj uu:mm:ss aa 08/14/2012 5:01:54 PM
MMM dd,jjjj uu:mm:ss aa Aug 14, 2012 5:01:54 PM
MM/dd/jjjj UU:mm:ss 08/14/2012 17:01:54
jjjj-MM-dd UU:mm:ss 2012-08-14 13:00:00
jjjj-MM-ddTUU:mm:ss 2012-08-14T13:00:00
jjjj-MM-dd UU:mm:ss+z 2012-08-14 13:00:00+0500
jjjj-MM-ddTUU:mm:ss+z 2012-08-14T13:00:00-0100
jjjj-MM-dd UU:mm:ss zzzz 2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles
jjjj-MM-ddTUU:mm:ss zzzz 2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles
 • Conversion value (optioneel veld): Een getal voor de waarde die u aan de conversie verleent. Dat kan een valutawaarde zijn, maar u kunt ook een relatieve waarde opgeven (bijvoorbeeld 1-10). Als u dit veld leeg laat, past Google Ads automatisch de 'conversiewaarde' toe die u bij stap 2.8 heeft ingesteld toen u de nieuwe offline conversieactie maakte.
 • Conversion Currency (optioneel veld): De valuta van uw conversiewaarde. U gebruikt dit veld als u conversiewaarden in meer dan 1 valuta rapporteert of wanneer u meerdere accounts heeft die worden gefactureerd in verschillende valuta's. Gebruik ISO 4217-valutacodes van 3 tekens, zoals USD voor Amerikaanse dollar en JPY voor Japanse yen.
Conversies met externe attributie

Als u uw externe attributiesysteem gebruikt om uw conversies aan meerdere klikken toe te schrijven, is het mogelijk een goed idee om externe attributie te gebruiken als u conversies importeert. Met extern toegeschreven conversieacties kunt u voor elke klik conversiekrediet met breukgetallen importeren.

Als u externe attributie wilt gebruiken als u conversies importeert, zorgt u ervoor dat u Externe attributie gebruiken selecteert als u in Google Ads een conversieactie maakt (zoals uitgelegd bij item 14 van stap 1 in deze instructies). Als u conversies met een gedeeltelijk krediet wilt uploaden, downloadt u onze template voor externe attributie bij de import van conversies (download: Excel, csv of Google Spreadsheets). Houd ook rekening met het volgende:

 • Zorg ervoor dat u de kolom die begint met Google-klik-ID, niet verwijdert, anders mislukt de import.
 • Controleer of uw gegevens geen extra kolommen en geen persoonlijke informatie bevatten.
 • Stel de waarde voor TimeZone in de rij Parameters in en/of in de kolom Conversion Time. Meer informatie over hoe u uw valuta en tijdzone instelt
 • Geef de naam op van het attributiemodel dat u gebruikt om gedeeltelijk conversiekrediet toe te wijzen, bijvoorbeeld Linear of Data-driven.
 • Als u ervoor kiest om de conversiewaarde op te nemen, moet dit de gedeeltelijke waarde zijn die overeenkomt met het toegewezen conversiekrediet (zie het voorbeeld hieronder).
 • Het bedrag dat u in de kolom Attributed Credit invult, moet groter zijn dan 0 en kleiner dan of gelijk aan 1.
 • De kolommen Conversion Value en Conversion Currency zijn beide optioneel.

Laten we nu eens kijken hoe u de template 'Conversies importeren' met externe attributie kunt gebruiken. Stel dat u aankopen bijhoudt en voor elke klik van een klant de GCLID verzamelt. Misschien kost het 3 klikken voordat een bepaalde klant op uw website een artikel van € 100 koopt. Bijvoorbeeld één klik op een display-advertentie van Google Ads, een tweede klik op een advertentie van een ander advertentienetwerk en een laatste klik op een Google Ads-zoekadvertentie. Als u een lineair attributiemodel gebruikt, ziet uw upload er zo uit:

Parameters:Attribution Model = linear
Parameters:TimeZone=-0800 # Toegeschreven krediet moet tussen 0 en 1 zijn # # Optioneel # # Optioneel #
Google Click ID Conversion Name Conversion Time Attributed credit Conversion Value Conversion Currency
googleclickid1 Naam van conversieactie met externe attributie 01-05-2017 15:42:01 uur 0,33 33,33 EUR
googleclickid2 Naam van conversieactie met externe attributie 01-05-2017 15:42:01 uur 0,33 33,33 USD

2. Uw conversies importeren

Als u offline conversies in Google Ads wilt importeren, moet u uw conversiebestand uploaden naar het Google Ads-account waarmee u uw conversies beheert. Als u conversies voor meerdere accounts bijhoudt, moet u de conversies op manageraccountniveau uploaden. U kunt een bestand 1 keer uploaden of een planning maken om een bestand dat u online bewaart regelmatig te uploaden. Volg de onderstaande instructies voor een eenmalige upload of geplande uploads, afhankelijk van hoe u de conversies wilt importeren.

U kunt een vrije variabele maken door tags voor het bijhouden van conversies te gebruiken of offline conversies te uploaden.

Belangrijk: Wacht nadat u een nieuwe conversieactie heeft gemaakt, 4 tot 6 uur voordat u conversies voor die conversieactie uploadt.
Uw conversies eenmalig uploaden
 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik op het gereedschapsicoon Google Ads | Gereedschap [icoon] rechtsboven in uw account.
 3. Klik onder Meting op Conversies.
 4. Klik in het menu aan de linkerkant op Uploads.
 5. Klik op de plusknop .
 6. Klik op het dropdownmenu Bron en selecteer de bron van uw bestand. U kunt een bestand uploaden vanaf uw computer of vanuit Google Spreadsheets, of het bestand verzenden via HTTPS of SFTP.
 7. Afhankelijk van de door u geselecteerde bron kunt u kiezen uit de onderstaande opties:
  • Als u 'Een bestand uploaden' of 'Google Spreadsheets' heeft geselecteerd, klikt u op Bestand kiezen om het bestand met de gegevens van uw offline conversies te selecteren.
  • Als u HTTPS of SFTP heeft geselecteerd, geeft u de URL voor het bestand op en de gebruikersnaam en het wachtwoord voor toegang tot het bestand.
   Opmerking: Als u SFTP selecteert en de foutmelding 'Bestand niet gevonden' wordt weergegeven, plaatst u een dubbele schuine streep ('//') tussen het bestandspad en de naam. Bijvoorbeeld: SFTP://sftp.mysite.com/conversions//conv.csv.
 8. Als u de inhoud van een bestand wilt importeren zonder eerst de uploadresultaten te bekijken, klikt u op Toepassen en slaat u de resterende stappen over. Als u de uploadresultaten wel wilt bekijken, klikt u op Voorbeeld. In het bestandsvoorbeeld wordt het aantal conversies aangegeven dat in uw account wordt geïmporteerd. Het voorbeeld laat ook eventuele fouten in uw bestand zien. U kunt de fouten in het bestand corrigeren en het opnieuw uploaden, of de fouten negeren.
  • Wanneer het voorbeeld klaar is, klikt u op Details om de content van het bestand te bekijken. U krijgt eerst de fouten te zien.
  • Klik op Meer om de volledige content van het bestand te bekijken.
  • Klik op Bestand toepassen. De voortgangsbalk onderaan de pagina geeft aan wanneer de conversies in uw bestand zijn geïmporteerd. Klik in de voortgangsbalk op Details om alle conversies te bekijken die zijn geïmporteerd.

U kunt bestanden bekijken die u heeft geüpload maar niet heeft toegepast, evenals bestanden die u heeft geüpload en toegepast. Meer informatie over hoe u geüploade bestanden kunt bekijken.

Uw conversies volgens een planning uploaden

Google Ads kan uw conversies automatisch importeren via een vaste planning. U moet een bestand met uw conversies maken in Google Spreadsheets of het bestand online opslaan met HTTPS of SFTP. Zo plant u bestandsuploads:

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik op het gereedschapsicoon Google Ads | Gereedschap [icoon] rechtsboven in uw account.
 3. Klik onder Meting op Conversies.
 4. Klik in het menu aan de linkerkant op Uploads.
 5. Klik bovenaan de pagina op Planningen.
 6. Klik op de plusknop .
 7. Klik op het dropdownmenu Bron en selecteer de bron van uw bestand. U kunt een bestand uploaden vanuit Google Spreadsheets of het verzenden via HTTPS of SFTP.
 8. Afhankelijk van de door u geselecteerde bron kunt u kiezen uit de onderstaande opties:
  • Als u Google Spreadsheets heeft geselecteerd, klikt u op Bestand kiezen om het bestand met de gegevens van uw offline conversies te selecteren.
  • Als u HTTPS of SFTP heeft geselecteerd, geeft u de URL voor het bestand op en de gebruikersnaam en het wachtwoord voor toegang tot het bestand.
   Opmerking: Als u SFTP selecteert en de foutmelding 'Bestand niet gevonden' wordt weergegeven, plaatst u een dubbele schuine streep ('//') tussen het bestandspad en de naam. Bijvoorbeeld: SFTP://sftp.mysite.com/conversions//conv.csv.
 9. Klik op het dropdownmenu Frequentie en selecteer hoe vaak uw bestand moet worden geïmporteerd.
 10. Klik op het dropdownmenu Tijd en selecteer wanneer uw bestand moet worden geïmporteerd.
 11. Klik op Opslaan en voorbeeld weergeven. In het voorbeeld wordt aangegeven of de planning goed is opgeslagen of niet. Een planning wordt mogelijk niet opgeslagen als Google Ads de bestandsbron niet kan bereiken wegens een onjuiste gebruikersnaam of een onjuist wachtwoord, of als het bestand niet correct is opgemaakt.
 12. Klik op OK om terug te gaan naar de pagina 'Planningen'. Op deze pagina worden al uw geplande uploads weergegeven.

  Opmerking: Als er een probleem is met de geplande upload, ziet u een melding in uw account en krijgt u een e-mail. U moet uw online bestand controleren om het probleem op te lossen.

 13. Als u de geplande upload wilt wijzigen, klikt u in de kolom 'Acties' op Opties en kiest u een van de onderstaande opties:
  • Klik op Bewerken om de instellingen voor een geplande upload te wijzigen.
  • Klik op Onderbreken om geplande uploads voor een bestand tijdelijk niet uit te voeren.
  • Klik op Hervatten als geplande uploads voor een bestand zijn onderbroken en u de geplande uploads wilt hervatten.
  • Klik op Verwijderen als u de conversies in het bestand niet meer wilt uploaden.
 14. U kunt de opties voor geplande uploads niet wijzigen als uw Google Ads-account alleen-lezen toegang heeft.

3. Uw resultaten bekijken en problemen oplossen

Uploadbestanden bevatten vaak fouten, vooral als u het importproces voor conversies net heeft ingesteld. We raden elke adverteerder aan de resultaten van zijn of haar uploads te controleren.

Uw geüploade bestanden bekijken

Als uw conversiebestand is geüpload, ziet u op de pagina Uploads een nieuwe vermelding voor dat bestand. Houd er rekening mee dat het enkele minuten kan duren voordat een bestand is geüpload en toegepast.

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik op het gereedschapsicoon Google Ads | Gereedschap [icoon] rechtsboven in uw account.
 3. Klik onder Meting op Conversies.
 4. Klik in het menu aan de linkerkant op Uploads.
 5. Bestanden die u heeft bekeken maar nog niet heeft toegepast, ziet u in de tabel 'Acties in behandeling'. Klik in de kolom Acties op Toepassen om de conversies in het bestand te importeren of op Verwijderen om het geüploade bestand te verwijderen.
 6. Onder de tabel 'Acties in behandeling' ziet u een lijst van de bestanden die u heeft geüpload en toegepast. Bekijk de volgende kolommen voor meer informatie over de bestanden:
  • In de kolom 'Status' kunt u snel zien of de conversies in het bestand zijn geïmporteerd.
  • In de kolom 'Resultaten' vindt u meer informatie over de importstatus. Als het niet is gelukt om het bestand te importeren, vindt u in deze kolom de reden daarvan. De kolom bevat ook links om na te gaan welke conversies zijn geïmporteerd en welke niet (als gevolg van bestandsfouten).
  • De kolom 'Acties' bevat de volgende links:
   • Resultaten downloaden: Download een kopie van het geüploade bestand. Deze link wordt weergegeven als alle conversies in het bestand zijn geïmporteerd.
   • Alles downloaden: Download een kopie van het geüploade bestand, waaronder conversies die niet konden worden geïmporteerd.
   • Fouten downloaden: Download een spreadsheet met de conversies uit uw bestand die niet konden worden geïmporteerd, samen met de foutmeldingen.
   Welke van de 3 bovenstaande links u ook selecteert, het gedownloade bestand bevat altijd een kolom Resultaten met de bevestiging dat een conversie correct is geïmporteerd of een uitleg waarom deze niet kan worden geïmporteerd. Deze links worden 30-60 dagen na uw eerste upload verwijderd.
Problemen met importeren oplossen
 1. Bekijk uw geüploade bestanden en zoek het bestand met de fout.
 2. Klik in de kolom 'Acties' op Fouten downloaden om een spreadsheet te downloaden met daarin de conversies uit uw bestand die niet konden worden geïmporteerd.
 3. Bekijk de foutmeldingen in de kolom 'Resultaten' van de spreadsheet om te bepalen waarom Google Ads de conversies niet kon importeren.
 4. Breng de benodigde correcties in uw spreadsheet aan, sla deze op en probeer de spreadsheet opnieuw te uploaden.
 5. Soms treedt er een probleem op waardoor het bestand niet volledig wordt verwerkt. In dat geval wordt de foutmelding weergegeven in de eerste rij (als het een .csv- of .tsv-bestand is) of in een nieuw werkblad 'Algemene fouten' (als het een Excel-bestand is).

Richtlijnen voor het importeren van conversies

Uw uploads timen

Offline conversies die meer dan 90 dagen na de bijbehorende laatste klik zijn geüpload, worden niet in Google Ads geïmporteerd. Dit betekent dat ze niet in uw conversiestatistieken worden weergegeven.

Meerdere conversies voor dezelfde klik uploaden

Dezelfde conversie wordt slechts één keer geïmporteerd. Als u dus een conversie met dezelfde combinatie van GCLID, conversienaam, datum en tijd uploadt, wordt deze slechts één keer geteld en ziet u een foutmelding voor dubbele uploads.

Als u voor dezelfde klik meerdere conversies van hetzelfde type wilt uploaden, bijvoorbeeld verschillende conversies van offline aankopen, is dit wel mogelijk. Google Ads registreert deze als aparte conversies, zolang de tijdstippen verschillend zijn (de GCLID's en conversienamen mogen wel identiek zijn) en uw instelling voor conversies tellen op Elke staat.

Het is verstandig conversies die kort vóór uw laatste upload plaatsvonden, opnieuw te uploaden voor het geval dat sommige te recent waren om te worden verwerkt. Na de advertentieklik is er 4 tot 6 uur verwerkingstijd nodig voordat Google Ads een conversie kan uploaden. (Als u een conversie te snel na de klik uploadt, ziet u de foutmelding: 'We zijn nog bezig met het verwerken van de gegevens van deze klik. Probeer het over 4 tot 6 uur opnieuw.')

Als u de conversies bijvoorbeeld dagelijks uploadt, moet u de conversies van de laatste 2 dagen uploaden voor het geval sommige nog niet zijn verwerkt. U hoeft zich geen zorgen te maken over dubbel getelde conversies. Google Ads telt dezelfde geüploade conversie slechts 1 keer. Als u meerdere conversies voor dezelfde klik uploadt, krijgt u een foutmelding voor elke dubbele conversie.

De geïmporteerde conversies weergeven in Google Ads

Het duurt ongeveer 3 uur voordat u de statistieken voor geïmporteerde conversies in uw Google Ads-account kunt bekijken. Zodra dat kan, worden ze weergegeven in de conversiekolommen. (In Inzicht krijgen in uw gegevens voor het bijhouden van conversies vindt u meer informatie over de conversiekolommen en hoe u ze kunt toevoegen aan uw rapporten.) Als u wilt zien hoe de prestaties variëren per conversieactie, kunt u de kolom Conversies segmenteren op Naam van conversieactie.

Als u wilt controleren of uw conversie-import werkt, gebruikt u de kolom Alle conv. (op conv.tijd). In tegenstelling tot de andere conversiekolommen wordt in deze kolom het totale aantal conversies gerapporteerd op de conversiedatum omdat uw uploadbestand een tijd van conversie registreert.

Hoe langer de vertraging is tussen uw klikken en conversies (online of geïmporteerde conversies), hoe langer u moet wachten totdat u de meest volledige conversiestatistieken kunt weergeven.

Voorbeeld: Als u de conversiestatistieken voor maandag wilt bekijken, het 3 dagen duurt voordat uw klikken converteren en u de conversies 's nachts uploadt, kunt u vanaf vrijdagochtend de nauwkeurige conversiestatistieken voor maandag bekijken.

Uw SFTP-URL configureren

'Bestand niet gevonden. Controleer of de URL, de naam en/of het wachtwoord correct zijn.'

Als deze uploadfout optreedt en u al heeft vastgesteld dat de gebruikersnaam en het wachtwoord correct zijn ingevuld, moet u waarschijnlijk uw URL aanpassen om te verduidelijken of het bestand zich in uw thuismap bevindt.

Elke gebruiker (bijv. Jon) op een SFTP-server (bijv. ftp.example.com) heeft een thuismap (bijv. /home/Jon/). Sommige SFTP-servers gaan ervan uit dat het bestand dat u aanvraagt (bijv. upload.csv), zich altijd ergens in uw thuismap bevindt. Als u in deze gevallen de thuismap opneemt in de URL, zoekt de FTP-server naar het bestand op de verkeerde locatie.

Uploadfouten corrigeren

Hier vindt u een aantal voorbeelden van uploadfouten en hoe u deze kunt verhelpen.

Als het bestand is opgeslagen in de thuismap (/home/Jon/)

Status URL Reden
Slecht ftp.example.com/home/Jon/upload.csv Dat lijkt de logische URL die moet worden gebruikt, maar de FTP-server gaat ervan uit dat het bestand is opgeslagen in uw thuismap. Het bestandspad wordt dus geïnterpreteerd als /home/Jon/home/Jon/
Goed ftp.example.com/upload.csv Als u het pad naar uw thuismap verwijdert (/home/Jon/), ontstaat er geen verwarring.
Goed ftp.example.com//home/Jon/upload.csv Als u '//' tussen het domein en het bestandspad plaatst, weet de FTP-server niet dat het bestand zich in uw thuismap bevindt.

Als het bestand is opgeslagen in een map binnen de thuismap (/home/Jon/data/)

Status URL Reden
Slecht ftp.example.com/home/Jon/data/upload.csv

Omdat de FTP-server ervan uitgaat dat het bestand is opgeslagen in de thuismap, wordt het bestandspad geïnterpreteerd als/home/Jon/home/Jon/data/.

Goed ftp.example.com/data/upload.csv Als u het pad naar uw thuismap verwijdert (/home/Jon/), ontstaat er geen verwarring.
Goed ftp.example.com//home/Jon/upload.csv Als u '//' tussen het domein en het bestandspad plaatst, weet de FTP-server niet dat het bestand zich in uw thuismap bevindt.

Als het bestand niet is opgeslagen in de thuismap (in plaats daarvan in /foo/bar/)

Status URL Reden
Slecht ftp.example.com/foo/bar/upload.csv Dat lijkt de logische URL die moet worden gebruikt, maar de FTP-server gaat ervan uit dat het bestand is opgeslagen in uw thuismap. Het bestandspad wordt dus geïnterpreteerd als /home/Jon/foo/bar/
Goed ftp.example.com//foo/bar/upload.csv Als u '//' tussen het domein en het bestandspad plaatst, weet de FTP-server niet dat het bestand zich in uw thuismap bevindt.

Integraties van derden gebruiken om offline conversies te importeren

Als u uw Google Ads-account integreert met Salesforce of Zapier, kunt u integratie van derden gebruiken om de import van conversies uit uw CRM-systemen te automatiseren.

Opmerking: Vanaf juni 2021 kunt u geen offline conversies meer uploaden vanuit een Google Ads-klantaccount waarvoor conversiemeting op manageraccountniveau aanstaat. U krijgt een foutmelding te zien voor conversies die u uploadt vanuit uw klantaccount. U moet naar het manageraccount gaan en de conversies daar uploaden. Lees het artikel Wijzigingen in offline conversies uploaden voor klantaccounts.

Gerelateerde links

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
73067
false