Импортиране на реализации от кликвания върху реклами към Google Ads

Импортирането на реализации Ви дава възможност да видите как онлайн рекламите Ви се отразяват върху офлайн продажбите и други важни действия. В тази статия се обяснява как да подготвите файл за импортиране на реализациите от кликвания върху рекламите Ви към Google Ads.

За инструкции за добавянето на реализации от обаждания вижте статията Импортиране на реализации от телефонно обаждане.

Преди да започнете

Преди да импортирате реализациите, уверете се, че сте изпълнили инструкциите за настройване на проследяване на офлайн реализациите.

Можете да импортирате данните си в Google Ads чрез качване или свързване към файл през интерфейса на Google Ads или чрез предаване на данните чрез API на Google Ads (API на AdWords). В тази статия се разяснява как да импортирате реализации чрез качване или свързване към файл. Ако искате да изпратите данните чрез API на Google Ads (API на AdWords), вижте тази помощна статия от ръководството ни за програмисти на API.

Забележка: От юни 2021 г. повече няма да можете да качвате офлайн реализации от клиентски профил, в който е включено използването на измерване на реализациите на ниво профил на мениджър. За всички реализации, които качвате чрез клиентския си профил, ще получавате съобщение за грешка, трябва да отворите профила на мениджър и да качите реализации оттам. Вижте статията Промени в качванията на офлайн реализации от клиентски профили.

Инструкции

Изпълнете инструкциите по-долу, за да подготвите и импортирате данните за реализациите си.

1. Подгответе данните си за импортиране

 1. Изтеглете шаблон на базата на типа реализации, които искате да качите (изтеглете: Excel, CSV или Google Таблици). Можете да изтеглите шаблони и от интерфейса на Google Ads:
  1. Влезте в профила си в Google Ads.
  2. Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | инструменти [Icon] в горния десен ъгъл на профила.
  3. Под „Измерване“ кликнете върху Реализации.
  4. В менюто вляво кликнете върху Качвания.
  5. Кликнете върху бутона със знак плюс .
  6. Кликнете върху Към шаблоните.
  7. Намерете шаблоните за „Реализации от кликвания“ и изберете формат на шаблона за изтегляне.
 2. Следвайте тези насоки за качване на електронни таблици:

  Ако някои от реализациите, които импортирате, са извършени в рамките на един ден след кликването, е възможно Google Ads да не може да ги отчете. Като най-добра практика при всяко импортиране качвайте данни, обхващащи един ден повече. Google Ads няма да отчита дублираните реализации и ще видите съобщение за грешка, което Ви информира кои реализации са дублирани. Обърнете внимание, че реализациите за дублиращи се реализации бяха пренебрегвани, но не се показваха като грешка, затова ако често качвате дубликати, може да виждате повече грешки от преди. За да определи дали дадена реализация е уникална, Google Ads използва името на действието, водещо до реализация, времето на реализацията и идентификационния номер на Google за кликване (GCLID), свързан с реализацията.

  Забележка: Ако използвате външно приписване с импортирането на реализациите си, вижте Всичко за импортирането на реализациите с външно приписване по-долу за правилния шаблон за качване и допълнителни функции.
  • Внимавайте да не премахнете графата, започваща с „Google Click ID“, защото тогава импортирането няма да бъде успешно.
  • Уверете се, че данните Ви не включват допълнителни графи или лична информация.
  • Ако желаете Google Ads да импортира реализациите Ви автоматично по редовен график (вижте Стъпка 2: Импортиране на реализациите), трябва да използвате Google Таблици или да свържете към файл чрез HTTPS или SFTP.
 3. Използвайте един от следните формати за въвеждане на часовата зона (не ограждайте часовата зона в кавички или други специални знаци):
  • Въведете идентификационния номер на часовата си зона. Този метод се препоръчва с цел избягване на грешки при преминаването към лятно часово време. Example - Parameters:TimeZone=America/Chicago
  • Посочете отместването си спрямо средното време по Гринуич, като въведете „+“ или „–“, следвани от четирицифрената разлика във времето. (Например разликата за Ню Йорк е –0500, а за Берлин е +0100.) Ако използвате средно време по Гринуич, трябва само да въведете +0000. Example - Parameters:TimeZone=-0500
 4. След това добавете нов ред за всяка офлайн реализация, като попълните графите по следния начин:
  • Google Click ID: GCLID, довел до офлайн реализацията. (Ако все още не сте го направили, изпълнете инструкциите за настройване на импортирането на офлайн реализации, за да разберете как да го намерите.)
  • Conversion Name: Името на действието, водещо до реализация (например „подходящ възможен клиент“ или „подписан договор“), за което искате да импортирате реализацията. Важно е да го изписвате точно по същия начин, включително главните букви, както при създаването на действието в профила си в Google Ads.
  • Conversion Time: Датата и часът на осъществяване на реализацията. В таблицата по-долу е даден списък с приемливите формати на датата (например ММ/дд/гггг ЧЧ:мм:сс). Можете да добавите часова зона към датата и часа на реализациите, като използвате един от последните четири посочени формата. Заменете „+z“ с отместването си спрямо средното време по Гринуич, като въведете „+“ или „–“, последвани от четирицифрената разлика във времето (например разликата за Ню Йорк е –0500, а за Берлин е +0100) или заменете „zzzz“ с идентификационния номер на часовата зона от списъка с кодове и формати.
Формат Примери
ММ/дд/гггг чч:мм:сс пп „08/14/2012 5:01:54 PM“
МММ дд,гггг чч:мм:сс пп „Aug 14, 2012 5:01:54 PM“
ММ/дд/гггг ЧЧ:мм:сс „08/14/2012 17:01:54“
гггг-ММ-дд ЧЧ:мм:сс „2012-08-14 13:00:00“
гггг-ММ-ддTЧЧ:мм:сс „2012-08-14T13:00:00“
гггг-ММ-дд ЧЧ:мм:сс+z „2012-08-14 13:00:00+0500“
гггг-ММ-ддTЧЧ:мм:сс+z „2012-08-14T13:00:00-0100“
гггг-ММ-дд ЧЧ:мм:сс zzzz „2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles“
гггг-ММ-ддTЧЧ:мм:сс zzzz „2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles“
 • Conversion Value: (незадължително поле) Число, представляващо стойността, която придавате на реализацията. Можете да въведете стойност във валута или относителни стойности (т.е. между 1 и 10). Ако оставите това поле празно, автоматично ще приложим стойността на реализацията, която посочихте в Стъпка 2.8, когато създадохте новия си тип действие, водещо до офлайн реализация.
 • Conversion Currency: (незадължително поле) Валутата, в която ще бъде предоставена стойността на реализацията Ви. Ще използвате това, ако отчитате стойността на реализациите в повече от една валута или имате няколко профила, които биват таксувани в различни валути. Използвайте трибуквените валутни кодове по стандарт ISO 4217, като например USD за американски долари или JPY за японски йени.
Реализации с външно приписване

Ако използвате собствена система за външно приписване, за да приписвате реализациите си, настъпили в резултат на няколко кликвания, добре е да използвате външно приписване с импортиранията на реализациите си. Действията, водещи до реализация с външно приписване, Ви дават възможност да импортирате частична заслуга за реализацията за всяко кликване.

За да използвате външно приписване с импортиранията си, уверете се, че сте избрали Използване на външно приписване при създаването на действието си, водещо до реализация, в Google Ads (както е посочено в Стъпка 1, точка 14 от тези инструкции). Когато имате готовност да качите реализациите си с частична заслуга, уверете се, че сте изтеглили шаблона ни за импортиране на реализации с външно приписване (изтегляне във формат Excel, CSV или Google Таблици). Има още няколко неща, които да имате предвид:

 • Внимавайте да не премахнете графата, започваща с „Google Click ID“, защото тогава импортирането няма да бъде успешно.
 • Уверете се, че данните Ви не включват допълнителни графи или лична информация.
 • Не забравяйте да настроите стойността за TimeZone в реда „Параметри“ и/или в графата „Conversion Time“. Научете повече за настройването на валутата и часовата си зона
 • Трябва да въведете името на модела на приписване, който използвате за приписване на частична заслуга за реализацията, като това може да бъде например „Линеен“ или „Задвижван от данни“.
 • Ако решите да включите стойност на реализацията, тя трябва да е частичната стойност, съответстваща на заслугата за приписването за реализацията (вижте примера по-долу).
 • Стойността в графата Attributed Credit трябва да е по-голяма от 0 и по-малка от 1.
 • Графите Conversion Value и Conversion Currency са по избор.

Един пример за използване на шаблон за импортиране на реализации с външно приписване е когато проследявате покупки и събирате GCLID от всяко кликване на клиент. Може да отнеме три кликвания, преди клиент да закупи артикул от уебсайта Ви на стойност 100 лв. Едно кликване може да идва от дисплейна реклама от Google Ads, друго – от друга рекламна мрежа, а последното – от реклама от Google Ads в мрежата за търсене. Ако използвате линеен модел на приписване, качването Ви ще изглежда така:

Параметри:Модел на приписване = линеен
Параметри:TimeZone=-0800 # Заслугата за приписване трябва да е между 0 и 1 # # По избор # # По избор #
Google Click ID Conversion Name Conversion Time Attributed credit Conversion Value Conversion Currency
googleclickid1 Име на действието, водещо до реализация с външно приписване 05/01/2017 3:42:01 PM 0,33 33,33 USD
googleclickid2 Име на действието, водещо до реализация с външно приписване 05/01/2017 3:42:01 PM 0,33 33,33 USD

2. Импортирайте реализациите си

За да импортирате офлайн реализациите си в Google Ads, трябва да качите съдържащия ги файл в профила си в програмата, който управлява реализациите Ви. Ако сте настроили проследяване на реализациите към профил в МКЦ, трябва да качвате реализации на ниво профил на мениджър. Можете да качите файл веднъж или да направите график за редовното му качване, който да държите на разположение онлайн. Изпълнете инструкциите по-долу за еднократно качване или насрочени качвания, в зависимост от желания начин за импортиране на реализациите.

Можете да създадете персонализирана променлива, като използвате маркери за проследяване на реализациите или качване на офлайн реализации.

Важно: След като създадете ново действие, водещо до реализация, изчакайте от 4 до 6 часа, преди да качите реализации за него.
Еднократно качване на реализациите Ви
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | инструменти [Icon] в горния десен ъгъл на профила.
 3. Под „Измерване“ кликнете върху Реализации.
 4. В менюто вляво кликнете върху Качвания.
 5. Кликнете върху бутона със знак плюс .
 6. Кликнете върху падащото меню Източник и изберете източника на файла си. Можете да качите файл от компютъра си или от Google Таблици, или да го прехвърлите през HTTPS или SFTP.
 7. Въз основа на избрания източник, изберете от следните опции:
  • Ако сте избрали „Качване на файл“ или „Google Таблици“, кликнете върху Избиране на файл и изберете файла, съдържащ данните за офлайн реализациите Ви.
  • Ако сте избрали HTTPS или SFTP, въведете URL адреса за файла, както и потребителското име и паролата за достъп до него.
   Забележка: Ако изберете SFTP и получите грешка „Файлът не е намерен“, опитайте да поставите две наклонени черти („//“) между пътя и името на файла. Например: SFTP://sftp.mysite.com/conversions//conv.csv.
 8. За да импортирате съдържанието на файл, без да визуализирате резултатите от качването, кликнете върху Прилагане и пропуснете останалите стъпки. За визуализация на резултатите от качването кликнете върху Визуализация. Визуализацията на файла откроява броя реализации, които ще бъдат импортирани в профила Ви. Функцията също така включва и всички грешки във файла Ви. Можете да ги отстраните и да качите файла отново или да ги игнорирате.
  • Когато визуализацията е готова, кликнете върху Подробности, за да видите част от съдържанието на файла си. Първо се показват грешките.
  • За да видите пълното съдържание, кликнете върху Още.
  • Кликнете върху Прилагане на файла. Лента за напредъка в долната част на страницата ще Ви уведоми, когато реализациите от файла Ви са се импортирали напълно. Кликнете върху Подробности в лентата за напредъка, за да видите всички импортирани реализации.

Можете да прегледате файловете, които сте качили, но не сте приложили, както и тези, които сте качили и приложили. Научете повече за преглеждането на качените файлове

Качете реализациите си по график

Google Ads може автоматично да импортира реализациите Ви по редовен график. Ще трябва да създадете файл с реализациите си в Google Таблици или да го съхраните онлайн с HTTPS или SFTP. За да насрочите качване на файлове, изпълнете следните стъпки:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | инструменти [Icon] в горния десен ъгъл на профила.
 3. Под „Измерване“ кликнете върху Реализации.
 4. В менюто вляво кликнете върху Качвания.
 5. Кликнете върху Графици в горната част на страницата.
 6. Кликнете върху бутона със знак плюс .
 7. Кликнете върху падащото меню Източник и изберете източника на файла си. Можете да качите файл от Google Таблици или да го прехвърлите през HTTPS или SFTP.
 8. Въз основа на избрания източник, изберете от следните опции:
  • Ако сте избрали „Google Таблици“, кликнете върху Избор на файл, за да намерите и изберете файла, който съдържа офлайн информацията за реализациите Ви.
  • Ако сте избрали HTTPS или SFTP, въведете URL адреса за файла, както и потребителското име и паролата за достъп до него.
   Забележка: Ако изберете SFTP и получите грешка „Файлът не е намерен“, опитайте да поставите две наклонени черти („//“) между пътя и името на файла. Например: SFTP://sftp.mysite.com/conversions//conv.csv.
 9. Кликнете върху падащото меню Честота и изберете колко често искате да се импортират файловете Ви.
 10. Кликнете върху падащото меню Време и изберете кога да се импортира файлът Ви.
 11. Кликнете върху Запазване и визуализация. Визуализацията показва дали графикът запазва данните успешно. Графикът може да не запазва данните, ако Google Ads не може да достигне до източника на файла поради неправилно потребителско име или парола или ако файлът не е форматиран правилно.
 12. Кликнете върху ОК и се върнете в страницата „Графици“. В нея са посочени всичките Ви планирани качвания.

  Забележка: Ако има проблем с насроченото Ви качване, ще видите сигнал в профила си и ще получите имейл. Ще трябва да проверите онлайн файла си, за да разрешите проблема.

 13. За да промените планирано качване, кликнете върху Опции под графата „Действия“ и изберете от следните опции:
  • Кликнете върху Редактиране, за да промените настройките за планирано качване.
  • Кликнете върху Поставяне на пауза, за да спрете планираните качвания на файл.
  • Кликнете върху Възобновяване, ако планираните качвания на файл са били поставени на пауза и искате да ги възобновите.
  • Кликнете върху Премахване, ако повече нямате нужда да качвате реализациите във файла.
 14. Не можете да променяте опциите за планирани качвания, ако профилът Ви в Google Ads има достъп само за четене.

3. Прегледайте резултатите и отстранете проблемите

Често срещано е, особено когато за първи път настройвате процеса на импортиране на реализации, да имате грешки във файловете за качване. Призоваваме всеки рекламодател да проучи резултатите за своите качвания.

Преглеждане на качените Ви файлове

Когато файлът Ви бъде качен, ще видите нов запис за него на страницата за качвания. Обърнете внимание, че качването и прилагането на файл може да отнеме няколко минути.

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | инструменти [Icon] в горния десен ъгъл на профила.
 3. Под „Измерване“ кликнете върху Реализации.
 4. В менюто вляво кликнете върху Качвания.
 5. Ако имате файлове, които сте визуализирали, но не сте приложили, ще ги видите в таблицата „Предстоящи действия“. В графата „Действия“ кликнете върху Прилагане, за да импортирате реализациите във файла, или върху Отхвърляне, за да премахнете качения файл.
 6. Под таблицата „Предстоящи действия“ ще видите списък с файловете, които сте качили и приложили. Проверете следните графи за повече информация относно файловете.
  • Графата „Състояние“ Ви дава възможност бързо да видите дали реализациите във файла са импортирани успешно.
  • Графата „Резултати“ Ви дава повече подробности за състоянието на импортирането. Ако импортирането е било неуспешно, в тази колона ще видите причината за това. Също така тук ще намерите връзки за преглед на импортираните реализации, както и на неимпортираните поради грешки във файла.
  • Графата „Действия“ предоставя следните връзки:
   • Изтегляне на резултатите: изтегляте копие на качения от Вас файл. Тази връзка се показва, когато всички реализации във файла Ви са импортирани успешно.
   • Изтегляне на всички: изтегляте копие на качения от Вас файл, включително реализациите, които не са успели да се импортират.
   • Изтегляне на грешките: изтегляте електронна таблица, която съдържа реализациите от файла Ви, които не са успели да се импортират, заедно със съобщенията за грешки.
   Когато изберете някоя от трите връзки по-горе, изтегленият файл включва графата „Резултати“, която потвърждава, че дадена реализация е импортирана успешно, или обяснява защо не е успяла да се импортира. Тези връзки се премахват 30 – 60 дни след първоначалното качване.
Коригиране на проблеми с импортирането
 1. Прегледайте качените файлове и намерете файла, съдържащ грешката.
 2. В графата „Действия“ кликнете върху Изтегляне на грешките, за да изтеглите електронна таблица, която съдържа реализациите от файла Ви, които не са успели да се импортират.
 3. Прегледайте съобщенията за грешки в графата „Резултати“ в електронната таблица, за да разберете дали реализациите Ви не са могли да се импортират от Google Ads.
 4. Направете необходимите корекции в електронната таблица, запазете я и се опитайте да я качите отново.
 5. Понякога е възможно да възникне проблем, поради който целият файл не може да бъде обработен. Ако това се случи, ще видите съобщение за грешка в първия ред (ако файлът е във формат .csv или .tsv) или в нов работен лист „Общи грешки“ (ако е файл в Excel).

Насоки за импортиране на реализациите

Определяне на момента за качване

Офлайн реализациите, качени повече от 90 дни след свързаното последно кликване, няма да се импортират в Google Ads, а това означава, че няма да се покажат в статистическите Ви данни за реализациите.

Качване на няколко реализации за едно и също кликване

Всяка реализация се импортира само по веднъж. Затова, ако опитате да качите реализация със същата комбинация от GCLID, „ConversionName“, дата и час или дублиране на корекциите на реализациите, тя ще се отчита само веднъж и ще видите съобщение за грешка за всички дублиращи се качвания.

Ако искате, можете да качите няколко реализации от един вид – например няколко реализации за офлайн покупка – за едно и също кликване. Google Ads ще ги регистрира като отделни, стига да са с различни времена (техните GCLID и имена може да са еднакви), и при условие че сте задали настройката за отчитане на реализациите на „всяка“.

Добре е да качите отново реализациите, осъществени малко преди последното Ви качване, в случай че някои от тях са били твърде скорошни, за да бъдат обработени. Google Ads се нуждае от 4 до 6 часа след кликването върху рекламата, преди реализацията да може да бъде качена успешно. (Ако я качите твърде скоро, ще видите съобщение за грешка „Все още обработваме информацията за това кликване. Моля, опитайте отново след четири до шест часа“.)

Ако например качвате реализациите си ежедневно, е добре да сте сигурни, че качвате всички реализации от последните два дни, в случай че реализациите от онзи ден не са обработени. Не се притеснявайте за двойно отброяване – Google Ads няма да отчете една и съща качена реализация два пъти. Ако качите няколко реализации за едно и също кликване, ще получите грешка за всяка дублирана реализация.

Преглед на импортираните Ви реализации в Google Ads

Показването на статистическите данни за импортираните реализации в профила Ви в Google Ads отнема около 3 часа. Когато това стане, данните ще са налице в графите за реализациите. Можете да научите повече за графите за реализациите и как да ги добавяте към отчетите си в Разберете данните си за проследяване на реализациите. За да видите как се променя ефективността според действието, водещо до реализация, сегментирайте графата „Реализации“ по „Име на действие, водещо до реализация“.

За да проверите дали импортирането на реализациите Ви работи, използвайте графата „Всички реал. (по дата и час на реал.)“. За разлика от останалите графи за реализациите, тази графа отчита общия брой реализации по датата на реализацията, тъй като файлът Ви за качване записва датата и часа на реализацията.

Имайте предвид, че колкото по-дълго е времето между кликванията и реализациите (онлайн или импортирани), толкова повече ще трябва да чакате, за да видите най-пълните показатели за реализациите.

Пример: Ако искате да видите статистически данни за реализациите за понеделник, осъществяването на реализация след кликване става за три дни и качвате реализациите си всяка вечер, ще трябва да изчакате до петък сутринта, преди да можете да видите точни данни за реализациите за понеделник.

Конфигуриране на URL адреса на SFTP

„Файлът не е намерен. Моля, проверете дали URL адресът, името и/или паролата Ви са правилни“.

Ако възникне тази грешка при качването и вече сте се уверили, че потребителското име и паролата са въведени правилно, най-вероятно трябва да промените URL адреса си, за да уточните дали файлът се намира в основната Ви директория.

Всеки потребител (напр. Jon) на SFTP сървър (напр. ftp.example.com) разполага с основна директория (напр./home/Jon/). Някои SFTP сървъри приемат, че заявеният от Вас файл (напр. upload.csv) винаги се намира някъде в основната Ви директория. В тези случаи, ако включите основната директория в URL адреса, FTP сървърът ще търси файла на грешно местоположение.

Коригиране на грешки при качване

Ето няколко примера за грешки при качване и как да ги решите.

Ако файлът е запазен в основната Ви директория (/home/Jon/)

Състояние URL адрес Причина
Лошо ftp.example.com/home/Jon/upload.csv Изглежда логично да използвате този URL адрес, но FTP сървърът приема, че файлът се съхранява в основната Ви директория. Затова той счита, че пътят на файла е /home/jon/home/Jon/
Добро ftp.example.com/upload.csv Премахването на пътя до основната Ви директория (/home/Jon/) ще отстрани объркването.
Добро ftp.example.com//home/Jon/upload.csv Поставянето на „//“ между домейна и пътя на файла указва на FTP сървъра да не приема, че файлът е в основната Ви директория.

Ако файлът е запазен в директория, която се намира в основната Ви директория (/home/Jon/data/)

Състояние URL адрес Причина
Лошо ftp.example.com/home/Jon/data/upload.csv

По същия начин, тъй като FTP сървърът приема, че файлът се съхранява в основната Ви директория, той счита, че пътят на файла е /home/Jon/home/jon/data/

Добро ftp.example.com/data/upload.csv Премахването на пътя до основната Ви директория (/home/Jon/) ще отстрани объркването.
Добро ftp.example.com//home/Jon/upload.csv Поставянето на „//“ между домейна и пътя на файла указва на FTP сървъра да не приема, че файлът е в основната Ви директория.

Ако файлът не е запазен в основната Ви директория (а вместо това – във /foo/bar/)

Състояние URL адрес Причина
Лошо ftp.example.com/foo/bar/upload.csv Изглежда логично да използвате този URL адрес, но FTP сървърът приема, че файлът се съхранява в основната Ви директория. Затова той счита, че пътят на файла е /home/Jon/foo/bar/
Добро ftp.example.com//foo/bar/upload.csv Поставянето на „//“ между домейна и пътя на файла указва на FTP сървъра да не приема, че файлът е в основната Ви директория.

Използване на интегрирания на трети страни за импортиране на офлайн реализации

Можете да използвате интегриране на трети страни, за да автоматизирате импортирането на реализации от системите си за управление на връзките с клиенти, като интегрирате профила си в Google Ads със Salesforce или Zapier.

Забележка: От юни 2021 г. повече няма да можете да качвате офлайн реализации от клиентски профил в Google Ads, в който е включено използването на измерване на реализациите на ниво профил на мениджър. За всички реализации, които качвате чрез клиентския си профил, ще получавате съобщение за грешка, трябва да отворите профила на мениджър и да качите реализации оттам. Вижте статията Промени в качванията на офлайн реализации от клиентски профили.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false