Konfigurer sporing av konverteringer utenfor nettet

Med konverteringsimport i Google Ads kan du se hva som skjer i den virkelige verden når noen klikker på annonsene dine. I denne artikkelen forklarer vi hvordan du konfigurerer Google Ads-kontoen din og nettstedet ditt slik at du kan spore konverteringer utenfor nettet. Etter at du har fulgt fremgangsmåten i denne veiledningen, kan du importere konverteringene dine til Google Ads.

I denne artikkelen går vi rett til veiledningen. Hvis du vil finne ut mer om fordelene ved å spore konverteringer utenfor nettet, og om hvordan denne funksjonen fungerer, kan du først lese gjennom artikkelen Om sporing av konverteringer utenfor nettet.

Hvis du vil importere konverteringer fra Salesforce, følger du denne veiledningen, der du kan se hvordan du knytter sammen Google Ads- og Salesforce-kontoen din samt hvordan du sporer tilfellene der Google Ads-kampanjene dine fører til milepæler i salgstrakten din.

Før du begynner

Følgende krav må være oppfylt før du kan importere konverteringer utenfor nettet for bedriften din:

 • Du må ha slått på automatisk merking. Ved å gjøre dette kan du importere konverteringer utenfor nettet.
 • Du kan endre koden på alle nettsidene dine. Dermed kan du registrere GCLID-parameteren (Google Click Identifier) som er lagt til i nettadressen som folk klikker på i den aktuelle annonsen.
 • Hver GCLID kan lagres med informasjonen du samler inn på nettstedet om den tilsvarende potensielle kunden. Denne muligheten er svært praktisk – for eksempel i systemet ditt for sporing av potensielle salg.
 • Syklusen fra klikk til konvertering må være kortere enn 90 dager. Konverteringer som lastes opp senere enn 90 dager etter det tilknyttede siste klikket, importeres ikke til Google Ads, og inngår altså ikke i konverteringsstatistikken.

Veiledning

Nå administrerer de fleste av brukerne kontoen sin i den nye utgaven av Google Ads. Hvis du fremdeles bruker den forrige utgaven av AdWords, velger du Forrige nedenfor. Finn ut mer

Når du skal konfigurere importering av konverteringer som spores utenfor nettet, må du gjennomføre to trinn: Opprett en konverteringshandling i AdWords-kontoen din, og konfigurer nettstedet ditt og systemet for sporing av potensielle kunder. Følg begge veiledningene nedenfor.

Trinn 1: Opprett én eller flere konverteringshandlinger som skal importeres

Du må opprette en ny konverteringshandling for hver konverteringstype utenfor nettet du ønsker å spore (f.eks. «kvalifisert potensiell kunde» eller «oppnådd salg»). Det er ikke satt noe tak på hvor mange konverteringshandlinger utenfor nettet du kan spore.

Slik oppretter du en ny konverteringshandling utenfor nettet:
 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på Verktøy-fanen, og velg Konverteringer på rullegardinmenyen.
 3. Klikk på + Konvertering-knappen.
 4. Nå vises det alternativer for de ulike typene konverteringskilder du kan spore. Velg Importér.
 5. Gi konverteringshandlingen du oppretter, et navn. Det er viktig at du husker navnet og stavemåten, ettersom du må gjengi dette navnet helt nøyaktig når du skal laste opp informasjon om konverteringer utenfor nettet. Klikk på Ferdig.
 6. Klikk på Verdi. Velg hvordan du vil spore verdien av hver enkelt konvertering:
  • Konverteringshandlingen har samme verdi hver gang. Angi hvor mye hver konvertering er verdt for bedriften din.
  • Verdien for denne konverteringshandlingen kan variere. Velg dette alternativet hvis du for eksempel sporer kjøp av produkter med forskjellig pris.
  • Ikke gi noen verdi til denne konverteringstypen.
 7. Klikk på Ferdig.
 8. Klikk på Telling. Velg hvordan konverteringene dine skal telles:
  • Alle: Dette er den beste innstillingen for salg, altså når hver enkelt konvertering sannsynligvis tilfører verdi til bedriften din.
  • Én: Dette er den beste innstillingen for potensielle salg, for eksempel registreringer via et skjema på nettstedet ditt, hvor det er trolig at bare én konvertering per annonseklikk tilfører bedriften din noen verdi.
 9. Klikk på Ferdig.
 10. Klikk på Konverteringsvindu. Velg hvor lenge etter et annonseklikk du vil spore konverteringer for denne konverteringshandlingen. Vinduet kan være fra én dag til 90 dager. Klikk på Ferdig.
 11. Klikk på Kategori. Velg kategorien som er mest dekkende for konverteringen. Denne kategorien kan brukes til å segmentere konverteringsrapportene dine. Du kan når som helst endre kategorien. Klikk på Ferdig.
 12. (Avansert:) Klikk på Ta med i «Konverteringer»-kolonnen. Fjern avmerkingen for denne innstillingen (som er valgt som standard) hvis du ikke vil inkludere data for denne konverteringshandlingen i Konverteringer-rapporteringskolonnen. Hvis du fjerner avmerkingen for denne innstillingen, blir dataene fortsatt tatt med i Alle konverteringer-kolonnen.
  Det kan være lurt å velge denne innstillingen hvis du bruker en automatisk budstrategi for å optimalisere for konverteringer, og du ikke vil ta med denne konverteringshandlingen i budstrategien din. Finn ut mer om innstillingen «Ta den med i Konverteringer-kolonnen».
 13. Klikk på Ferdig.
 14. Klikk på Attribusjonsmodell. Med denne innstillingen kan du velge hvilke klikk de ulike konverteringene skal tilskrives. Hvis du ønsker å bruke en AdWords-attribusjonsmodell, kan du velge en på rullegardinmenyen. Du finner mer informasjon om hvert alternativ og hvordan denne innstillingen fungerer, i artikkelen Om attribusjonsmodeller. Hvis du vil bruke din egen attribusjonsmodell og importere verdier i form av desimaltall for hver GCLID, kan du velge å bruke ekstern attribusjon.

  Merk: Du kan ikke bytte mellom ekstern attribusjon og AdWords-attribusjon når handlingen er opprettet.

 15. Klikk på Ferdig.
 16. Klikk på Lagre og fortsett.
 17. Nå vises det en bekreftelse med en link til brukerstøtten. Klikk på Ferdig.

Viktig: Når du har opprettet en ny konverteringshandling, bør du vente i 4–6 timer før du laster opp konverteringer for den aktuelle konverteringshandlingen.  Hvis du laster opp konverteringer de første 4–6 timene, kan det ta to dager før disse konverteringene fremgår i rapportene dine.

Slik laster du opp konverteringer for flere kontoer fra én fil

Alle de aktuelle kontoene må være knyttet sammen via en delt managerkonto (MCC-konto). Du laster opp filene dine til denne managerkontoen. Deretter importerer vi alle konverteringer som stammer fra denne kontoen.

Vær oppmerksom på følgende: Hvis du laster opp en konvertering for en konto som ikke er knyttet sammen med managerkontoen din, ser du en feilmelding om manglende autorisasjon for opplasting.

 • Hvis du bruker konverteringssporing via flere kontoer: Opprett konverteringshandlinger for import på managerkontonivå, og følg veiledningen for å sikre at managerkontoen brukes som konverteringskonto for alle de administrerte kontoene.
 • Hvis du ikke bruker konverteringssporing via flere kontoer: Opprett konverteringshandlinger for import i hver enkelt konto. Vær oppmerksom på følgende: Hvis du sporer den samme konverteringen (f.eks. «kvalifisert potensiell kunde») i flere kontoer, er det viktig at stavemåten og bruken av store og små bokstaver er identisk for hvert konverteringsnavn i hver konto.
 • Hvis du ikke tidligere har brukt konverteringssporing for AdWords, og alle kontoene i managerkontoen din tilhører samme bedrift: I så fall er konverteringssporing via flere kontoer den beste løsningen. På denne måten kan det bli enklere å spore konverteringene og attribusjonsrapportene dine.

Trinn 2: Aktiver nettstedet ditt og systemet for sporing av potensielle salg

Merknad: Sørg for å fullføre første del – oppretting av én eller flere konverteringshandlinger – før du begynner med denne delen. Hvis ikke er det ikke mulig å importere de tidlige konverteringene dine.

 1. Oppdater koden på hver enkelt av nettsidene dine, slik at den registrerer og lagrer GCLID-parameteren i en informasjonskapsel.

  Her er et eksempel på JavaScript-kode du kan bruke på hver nettside for å lagre GCLID-en i en informasjonskapsel med navnet «gclid».

  <script type="text/javascript">
  function setCookie(name, value, days){
    var date = new Date();
    date.setTime(date.getTime() + (days*24*60*60*1000)); 
    var expires = "; expires=" + date.toGMTString();
    document.cookie = name + "=" + value + expires + ";path=/";
  }
  function getParam(p){
    var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
    return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
  }
  var gclid = getParam('gclid');
  if(gclid){
    var gclsrc = getParam('gclsrc');
    if(!gclsrc || gclsrc.indexOf('aw') !== -1){
  	  setCookie('gclid', gclid, 90);
  	}
  }
  </script> 

  Det er lurt å sette inn denne koden rett før den avsluttende </body>-taggen nederst på hver nettside. Du slipper dermed å legge den til hver gang du lager nye annonser med nye landingssider, og du trenger ikke å være redd for å miste GCLID-verdiene hvis du endrer landingssidene for eksisterende annonser. Det kan være enda lurere å legge til denne koden i nettsidemalen, slik at alle de nye sidene dine automatisk får koden og kan registrere GCLID-er.

 2. Endre innsendingssiden for informasjon om potensielle kunder for nettstedet ditt (vanligvis et innsendingsskjema) slik at GCLID-en kan leses fra informasjonskapselen og sendes til administrasjonssystemet for potensielle kunder sammen med kontaktinformasjon for den potensielle kunden.

  Du kan hente GCLID-verdien via språket du har valgt for klient- eller tjenersiden. Når GCLID-en er hentet, er det lurt å sende den som skjult felt-element gjennom innsendingsskjemaet for potensielle kunder.

  Her er et eksempelskjema med et skjult felt for innsamling av GCLID. Den uthevede <input>-taggen bør settes inn mellom <form>-taggene:

    <form action="" name="myForm"> 		
       Name: <input type="text" name="name"> 		
       <input type="hidden" id="gclid_field" name="gclid_field" value=""> 	 	
       <input type="submit" value="Submit Form" name="btnSubmit"> 	
    </form>
      

  Her er et eksempel på JavaScript-kode du kan bruke for å hente GCLID-verdien fra informasjonskapselen og oppdatere verdien i det skjulte skjemaelementet. Det er viktig at koden settes inn etter GCLID-innsamlingskoden fra forrige trinn (trinn 2.1) og før den avsluttende </body>-taggen.

   <script> 
   function readCookie(name) { 
   var n = name + "="; 
   var cookie = document.cookie.split(';'); 
   for(var i=0;i < cookie.length;i++) {   
     var c = cookie[i];   
     while (c.charAt(0)==' '){c = c.substring(1,c.length);}   
     if (c.indexOf(n) == 0){return c.substring(n.length,c.length);} 
   } 
   return null; 
   } 
  
   window.onload = function() {   
     document.getElementById('gclid_field').value = 
   readCookie('gclid'); 
   } 
   </script>
  

  Dette eksempelet forutsetter at skjemaet ditt inneholder et skjult felt med navnet «gclid_field». Hvis feltet har et annet navn (hvis du f.eks. må bruke et navn som CRM-systemet ditt har opprettet), erstatter du bare «gclid_field» med det aktuelle navnet.

 3. Endre administrasjonssystemet for kundedata slik at GCLID-parameteren kan lagres sammen med informasjonen for den potensielle kunden. Hvis du for eksempel bruker et administrasjonssystem for potensielle kunder, legger du til et egendefinert felt for det potensielle kundeobjektet, slik at ID-en kan lagres og hentes frem på en enkel og sikker måte. Du finner spesifikke integrasjonsveiledninger i brukerstøtten for systemet du bruker.

Tips: Bruk Google Tag Manager til å innhente GCLID

Hvis du har en Google Tag Manager-konto, kan du bruke denne kontoen til å implementere JavaScript-koden som trengs for å innhente GCLID-verdier, ved å følge denne fremgangsmåten:

 1. Logg på Google Tag Manager-kontoen din på http://www.google.com/tagmanager.
 2. Under Kontoer klikker du på navnet på kontoen med beholderen du bruker for AdWords-taggene.
 3. Under Beholdere klikker du på navnet på beholderen du vil bruke.
 4. Klikk på Ny-knappen, og velg deretter Tag på rullegardinmenyen.
 5. Angi et navn i feltet «Navn på taggen» (det kan være lurt å bruke noe sånt som «AdWords-klikk-ID-innsamling for konverteringsimport»).
 6. I rullegardinmenyen under «Tagtype» velger du «Egendefinert HTML-tag».
 7. Kopiér JavaScript-koden fra trinn 2.1 ovenfor, og lim den inn i «HTML»-feltet.
 8. Under «Utløsingsregler» klikker du på +Legg til-knappen. Merk av i feltet ved siden av «Alle sider», og klikk på Lagre.
 9. Klikk på Lagre.
 10. Klikk på Opprett versjon-knappen.
 11. Klikk på Publiser-knappen.

Importér konverteringer til AdWords

Du har nå konfigurert AdWords-kontoen din, nettstedet ditt og sporingssystemet for potensielle kunder. For å fullføre sporingen av konverteringer utenfor nettet kan du følge veiledningen for å importere konverteringer til AdWords.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?