Konfigurer import av konverteringer utenfor nettet

Med konverteringsimport i Google Ads kan du se hva som skjer i den fysiske verden når noen klikker på annonsene dine. I denne artikkelen forklarer vi hvordan du konfigurerer Google Ads-kontoen din og nettstedet ditt slik at du kan spore konverteringer utenfor nettet fra importeringer. Etter at du har fulgt fremgangsmåten i denne veiledningen, kan du importere konverteringene dine til Google Ads.

I denne artikkelen går vi rett til veiledningen. Hvis du vil finne ut mer om fordelene ved import av konverteringer utenfor nettet og hvordan det fungerer, kan du lese Om import av konverteringer utenfor nettet.

Hvis du vil importere konverteringer fra Salesforce, følger du denne veiledningen, der du kan se hvordan du knytter sammen Google Ads- og Salesforce-kontoen din samt hvordan du sporer tilfellene der Google Ads-kampanjene dine fører til milepæler i salgstrakten din.

Hvis du ønsker å importere konverteringer fra Zapier, kan du følge veiledningen nedenfor om hvordan du konfigurerer import av konverteringer fra Zapier utenfor nettet for Google Ads.

Før du begynner

Kravene nedenfor må være oppfylt før du kan importere konverteringer utenfor nettet for bedriften din:

 • Du må ha slått på automatisk merking. På denne måten kan du importere konverteringer utenfor nettet.
 • Du kan endre koden på alle nettsidene dine. Med dette kan du registrere GCLID-parameteren (identifikator for Google-klikk) som er føyd til i nettadressen folk kommer til etter å ha klikket på en av annonsene dine.
 • Hver GCLID kan lagres med informasjonen du samler inn på nettstedet om den tilsvarende potensielle kunden. Dette er noe vi anbefaler at du gjør – for eksempel i systemet du bruker til å spore potensielle salg. I GCLID-verdier skilles det mellom små og store bokstaver, så pass på at du laster opp korrekte data.
 • Syklusen fra klikk til konvertering er kortere enn 90 dager. Konverteringer som lastes opp senere enn 90 dager etter det tilknyttede siste klikket, importeres ikke til Google Ads, og de inngår derfor ikke i konverteringsstatistikken.

Veiledning

Når du skal konfigurere import av konverteringer utenfor nettet, må du gjennomføre to trinn: Opprett en konverteringshandling i Google Ads-kontoen din, og konfigurer nettstedet ditt og systemet for sporing av potensielle kunder. Følg begge veiledningene nedenfor.

Del 1: Opprett én eller flere konverteringshandlinger som skal importeres

Du må opprette en ny konverteringshandling for hver type konvertering utenfor nettet du ønsker å måle, for eksempel «kvalifisert potensiell kunde» eller «oppnådd salg». Du kan måle så mange konvertering utenfor nettet du ønsker.

Slik oppretter nye konverteringshandlinger utenfor nettet:
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | tools [Icon] øverst til høyre i kontoen.
 3. Klikk på Konverteringer under Måling.
 4. Klikk på plussknappen for å opprette en ny konverteringshandling.
 5. Da får du se alternativer for de forskjellige typene konverteringskilder du kan spore. Klikk på Importér.
 6. Velg Andre datakilder eller CRM-systemer, og velg deretter Spor konverteringer fra klikk eller Spor konverteringer fra anrop.
 7. Klikk på Fortsett.
 8. Gi konverteringshandlingen du oppretter, et navn. (Det er viktig at du husker navnet og stavemåten, ettersom du må gjengi dette navnet helt nøyaktig når du skal laste opp informasjon om konverteringer utenfor nettet.)
 9. Klikk på Kategori-rullegardinmenyen, og velg kategorien som best beskriver de aktuelle konverteringene. Denne kategorien kan brukes til å segmentere konverteringsrapportene dine. Du kan når som helst endre kategorien.
 10. I «Verdi»-delen velger du hvordan du ønsker å spore verdien av hver enkelt konvertering.
 11. I «Telling»-delen velger du hvordan konverteringer skal telles.
 12. Klikk på Konverteringsvindu for klikk. Velg hvor lenge etter et annonseklikk du vil spore konverteringer for denne konverteringshandlingen. For søke-, banner- og Shopping-kampanjer kan vinduet være på 1–90 dager.
 13. (Avansert) Klikk på Ta med i «Konverteringer»-kolonnen. Fjern avmerkingen for denne standardinnstillingen hvis du ikke ønsker å ta med data for denne konverteringshandlingen i «Konverteringer»- og «Konverteringsverdi»-kolonnene. Hvis du fjerner avmerkingen for denne innstillingen, blir dataene fortsatt tatt med i Alle konverteringer-kolonnen.
  • Det kan være lurt å bruke denne innstillingen hvis du benytter en automatisk budstrategi for å optimalisere for konverteringer, og du ikke ønsker å ta med denne konverteringshandlingen i budstrategien. Finn ut mer om innstillingen «Ta med i Konverteringer».
 14. Klikk på Attribusjonsmodell. Med denne innstillingen kan du velge hvilke klikk de ulike konverteringene skal tilskrives.
  • Hvis du ønsker å bruke en Google Ads-attribusjonsmodell, velger du Bruk Google Ads-attribusjon og velger en modell fra rullegardinmenyen. Du finner mer informasjon om hvert alternativ og hvordan denne innstillingen fungerer, i artikkelen Om attribusjonsmodeller.
  • Hvis du vil bruke din egen attribusjonsmodell og importere verdier i form av desimaltall for hver GCLID, kan du velge Bruk ekstern attribusjon.

   Merk: Du kan ikke bytte mellom ekstern attribusjon og Google Ads-attribusjon etter at handlingen er opprettet.

 15. Klikk på Opprett og fortsett.
 16. Klikk på Ferdig.

Viktig: Når du har opprettet en ny konverteringshandling, bør du vente i fire til seks timer før du laster opp konverteringer for denne konverteringshandlingen. Hvis du laster opp konverteringer de første fire til seks timene, kan det ta to dager før disse konverteringene fremgår i rapportene dine.

Slik laster du opp konverteringer for flere kontoer fra én fil

Alle de aktuelle kontoene må være knyttet sammen via en delt managerkonto (MCC-konto). Du laster opp filene dine til denne managerkontoen. Google Ads importerer deretter alle konverteringer som stammer fra de tilknyttede kontoene.

Vær oppmerksom på følgende: Hvis du laster opp en konvertering for en konto som ikke er knyttet sammen med managerkontoen din, ser du en feilmelding om manglende autorisasjon for opplasting.

 • Hvis du bruker konverteringssporing via flere kontoer: Opprett konverteringshandlinger for import på managerkontonivå, og følg veiledningen i Konfigurer konverteringssporing via flere kontoer for å sikre at managerkontoen brukes som konverteringskonto for alle de administrerte kontoene.
 • Hvis du ikke bruker konverteringssporing via flere kontoer: Opprett konverteringshandlinger for import i hver enkelt konto. Vær oppmerksom på følgende: Hvis du sporer den samme konverteringen (f.eks. «kvalifisert potensiell kunde») i flere kontoer, er det viktig at stavemåten og bruken av store og små bokstaver er identisk for hvert konverteringsnavn i hver konto.
 • Hvis du ikke har brukt konverteringssporing for Google Ads før, og alle kontoene i managerkontoen din tilhører samme bedrift: Bruk konverteringssporing via flere kontoer. På denne måten kan det bli enklere å spore konverteringene og attribusjonsrapportene dine.

Del 2: Aktiver nettstedet ditt og systemet for sporing av potensielle salg

Den andre delen omhandler de tre trinnene du må fullføre:

 1. Oppdater alle skjemaer som skal sendes inn i forbindelse med potensielle salg, slik at GCLID-en blir overført til systemet der potensielle salg behandles.
 2. Legg til et skript (se forslaget vårt nedenfor) på alle nettsidene dine for å registrere og lagre GCLID-en.
 3. Lagre GCLID-en – sammen med informasjonen om det aktuelle potensielle salget – i behandlingssystemet for potensielle salg.

Merk: Sørg for at du fullfører den første delen (ovenfor), altså at du oppretter minst én konverteringshandling, før du begynner på dette trinnet. Ellers får du ikke importert de første konverteringene dine.

 1. Du må endre alle sidene skjemaer skal sendes inn via, for å legge til et skjult skjemafelt for GCLID-en. Slik blir GCLID-en sendt til tjenerdelen av systemet ditt.
  Her er et eksempelskjema med et skjult felt for GCLID-en. Hvis du kan endre skjemakoden direkte, er det bare å sette inn den fremhevede <input>-taggen mellom <form>-taggene dine. I enkelte tilfeller må kanskje administratoren for behandlingssystemet for potensielle salg generere denne skjemakoden for deg.
  <form action="" name="myForm">
     Name: <input type="text" name="name">
     <input type="hidden" id="gclid_field" name="gclid_field" value="">
     <input type="submit" value="Submit Form" name="btnSubmit">
  </form>
    
 1. Oppdater koden på hver enkelt av nettsidene dine, slik at den registrerer og lagrer GCLID-en (per informasjonskapsel eller lokal lagring). Du kan skrive ditt eget skript eller bruke skriptet vi foreslår nedenfor. Hvis du bruker skriptet vårt, må du oppdatere «var gclidFormFields»-linjen, slik at den inkluderer listen over alle felt-ID-ene du opprettet i det forrige trinnet:

  <script>

  function getParam(p) {
  var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
  return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
  }

  function getExpiryRecord(value) {
  var expiryPeriod = 90 * 24 * 60 * 60 * 1000; // 90 dagers utløpsperiode i millisekunder

  var expiryDate = new Date().getTime() + expiryPeriod;
  return {
  value: value,
  expiryDate: expiryDate
  };
  }

  function addGclid() {
  var gclidParam = getParam('gclid');
  var gclidFormFields = ['gclid_field', 'foobar']; // Alle mulige skjemafelt-ID-er for GCLID angis her
  var gclidRecord = null;
  var currGclidFormField;

  var gclsrcParam = getParam('gclsrc');
  var isGclsrcValid = !gclsrcParam || gclsrcParam.indexOf('aw') !== -1;

  gclidFormFields.forEach(function (field) {
  if (document.getElementById(field)) {
  currGclidFormField = document.getElementById(field);
  }
  });

  if (gclidParam && isGclsrcValid) {
  gclidRecord = getExpiryRecord(gclidParam);
  localStorage.setItem('gclid', JSON.stringify(gclidRecord));
  }

  var gclid = gclidRecord || JSON.parse(localStorage.getItem('gclid'));
  var isGclidValid = gclid && new Date().getTime() < gclid.expiryDate;

  if (currGclidFormField && isGclidValid) {
  currGclidFormField.value = gclid.value;
  }
  }

  window.addEventListener('load', addGclid);

  </script>

Slik legger du til koden:

 • For å unngå at du mister noen konverteringer anbefaler vi at du legger til dette skriptet på alle nettsidene på nettstedet ditt (ikke bare landingssidene dine). Du kan for eksempel legge til dette skriptet i nettsidemalen din, slik at alle de nye sidene automatisk får koden. Du kan også legge til dette skriptet i et globalt element, for eksempel bunnteksten.

 • Når du legger til skriptet, bør du sette det inn på hver nettside, rett før den avsluttende </body>-taggen.

 1. Endre tjenerdelen av administrasjonssystemet for kundedata på en slik måte at systemet – etter å ha mottatt GCLID-verdien fra skjemafeltet – kan lagre den sammen med informasjonen om den potensielle kunden. Hvis du for eksempel bruker et administrasjonssystem for potensielle salg, kan du be IT-teamet ditt om å legge til et egendefinert felt for det potensielle salgsobjektet, slik at GCLID-en kan lagres og hentes frem på en enkel og sikker måte. IT-teamet kan sjekke integreringsveiledningen for det bestemte systemet du bruker.

Tips: Bruk Google Tag Manager til å innhente GCLID-en.

Hvis du har Google Tag Manager-konto og bruker det samme feltnavnet i alle skjemaene, kan du bruke den til å implementere det ovennevnte skriptet på denne måten:

 1. Logg på Google Tag Manager-kontoen din.
 2. Klikk på navnet på kontoen som inneholder beholderen du bruker i forbindelse med Google Ads-taggene dine, under Kontoer.
 3. Under «Beholdere» klikker du på navnet på beholderen du vil bruke.
 4. Klikk på Ny-knappen, og velg deretter Tag på rullegardinmenyen.
 5. Angi et navn i feltet «Navn på taggen» (det kan være lurt å bruke noe sånt som «Google Ads-klikk-ID-innsamling for konverteringsimport»).
 6. I rullegardinmenyen under «Tagtype» velger du Egendefinert HTML-tag.
 7. Kopiér JavaScript-koden fra del 2 ovenfor, og lim den inn i «HTML»-feltet.
 8. Under «Utløsingsregler» klikker du på +Legg til-knappen. Merk av ved siden av «Alle sider», og klikk på Lagre.
 9. Klikk på Lagre.
 10. Klikk på Opprett versjon-knappen.
 11. Klikk på Publiser-knappen.

Importér konverteringer til Google Ads

Nå har du konfigurert Google Ads-kontoen din, nettstedet ditt og sporingssystemet for potensielle kunder. For å fullføre sporingen av import av konverteringer utenfor nettet kan du følge veiledningen for å importere konverteringer til Google Ads.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt