Imports van offline conversies instellen met de Google-klik-ID (GCLID)

Met de functie Conversies importeren van Google Ads kunt u zien wat er offline gebeurt nadat iemand op uw advertenties heeft geklikt.

In dit artikel wordt beschreven hoe u uw Google Ads-account en website kunt instellen om offline conversies uit imports bij te houden met behulp van de GCLID. Nadat u deze instructies heeft gevolgd, kunt u uw conversies importeren in Google Ads. Lees de volgende links voor informatie over andere methoden:

 • Als u conversies vanuit Salesforce wilt importeren, volgt u deze instructies om uw Google Ads-account aan uw Salesforce-account te koppelen en bij te houden wanneer uw Google Ads-campagnes tot mijlpalen in uw verkooptrechter leiden.
 • Als u conversies vanuit Zapier wilt importeren, volgt u deze instructies om imports van offline conversies vanuit Zapier in te stellen voor Google Ads.
Opmerking: In de instructies in dit artikel wordt uitgelegd hoe u de GCLID kunt gebruiken om offline conversies te importeren. Als u door de gebruiker verstrekte leadformuliergegevens heeft, leest u Verbeterde conversies instellen voor leads.

Voordat u begint

Als u offline conversies voor uw bedrijf wilt importeren met de GCLID, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U heeft autotagging ingeschakeld. Dit is nodig om offline conversies te importeren.
 • U kunt wijzigingen aanbrengen in de code op al uw webpagina's. Dit is nodig om de GCLID-parameter (Google-klik-ID) te registreren die is toegevoegd aan de URL waarnaar mensen doorklikken via een van uw advertenties.
 • U kunt elke GCLID opslaan met de via uw website verzamelde gegevens van de overeenkomstige mogelijke klant. Dit is bijvoorbeeld nodig in het systeem waarmee u leads bijhoudt. De GCLID is hoofdlettergevoelig, dus zorg ervoor dat u deze correct uploadt.
 • U heeft een cyclus van klik naar conversie van minder dan 90 dagen. Conversies die meer dan 90 dagen na de bijbehorende laatste klik worden geüpload, worden niet geïmporteerd door Google Ads. Dit betekent dat ze niet in uw conversiestatistieken worden weergegeven.

Instructies

Imports instellen om offline conversies bij te houden, is een tweeledig proces: u maakt een conversieactie in uw Google Ads-account en u configureert uw website en systeem om leads bij te houden. Volg beide sets van instructies hieronder.

Deel 1: Maak een of meer conversieacties om te importeren

U moet een nieuwe conversieactie maken voor elk type offline conversie dat u wilt meten, bijvoorbeeld 'hoogwaardige lead' of 'deal binnengehaald'. U kunt zoveel offline conversieacties meten als u wilt.

Ga als volgt te werk om een nieuwe offline conversieactie te maken:
 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik op het gereedschapsicoon Google Ads | Gereedschap [icoon] rechtsboven in uw account.
 3. Klik onder Meting op Conversies.
 4. Klik op de plusknop om een nieuwe conversieactie te maken.
 5. Er worden nu opties weergegeven voor de verschillende typen conversiebronnen die u kunt bijhouden. Klik op Importeren.
 6. Selecteer Andere gegevensbronnen of CRM's en selecteer vervolgens Conversies via klikken bijhouden of Conversies via telefoongesprekken bijhouden.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Geef een naam op voor de conversieactie die u maakt (onthoud altijd de exacte naam en spelling omdat u deze naam later moet opgeven wanneer u de gegevens voor offline conversies uploadt).
 9. Klik op het dropdownmenu Categorie en selecteer de categorie die het best uw conversies beschrijft. U kunt met behulp van deze categorie uw conversierapporten segmenteren. Dit kunt u achteraf altijd wijzigen.
 10. Selecteer in het gedeelte Waarde hoe de waarde van elke conversie moet worden bijgehouden.
 11. Selecteer in het gedeelte Aantal hoe u uw conversies telt.
 12. Klik op Doorklikconversieperiode. Selecteer hoelang u na een advertentieklik conversies wilt bijhouden voor deze conversieactie. Voor campagnes in het zoeknetwerk, Shopping-campagnes en display-campagnes kan deze periode tussen de 1 en 90 dagen zijn.
 13. (Geavanceerd) Klik op Opnemen in Conversies. Schakel deze (standaard geselecteerde) instelling uit als u geen gegevens voor deze conversieactie wilt opnemen in de kolommen Conversies en Conversiewaarde. Als u deze instelling uitschakelt, worden de gegevens nog steeds opgenomen in de kolom Alle conversies.
 14. Klik op Attributiemodel. Met deze instelling kunt u kiezen hoe u krediet toekent voor elke conversie.
  • Als u een attributiemodel van Google Ads wilt gebruiken, selecteert u Google Ads-attributie gebruiken en selecteert u een model in het dropdownmenu. U vindt meer informatie over elke optie en hoe deze instelling werkt in Over attributiemodellen.
  • Als u uw eigen attributiemodel wilt gebruiken en een breukgetal voor elke GCLID wilt importeren, selecteert u Externe attributie gebruiken.
  • Opmerking: Nadat de actie is gemaakt, kunt u niet schakelen tussen externe attributie en Google Ads-attributie.
 15. Klik op Maken en doorgaan.
 16. Klik op Gereed.

Belangrijk: Nadat u een nieuwe conversieactie heeft gemaakt, moet u 4 tot 6 uur wachten voordat u conversies voor die conversieactie uploadt. Als u tijdens de eerste 4 tot 6 uur conversies uploadt, kan het 2 dagen duren voordat die conversies in uw rapporten worden weergegeven.

Conversies voor meerdere accounts uploaden uit één bestand

Hiervoor moeten alle relevante accounts vanuit een gedeeld Mijn Klantencentrum-manageraccount zijn gekoppeld. U uploadt uw bestanden naar dit manageraccount. Google Ads importeert vervolgens alle conversies die afkomstig zijn van deze gekoppelde accounts.

Als u een conversie uploadt voor een account dat niet is gekoppeld vanuit uw manageraccount, wordt er een foutbericht weergegeven met de mededeling dat u geen toestemming heeft om te uploaden.

 • Als u 'Conversies bijhouden voor meerdere accounts' gebruikt: Maak uw te importeren conversieacties op het niveau van het manageraccount en volg de instructies in 'Conversies bijhouden voor meerdere accounts' instellen om ervoor te zorgen dat alle beheerde accounts het manageraccount gebruiken als 'conversieaccount'.
 • Als u 'Conversies bijhouden voor meerdere accounts' niet gebruikt: Maak te importeren conversieacties in elk afzonderlijk account. Als u dezelfde conversie (zoals 'hoogwaardige lead') bijhoudt voor verschillende accounts, is het heel belangrijk dat u in elk account exact dezelfde spelling en hoofdletters gebruikt voor de namen van de conversies.
 • Als u 'Conversies bijhouden' van Google Ads nog nooit heeft gebruikt en alle accounts onder uw manageraccount toebehoren aan hetzelfde bedrijf: U kunt het beste Conversies bijhouden voor meerdere accounts gebruiken. Daarmee kunt u uw conversies en toeschrijvingsrapporten eenvoudiger bijhouden.

Deel 2: Schakel uw website en systeem om leads bij te houden in

In deel 2 worden de stappen behandeld die u moet uitvoeren:

 1. Update elke pagina met een lead-indieningsformulier, zodat de GCLID wordt doorgegeven aan uw leadbeheersysteem.
 2. Voeg een script toe (bekijk het voorgestelde script hieronder) aan al uw webpagina's om de GCLID te registreren en op te slaan.
 3. Sla de GCLID op in uw leadbeheersysteem, samen met de gegevens van de mogelijke klant.

Opmerking: Zorg ervoor dat u stap 1 hierboven uitvoert (één of meer conversieacties maken) voordat u met deze stap begint. Als u dit niet doet, kunt u uw eerste conversies niet importeren.

 1. U moet elke formulierverzendingspagina aanpassen om een verborgen formulierveld voor de Google-klik-ID toe te voegen. Zo wordt de GCLID doorgegeven aan uw backend-systeem.
  Hier is een voorbeeldformulier met een verborgen veld voor de GCLID. Als u de formuliercode rechtstreeks kunt aanpassen, voegt u de gemarkeerde tag <input> in tussen de <form>-tags. In sommige gevallen moet de beheerder van uw leadbeheersysteem deze formuliercode voor u genereren.
  <form action="" name="myForm">
     Name: <input type="text" name="name">
     <input type="hidden" id="gclid_field" name="gclid_field" value="">
     <input type="submit" value="Submit Form" name="btnSubmit">
  </form>
 1. Update de code op elk van uw webpagina's om de GCLID te registreren en op te slaan (via een cookie of lokale opslag). U kunt uw eigen script schrijven of het onderstaande script gebruiken: Als u het onderstaande script gebruikt, moet u de regel 'var gclidFormFields' updaten met de lijst van alle veld-ID's die u in de vorige stap heeft gemaakt:

  <script>

  function getParam(p) {
  var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
  return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
  }

  function getExpiryRecord(value) {
  var expiryPeriod = 90 * 24 * 60 * 60 * 1000; // 90 day expiry in milliseconds

  var expiryDate = new Date().getTime() + expiryPeriod;
  return {
  value: value,
  expiryDate: expiryDate
  };
  }

  function addGclid() {
  var gclidParam = getParam('gclid');
  var gclidFormFields = ['gclid_field', 'foobar']; // all possible gclid form field ids here
  var gclidRecord = null;
  var currGclidFormField;

  var gclsrcParam = getParam('gclsrc');
  var isGclsrcValid = !gclsrcParam || gclsrcParam.indexOf('aw') !== -1;

  gclidFormFields.forEach(function (field) {
  if (document.getElementById(field)) {
  currGclidFormField = document.getElementById(field);
  }
  });

  if (gclidParam && isGclsrcValid) {
  gclidRecord = getExpiryRecord(gclidParam);
  localStorage.setItem('gclid', JSON.stringify(gclidRecord));
  }

  var gclid = gclidRecord || JSON.parse(localStorage.getItem('gclid'));
  var isGclidValid = gclid && new Date().getTime() < gclid.expiryDate;

  if (currGclidFormField && isGclidValid) {
  currGclidFormField.value = gclid.value;
  }
  }

  window.addEventListener('load', addGclid);

  </script>

De code toevoegen:

 • We raden u ten zeerste aan dit script toe te voegen aan elke webpagina op uw site (niet alleen uw bestemmingspagina's) om te voorkomen dat sommige conversies worden gemist. Voeg dit script bijvoorbeeld toe aan uw webpaginatemplate, zodat het automatisch wordt toegevoegd aan al uw nieuwe pagina's. U kunt dit script ook toevoegen aan een algemeen element zoals de voettekst van de pagina.

 • Wanneer u het script toevoegt, is het een goed idee om het op elke webpagina in te voegen, onmiddellijk vóór de afsluitende tag </body>.

 1. Pas uw backend-beheersysteem voor klantgegevens aan, zodat wanneer het systeem de waarde voor de GCLID uit het formulierveld ontvangt, de GCLID kan worden opgeslagen samen met de gegevens van de mogelijke klant. Als u bijvoorbeeld een leadbeheersysteem gebruikt, laat u uw IT-team een aangepast veld aan uw leadobject toevoegen zodat de GCLID gemakkelijk en betrouwbaar kan worden opgeslagen en opgehaald. Uw IT-team kan de integratiehandleiding raadplegen voor het specifieke systeem dat u gebruikt.

Tip: Gebruik Google Tag Manager om de GCLID te verzamelen

Als u een Google Tag Manager-account heeft en in alle formulieren dezelfde veldnaam gebruikt, kunt u deze gebruiken om het bovenstaande script als volgt te implementeren:

 1. Log in op uw Google Tag Manager-account.
 2. Klik onder Accounts op de naam van het account met de container die u gebruikt voor uw Google Ads-tags.
 3. Klik onder Containers op de naam van de container die u wilt gebruiken.
 4. Klik op de knop Nieuw en selecteer vervolgens Tag in het dropdownmenu.
 5. Typ een naam in het veld Tagnaam (bijvoorbeeld 'Klik-ID's van Google Ads verzamelen om conversies te importeren').
 6. Selecteer Aangepaste html-tag in het dropdownmenu onder Tagtype.
 7. Kopieer de JavaScript-code uit stap 2 hierboven en plak deze in het veld Html.
 8. Klik onder Activeringsregels op de knop +Toevoegen. Vink het selectievakje aan naast 'Alle pagina's' en klik op Opslaan.
 9. Klik op Opslaan.
 10. Klik op de knop Versie maken.
 11. Klik op de knop Publiceren.

Conversies importeren in Google Ads

U heeft nu uw Google Ads-account ingesteld en uw website en systeem om leads bij te houden. Volg nu de instructies om conversies via advertentieklikken te importeren in Google Ads zodat u imports van offline conversies bijhouden kunt afronden.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false
false
true
true
73067
false