Använda automatisk inriktning i displayannonser

 

Med automatisk inriktning utvidgas räckvidden till fler personer så att du kan få fler konverteringar till samma eller ungefär samma kostnad per kund med displayannonser. I denna artikel beskriver vi hur du ändrar inställningen för inriktningsexpansion och utvärderar resultatet i din kampanj.

En översikt över automatisk inriktning av displayannonser och hur det fungerar finns i Om automatisk inriktning i displayannonser.

Innan du börjar

Viktig budgivningsinformation:

Automatisk inriktning resulterar i nya placeringar och passar därför annonsörer som inte har strikta varumärkesriktlinjer om var deras annonser visas. Tänk på att du fortfarande kan utesluta placeringar från din annonsgrupp, din kampanj eller ditt konto.

Obs! Om du har en smart displaykampanj är inriktningen och budgivningen redan automatiska. Du behöver därför inte ange inställningen för inriktningsexpansion manuellt.

Om du fokuserar på konverteringar men inte använder en smart displaykampanj kan du överväga att använda en budstrategi som Mål-CPA (kostnad per åtgärd) eller Mål-ROAS (avkastning på annonsutgift) med automatisk inriktning. Mål-CPA eller Mål-ROAS rekommenderas vid automatisk inriktning eftersom vårt system då utgår från konverteringsdata för att ge dig största möjliga avkastning på din kampanj.
 

Om du fokuserar mer på webbplatstrafik kan du överväga att använda en manuell budstrategi, som Manuell CPC (kostnad per klick) eller Förbättrad CPC med automatisk inriktning. Om du kombinerar Manuell CPC med automatisk inriktning utvidgas räckvidden till fler personer så att du kan få mer trafik på din webbplats till samma eller ungefär samma kostnad per kund.

Anvisningar

Ändra inställningar för automatisk inriktning

 1. Klicka på Displaykampanjer i navigeringspanelen.
 2. Leta reda på din kampanj och klicka på den.
 3. Klicka på annonsgruppen som du vill justera inriktningen för.
 4. Klicka på Målgrupper på navigeringsmenyn.
 5. Klicka på pennikonen Redigera och välj Redigera annonsgruppsinriktning.
 6. Dra skjutreglaget åt höger för att öka målgruppsexpansionen.
 7. Klicka på Spara.

Standardinställningen ger begränsad expansion till ytterligare målgrupper (kallades tidigare Försiktig automatisering). Om du vill utvidga räckvidden med samma målavkastning bör du välja den högsta automatiseringsnivån (kallades tidigare Omfattande automatisering).

Granska resultatet

När du granskar resultatet bör du ha i åtanke att automatisk inriktning utvidgar räckvidden till personer som annars inte skulle ha sett dina annonser. Konverteringarna du får genom automatisk inriktning är extra konverteringar som du annars inte skulle ha fått.

När du maximerar den automatiska inriktningen kan din ursprungliga genomsnittliga CPA variera. Med tiden lär sig funktionen för automatisk inriktning vilken inriktning som fungerar bäst för dig. Räckvidden optimeras då till en mer enhetlig genomsnittlig CPA för att ge så många konverteringar som möjligt.

Så här kan du ta reda på hur det går för dina annonser med automatisk inriktning:

 • Klicka på Displaykampanjer på navigeringsmenyn till vänster.
 • Valfritt: Klicka på kampanjen eller annonsgruppen vars resultat du vill se.
 • Rulla till slutet av statistiktabellen och notera översiktsraderna längst ned. Raden med namnet Automatisk inriktning på Display-nätverket innehåller all trafik från automatisk inriktning.

Jämför resultatet: Om du har olika annonsgrupper med olika typer av inriktning kanske du vill se resultatet för var och en av dem. Gör så här:

 1. Välj Displaykampanjer på navigeringsmenyn till vänster.
 2. Välj Annonsgrupper på sidmenyn. 
Du kan se data om klick, exponeringar och konverteringar per annonsgrupp.

Inriktning kontra observationer: Om du har ställt in annonsgruppen på Observationer kan du få rapporter om den kan gynnas av ytterligare inriktning. Läs mer om inställningar för inriktning och observationer.
 
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt