Korzystanie z automatycznego kierowania w reklamach displayowych Google

 

Automatyczne kierowanie zwiększa zasięg na dodatkowych użytkowników, dzięki czemu możesz uzyskać więcej konwersji przy takim samym koszcie klienta w reklamach displayowych Google. Z tego artykułu dowiesz się, jak zmienić ustawienie rozszerzenia kierowania i jak ocenić jego skuteczność w kampanii.

Omówienie automatycznego kierowania w reklamach displayowych Google i jego działania znajdziesz w artykule Automatyczne kierowanie w reklamach displayowych Google.

Zanim zaczniesz

Ważne informacje o ustalaniu stawek:

Automatyczne kierowanie powoduje wyświetlanie reklam w nowych miejscach docelowych, jest więc odpowiednie dla reklamodawców, którzy nie mają ścisłych wytycznych związanych z miejscami wyświetlania reklam danej marki. Pamiętaj, że możesz nadal wykluczać miejsca docelowe z grupy reklam, kampanii lub konta.

Uwaga: jeśli prowadzisz kampanię inteligentną w sieci reklamowej, kierowanie i ustalanie stawek są już zautomatyzowane, nie musisz więc ręcznie konfigurować kierowania.

Jeśli reklamodawca koncentrujący się na konwersjach nie korzysta z kampanii inteligentnej w sieci reklamowej, należy rozważyć zastosowanie strategii ustalania stawek, takiej jak docelowy koszt działania (CPA) lub docelowy zwrot z nakładów na reklamę (ROAS), oraz automatycznego kierowania. W przypadku tego ostatniego polecamy korzystanie z docelowego CPA lub docelowego ROAS. Przy tej strategii nasz system może najlepiej wykorzystać dane o konwersjach i dzięki temu zwiększać skuteczność kampanii.
 

Jeśli koncentrujesz się raczej na generowaniu ruchu w witrynie, rozważ skorzystanie ze strategii samodzielnego ustawiania stawek, np. ustawianego samodzielnie kosztu kliknięcia (CPC) lub ulepszonego CPC z automatycznym kierowaniem. Stosowanie samodzielnego ustawiania stawek CPC umożliwia automatycznemu kierowaniu rozszerzenie zasięgu na dodatkowych użytkowników, by zwiększyć ruch w witrynie przy tym samym lub zbliżonym koszcie klienta.

Instrukcje

Zmiana ustawień automatycznego kierowania

 1. W panelu nawigacyjnym kliknij Kampanie w sieci reklamowej.
 2. Znajdź swoją kampanię i kliknij ją.
 3. Kliknij grupę reklam, dla której chcesz dostosować kierowanie.
 4. W menu kliknij Odbiorcy.
 5. Kliknij kolejno ikonę ołówka EdytujEdytuj kierowanie grupy reklam.
 6. Przeciągnij suwak w prawo, by rozwinąć grupę odbiorców.
 7. Kliknij Zapisz.

Domyślne ustawienie pozwala na rozszerzenie grupy odbiorców w ograniczonym zakresie (wcześniejsze ustawienie „automatyzacja zachowawcza”). Aby zwiększyć zasięg przy tym samym docelowym ROI, wybierz najwyższy poziom automatyzacji (wcześniej „automatyzacja agresywna”).

Sprawdzanie skuteczności

Oceniając skuteczność, pamiętaj, że automatyczne kierowanie rozszerza zasięg Twoich reklam na osoby, które inaczej by ich nie widziały. Konwersje, które uzyskujesz za pomocą automatycznego kierowania, to dodatkowe konwersje, które inaczej nie trafiłyby na Twoje konto.

Jeśli zmaksymalizujesz kierowanie automatyczne, początkowy średni CPA może się zmieniać. Z czasem automatyczne kierowanie określi, które kierowanie jest najskuteczniejsze, i zoptymalizuje zasięg przy bardziej spójnym średnim CPA, by uzyskać jak najwięcej konwersji.

Aby sprawdzić skuteczność reklam przy kierowaniu automatycznym:

 • Kliknij Kampanie w sieci reklamowej w menu po lewej stronie.
 • Opcjonalnie: kliknij kampanię lub grupę reklam, której skuteczność chcesz sprawdzić.
 • Przewiń tabelę statystyk i sprawdź wiersze podsumowania na dole. Wiersz oznaczony etykietą „Automatyczne kierowanie w sieci reklamowej” zawiera cały ruch z automatycznego kierowania.

Porównaj skuteczność: jeśli masz różne grupy reklam z różnymi rodzajami kierowania, możesz porównać ich wyniki. Aby to zrobić:

 1. Kliknij Kampanie w sieci reklamowej w menu po lewej stronie.
 2. Wybierz Grupy reklam w menu. 
Możesz wyświetlać dane o kliknięciach, wyświetleniach i konwersjach według grup reklam.

Kierowanie a obserwacje: jeśli edytujesz grupę reklam, by skorzystać z „Obserwacji”, możesz sprawdzić, co Twoja grupa reklam może zyskać dzięki dodatkowemu kierowaniu. Więcej informacji o ustawieniach kierowania i obserwacji
 
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem