Korzystanie z funkcji rozszerzania zasięgu kierowania w kampaniach w sieci reklamowej

Rozszerzanie zasięgu kierowania pozwala Ci docierać do dodatkowych użytkowników, aby zwiększyć liczbę konwersji w kampaniach w sieci reklamowej. Z tego artykułu dowiesz się, jak zmienić ustawienie rozszerzenia zasięgu kierowania i jak ocenić jego skuteczność w kampanii.

Omówienie rozszerzania zasięgu kierowania w kampaniach w sieci reklamowej i sposobu działania tej funkcji znajdziesz w artykule Rozszerzanie zasięgu kierowania w kampaniach w sieci reklamowej.

Zanim zaczniesz

Automatyczne kierowanie powoduje wyświetlanie reklam w nowych miejscach docelowych, jest więc odpowiednie dla reklamodawców, którzy nie mają ścisłych wytycznych związanych z miejscami wyświetlania reklam danej marki. Pamiętaj, że możesz nadal wykluczać miejsca docelowe z grupy reklam, kampanii lub konta.

Jeśli zależy Ci przede wszystkim na konwersjach, możesz zastosować odpowiednią strategię ustalania stawek taką jak Maksymalizacja liczby konwersji, Docelowy koszt działania (CPA) czy Docelowy zwrot z nakładów na reklamę (ROAS) w połączeniu z funkcją rozszerzania zasięgu kierowania. Rozszerzanie zasięgu kierowania najlepiej działa ze strategią Docelowy CPA lub Docelowy ROAS, ponieważ pozwalają one naszemu systemowi najlepiej wykorzystać dane o konwersjach do zwiększania skuteczności kampanii.

Instrukcje

Zmiana ustawień rozszerzania zasięgu kierowania

 1. Odszukaj w Google Ads odpowiednią kampanię i ją kliknij.
 2. Kliknij grupę reklam, w której chcesz dostosować kierowanie.
 3. Kliknij Ustawienia w menu nawigacyjnym.
 4. Kliknij Edytuj kierowanie grupy reklam.
 5. Przeciągnij suwak w lewo lub w prawo, aby zmienić ustawienia rozszerzania zasięgu kierowania.
 6. Kliknij Zapisz.

Domyślne ustawienie pozwala na rozszerzenie grupy odbiorców w ograniczonym zakresie. Aby zwiększyć zasięg przy tym samym docelowym ROI, wybierz najwyższy poziom automatyzacji.

Sprawdzanie skuteczności

Oceniając skuteczność kampanii pamiętaj, że rozszerzanie zasięgu kierowania pozwala Ci docierać użytkowników, którzy w innym przypadku nie zobaczyliby Twoich reklam. Konwersje, które uzyskujesz dzięki tej funkcji, to dodatkowe konwersje, których inaczej nie udałoby Ci się uzyskać.

Jeśli zmaksymalizujesz ustawienie rozszerzania zasięgu kierowania, początkowy średni koszt działania (CPA) może się zmieniać. Z czasem funkcja rozszerzania zasięgu kierowanie określi, które kierowanie jest najskuteczniejsze, i zoptymalizuje zasięg w taki sposób, aby uzyskiwać jak najwięcej konwersji przy stabilnym średnim CPA.

Aby sprawdzić skuteczność swoich reklam z włączonym rozszerzaniem zasięgu kierowania:

 1. W panelu użytkownika w Google Ads kliknij Kampanie w sieci reklamowej.
 2. Kliknij kampanię, której skuteczność chcesz sprawdzić.
 3. (Opcjonalnie) Kliknij grupę reklam w kampanii, aby sprawdzić skuteczność na bardziej szczegółowym poziomie.
 4. W menu po lewej stronie kliknij Odbiorcy lub Słowa kluczowe.
 5. Przewiń do dołu tabelę statystyk i przeanalizuj wiersze podsumowania na dole. W wierszu „Łącznie: poszerzenie” znajdziesz cały ruch wygenerowany dzięki funkcji rozszerzania zasięgu kierowania.

Porównywanie skuteczności

Jeśli używasz innych rodzajów kierowania w różnych grupach reklam, możesz porównać ich wyniki. Aby to zrobić:

 1. W panelu użytkownika w Google Ads kliknij Kampanie w sieci reklamowej.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Grupy reklam.

Możesz wyświetlać dane o kliknięciach, wyświetleniach i konwersjach według grup reklam.

Kierowanie i obserwacja: jeśli zmienisz konfigurację grupy reklam, aby używać ustawienia „Obserwacja”, możesz sprawdzać, czy dodatkowe ustawienia kierowania byłyby korzystne dla tej grupy reklam. Więcej informacji o ustawieniach „Kierowanie” i „Obserwacja”

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem