Upotreba automatskog ciljanja u Google prikaznim oglasima

 

Automatsko ciljanje proširuje vaš doseg na dodatne korisnike kako biste lakše postigli više konverzija uz istu ili sličnu cijenu po korisniku pomoću Google prikaznih oglasa. U ovom se članku objašnjava kako promijeniti postavku proširenja ciljanja i kako ocijeniti njegovu izvedbu u kampanji.

Pregled automatskog ciljanja u Google prikaznim oglasima i načina na koji funkcionira možete pročitati u članku O automatskom ciljanju u Google prikaznim oglasima.

Prije nego što započnete

Važne informacije o licitiranju:

Automatsko ciljanje rezultira novim položajima, stoga je pogodno za oglašivače koji nemaju stroge smjernice robne marke o tome gdje se njihovi oglasi prikazuju. No ipak možete izuzeti položaje za svoju grupu oglasa, kampanju ili račun.

Napomena: ako imate pametnu kampanju za prikazivačku mrežu, ciljanje i licitacija već su automatizirani, pa nema potrebe ručno prilagođavati postavku proširenja ciljanja.

Ako je vaše oglašavanje usmjereno na konverzije, ali ne upotrebljavate pametne kampanje za prikazivačku mrežu, razmislite o strategijama licitiranja kao što su ciljana cijena po radnji (CPA) ili ciljani povrat ulaganja u oglase (ROAS) s automatskim ciljanjem. Upotreba ciljanog CPA-a ili ciljanog ROAS-a preporučuje se za automatsko ciljanje jer omogućuje našem sustavu da najbolje iskoristi podatke o konverzijama kako biste ostvarili najveću vrijednost za kampanju.
 

Ako ste više usmjereni na generiranje prometa na web-lokaciji, razmislite o upotrebi strategija ručnog licitiranja kao što su ručna cijena po kliku (CPC) ili poboljšani CPC s automatski ciljanjem. Upotreba ručnog CPC-a omogućuje automatskom ciljanju da proširi vaš doseg na dodatne korisnike kako biste lakše ostvarili više prometa na web-lokaciju uz istu ili sličnu cijenu po korisniku.

Upute

Promjena postavki automatskog ciljanja

 1. Na navigacijskoj ploči kliknite Kampanje na prikazivačkoj mreži.
 2. Pronađite svoju kampanju i kliknite je.
 3. Kliknite grupu oglasa za koju želite prilagoditi ciljanje.
 4. Na navigacijskom izborniku kliknite Publike.
 5. Kliknite ikonu olovke Uređivanje i odaberite Uredi ciljanje grupe oglasa.
 6. Povucite klizač udesno da biste povećali proširenje publike.
 7. Kliknite Spremi.

Zadana postavka nudi ograničeno proširenje na dodatne publike (ta se postavka prethodno zvala "konzervativna automatizacija"). Da biste proširili doseg uz isti ciljani ROI, trebate odabrati najvišu razinu automatizacije (prethodno "agresivna automatizacija").

Pregled izvedbe

Kad pregledavate svoju izvedbu, imajte na umu da automatsko ciljanje proširuje vaš doseg na korisnike koji inače ne bi vidjeli vaše oglase. Konverzije koje ostvarite automatskim ciljanjem dodatne su konverzije koje u protivnom ne biste ostvarili.

Kada maksimizirate automatsko ciljanje, početni prosječni CPA može varirati. S vremenom će automatsko ciljanje saznati koje ciljanje najbolje funkcionira za vas i optimizirat će vaš doseg uz dosljedniji prosječni CPA kako biste ostvarili najveći mogući broj konverzija.

Da biste pregledali izvedbu svojih oglasa koji imaju automatsko ciljanje:

 • Kliknite Kampanje na prikazivačkoj mreži na lijevom navigacijskom izborniku.
 • Prema želji: kliknite kampanju ili grupu oglasa za koju želite pregledati izvedbu.
 • Pomaknite se do dna tablice sa statističkim podacima i pogledajte retke sa sažecima pri dnu. Redak "Automatsko ciljanje na prikazivačkoj mreži" sadrži sav promet automatskog ciljanja.

Usporedite izvedbu: ako imate različite grupe oglasa koje koriste različite vrste ciljanja, bilo bi dobro provjeriti kakva je izvedba svake od njih. To možete učiniti na sljedeći način:

 1. Na lijevom navigacijskom izborniku odaberite Kampanje na prikazivačkoj mreži.
 2. Odaberite Grupe oglasa na izborniku stranica. 
Možete vidjeti podatke o klikovima, pojavljivanjima i konverzijama po grupi oglasa.

Ciljanje u odnosu na opažanja: ako ste grupu oglasa uredili tako da koristi "Opažanja", možete vidjeti izvješća o tome kako dodatno ciljanje može koristiti vašoj grupi oglasa. Saznajte više o postavkama ciljanja i opažanja
 
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem