Mer än attribution till senaste klick: Googles bästa metoder

Officiell guide till attributionsmodeller i Google Sök.


Best Practices logo

Kundens resa kan vara lång och komplicerad och inte bara sträcka sig över tid utan också över olika enheter. Här är Googles rekommendationer och bästa metoder för attribution i Google Ads.

1. Avgör hur viktigt det är för ditt företag att gå bortom attribution till senaste klick

  • Bedöm hur viktigt det är för dig att gå bortom attribution till senaste klick.

Varför: Om dina kunders väg till köp är raka och direkta kan standardalternativet, attribution till senaste klick, vara rätt val.

Kom igång: Läs rapporten Attributionsmodeller där du kan jämföra olika modeller och förstå det potentiella värdet.

Läs mer om hur du avgör vilken inställning du ska ha till attribution.

2. Välj en attributionsmodell som bäst passar dina behov

  • Om du har det antal konverteringar som krävs för kvalificering kan du överväga att använda datadriven attribution (DDA).

Varför: Med en datadriven modell behöver du inte gissa vilken modell som fungerar bäst, men den kräver ett större antal konverteringar för att fungera.

  • Om du inte kan använda DDA kan du överväga en regelbaserad attributionsmodell.

Varför: Din attributionsmodell ska passa ihop med din affärsstrategi.

Kom igång: Skapa en attributionsmodell för dina konverteringar.

Läs mer om hur du väljer rätt modell för dina behov.

3. Agera utifrån attributionen

  • Lägg bud utifrån den valda modellen.

Varför: Din attributionsmodell ger dig en mer rättvisande bild av ett sökords värde. Detta värde ska du använda när du anger bud.

  • Testa din nya attributionsmodell.

Varför: Innan du fattar ett långvarigt beslut om attributionsmodell ska du testa om den ger en högre volym av lönsamma konverteringar.

  • Ändra annonser och målsidor så att de stämmer överens med var kunden befinner sig på klicksökvägen.

Varför: Om vissa sökord har en tendens att ge indirekta konverteringar istället för slutförda konverteringar bör du anpassa annonsmaterial och målsidor efter detta.

Kom igång: Redigera dina textannonser.

  • Gör en ny utvärdering av sökord med tidigt inflytande utifrån din nya attributionsmodell.

Varför: Många sökord har ett värde som attribution till senaste klick inte ger rättvisa åt, inklusive sökord med ett tidigt inflytande som du förr kan ha pausat.

Läs mer om att agera utifrån attribution.

4. Utveckla hur du ser på attribution när mätningarna blir bättre

  • Använd vad du lärt dig från Google Ads sökattribution på andra marknadsföringskanaler.

Varför: Vad du lär dig om Google Ads-klick, tillsammans med insikter från andra verktyg som Google Analytics och Attribution 360 kan förbättra ditt tillvägagångssätt på andra ställen.

Läs mer on hur du utvecklar hur du ser på attribution.

 

Registrera dig för nyhetsbrevet Best Practices så får du avancerade tips och nyheter från Google Ads direkt i din inkorg.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt