Giới thiệu về tiếp thị lại bằng cách sử dụng dữ liệu Firebase

Bạn có thể liên kết tài khoản Google Ads của mình với dự án Firebase để sử dụng các đối tượng được tạo bằng dữ liệu Firebase.

 

Trước khi bắt đầu

Không thể sử dụng danh sách tiếp thị lại từ đối tượng Firebase trừ khi tài khoản của bạn được liên kết. Để tìm hiểu cách liên kết tài khoản Google Ads của bạn với Firebase, hãy đọc Liên kết Google Ads với Firebase.

 

Cách hoạt động

Bạn có thể tạo danh sách tiếp thị lại ứng dụng dành cho thiết bị di động dựa trên đối tượng Firebase, trong tài khoản Google Ads của mình. Lưu ý rằng chỉ có thể nhắm mục tiêu các danh sách dựa trên dữ liệu ứng dụng dành cho thiết bị di động bằng chiến dịch Mạng hiển thị. Dưới đây là một số danh sách có sẵn theo mặc định trong Google Ads nếu tài khoản được liên kết với dự án Firebase. Ngoài ra, bạn có thể tạo các đối tượng trong Firebase bằng cách sử dụng bất cứ kết hợp nào của sự kiện và thuộc tính người dùng; ví dụ: tạo đối tượng của "Người dùng Android sống tại Braxin".

  • Người mua. Những người đã mua ứng dụng hoặc thực hiện mua hàng trong ứng dụng.
  • Tất cả người dùng. Những người đã cài đặt ứng dụng của bạn.
 

Danh sách tiếp thị được tạo trong Firebase

Mọi danh sách tiếp thị lại được tạo trong tài khoản Firebase đều do Firebase quản lý. Chủ tài khoản Google Ads sẽ không thể thực hiện thay đổi đối với các danh sách đó. Nếu tài khoản Google Ads bị hủy liên kết, các nhóm quảng cáo đang chủ động nhắm mục tiêu danh sách dựa trên dữ liệu Firebase sẽ ngừng chạy.

 

Chia sẻ danh sách tiếp thị lại giữa các tài khoản Google Ads

Các tài khoản được quản lý có quyền truy cập vào dữ liệu Firebase cũng có thể chia sẻ dữ liệu Firebase với tài khoản được quản lý. Quản trị viên tài khoản Firebase có thể chia sẻ các danh sách đó với các tài khoản được quản lý khác với với tài khoản người quản lý. Nếu vào thời điểm bất kỳ liên kết giữa tài khoản Google Ads và Firebase bị hỏng thì tất cả các tài khoản khác chia sẻ dữ liệu đó sẽ không có quyền truy cập nữa và nhóm quảng cáo nhắm mục tiêu danh sách dựa trên các tài khoản đó sẽ ngừng chạy.

 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố