Par atkārtoto mārketingu, izmantojot Firebase datus

Varat saistīt savu Google Ads kontu ar savu Firebase projektu, lai izmantotu mērķauditorijas, kuru pamatā ir Firebase dati.

Pirms darba sākšanas

Ja jūsu konti nav saistīti, nav iespējams izmantot atkārtotā mārketinga sarakstus no Firebase mērķauditoriju datiem. Lai uzzinātu, kā saistīt savu Google Ads kontu ar Firebase, izlasiet rakstu Google Ads saistīšana ar Google Analytics lietotni un tīmekli vai Firebase.

Darbības pamatprincipi

Savā Google Ads kontā varat izveidot mobilo lietotņu atkārtotā mārketinga sarakstus, kuru pamatā ir Firebase mērķauditorijas. Sarakstos, kuru pamatā ir mobilo lietotņu dati, mērķauditorijas atlasi var veikt ar meklēšanas tīkla, reklāmas tīkla un video kampaņām. Mērķauditorijas platformā Firebase var arī izveidot, izmantojot jebkuru notikumu un lietotāju parametru kombināciju (piemēram, “Android lietotāji, kas dzīvo Brazīlijā”). Tālāk ir daži saraksti, kas, ja Google Ads konts ir saistīts ar Firebase projektu, programmā Google Ads ir pieejami pēc noklusējuma.

  • Pircēji: lietotāji, kuri ir iegādājušies lietotni vai veikuši pirkumu lietotnē.
  • Visi lietotāji: lietotāji, kas ir instalējuši jūsu lietotni.

Platformā Firebase izveidoti atkārtotā mārketinga saraksti

Visi Firebase kontā izveidotie atkārtotā mārketinga saraksti tiek pārvaldīti platformā Firebase. Google Ads konta turētājs nevarēs veikt izmaiņas šajos sarakstos. Ja Google Ads konts tiek atsaistīts, tiek pārtraukta to reklāmu kopu darbība, kurās tiek aktīvi izmantoti mērķauditorijas atlases saraksti, kuru pamatā ir Firebase dati.

Atkārtotā mārketinga sarakstu kopīgošana starp Google Ads kontiem

Pārziņu konti ar piekļuvi Firebase datiem var arī kopīgot Firebase datus ar pārvaldītajiem kontiem. Firebase konta administrators var kopīgot šos sarakstus ar citiem pārvaldītajiem kontiem vai ar pārziņa kontu. Ja kādā brīdī saite starp Google Ads un Firebase kontiem ir bojāta, visiem pārējiem kontiem, ar kuriem tiek kopīgoti šie dati, vairs nebūs piekļuves tiem, kā arī vairs nedarbosies reklāmu kopu mērķauditorijas atlases saraksti, kuru pamatā ir šo kontu dati.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.