O atribuciji na temelju podataka

Prije nego što obave kupnju ili izvrše neku drugu vrijednu radnju na vašoj web-lokaciji, korisnici mogu pretražiti nekoliko izraza i kliknuti na nekoliko vaših oglasa. Obično se konverzija pripisuje zadnjem oglasu na koji su korisnici kliknuli. No je li baš taj oglas naveo korisnika da odabere vašu tvrtku?

Atribucija na temelju podataka konverzije pripisuje na temelju načina na koji su korisnici pretraživali vašu tvrtku i odlučili postati vaši klijenti. Koristi podatke s vašeg računa kako bi utvrdila koji su oglasi, ključne riječi i kampanje najkorisniji za ostvarivanje vaših poslovnih ciljeva. Atribuciju na temelju podataka možete upotrebljavati za konverzije na web-lokaciji i Google Analyticsu iz kampanja na pretraživačkoj mreži. 

Ovaj članak opisuje atribuciju na temelju podataka, uključujući preduvjete za njenu upotrebu. Da biste saznali više o modelima atribucije općenito ili o načinu odabira modela atribucije za radnje konverzije, pročitajte O modelima atribucije.

Prednosti

  • Saznajte koje ključne riječi, oglasi, grupe oglasa i kampanje imaju najveći utjecaj na ostvarivanje vaših poslovnih ciljeva.
  • Optimizirajte licitiranje na temelju stvarnih podataka svojeg računa.
  • Odaberite pravi model atribucije za svoju tvrtku, bez pogađanja.

Način funkcioniranja

Atribucija na temelju podataka razlikuje se od ostalih modela atribucije jer upotrebljava podatke o konverziji kako bi izračunala doprinos svake ključne riječi na putu prema konverziji. Svaki model koji se temelji na podacima specifičan je za svakog oglašivača.

Google Ads gleda sve klikove na vaše oglase na Google pretraživanju. Usporedbom puta klikova korisnika koji ostvare konverziju i puta klikova korisnika koji ne ostvare konverziju, model uočava uzorke među klikovima koji dovode do konverzije. Na tom putu postoje određene radnje za koje je vjerojatnije da će korisnika navesti da ostvari konverziju. Model veću vrijednost pripisuje tim vrijednim klikovima na putu korisnika.

To znači da ćete prilikom procjene podataka o konverziji vidjeti koji oglasi imaju najveći utjecaj na ostvarivanje vaših poslovnih ciljeva.  Ako upotrebljavate strategiju automatskog licitiranja kako biste privukli više konverzija, licitiranje će koristiti te važne informacije kako biste ostvarili više konverzija.

Primjer

Vlasnik ste tvrtke za obilaske u New York Cityju i upotrebljavate praćenje konverzija kako pratili kada korisnici kupuju karte na vašoj web-lokaciji. Konkretno, imate jednu radnju konverzije za praćenje kupnje biciklističkog obilaska u Brooklynu. Korisnici će često kliknuti nekoliko vaših oglasa prije nego što odluče kupiti kartu.

Model atribucije na temelju podataka pronalazi one korisnike koji su prvo kliknuli oglas "biciklistički obilazak u New Yorku", a zatim "biciklistički obilazak na obali Brooklyina". Veća je vjerojatnost da će ti korisnici kupiti kartu nego korisnici koji su kliknuli samo na oglas "biciklistički obilazak na obali Brooklyina". Stoga će model vrijednost raspodijeliti u korist oglasa "biciklistički obilazak u New Yorku" i povezanih ključnih riječi, grupa oglasa i kampanja.

Kada pogledate svoja izvješća, imat ćete cjelovitije podatke o oglasima koji su najvrjedniji za vašu tvrtku.

Kao i drugi modeli atribucije, atribucija na temelju podataka dostupna je samo za oglase ciljane na pretraživačku mrežu na adresi google.com te za radnje konverzije na web-lokaciji i Google Analyticsu. Da biste podrobno proučili metodologiju atribucije na temelju podataka, pogledajte dokument Data-driven attribution methodology (koji je dostupan samo na engleskom jeziku).

Zahtjevi za podatke 

Atribucija na temelju podataka zahtijeva određenu količinu podataka kako bi se mogao izraditi precizan model za atribuciju konverzija. Zbog toga se opcija atribucije na temelju podataka neće prikazivati svim oglašivačima.  Kako bi taj model bio dostupan, opće je pravilo da morate imati barem 15.000 klikova na Google pretraživanju, a radnja konverzije mora imati barem 600 konverzija u razdoblju od 30 dana. Model na temelju podataka možemo početi pripremati od trenutka prikupljanja minimalne količine podataka o atribuciji. Kad prikupimo dovoljnu količinu podataka za model za 30 uzastopnih dana), vidjet ćete podatke u Google Adsu. Ako nemate dovoljno podataka, nećete vidjeti opciju atribucije na temelju podataka.

Budući da se uvjeti za atribuciju na temelju podataka ispunjavaju na temelju podataka za svaku radnju konverzije, opcija atribucije na temelju podataka može se prikazivati samo za neke radnje konverzije na web-lokaciji i Google Analyticsu.

Nakon što počnete upotrebljavati atribuciju na temelju podataka, više je nećete moći upotrebljavati ako imate manje od 10.000 klikova na Google pretraživanju ili 400 konverzija za radnju konverzije u razdoblju od 30 dana. Primit ćete obavijest kad podaci budu manji od navedenih vrijednosti. Ako se taj trend nastavi i nakon 30 dana, radnja konverzije prebacit će se na model linearne atribucije. Ako smanjenje podataka nije očekivano, provjerite oznaku za praćenje konverzija, status na stranici "Radnje konverzije", postavke radnje konverzije i druge postavke računa kako biste saznali funkcionira li sve ispravno.

Ako vam atribucija na temelju podataka nije dostupna, Google Ads nudi druge modele atribucije koji nemaju zahtjeve za količinu podataka.

Kad isprobavate atribuciju na temelju podataka ili neki drugi novi model atribucije koji se ne temelji na zadnjem kliku, preporučuje se da ga najprije testirate i saznate kako utječe na vaš povrat ulaganja.

Kako postaviti atribuciju na temelju podataka za konverzije?

Napomena: zahtjevi za podatke

Atribucija na temelju podataka zahtijeva određenu količinu podataka kako bi se mogao izraditi precizan model za atribuciju konverzija. Za više informacija pogledajte gore navedene zahtjeve za podatke.  

Slijedite upute u nastavku da biste postavili atribuciju na temelju podataka kao model atribucije za postojeću radnju konverzije:

  1.  Prijavite se na Google Ads račun.
  2.  Kliknite karticu Alati i odaberite Konverzije.
  3.  U tablici odaberite radnju konverzije koju želite urediti, a zatim kliknite Uredi postavke.
  4.  Kliknite Model atribucije i s padajućeg izbornika odaberite opciju Atribucija na temelju podataka.
  5.  Kliknite Gotovo, a zatim kliknite Spremi.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem