Mục tiêu hiệu suất: Định nghĩa

Mục tiêu hiệu suất dự đoán hiệu suất của nhóm chiến dịch, qua đó bạn biết được mình có đang đi đúng hướng để đạt được các mục tiêu số cụ thể hay không. Nếu có vẻ như không đi đúng hướng, bạn có thể xem xét điều chỉnh cài đặt của chiến dịch để cải thiện hiệu suất.

  • Mục tiêu hiệu suất được tính toán bằng các số liệu cụ thể liên quan đến nhấp chuột hoặc chuyển đổi cho một nhóm chiến dịch duy nhất.
  • Một nhóm chiến dịch duy nhất không được có nhiều mục tiêu hiệu suất với phạm vi ngày chồng chéo.
  • Mục tiêu hiệu suất chỉ khả dụng cho các nhóm chiến dịch (không khả dụng cho chiến dịch đơn lẻ).
  • Thiết lập mục tiêu hiệu suất khi bạn tạo nhóm chiến dịch hoặc trong tab "Mục tiêu hiệu suất" của nhóm chiến dịch hiện tại.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?