Στόχος απόδοσης: Ορισμός

Ο στόχος απόδοσης προβλέπει την απόδοση της ομάδας καμπανιών, έτσι ώστε να γνωρίζετε αν είστε σε καλό δρόμο για την επίτευξη συγκεκριμένων αριθμητικών στόχων. Αν φαίνεται ότι είστε σε καλό δρόμο, μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της καμπάνιας σας, για να βελτιώσετε την απόδοση.

  • Ο στόχος απόδοσης μετριέται με συγκεκριμένες μετρήσεις που σχετίζονται με κλικ ή μετατροπές για μια μεμονωμένη ομάδα καμπανιών.
  • Σε μια μεμονωμένη ομάδα καμπανιών δεν είναι δυνατό να υπάρχουν πολλοί στόχοι απόδοσης με αλληλεπικαλυπτόμενα εύρη ημερομηνιών.
  • Οι στόχοι απόδοσης είναι διαθέσιμοι μόνο για ομάδες καμπανιών (όχι για μεμονωμένες καμπάνιες).
  • Ορίστε έναν στόχο απόδοσης κατά τη δημιουργία μιας ομάδας καμπανιών ή στην καρτέλα "Στόχοι απόδοσης" μιας υπάρχουσας ομάδας καμπανιών.
Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;