Cele skuteczności

Cele skuteczności pozwalają monitorować i prognozować ogólną skuteczność kampanii, dzięki czemu wiesz, czy jesteś na dobrej drodze do realizacji swoich planów. Cele te można stosować w grupach kampanii.

Jak to działa

Dzięki celom skuteczności możesz zobaczyć, czy kampanie, dla których ustalono cele, spełniają Twoje założenia reklamowe. W przypadku grup kampanii cele ułatwiają śledzenie ogólnej skuteczności wielu kampanii. Cele skuteczności można wyznaczać podczas tworzenia nowych grup kampanii, a w dotychczasowych grupach cele możesz tworzyćedytować w każdej chwili.

Gdy ustawisz cele skuteczności, Google Ads oszacuje, czy jesteś na dobrej drodze do zrealizowania swoich planów. Jeśli masz małe szanse na ich realizację, możesz dostosować ustawienia kampanii, aby zwiększyć jej skuteczność.

Grupy kampanii

Możesz utworzyć grupy kampanii z dowolną kombinacją kampanii produktowych, wideo, w sieci wyszukiwania i w sieci reklamowej.

 • Grupy kampanii są opcjonalne (nie każda kampania musi należeć do jakiejś grupy).
 • Każda kampania może należeć tylko do jednej grupy kampanii.

Przykład

Julia jest właścicielką sklepiku z kapeluszami, który przyjmuje zamówienia na miejscu i przez internet. Trzy z jej kampanii Google Ads koncentrują się na zachęcaniu potencjalnych klientów do zakupu kapeluszy online. Miarą powodzenia tych kampanii jest liczba konwersji online.

Julia tworzy grupę kampanii o nazwie „Kapelusze” i wyznacza cel skuteczności na 300 konwersji miesięcznie. Po tygodniu Julia zauważa, że realizacja celu wydaje się mało prawdopodobna, więc wprowadza pewne zmiany w ustawieniach kampanii, aby zwiększyć liczbę konwersji w grupie kampanii. Kilka dni później stwierdza, że jest na dobrej drodze do pomyślnej realizacji celu skuteczności.

Ustawienia celu skuteczności

Cel skuteczności ma 3 ustawienia:

 • grupa danych, które chcesz śledzić;
 • zakres dat do śledzenia danych;
 • (opcjonalnie) konkretne wartości, które chcesz osiągnąć w przypadku wybranych danych w każdym zakresie dat.

W danym momencie aktywny może być tylko jeden cel skuteczności.

Pamiętaj, że utworzenie celów skuteczności nie wpływa na usługi reklamowe.

Dane

Każdy cel skuteczności może śledzić jedną grupę danych:

 • grupa Kliknięcia zawiera dane pozwalające śledzić liczbę i koszty konwersji,
 • grupa Konwersje zawiera dane umożliwiające śledzenie liczby i kosztów konwersji,
 • grupa Wartość konwersji zawiera dane pozwalające śledzić wartość generowanych konwersji oraz koszty.

Zakres dat

Zakres dat określa ramy czasowe pomiaru skuteczności. Jeśli np. chcesz uzyskać średni koszt kliknięcia (CPC) w wysokości ≤ 6 zł i ustawisz miesięczny zakres dat, Google Ads oszacuje, czy w bieżącym miesiącu możesz uzyskać średni CPC na poziomie 6 zł lub niższy.

Możesz wybrać tygodniowy, miesięczny, kwartalny lub niestandardowy zakres dat. Cele z zakresami tygodniowymi, miesięcznymi i kwartalnymi nie wygasają, dopóki nie usuniesz celu. Co tydzień, miesiąc lub kwartał cel resetuje wszystkie sumy bądź średnie, które śledzi. Na przykład na początku każdego miesiąca miesięczny cel „Liczba kliknięć” zaczyna zliczać kliknięcia od zera. Niestandardowe zakresy dat mogą być cykliczne lub mogą zaczynać się i kończyć w konkretne dni.

Cele

Cele to konkretne wartości, które chcesz osiągnąć w przypadku wybranych danych w każdym zakresie dat. Każdy cel skuteczności musi mieć ustawioną co najmniej jedną wartość docelową.

Kliknięcia

 • Liczba kliknięć to łączna liczba kliknięć, jaką chcesz uzyskać w zakresie dat celu.
 • Łączne wydatki to łączna kwota, jaką chcesz wydać w zakresie dat celu.
 • Średni CPC to średnia kwota, jaką chcesz wydać na kliknięcie w zakresie dat celu. Jest to koszt wszystkich reklam podzielony przez i łączną liczbę kliknięć tych reklam.

Konwersje

 • Liczba konwersji to łączna liczba konwersji, jaką chcesz uzyskać w zakresie dat celu.
 • Łączne wydatki to łączna kwota, jaką chcesz wydać w zakresie dat celu.
 • Średni koszt działania (CPA) to średnia kwota, jaką chcesz płacić za konwersję w zakresie dat celu. Jest to koszt wszystkich reklam podzielony przez łączną liczbę konwersji uzyskanych dzięki tym reklamom.

Wartość konwersji

 • Łączna wartość konwersji to łączna wartość, jaką chcesz uzyskać z konwersji w zakresie dat celu.
 • Łączne wydatki to łączna kwota, jaką chcesz wydać w zakresie dat celu.
 • Średni zwrot z nakładów na reklamę (ROAS) to średni zwrot, jaki chcesz uzyskać z konwersji w zakresie dat celu. Jest to łączna wartość wygenerowana przez wszystkie konwersje podzielona przez kwotę, jaką płacisz za reklamy.

Stan celu skuteczności

Stan celu skuteczności to najlepszy sposób na określenie w Google Ads, czy jesteś na dobrej drodze do realizacji swoich celów.

Osiągnie cel

Na podstawie najnowszych wyników można stwierdzić, że prawdopodobnie osiągniesz swój cel skuteczności. Prawdopodobieństwo osiągnięcia poszczególnych wartości docelowych znajdziesz na karcie podsumowania celu skuteczności.

Wymaga uwagi

Na podstawie najnowszych wyników można stwierdzić, że prawdopodobnie nie osiągniesz swojego celu skuteczności. Prawdopodobieństwo osiągnięcia poszczególnych wartości docelowych znajdziesz na karcie podsumowania celu skuteczności. Zastanów się nad zmianą ustawień kampanii i po kilku dniach ponownie sprawdź ich stan, aby się przekonać, czy jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia celu.

Cel osiągnięty

Minął zakres dat celu skuteczności, a Tobie udało się osiągnąć wartość docelową.

Cel nieosiągnięty

Ten stan pojawia się, gdy cel skuteczności spełnia jeden z tych warunków:
 • Minął zakres dat celu skuteczności, a Tobie nie udało się osiągnąć wartości docelowej.
 • Zakres dat celu skuteczności jeszcze nie minął, ale został już przekroczony ustalony próg wydatków.

Uwaga:

Statystyki celu skuteczności są obliczane na podstawie historycznych danych z każdego dnia przynależności do grupy kampanii, co oznacza, że taki cel oblicza tylko statystyki z kampanii w okresie, gdy znajduje się ona w grupie kampanii. Dlatego wprowadzenie zmian w aktualnej przynależności do grupy kampanii nie wpłynie na status poprzednich celów skuteczności.

Etap realizacji

Gdy sprawdzasz stan celu skuteczności, pamiętaj, że cel może się znajdować na jednym z trzech etapów realizacji, zależnie od wyznaczonego przez Ciebie zakresu dat.

Zaplanowany

Cel skuteczności ma wyznaczoną datę początkową w przyszłości. Ponownie sprawdź stan celu, gdy minie data początkowa.

Aktywny

Trwa zbieranie danych o skuteczności. Sprawdź stan celu, aby zobaczyć, czy jesteś na dobrej drodze do jego osiągnięcia.

Zakończony

Minął zakres dat celu skuteczności. Sprawdź stan celu, aby się przekonać, czy został on zrealizowany.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
6709654453386861385
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
73067
false