Cele skuteczności

Cele skuteczności pozwalają monitorować i prognozować ogólną skuteczność kampanii, dzięki czemu wiesz, czy jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów. Cele skuteczności mogą być stosowane zarówno na poziomie pojedynczych kampanii, jak i grup kampanii.

Jak to działa

Dzięki celom skuteczności możesz zobaczyć, czy kampanie, dla których ustalono cele, spełniają Twoje założenia reklamowe. W przypadku grup kampanii cele ułatwiają śledzenie ogólnej skuteczności wielu kampanii. Cele skuteczności można ustalać podczas tworzenia nowych kampanii i grup kampanii. Natomiast w już istniejących cele możesz tworzyćedytować w dowolnym momencie.

Gdy ustawisz cele skuteczności, Google Ads oszacuje, czy jesteś na dobrej drodze do realizacji swoich celów. Jeśli masz małe szanse na osiągnięcie wyznaczonych celów, możesz dostosować ustawienia kampanii, aby zwiększyć jej skuteczność.

Grupy kampanii

Możesz utworzyć grupy kampanii z dowolną kombinacją kampanii produktowych, wideo, w sieci wyszukiwania i w sieci reklamowej.

 • Grupy kampanii są opcjonalne (nie każda kampania musi należeć do jakiejś grupy).
 • Każda kampania może należeć tylko do jednej grupy kampanii.
Cel skuteczności ustawiony dla grupy kampanii zastąpi wszystkie istniejące cele ustalone na poziomie pojedynczych kampanii. Gdy kampania zostanie usunięta z grupy kampanii, cele skuteczności ustawione przed jej dodaniem do grupy zostaną przywrócone.

Przykład

Julia jest właścicielką sklepiku z kapeluszami, który przyjmuje zamówienia na miejscu i przez internet. Trzy z jej kampanii Google Ads koncentrują się na zachęcaniu potencjalnych klientów do zakupu kapeluszy online. Miarą powodzenia tych kampanii jest liczba konwersji online. 

Aby pojedynczo śledzić skuteczność każdej kampanii, Julia może ustalić cele bezpośrednio w ustawieniach każdej kampanii. Julia chce jednak śledzić skuteczność wszystkich kampanii razem i ustalić dla nich jeden cel, więc tworzy grupę kampanii o nazwie „Kapelusze” i wyznacza cel skuteczności na poziomie 300 konwersji miesięcznie.

Po tygodniu Julia zauważa, że realizacja celu wydaje się mało prawdopodobna, więc wprowadza pewne zmiany w ustawieniach kampanii, by zwiększyć liczbę konwersji w grupie kampanii. Kilka dni później stwierdza, że jest na dobrej drodze do pomyślnej realizacji celu skuteczności. 

Ustawienia celu skuteczności

Cel skuteczności ma trzy ustawienia:

 • grupa danych, które chcesz śledzić;
 • zakres dat do śledzenia danych;
 • (opcjonalnie) konkretne wartości, które chcesz osiągnąć w przypadku wybranych danych w każdym zakresie dat.

W danym momencie aktywny może być tylko jeden cel skuteczności.

Pamiętaj, że utworzenie celów skuteczności nie wpływa na usługi reklamowe.

Dane

Każdy cel skuteczności może śledzić jedną grupę danych:

 • Kliknięcia
  Ta grupa zawiera dane pozwalające śledzić liczbę i koszty kliknięć
 • Konwersje
  Ta grupa zawiera dane pozwalające śledzić liczbę i koszty konwersji
 • Wartość konwersji
  Ta grupa zawiera dane pozwalające śledzić wartość generowanych konwersji oraz koszty

Zakres dat

Zakres dat określa ramy czasowe pomiaru skuteczności. Jeśli na przykład chcesz uzyskać średni koszt kliknięcia (CPC) w wysokości ≤ 6 PLN i ustawisz miesięczny zakres dat, Google Ads oszacuje, czy w bieżącym miesiącu możesz uzyskać średni CPC w wysokości 6 PLN lub niższy.

Możesz wybrać tygodniowy, miesięczny, kwartalny lub niestandardowy zakres dat. Cele z zakresami tygodniowymi, miesięcznymi i kwartalnymi nie wygasają, dopóki nie usuniesz celu. Co tydzień, miesiąc lub kwartał cel resetuje wszystkie sumy lub średnie, które śledzi. Na przykład na początku każdego miesiąca miesięczny cel „Liczba kliknięć” zaczyna liczyć kliknięcia od zera. Niestandardowe zakresy dat mogą być cykliczne lub mogą zaczynać się i kończyć w konkretne dni.

Cele

Cele to konkretne wartości, które chcesz osiągnąć w przypadku wybranych danych w każdym zakresie dat. Każdy cel skuteczności musi mieć ustawioną co najmniej jedną wartość docelową.

Kliknięcia
 • Liczba kliknięć to łączna liczba kliknięć, jaką chcesz uzyskać w zakresie dat celu.
 • Łączne wydatki to łączna kwota, jaką chcesz wydać w zakresie dat celu.
 • Średni CPC to średnia kwota, jaką chcesz wydać na kliknięcie w zakresie dat celu. Jest to koszt wszystkich reklam podzielony przez łączną liczbę kliknięć tych reklam. 
Konwersje
 • Liczba konwersji to łączna liczba konwersji, jaką chcesz uzyskać w zakresie dat celu.
 • Łączne wydatki to łączna kwota, jaką chcesz wydać w zakresie dat celu.
 • Średni koszt działania (CPA) to średnia kwota, jaką chcesz płacić za konwersję w zakresie dat celu. Jest to koszt wszystkich reklam podzielony przez łączną liczbę konwersji uzyskanych dzięki tym reklamom.  
Wartość konwersji
 • Łączna wartość konwersji to łączna wartość, jaką chcesz uzyskać z konwersji w zakresie dat celu.
 • Łączne wydatki to łączna kwota, jaką chcesz wydać w zakresie dat celu.
 • Średni zwrot z nakładów na reklamę (ROAS) to średni zwrot, jaki chcesz uzyskać z konwersji w zakresie dat celu. Jest to łączna wartość wygenerowana przez wszystkie konwersje podzielona przez kwotę, jaką płacisz za reklamy.

Stan celu skuteczności

Stan celu skuteczności to najlepszy sposób na określenie w Google Ads, czy jesteś na dobrej drodze do realizacji swoich celów.

Osiągnie cel
Na podstawie najnowszych wyników można stwierdzić, że prawdopodobnie osiągniesz swój cel skuteczności. Prawdopodobieństwo osiągnięcia poszczególnych wartości docelowych znajdziesz na karcie podsumowania celu skuteczności. 
Wymaga uwagi
Na podstawie najnowszych wyników można stwierdzić, że prawdopodobnie nie osiągniesz swojego celu skuteczności. Prawdopodobieństwo osiągnięcia poszczególnych wartości docelowych znajdziesz na karcie podsumowania celu skuteczności. Zastanów się nad zmianą ustawień kampanii i po kilku dniach ponownie sprawdź jej stan, by się przekonać, czy jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia celu. 
Cel osiągnięty

Minął zakres dat celu skuteczności, a Tobie udało się osiągnąć wartość docelową. 

Cel nieosiągnięty
Ten stan pojawia się, gdy cel skuteczności spełnia jeden z następujących warunków:
 • Minął zakres dat celu skuteczności, a Tobie nie udało się osiągnąć wartości docelowej.
 • Zakres dat celu skuteczności jeszcze nie minął, a ustalony próg wydatków został już przekroczony.

Statystyki celu skuteczności są obliczane na podstawie historycznych danych z każdego dnia przynależności do grupy kampanii, co oznacza, że taki cel oblicza tylko statystyki z kampanii w okresie, gdy znajduje się ona w grupie kampanii. Dlatego wprowadzenie zmian w aktualnej przynależności do grupy kampanii nie wpłynie na status poprzednich celów skuteczności.

Etap realizacji

Gdy sprawdzasz stan celu skuteczności, pamiętaj, że cel może się znajdować na jednym z trzech etapów realizacji, zależnie od wyznaczonego przez Ciebie zakresu dat.

Zaplanowany
Cel skuteczności ma wyznaczoną datę początkową w przyszłości. Ponownie sprawdź stan celu, gdy minie data początkowa.
Aktywny
Trwa zbieranie danych o skuteczności. Sprawdź stan celu, by zobaczyć, czy jesteś na dobrej drodze do jego osiągnięcia.
Zakończony
Minął zakres dat celu skuteczności. Sprawdź stan celu, by przekonać się, czy został on zrealizowany.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem