Údaje umožňujúce zistenie totožnosti vo webových adresách

Google má na zabezpečenie ochrany súkromia používateľa konkrétne pravidlá, ktoré definujú, akým spôsobom môžu inzerenti zhromažďovať, používať a zdieľať údaje umožňujúce zistenie totožnosti. Ak značky Google odošlú Googlu akékoľvek údaje, ktoré by mohli byť rozpoznané ako údaje umožňujúce zistenie totožnosti, odošleme inzerentovi oznámenie o porušení ochrany a deaktivujeme príslušný remarketingový zoznam a ďalšie súvisiace zoznamy, ako napríklad zoznamy vlastných kombinácií alebo podobné publiká, kým inzerent tento problém nevyrieši.

V tomto článku vám vysvetlíme, ako tento proces funguje a ako sa vyhnúť bežným situáciám, kedy mohlo dôjsť k zdieľaniu údajov umožňujúcich zistenie totožnosti s Googlom.

Ako fungujú značky

Keď sa značka Google spustí na webovej stránke, automaticky odošle Googlu aktuálnu webovú adresu používateľa. Údaje umožňujúce zistenie totožnosti môže zhromažďovať ľubovoľná značka, a to aj v prípade, že webový vývojár neodosiela tieto údaje danej značke.

Produktové značky Google, ktoré zaznamenávajú webové adresy, zahŕňajú značku sledovania konverzií služby Google Ads, remarketingovú značku služby Google Ads a značky služieb DFP, Floodlight a Google Analytics. Upozorňujeme, že akékoľvek značky na stránkach, ktoré zahŕňajú e‑mailové adresy vo svojich webových adresách, môžu s tretími stranami zdieľať aj údaje umožňujúce zistenie totožnosti.

Týždenné oznámenia o porušení ochrany

Inzerenti, ktorí Googlu odosielajú údaje umožňujúce zistenie totožnosti, budú každý týždeň dostávať správy z adresy ads-noreply@google.com obsahujúce zoznam webových adries a remarketingových zoznamov, kde boli zaznamenané údaje umožňujúce zistenie totožnosti (napr. e‑mailové adresy a heslá).

V každej správe skontrolujte zoznam poskytnutých webových adries a identifikujte príčinu problému. Pomocou formulára, ktorého odkaz je uvedený v správe, odpovedzte nášmu tímu pravidiel. Správa bude zahŕňať konkrétnu skupinu webových adries, kde sa zistila prítomnosť údajov umožňujúcich zistenie totožnosti, počet zistení týchto údajov z danej webovej adresy v priebehu posledných siedmich dní a vzorovú webovú adresu, ktorá patrí do skupiny webových adries, kde boli zistené tieto údaje. Údaje umožňujúce zistenie totožnosti sú z týchto vzoriek odstránené.

V rozhraní služby Google Ads sa nezobrazia žiadne upozornenia. Oznámenia o porušení ochrany sa odosielajú používateľom služby Google Ads s prístupom k dotknutým účtom na administratívnej alebo štandardnej úrovni. Prečítajte si viac o úrovniach prístupu v účte Google Ads a návod na zmenu prihlasovacích údajov do účtu Google Ads.

Odstránenie údajov umožňujúcich zistenie totožnosti vo webových adresách

Najlepší spôsob, ako zastaviť odosielanie údajov umožňujúcich zistenie totožnosti, je zmeniť spôsob, akým váš web zaobchádza s údajmi. Nižšie vám vysvetlíme, ako uchovať údaje umožňujúce zistenie totožnosti mimo webových adries.

Upozornenie: V záujme ochrany súkromia používateľov sa obsah nasledujúci za znakom # vo webovej adrese nebude používať pri vyhodnocovaní pravidiel zoznamu.

Zabránenie odstráneniu značiek

Značky, ktoré odosielajú údaje umožňujúce zistenie totožnosti, môžete jednoducho odstrániť. Nejde však o najlepšie riešenie. V prípade, že neodstránite problém, ktorý spôsobuje začleňovanie údajov umožňujúcich zistenie totožnosti do webových adries, akékoľvek iné značky, ktoré ostanú na vašom webe, budú môcť naďalej zhromažďovať tieto údaje. Hoci od vás nevyžadujeme, aby ste značku Google umiestnili na všetky stránky, odporúčame vám, aby ste tak urobili. Vďaka tomu budete môcť využívať funkcie týkajúce sa zacielenia na používateľov naprieč celkovou návštevnosťou webu. Ak na stránke nemáte značku, nemôžete zacieliť na konkrétnych používateľov ani ich vylúčiť z tejto stránky.

Vyplnenie formulára odpovede

Ak dostanete oznámenie o porušení ochrany, je dôležité vyplniť formulár, ktorého odkaz je uvedený v správe. Formulár odpovede umožňuje Googlu získať informácie o vašom pokroku a poskytnúť vám doplňujúce podrobnosti.

Pri vypĺňaní formulára uveďte číslo zákazníka presne tak, ako je uvedené v oznámení o porušení ochrany. Potom vyberte jednu z troch uvedených možností.

Kroky na odstránenie problému už boli podniknuté. Odošlite mi aktualizovaný prehľad: Ak vyberiete túto možnosť, tím pravidiel vám do dvoch týždňov odošle správu, ktorou potvrdí súlad s pravidlami.

Potvrdzujem príjem upozornenia a budem mu venovať primeranú pozornosť: Ak ešte pracujete na odstránení problému, vyberte túto možnosť. Tím pravidiel vám každý týždeň odošle aktualizovaný zoznam webových adries, aby vám pomohol problém vyriešiť.

Myslím, že ste ma kontaktovali omylom. Skontrolujte môj účet znova: Ak vyberiete túto možnosť, tím pravidiel znova skontroluje váš účet a odošle vám správu so svojimi zisteniami. Ďalšie informácie o spôsoboch, ktorými mohli byť údaje umožňujúce zistenie totožnosti vo webovej adrese určené nesprávne, nájdete v uvedenej sekcii Nesprávne určené údaje umožňujúce zistenie totožnosti.

Zmena spôsobu spracovania údajov umožňujúcich zistenie totožnosti

Zvyčajne jedinou možnosťou, ako vyriešiť problém s údajmi umožňujúcimi zistenie totožnosti vo webových adresách, je zmena spôsobu spracovania údajov používateľa vaším systémom. Nižšie uvádzame niektoré z najbežnejších spôsobov, ako tento problém vyriešiť.

Webové formuláre: Protokol HTTP umožňuje odosielanie formulárov prostredníctvom metódy GET alebo POST. Uprednostňuje sa však metóda POST. Ak použijete metódu GET, parametre formulára sa stanú súčasťou webovej adresy v paneli s adresou (ďalšie informácie o metódach spracovania formulárov). Ak sa na stránke potvrdenia nachádzajú reklamy Google, webová adresa, ktorá zahŕňa parametre formulára, bude odoslaná Googlu.

Aktualizujte zdroj alebo komponent stránky, ktorý generuje kód HTML tak, aby značka formulára obsahovala v atribúte reťazec method="post". Ak sa vám nezobrazuje žiadna definovaná metóda, predvolene nastavenou metódou je metóda GET.

Prihlasovacie stránky: Niektoré weby (najmä tie, ktoré obsahujú profily používateľov alebo ich prihlasovacie údaje) používajú vzory webových adries. Tie sú navrhnuté tak, aby obsahovali údaje umožňujúce zistenie totožnosti. Prihlasovacia stránka môže napríklad obsahovať odkaz na stránku Moje nastavenia s webovou adresou, ako napríklad site.com/my_settings/sample@email.com. Reklamy na stránkach s výsledkami by potom z takýchto webových adries mohli odosielať údaje umožňujúce zistenie totožnosti Googlu.

Odkazy alebo stránky s údajmi umožňujúcimi zistenie totožnosti môžu zahŕňať stránky profilov, nastavenia, stránky účtov, oznámenia a upozornenia, odosielanie správ, registráciu, prihlasovanie a ďalšie odkazy, ktoré súvisia s údajmi používateľa.

Údaje umožňujúce zistenie totožnosti vo webovej adrese je zvyčajne možné nahradiť jedinečným identifikátorom webových stránok alebo jedinečným identifikátorom používateľa (UUID).

Vlastné parametre e-mailovej marketingovej kampane: Vlastné parametre kampane sa často pridávajú do webových adries na sledovanie zdrojov návštevnosti webových stránok, ako sú napríklad e-mailové marketingové kampane. Ak vaše webové adresy obsahujú údaje umožňujúce zistenie totožnosti ako vlastné parametre kampane (príklad: site.com/todays_deals/?utm_source=email&utm_campaign_name=todays_deals&utm_user_email=sample@email.com) a zodpovedajúce webové adresy obsahujú značky Google, tieto webové adresy môžu odosielať údaje umožňujúce zistenie totožnosti Googlu.

Odošlite si testovaciu e‑mailovú marketingovú kampaň a preskúmajte webové adresy generované touto kampaňou, aby ste zistili, či sú v parametroch webových adries zahrnuté e‑mailové adresy alebo iné údaje umožňujúce zistenie totožnosti. Ak áno, skúste každému používateľovi priradiť jedinečný identifikátor webu alebo jedinečný identifikátor používateľa (UUID). UUID môžete sledovať pomocou parametrov webových adries.

UUID môžete použiť namiesto údajov používateľa, aby ste zabránili odosielaniu údajov umožňujúcich zistenie totožnosti Googlu. Napríklad adresa site.com/my_settings/sample@email.com by sa dala zmeniť na site.com/my_settings/43231, kde 43231 predstavuje číslo, ktoré jedinečne identifikuje účet s adresou sample@email.com. UUID môžete implementovať pre reťazec použitím knižníc, ktoré sú k dispozícii v jazykoch Java, Python a ďalších.

Overenie riešenia

Po vykonaní zmien v systéme a odpovedaní prostredníctvom formulára Google overí, či vaše zmeny problém vyriešili. V priebehu dvoch týždňov dostanete ďalšie oznámenie, ktoré buď potvrdí odstránenie problému, alebo vás bude informovať o pokračujúcom zdieľaní údajov umožňujúcich zistenie totožnosti prostredníctvom webových adries súvisiacich s vaším účtom.

Najskôr skontrolujte testovací web

Ak chcete pred odoslaním zmien kódu na zverejnený web skontrolovať, či vaše zmeny fungujú na testovacom webe, môžete testovací web zahrnúť do analýzy denníka. Označte testovací web pomocou značiek s rovnakým číslom zákazníka v službe Google Ads, ktoré používate aj pre svoju prispôsobenú inzerciu. Keď sa váš testovací web zobrazí v analýzach denníka, ktoré sme vám odoslali v e‑mailových upozorneniach, môžete vykonať testovacie zmeny. Ak už na vašom testovacom webe nezaznamenáme údaje umožňujúce zistenie totožnosti, vylúčime ho z prehľadov. Následne môžete odoslať zmeny na zverejnený web.

Nesprávne určené údaje umožňujúce zistenie totožnosti

Príležitostne sa môže stať, že falošne pozitívne výsledky spôsobia nesprávne určenie údajov umožňujúcich zistenie totožnosti vo webových adresách v službe Google Ads. Ak potvrdíte, že Googlu neodosielate údaje umožňujúce zistenie totožnosti, odpovedzte prostredníctvom formulára (je súčasťou oznámenia o porušení ochrany) a vyberte možnosť Myslím, že ste ma kontaktovali omylom.

Nižšie uvádzame bežné príčiny nesprávneho určenia údajov umožňujúcich zistenie totožnosti.

Kontaktné e‑mailové adresy na webových stránkach

Webové adresy môžu obsahovať firemnú e‑mailovú adresu inzerenta. Ide zvyčajne o adresu, ktorá je uvedená na webe inzerenta. To môže zapríčiniť odoslanie falošného oznámenia o porušení ochrany.

Ak chcete skontrolovať, či porušenie spôsobuje kontaktná e‑mailová adresa na vašom webe, vykonajte tieto kroky:

 1. V zozname webových adries odoslaných v oznámení o porušení ochrany nájdite parametre „url“ a „ref“. Oba parametre by mali vyzerať ako webové adresy. Napríklad:
  url=http%3A%2F%2Fwww.examplesite.com%2Fcontact%2Fredacted@example.com a
  ref=http%3A%2F%2Fwww.examplesite.com%2Fcontact%2Fredacted@example.com
 2. Pomocou nástroja na dekódovanie webové adresy dekódujte.
 3. Porovnajte webovú adresu a e‑mailovú adresu s webovou adresou kontaktnej stránky svojho webu a e‑mailovou adresou, ktorá sa zobrazuje na tejto stránke. Ak sa webová adresa a e‑mailová adresa zhodujú s vašou kontaktnou stránkou, znamená to, že údaje umožňujúce zistenie totožnosti nezdieľate.

Webová adresa uložená na pevnom disku používateľa

Používatelia môžu uložiť časť webov na pevný disk pomocou príkazu „Uložiť ako“ v prehliadači. Ak časť cesty, ktorá súvisí s uložením webu, zahŕňa e‑mailovú adresu, môže to zapríčiniť odoslanie falošného oznámenia o porušení ochrany.

Ak chcete skontrolovať, či je používateľ ukladajúci stránku zodpovedný za porušenie, vykonajte tieto kroky.

 1. V zozname webových adries odoslaných v oznámení o porušení ochrany nájdite parametre „url“ a „ref“. Oba parametre by mali vyzerať ako webové adresy. Napríklad:
  url=file%3A%2F%2Fexamplesite.com%2Fpaget%2Fredacted@example.com a
  ref=file%3A%2F%2Fexamplesite.com%2Fpaget%2Fredacted@example.com
 2. Pomocou nástroja na dekódovanie webové adresy dekódujte.
 3. Uistite sa, že webová adresa vyzerá ako cesta súboru vo vašom počítači. Príklad:
  file://examplesite.com/page/redacted@example.com
  Ak áno, znamená to, že údaje umožňujúce zistenie totožnosti nezdieľate.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory