Informácie umožňujúce identifikáciu osôb (PII) vo webových adresách

Spoločnosť Google má na zabezpečenie ochrany súkromia používateľa konkrétne pravidlá, ktoré definujú, akým spôsobom môžu inzerenti zhromažďovať, používať a zdieľať informácie umožňujúce identifikáciu osôb (PII). Ak značky spoločnosti Google odošlú spoločnosti Google akékoľvek údaje, ktoré by mohli byť rozpoznané ako informácie umožňujúce zistenie totožnosti, odošleme inzerentovi oznámenie o porušení ochrany a deaktivujeme príslušný remarketingový zoznam a ďalšie súvisiace zoznamy, ako napríklad zoznamy vlastných kombinácií alebo podobné publiká dovtedy, kým inzerent tento problém nevyrieši.

V tomto článku vám vysvetlíme, ako tento proces funguje a ako sa vyhnúť bežným situáciám, kedy mohlo dôjsť k zdieľaniu informácií umožňujúcich identifikáciu osôb so spoločnosťou Google.

Ako fungujú značky

Keď sa značka spoločnosti Google spustí na webovej stránke, automaticky odošle spoločnosti Google aktuálnu webovú adresu používateľa. Informácie umožňujúce identifikáciu osôb môže zhromažďovať ľubovoľná značka, a to aj v prípade, že správca webových stránok neodosiela tieto údaje danej značke.

Produktové značky spoločnosti Google, ktoré zaznamenávajú webové adresy, zahŕňajú značku sledovania konverzií služby Google Ads, remarketingovú značku služby Google Ads a značky služieb DFP, Floodlight a Google Analytics. Upozorňujeme, že akékoľvek značky na stránkach, ktoré zahŕňajú e-mailové adresy vo svojich webových adresách, môžu s tretími stranami zdieľať aj informácie umožňujúce identifikáciu osôb.

Týždenné oznámenia o porušení

Inzerenti, ktorí spoločnosti Google odosielajú informácie umožňujúce identifikáciu osôb, budú každý týždeň dostávať správy z adresy ads-noreply@google.com obsahujúce zoznam webových adries a remarketingových zoznamov, kde boli zaznamenané informácie umožňujúce identifikáciu osôb (napr. e-mailové adresy a heslá).

V každej správe skontrolujte zoznam poskytnutých webových adries a identifikujte príčinu problému. Pomocou formulára, ktorého odkaz je uvedený v správe, odpovedzte nášmu tímu na kontrolu dodržiavania pravidiel. Správa bude zahŕňať konkrétnu skupinu webových adries, kde sa zistila prítomnosť informácií umožnujúcich identifikáciu osôb, počet zistení týchto informácií z danej webovej adresy v priebehu posledných siedmich dní a vzorovú webovú adresu, ktorá patrí do skupiny webových adries, kde boli zistené tieto informácie. Informácie umožňujúce zistenie totožnosti sú z týchto vzoriek odstránené.

V rozhraní služby Google Ads sa nezobrazia žiadne upozornenia. Oznámenia o porušení ochrany sa odosielajú používateľom služby Google Ads s prístupom k dotknutým účtom na administratívnej alebo štandardnej úrovni. Prečítajte si ďalšie informácie o úrovniach prístupu v účte Google Ads a návod na zmenu prihlasovacích údajov do účtu Google Ads.

Odstránenie informácií umožňujúcich identifikáciu osôb vo webových adresách

Najlepší spôsob, ako zastaviť odosielanie informácií umožňujúcich identifikáciu osôb, je zmeniť spôsob, akým vaše webové stránky zaobchádzajú s údajmi. Nižšie vám vysvetlíme, ako uchovať informácie umožňujúce zistenie totožnosti mimo webových adries.

Upozornenie: Na ochranu súkromia používateľov sa obsah nasledujúci za znakom # vo webovej adrese nebude používať pri vyhodnocovaní pravidiel zoznamu. 

Zabránenie odstráneniu značky

Značky, ktoré odosielajú informácie umožňujúce identifikáciu osôb, môžete jednoducho odstrániť. Nejde však o najlepšie riešenie. V prípade, že neodstránite problém, ktorý spôsobuje začleňovanie informácií umožňujúcich identifikáciu osôb do webových adries, akékoľvek iné značky, ktoré ostanú na vašich webových stránkach, budú môcť naďalej zhromažďovať tieto informácie. Hoci od vás nevyžadujeme, aby ste značku spoločnosti Google umiestnili na všetky stránky, odporúčame vám, aby ste tak urobili. Vďaka tomu budete môcť využívať funkcie týkajúce sa zacielenia na používateľov naprieč celkovou návštevnosťou webových stránok. Ak na stránke nemáte značku, nemôžete zacieliť na konkrétnych používateľov ani ich vylúčiť z tejto stránky.

Vyplnenie formulára odpovede

Ak dostanete oznámenie o porušení, je dôležité vyplniť formulár, ktorého odkaz je uvedený v správe. Formulár odpovede umožňuje spoločnosti Google získať informácie o vašom pokroku a poskytnúť vám doplňujúce podrobnosti.

Pri vypĺňaní formulára uveďte číslo zákazníka presne tak, ako je uvedené v oznámení o porušení. Potom vyberte jednu z troch uvedených možností.

Kroky na odstránenie problému už boli podniknuté. Odošlite mi aktualizovaný prehľad: Ak vyberiete túto možnosť, tím na kontrolu dodržiavania pravidiel vám do dvoch týždňov odošle správu, ktorou potvrdí súlad s pravidlami.

Potvrdzujem príjem upozornenia a budem mu venovať primeranú pozornosť: Ak ešte pracujete na odstránení problému, vyberte túto možnosť. Tím na kontrolu dodržiavania pravidiel vám každý týždeň odošle aktualizovaný zoznam webových adries, aby vám pomohol problém vyriešiť.

Myslím, že ste ma kontaktovali omylom. Skontrolujte môj účet znova: Ak vyberiete túto možnosť, tím na kontrolu dodržiavania pravidiel znova skontroluje váš účet a odošle vám správu so svojimi zisteniami. Ďalšie informácie o spôsoboch, ktorými mohli byť informácie umožňujúce identifikáciu osôb vo webovej adrese určené nesprávne, nájdete v uvedenej sekcii Nesprávne určené informácie umožňujúce identifikáciu osôb.

Zmena spôsobu spracovania informácií umožňujúcich identifikáciu osôb

Zvyčajne jedinou možnosťou, ako vyriešiť problém s informáciami umožňujúcimi identifikáciu osôb vo webových adresách, je zmena spôsobu spracovania údajov používateľa vaším systémom. Nižšie uvádzame niektoré z najbežnejších spôsobov, ako tento problém vyriešiť.

Webové formuláre: Protokol HTTP umožňuje odosielanie formulárov prostredníctvom metódy GET alebo POST. Uprednostňuje sa však metóda POST. Ak použijete metódu GET, parametre formulára sa stanú súčasťou webovej adresy v paneli s adresou (ďalšie informácie o metódach spracovania formulárov). Ak sa na stránke potvrdenia nachádzajú reklamy Google, webová adresa, ktorá zahŕňa parametre formulára, bude odoslaná spoločnosti Google.

Aktualizujte zdroj alebo komponent stránky, ktorý generuje kód HTML tak, aby značka formulára obsahovala v atribúte reťazec method="post". Ak sa vám nezobrazuje žiadna definovaná metóda, predvolene nastavenou metódou je metóda GET.

Prihlasovacie stránky: Niektoré webové stránky (najmä tie, ktoré obsahujú profily používateľov alebo ich prihlasovacie údaje) používajú vzory webových adries. Tie sú navrhnuté tak, aby obsahovali informácie umožňujúce identifikáciu osôb. Prihlasovacia stránka môže napríklad obsahovať odkaz na stránku Moje nastavenia s webovou adresou, ako je napríklad site.com/my_settings/sample@email.com. Reklamy na stránkach s výsledkami by potom z takýchto webových adries mohli odosielať informácie umožňujúce identifikáciu osôb spoločnosti Google.

Odkazy alebo stránky s informáciami umožňujúcimi identifikáciu osôb môžu zahŕňať stránky profilov, nastavenia, stránky účtov, oznámenia a upozornenia, odosielanie SMS a MMS alebo správ, registráciu, prihlasovanie a ďalšie odkazy, ktoré súvisia s údajmi používateľa.

Informácie umožňujúce identifikáciu osôb vo webovej adrese je zvyčajne možné nahradiť jedinečným identifikátorom webových stránok alebo univerzálnym jedinečným identifikátorom (UUID).

Vlastné parametre e-mailovej marketingovej kampane: Vlastné parametre kampane sa často pridávajú do webových adries na sledovanie zdrojov návštevnosti webových stránok, ako sú napríklad e-mailové marketingové kampane. Ak vaše webové adresy obsahujú informácie umožňujúce zistenie totožnosti ako vlastné parametre kampane (príklad: site.com/todays_deals/?utm_source=email&utm_campaign_name=todays_deals&utm_user_email=sample@email.com) a zodpovedajúce webové adresy obsahujú značky spoločnosti Google, tieto webové adresy môžu odosielať spoločnosti Google informácie umožňujúce zistenie totožnosti.

Odošlite si testovaciu e-mailovú marketingovú kampaň a preskúmajte webové adresy generované touto kampaňou, aby ste zistili, či sú v parametroch webových adries zahrnuté e-mailové adresy alebo iné informácie umožňujúce identifikáciu osôb. Ak áno, skúste každému používateľovi priradiť jedinečný identifikátor webových stránok alebo univerzálny jedinečný identifikátor (UUID). UUID môžete sledovať pomocou parametrov webových adries.

UUID môžete použiť namiesto údajov používateľa, aby ste zabránili odosielaniu informácií umožňujúcich identifikáciu osôb spoločnosti Google. Napríklad adresa site.com/my_settings/sample@email.com by sa dala zmeniť na site.com/my_settings/43231, kde 43231 predstavuje číslo, ktoré jedinečne identifikuje účet s adresou sample@email.com. UUID môžete implementovať pre reťazec použitím knižníc, ktoré sú k dispozícii v jazykoch Java, Python a ďalších.

Overenie riešenia

Po vykonaní zmien v systéme a odpovedaní prostredníctvom formulára spoločnosť Google overí, či vaše zmeny problém vyriešili. V priebehu dvoch týždňov dostanete ďalšie oznámenie, ktoré buď potvrdí odstránenie problému, alebo vás bude informovať o pokračujúcom zdieľaní informácií umožňujúcich identifikáciu osôb prostredníctvom webových adries súvisiacich s vaším účtom.

Najskôr skontrolujte testovacie webové stránky

Ak chcete pred odoslaním zmien kódu na zverejnené webové stránky skontrolovať, či vaše zmeny fungujú na testovacích webových stránkach, môžete testovacie webové stránky zahrnúť do analýzy denníka. Označte testovacie webové stránky pomocou značiek s rovnakým číslom zákazníka v službe Google Ads, ktoré používate aj pre svoju prispôsobenú inzerciu. Keď sa vaše testovacie webové stránky zobrazia v analýzach denníka, ktoré sme vám odoslali v e-mailových upozorneniach, môžete vykonať testovacie zmeny. Ak už na vašich testovacích webových stránkach nezaznamenáme informácie umožňujúce identifikáciu osôb, vylúčime ich z prehľadov. Následne môžete odoslať zmeny na zverejnené webové stránky.

Nesprávne určené informácie umožňujúce identifikáciu osôb

Príležitostne sa môže stať, že falošne pozitívne výsledky spôsobia nesprávne určenie informácií umožňujúcich identifikáciu osôb vo webových adresách v službe Google Ads. Ak potvrdíte, že spoločnosti Google neodosielate informácie umožňujúce identifikáciu osôb, odpovedzte prostredníctvom formulára (je súčasťou oznámenia o porušení) a vyberte možnosť Myslím, že ste ma kontaktovali omylom.

Nižšie uvádzame bežné príčiny nesprávneho určenia informácií umožňujúcich identifikáciu osôb.

Kontaktné e-mailové adresy na webových stránkach

Webové adresy môžu obsahovať firemnú e-mailovú adresu inzerenta. Ide zvyčajne o adresu, ktorá je uvedená na webových stránkach inzerenta. To môže zapríčiniť odoslanie falošného oznámenia o porušení.

Ak chcete skontrolovať, či porušenie spôsobuje kontaktná e-mailová adresa na vašich webových stránkach, vykonajte tieto kroky:

 1. V zozname webových adries odoslaných v oznámení o porušení nájdite parametre „url“ a „ref“. Oba parametre by mali vyzerať ako webové adresy. Napríklad:
  url=http%3A%2F%2Fwww.examplesite.com%2Fcontact%2Fredacted@example.com a
  ref=http%3A%2F%2Fwww.examplesite.com%2Fcontact%2Fredacted@example.com
 2. Pomocou nástroja na dekódovanie webové adresy dekódujte.
 3. Porovnajte webovú adresu a e-mailovú adresu s webovou adresou kontaktnej stránky svojej webovej stránky a e-mailovou adresou, ktorá sa zobrazuje na tejto stránke. Ak sa webová adresa a e-mailová adresa zhodujú s vašou kontaktnou stránkou, znamená to, že informácie umožňujúce identifikáciu osôb nezdieľate.

Webová adresa uložená na pevnom disku používateľa

Používatelia môžu uložiť časti webových stránok na pevný disk pomocou príkazu „Uložiť ako“ v prehliadači. Ak časť cesty, ktorá súvisí s uložením webových stránok, zahŕňa e-mailovú adresu, môže to zapríčiniť odoslanie falošného oznámenia o porušení.

Ak chcete skontrolovať, či je používateľ ukladajúci stránku zodpovedný za porušenie, vykonajte tieto kroky.

 1. V zozname webových adries odoslaných v oznámení o porušení nájdite parametre „url“ a „ref“. Oba parametre by mali vyzerať ako webové adresy. Napríklad:
  url=file%3A%2F%2Fexamplesite.com%2Fpaget%2Fredacted@example.com a
  ref=file%3A%2F%2Fexamplesite.com%2Fpaget%2Fredacted@example.com
 2. Pomocou nástroja na dekódovanie webové adresy dekódujte.
 3. Uistite sa, že webová adresa vyzerá ako cesta súboru vo vašom počítači. Príklad:
  file://examplesite.com/page/redacted@example.com
  Ak áno, znamená to, že informácie umožňujúce identifikáciu osôb nezdieľate.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory