Giới thiệu về mã khuyến mại (phiếu giảm giá)

Mã khuyến mại (còn được gọi là phiếu giảm giá hoặc phiếu thưởng) tặng tín dụng cho tài khoản của nhà quảng cáo. Không có cách nào để yêu cầu mã khuyến mại, nhưng Google và các đối tác của chúng tôi sẽ thỉnh thoảng cung cấp mã khuyến mại trong khuôn khổ các ưu đãi cụ thể.

Bài viết này giải thích các tiêu chí cho mã khuyến mại và cách mã hoạt động với các cài đặt thanh toán khác nhau.

Tiêu chí ưu đãi

Hầu hết ưu đãi đều yêu cầu bạn phải đáp ứng một số tiêu chí nhất định trước khi tín dụng hiển thị trong tài khoản của bạn và ưu đãi thường dành cho nhà quảng cáo mới với tài khoản mới. Hãy chắc chắn kiểm tra các điều khoản đi kèm với mã khuyến mại để biết chi tiết về ưu đãi của bạn.

Ví dụ: chúng tôi có thể có ưu đãi giới thiệu như "Chi tiêu 25 đô la, nhận được 50 đô la". Để nhận được tín dụng 50 đô la, bạn phải nhập mã khuyến mại trong vòng 14 ngày sau khi tạo tài khoản và sau đó nhận được nhấp chuột trị giá ít nhất 25 đô la trong tài khoản sau khi nhập mã. Sau khi chi tiêu 25 đô la, khi đó bạn sẽ thấy tín dụng 50 đô la xuất hiện trong tài khoản của mình trong vòng 31 ngày. 

Lưu ý

Chúng tôi chỉ tính số tiền mà bạn chi tiêu sau khi nhập mã. Nếu bạn chi tiêu 25 đô la trước khi nhập mã, số tiền đó sẽ không được tính cho ưu đãi của bạn.

Để sử dụng tín dụng, bạn cũng cần phải đã nhập chi tiết thanh toán trong tài khoản của mình. Ngoài ra, lưu ý rằng tín dụng khuyến mại chỉ dành cho việc quảng cáo. Không thể hoàn trả số dư còn lại nếu bạn hủy tài khoản trước khi chi tiêu toàn bộ tín dụng.

Cách mã khuyến mại hoạt động với các cài đặt thanh toán khác nhau

Bạn có thể thanh toán chi phí Google Ads của mình theo cách thủ công (thanh toán thủ công), tự động (thanh toán tự động) hoặc có hạn mức tín dụng (lập hóa đơn hàng tháng). Cài đặt bạn sử dụng sẽ ảnh hưởng đến cách mã khuyến mại của bạn sẽ hoạt động. Dưới đây là những gì bạn cần biết:

Thanh toán tự động

Nếu bạn đang sử dụng thanh toán tự động, tất cả những gì bạn cần thực hiện là nhập mã trước ngày hết hạn và bắt đầu quảng cáo. Sau khi tài khoản của bạn đáp ứng các yêu cầu được đề cập trong tài liệu khuyến mại, tín dụng thường sẽ xuất hiện trên trang Giao dịch thanh toán của bạn trong vòng 31 ngày. Ví dụ: nếu ưu đãi cho biết bạn cần chi tiêu 25 đô la trong vòng 30 ngày, bạn sẽ cần tích lũy số nhấp chuột trị giá ít nhất 25 đô la trong vòng 30 ngày trước khi tín dụng xuất hiện trong tài khoản của bạn.

Tín dụng khuyến mại chỉ có thể được áp dụng cho các chi phí quảng cáo trong tương lai. Chi phí bạn tích lũy trước khi có tín dụng, cũng như chi phí bạn tích lũy sau khi sử dụng hết tất cả tín dụng, sẽ được tính cho phương thức thanh toán trong tài khoản của bạn.

Quảng cáo của bạn sẽ tiếp tục chạy và tích lũy chi phí sau khi tín dụng khuyến mại được sử dụng hết. Như thường lệ với Google Ads, bạn có thể ngừng quảng cáo bất kỳ lúc nào bằng cách tạm dừng chiến dịch của bạn. Chiến dịch bị tạm dừng sẽ không tích lũy bất kỳ chi phí bổ sung nào.

Thanh toán thủ công

Nếu bạn đang sử dụng thanh toán thủ công, bạn sẽ cần nhập mã trước ngày hết hạn và sau đó đáp ứng các yêu cầu được đề cập trong tài liệu khuyến mại. Ví dụ: nếu phiếu mua hàng cho biết bạn cần chi tiêu 25 đô la trong vòng 30 ngày, thì bạn cần phải thực hiện thanh toán thủ công ít nhất 25 đô la và ngoài ra chi tiêu toàn bộ 25 đô la bằng cách tích lũy đủ số nhấp chuột trong vòng 30 ngày. Sau khi chi tiêu số tiền bắt buộc, bạn thường sẽ thấy tín dụng xuất hiện trên trang Giao dịch thanh toán của mình trong vòng 31 ngày.

Bạn nên thực hiện thanh toán ban đầu nhiều hơn một chút so với yêu cầu, bởi vì Google Ads có thể ngừng phân phát quảng cáo của bạn trước khi chi tiêu toàn bộ số tiền. Ví dụ: nếu phiếu mua hàng yêu cầu bạn chi tiêu 25 đô la và bạn thực hiện thanh toán ban đầu đúng 25 đô la, tài khoản của bạn có thể không bao giờ chi tiêu hết 25 đô la nếu giá mỗi nhấp chuột (CPC) của bạn lớn hơn tín dụng còn lại. Giả sử CPC trung bình của bạn là 0,3 đô la. Nếu bạn chi tiêu hết nhưng còn lại 0,2 đô la, 0,2 đô la đó có thể không bao giờ được sử dụng hết bởi vì CPC của bạn lớn hơn tín dụng còn lại của bạn.

Lưu ý

Nếu Thuế giá trị gia tăng (VAT) được khấu trừ từ thanh toán Google Ads tại quốc gia của bạn, hãy đảm bảo thanh toán của bạn có bao gồm VAT.

Tìm hiểu xem liệu VAT có được khấu trừ ở quốc gia của bạn không.

Lập hóa đơn hàng tháng

Nếu bạn đang sử dụng lập hóa đơn hàng tháng, chỉ nhập mã của bạn sau khi đã thiết lập tài khoản cho lập hóa đơn. Khi đó, sau khi tài khoản của bạn đáp ứng các yêu cầu được chỉ định trong tài liệu khuyến mại, tín dụng sẽ xuất hiện trên trang Lịch sử giao dịch thanh toán dưới dạng tín dụng cho các chi phí trong tương lai. Nếu bạn có nhiều tín dụng hơn mức tín dụng bạn có thể sử dụng trong một tháng, đừng lo lắng -- bất kỳ tín dụng khuyến mại nào không được sử dụng trong một tháng sẽ được chuyển sang tháng tiếp theo

Ngân sách

Tín dụng sẽ làm tăng ngân sách hiện tại, nhưng bạn sẽ chỉ bị tính phí cho ngân sách bạn đã đặt ban đầu. Ví dụ: nếu bạn đặt ngân sách là 200 đô la và nhận được khuyến mại là 50 đô la, ngân sách mới của bạn sẽ là 250 đô la. Tuy nhiên, bạn sẽ chỉ bị tính phí 200 đô la vì tín dụng bao gồm thêm 50 đô la.

Nếu ngân sách của bạn kết thúc và bạn chưa sử dụng tất cả tín dụng, tín dụng còn lại sẽ không còn nữa cho ngân sách tiếp theo được kích hoạt.

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố