เกี่ยวกับรหัสโปรโมชัน (คูปอง)

รหัสโปรโมชัน (หรือเรียกว่าคูปองหรือบัตรกำนัล) จะให้เครดิตแก่บัญชีของผู้ลงโฆษณา คุณไม่สามารถขอรหัสโปรโมชันได้ แต่ Google และพาร์ทเนอร์ของเราจะเป็นผู้แจกรหัสโปรโมชันนี้ให้ในบางโอกาส โดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอบางรายการ

บทความนี้จะอธิบายเกณฑ์สำหรับรหัสโปรโมชันและการใช้รหัสกับการตั้งค่าการชำระเงินแบบต่างๆ

เกณฑ์ข้อเสนอพิเศษ

ข้อเสนอส่วนใหญ่กำหนดว่าคุณต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ก่อน เครดิตจึงจะแสดงในบัญชีของคุณ และโดยทั่วไป ข้อเสนอเหล่านี้จะมีให้สำหรับผู้ลงโฆษณาใหม่ที่เปิดบัญชีใหม่ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดที่มาพร้อมกับรหัสโปรโมชันเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษของคุณ

ตัวอย่างเช่น เราอาจมีข้อเสนอพิเศษช่วงแนะนำอย่างเช่น "ใช้จ่าย 750 บาท รับฟรี 1,500 บาท" และเพื่อให้ได้เครดิต 1,500 บาทนี้ คุณจะต้องใส่รหัสโปรโมชันภายใน 14 วันหลังจากสร้างบัญชี จากนั้นคุณต้องได้รับคลิกที่มีมูลค่าอย่างน้อย 750 บาทในบัญชีหลังจากป้อนรหัส หลังจากใช้จ่ายไป 750 บาทแล้ว คุณจะเห็นเครดิต 1,500 บาทปรากฏในบัญชีภายใน 31 วัน 

หมายเหตุ

เราจะนับเฉพาะจำนวนเงินที่คุณใช้จ่ายหลังจากป้อนรหัสแล้วเท่านั้น ถ้าคุณได้ใช้จ่ายไปแล้ว 750 บาทก่อนที่จะป้อนรหัส เงินจำนวนนั้นจะไม่ถูกนับรวมในข้อเสนอของคุณ

ในการใช้เครดิต คุณจะต้องป้อนรายละเอียดสำหรับการเรียกเก็บเงินในบัญชีด้วย และโปรดทราบว่า เครดิตโปรโมชันใช้ได้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น ถ้าคุณยกเลิกบัญชีก่อนที่จะใช้เครดิตจนหมด ยอดเงินที่เหลือจะไม่สามารถคืนเป็นเงินได้

วิธีที่รหัสโปรโมชันทำงานร่วมกับการตั้งค่าการชำระเงินแบบต่างๆ

คุณสามารถชำระค่าใช้จ่าย Google Ads ด้วยตนเอง (การชำระเงินด้วยตนเอง) โดยอัตโนมัติ (การชำระเงินอัตโนมัติ) หรือใช้วงเงินเครดิต (การแจ้งหนี้รายเดือน) การตั้งค่าที่คุณใช้มีผลต่อวิธีที่รหัสโปรโมชันจะทำงาน สิ่งที่จำเป็นต้องทราบมีดังนี้

การชำระเงินอัตโนมัติ

ถ้าคุณใช้การชำระเงินอัตโนมัติ คุณเพียงแค่ป้อนรหัสก่อนวันหมดอายุ จากนั้นก็เริ่มการโฆษณาได้เลย หลังจากที่บัญชีมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดที่ระบุในเอกสารส่งเสริมการขายแล้ว โดยปกติเครดิตจะปรากฏในหน้าธุรกรรมของการเรียกเก็บเงินภายใน 31 วัน เช่น หากข้อเสนอพิเศษระบุว่าคุณต้องใช้จ่าย 750 บาท ภายใน 30 วัน คุณจะต้องได้รับคลิกที่มีมูลค่าอย่างน้อย 750 บาท ภายใน 30 วันก่อน เครดิตจึงจะปรากฏในบัญชีของคุณ

คุณสามารถใช้เครดิตส่งเสริมการขายกับค่าใช้จ่ายการโฆษณาในอนาคตเท่านั้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนที่คุณจะได้รับเครดิตและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากคุณใช้เครดิตหมดแล้วจะเรียกเก็บไปยังวิธีการชำระเงินในบัญชีของคุณ

โฆษณาของคุณจะทำงานต่อไปและก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายหลังจากที่เครดิตส่งเสริมการขายหมดลงแล้ว และเช่นเคยกับ Google Ads นั่นคือคุณสามารถหยุดการโฆษณาได้ตลอดเวลาด้วยการหยุดแคมเปญเป็นการชั่วคราว แคมเปญที่หยุดชั่วคราวจะไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น

การชำระเงินด้วยตนเอง

ถ้าคุณใช้การชำระเงินด้วยตนเอง คุณต้องป้อนรหัสก่อนวันหมดอายุ และปฏิบัติตามข้อกำหนดซึ่งระบุไว้ในเอกสารส่งเสริมการขาย ตัวอย่างเช่น หากข้อเสนอพิเศษระบุว่าคุณต้องใช้จ่าย 750 บาทภายใน 30 วัน คุณจะต้องทำการชำระเงินด้วยตนเองอย่างน้อย 750 บาท และใช้จ่ายเงิน 750 บาทนั้นให้หมดโดยการได้รับคลิกที่มีมูลค่าเพียงพอภายใน 30 วัน หลังจากที่ใช้จ่ายตามจำนวนที่กำหนดแล้ว โดยทั่วไปคุณจะเห็นเครดิตในหน้าธุรกรรมของการเรียกเก็บเงินภายใน 31 วัน

ขอแนะนำให้คุณชำระเงินครั้งแรกเป็นจำนวนเงินที่มากกว่าข้อกำหนดเล็กน้อย เนื่องจาก Google Ads อาจหยุดแสดงโฆษณาก่อนที่จะใช้เงินก้อนนั้นหมด ตัวอย่างเช่น ถ้าข้อเสนอกำหนดว่าคุณต้องใช้จ่ายครบ 750 บาท และคุณชำระเงินครั้งแรกเป็นจำนวน 750 บาทพอดี บัญชีของคุณอาจไม่ได้ใช้จ่าย 750 บาทนั้นจนหมดถ้าราคาต่อหนึ่งคลิก (CPC) ของคุณสูงกว่าเครดิตที่คุณมีเหลือ เช่น สมมติว่า CPC เฉลี่ยของคุณเป็น 9 บาท ถ้าคุณใช้จ่ายจนเหลือ 6 บาท เงิน 6 บาทนั้นจะไม่ถูกใช้จนหมด เนื่องจาก CPC ของคุณสูงกว่าเครดิตที่คุณมีอยู่

หมายเหตุ

หากมีการหักภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากการชำระเงิน Google Ads ในประเทศของคุณ โปรดคำนึงถึง VAT ในการชำระเงินด้วย

ดูว่ามีการหัก VAT ในประเทศของคุณหรือไม่

การแจ้งหนี้รายเดือน

หากคุณใช้การแจ้งหนี้รายเดือน คุณต้องป้อนรหัสหลังจากที่ได้ตั้งค่าบัญชีให้ใช้การแจ้งหนี้รายเดือนแล้วเท่านั้น จากนั้นหลังจากที่บัญชีของคุณมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดที่ระบุในเอกสารส่งเสริมการขายแล้ว เครดิตจะปรากฏในหน้าประวัติการทำธุรกรรมของการเรียกเก็บเงินเป็นเครดิตสำหรับค่าใช้จ่ายในอนาคต หากคุณมีเครดิตมากกว่าที่คุณจะสามารถใช้ได้ภายใน 1 เดือน ไม่ต้องเป็นกังวล เพราะเครดิตส่งเสริมการขายที่ใช้ไม่หมดจากเดือนหนึ่งจะนำไปทบยอดกับเดือนถัดไป

งบประมาณ

เครดิตจะทำให้งบประมาณปัจจุบันของคุณเพิ่มขึ้น แต่คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเท่ากับงบประมาณที่คุณกำหนดไว้แต่เดิมเท่านั้น เช่น หากคุณกำหนดงบประมาณไว้ 6,000 บาท และคุณได้รับเครดิตส่งเสริมการขาย 1,500 บาท งบประมาณใหม่ของคุณจะเท่ากับ 7,500 บาท อย่างไรก็ตาม คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเพียง 6,000 บาทเท่านั้น เนื่องจากเครดิตครอบคลุม 1,500 บาทที่เพิ่มเข้ามาแล้ว

หากงบประมาณของคุณสิ้นสุดลงโดยที่คุณยังใช้เครดิตไม่หมด เครดิตที่เหลือจะถูกนำไปรวมกับงบประมาณที่เปิดใช้ครั้งต่อไป

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว