เกี่ยวกับรหัสโปรโมชัน (คูปอง)

รหัสโปรโมชัน (หรือที่เรียกว่าคูปองหรือบัตรกำนัล) จะให้เครดิตแก่บัญชีของผู้ลงโฆษณา คุณไม่สามารถขอรหัสโปรโมชันได้ แต่ Google และพาร์ทเนอร์ของเราจะเป็นผู้แจกรหัสโปรโมชันนี้ให้ในบางโอกาส โดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอบางรายการ

บทความนี้จะอธิบายเกณฑ์สำหรับรหัสโปรโมชันและการใช้รหัสกับการตั้งค่าการชำระเงินแบบต่างๆ

เกณฑ์ข้อเสนอพิเศษ

ข้อเสนอส่วนใหญ่กำหนดว่าคุณต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ก่อน เครดิตจึงจะแสดงในบัญชีของคุณ และโดยทั่วไป ข้อเสนอเหล่านี้จะมีให้สำหรับผู้ลงโฆษณาใหม่ที่เปิดบัญชีใหม่ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดที่มาพร้อมกับรหัสโปรโมชันเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษของคุณ

เช่น เราอาจมีข้อเสนอพิเศษให้ได้ลองใช้งานอย่าง "ใช้จ่ายครบ 750 บาท รับเลย 1,500 บาท" คุณจะต้องป้อนรหัสโปรโมชันในหน้าโปรโมชันภายใน 14 วันหลังจากสร้างบัญชี และได้รับคลิกที่มีมูลค่าอย่างน้อย 750 บาทในบัญชีของคุณหลังจากป้อนรหัส จึงจะได้เครดิต 1,500 บาทนั้น หลังจากใช้จ่ายไป 750 บาทแล้ว คุณจะเห็นเครดิต 1,500 บาทปรากฏในบัญชีภายใน 5 วัน 

หมายเหตุ

เราจะนับเฉพาะจำนวนเงินที่คุณใช้จ่ายหลังจากป้อนรหัสแล้วเท่านั้น ถ้าคุณได้ใช้จ่ายไปแล้ว 750 บาทก่อนที่จะป้อนรหัส เงินจำนวนนั้นจะไม่ถูกนับรวมในข้อเสนอของคุณ

ในการใช้เครดิต คุณจะต้องป้อนรายละเอียดสำหรับการเรียกเก็บเงินในบัญชีด้วย และโปรดทราบว่า เครดิตโปรโมชันใช้ได้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น หากยกเลิกบัญชีก่อนที่จะใช้เครดิตจนหมด ยอดเงินที่เหลือจะคืนเป็นเงินไม่ได้

ตรวจสอบความคืบหน้าของโปรโมชัน 

หากต้องการดูว่าคุณใกล้จะได้รับเครดิตหรือยัง ให้ไปที่หน้าโปรโมชันในบัญชีของคุณ ข้อมูลจะอัปเดตทุกๆ 2-3 ชั่วโมง คุณจะตรวจสอบความคืบหน้าและสถานะของเครดิต และดูโปรโมชันที่ใช้เสร็จสิ้นหรือที่หมดอายุแล้วได้อย่างรวดเร็ว ตรวจสอบความคืบหน้าของโปรโมชันตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
  2. คลิกไอคอนเครื่องมือ แล้วเลือกโปรโมชันในส่วน "การเรียกเก็บเงิน"
  3. ในหน้า "โปรโมชัน" คุณจะเห็นรหัสโปรโมชันทั้งหมดที่เพิ่มลงในบัญชี Google Ads รวมทั้งจำนวนเงินและสถานะที่เกี่ยวข้อง

วิธีที่รหัสโปรโมชันทำงานร่วมกับการตั้งค่าการชำระเงินแบบต่างๆ

คุณจะชำระค่าใช้จ่าย Google Ads ด้วยตนเอง (การชำระเงินด้วยตนเอง) โดยอัตโนมัติ (การชำระเงินอัตโนมัติ) หรือใช้วงเงินเครดิต (การแจ้งหนี้รายเดือน) ก็ได้ การตั้งค่าที่ใช้มีผลต่อวิธีการทำงานของรหัสโปรโมชัน สิ่งที่จำเป็นต้องทราบมีดังนี้

การชำระเงินอัตโนมัติ

หากใช้การชำระเงินอัตโนมัติ คุณเพียงแค่ป้อนรหัสก่อนวันที่หมดอายุก็เริ่มโฆษณาได้เลย เมื่อบัญชีเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสื่อเพื่อการโปรโมตแล้ว โดยทั่วไปรหัสโปรโมชันที่ใช้ไปส่วนจะปรากฏในหน้า "ธุรกรรม" ภายใน 5 วัน เช่น หากข้อเสนอพิเศษระบุว่าคุณต้องใช้จ่าย 750 บาท ภายใน 30 วัน คุณจะต้องได้รับคลิกที่มีมูลค่าอย่างน้อย 750 บาท ภายใน 30 วันก่อน เครดิตจึงจะปรากฏในบัญชี

คุณสามารถใช้เครดิตส่งเสริมการขายกับค่าใช้จ่ายการโฆษณาในอนาคตเท่านั้น ระบบจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนที่จะได้รับเครดิตและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากใช้เครดิตหมดแล้วตามวิธีการชำระเงินในบัญชี

โฆษณาจะทำงานต่อไปและก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายหลังจากที่ใช้เครดิตโปรโมชันหมดแล้ว แต่ Google Ads ยังคงอนุญาตให้หยุดการโฆษณาได้เสมอด้วยการหยุดแคมเปญเป็นการชั่วคราว แคมเปญที่หยุดชั่วคราวจะไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น

การชำระเงินด้วยตนเอง

ถ้าคุณใช้การชำระเงินด้วยตนเอง คุณต้องป้อนรหัสก่อนวันหมดอายุ และปฏิบัติตามข้อกำหนดซึ่งระบุไว้ในเอกสารส่งเสริมการขาย เช่น หากข้อเสนอพิเศษระบุว่าคุณต้องใช้จ่าย 750 บาทภายใน 30 วัน คุณจะต้องทำการชำระเงินด้วยตนเองอย่างน้อย 750 บาท และใช้จ่ายเงิน 750 บาทนั้นให้หมดโดยการได้รับคลิกที่มีมูลค่าเพียงพอภายใน 30 วัน หลังจากใช้จ่ายตามจำนวนที่กำหนดแล้ว โดยทั่วไปคุณจะเห็นรหัสโปรโมชันที่ใช้ไปส่วนหนึ่งในหน้า "ธุรกรรม" ภายใน 5 วัน

เราขอแนะนำให้ชำระเงินครั้งแรกเป็นจำนวนมากกว่าข้อกำหนดเล็กน้อย เนื่องจาก Google Ads อาจหยุดแสดงโฆษณาก่อนที่จะใช้เงินก้อนนั้นหมด ตัวอย่างเช่น หากข้อเสนอกำหนดให้ต้องใช้จ่ายครบ 750 บาทแล้วคุณชำระเงินครั้งแรกเป็นจำนวน 750 บาทพอดี บัญชีของคุณอาจไม่ได้ใช้จ่าย 750 บาทนั้นจนหมดหากราคาต่อหนึ่งคลิก (CPC) สูงกว่าเครดิตที่มีเหลือ สมมติว่า CPC เฉลี่ยของคุณคือ 10 บาท หากใช้จ่ายจนเหลือ 6 บาท เงิน 6 บาทนั้นจะไม่ถูกใช้จนหมด เนื่องจาก CPC ของคุณสูงกว่าเครดิตที่มีอยู่

หมายเหตุ

โปรดคำนึงถึง VAT ด้วยเมื่อจะชำระเงินหากประเทศของคุณมีการหักภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากการชำระเงิน Google Ads

ตรวจสอบว่ามีการหัก VAT ในประเทศของคุณไหม

การแจ้งหนี้รายเดือน

หากใช้การแจ้งหนี้รายเดือน คุณต้องป้อนรหัสหลังจากที่ได้ตั้งค่าบัญชีให้ใช้การแจ้งหนี้รายเดือนแล้วเท่านั้น จากนั้น เมื่อบัญชีเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสื่อเพื่อการโปรโมตแล้ว โดยทั่วไปรหัสโปรโมชันที่ใช้ไปส่วนจะปรากฏในหน้า "ธุรกรรม" ภายใน 5 วัน หากมีเครดิตมากกว่าที่ใช้จนหมดได้ภายใน 1 เดือนก็ไม่ต้องเป็นกังวลไป เพราะเครดิตโปรโมชันที่ใช้ไม่หมดจากเดือนหนึ่งจะนำไปทบยอดกับเดือนถัดไป

งบประมาณ

เครดิตจะทำให้งบประมาณปัจจุบันของคุณเพิ่มขึ้น แต่คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเท่ากับงบประมาณที่คุณกำหนดไว้แต่เดิมเท่านั้น เช่น หากคุณกำหนดงบประมาณไว้ 6,000 บาท และคุณได้รับเครดิตส่งเสริมการขาย 1,500 บาท งบประมาณใหม่ของคุณจะเท่ากับ 7,500 บาท อย่างไรก็ตาม คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเพียง 6,000 บาทเท่านั้น เนื่องจากเครดิตครอบคลุม 1,500 บาทที่เพิ่มเข้ามาแล้ว

หากงบประมาณสิ้นสุดลงโดยที่ยังใช้เครดิตไม่หมด ระบบจะนำเครดิตที่เหลือไปรวมกับงบประมาณที่เปิดใช้ครั้งต่อไป

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว