Om kampanjkoder

Med kampanjkoder (kallas även värdekuponger eller kuponger) kan annonsören få ett tillgodohavande insatt på sitt konto. Det går inte att ansöka om kampanjkoder, men Google och våra partner delar då och då ut kampanjkoder som en del av särskilda erbjudanden.

Här beskriver vi kriterierna för kampanjkoder och hur de fungerar med de olika betalningsinställningarna.

Kriterier för erbjudanden

De flesta erbjudanden kräver att du uppfyller vissa kriterier innan tillgodohavandet sätts in på ditt konto, och erbjudandena vänder sig vanligen till nya annonsörer med nya konton. Tänk på att läsa igenom villkoren om erbjudandet som medföljde kampanjkoden.

Anta att vi har introduktionserbjudandet ”spendera 250 kronor och få 500 kronor till annonsering”. För att kunna utnyttja de 500 kronor som erbjuds måste du ange kampanjkoden på sidan Kampanjer inom 14 dagar efter att du har skapat ditt konto och sedan samla på dig klick till ett värde av minst 250 kronor i ditt konto. När du har spenderat 250 kronor syns tillgodohavandet på 500 kronor på ditt konto inom fem dagar. 

Obs!

Vi räknar bara beloppet som du spenderar efter att ha angett koden. Om du till exempel spenderar 250 kronor innan du anger koden kan du inte tillgodogöra dig det beloppet i erbjudandet.

För att kunna utnyttja tillgodohavandet måste du också ha angett faktureringsinformation i ditt konto. Tänk på att erbjudandet endast kan användas för annonsering. Om du avslutar ditt konto innan du har förbrukat hela tillgodohavandet kan vi inte återbetala det resterande beloppet till dig.

Kontrollera hur det går för dina kampanjer 

Om du vill se hur långt du har kvar till din bonus kan du besöka sidan Kampanjer i kontot. Sidan uppdateras med några timmars mellanrum. Du kan snabbt kontrollera hur det går för dig, se statusen på eventuella kampanjbelopp och se dina förbrukade eller utgångna kampanjerbjudanden. Så här kontrollerar du hur det går för dina kampanjer:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | verktyg [ikon] och välj Kampanjer under Fakturering.
 3. På sidan Kampanjer visas alla kampanjkoder som har lagts till i ditt Google Ads-konto samt tillhörande belopp och statusar, inklusive de följande:
  • Aktiv: Belöningen kopplad till kupongen har beviljats.
  • Inlöst: genererar intäkter för närvarande: Kupongen har lösts in, men utgiftskravet (t.ex. ”Spendera 250 kronor och få 500 kronor”) har ännu inte uppfyllts.
  • Behandlas: Utgiftskravet (t.ex. ”Spendera 250 kronor och få 500 kronor”) har uppfyllts och vårt system behandlar det beviljade belöningsbeloppet.
  • Har upphört att gälla: Kupongen upphörde att gälla efter att den lösts in men innan utgiftskravet uppfyllts.
  • Ogiltig:  Kupongen var/blev ogiltig.

Du kan också kontrollera hur stor del av ditt tillgodohavande som redan använts genom att se kolumnen Använt från kampanj. Detta belopp visas också på sidan Transaktioner.

Kontrollera förloppet för dina kontokampanjer från ditt förvaltarkonto

Du kan se förloppet och statusen för alla kampanjer som används i förvaltarkontot. Så här kontrollerar du hur det går för dina kampanjer:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | verktyg [ikon] och välj Kampanjer under Fakturering.
 3. På sidan Kampanjer visas alla kampanjkoder som har lagts till i Google Ads-kontot i ditt förvaltarkonto, inklusive belopp och status (aktiva kuponger, slutförda kuponger, kuponger som har löpt ut osv.).

Observera att detta är en informationsrapport. Användare av förvaltarkonton kan inte använda Kampanjer från förvaltarkontonivå. Följ anvisningarna på kontonivå om du vill använda en kampanjkod.

Så fungerar kampanjkoder med olika betalningsinställningar

Du kan betala dina Google Ads-kostnader manuellt (manuella betalningar), automatiskt (automatiska betalningar) eller ha en kreditgräns (månadsvis fakturering). Vilken inställning du använder påverkar hur kampanjkoden fungerar. Viktiga saker att tänka på:

Automatiska betalningar

Om du använder automatiska betalningar behöver du bara ange koden före utgångsdatumet och börja annonsera. När ditt konto uppfyllt kraven som nämns i kampanjmaterialet kan du normalt se den del av kampanjbeloppet som du har spenderat på sidan Faktureringstransaktioner inom fem dagar. Om erbjudandet till exempel gäller att du ska spendera 250 kronor inom 30 dagar, måste du samla på dig klick till ett värde av minst 250 kronor inom 30 dagar innan kampanjbeloppet visas i ditt konto.

Kampanjkoder kan endast användas till framtida annonseringskostnader. Kostnader som du samlar på dig innan du får ett kampanjbelopp samt efter att du har förbrukat tillgodohavandet debiteras enligt betalningsmetoden i ditt konto.

Dina annonser fortsätter visas och samla på sig kostnader efter att du har förbrukat tillgodohavandet. Som alltid i Google Ads kan du stoppa annonseringen när som helst genom att pausa dina kampanjer. Pausade kampanjer samlar inte på sig några ytterligare kostnader.

Manuella betalningar

Om du använder manuella betalningar måste du ange koden före utgångsdatumet och sedan uppfylla villkoren för erbjudandet. Om erbjudandet till exempel gäller att du ska spendera 250 kronor inom 30 dagar, måste du göra en manuell betalning på minst 250 kronor och dessutom spendera hela beloppet på 250 kronor genom att samla på dig tillräckligt med klick inom 30 dagar. När du har spenderat det belopp som krävs kan du normalt se den del av kampanjbeloppet som du har spenderat på sidan Faktureringstransaktioner inom fem dagar.

Det är en god idé att göra en första inbetalning som är lite större än det begärda beloppet, eftersom Google Ads kan sluta visa dina annonser innan hela beloppet har spenderats. Om du till exempel måste spendera 250 kronor för att kunna utnyttja erbjudandet och du gör en första inbetalning på exakt 250 kronor, kan det hända att du aldrig spenderar 250 kronor om kostnaden per klick (CPC) är högre än tillgodohavandet som finns kvar på kontot. Anta att din genomsnittliga CPC är tre kronor. Om du då spenderar hela beloppet minus två kronor förbrukas aldrig de två kronorna eftersom din CPC är högre än det resterande tillgodohavandet på ditt konto.

Obs!

Om det dras moms på Google Ads-betalningar i ditt land måste du ta hänsyn till momsen när du beräknar dina inbetalningar.

Ta reda på om moms dras i ditt land.

Månadsvis fakturering

Om du använder månadsvis fakturering ska du ange din kampanjkod efter att ditt konto har kopplats till fakturering. När ditt konto sedan uppfyllt kraven som anges i kampanjmaterialet kan du normalt se den del av kampanjbeloppet som du har spenderat på sidan Faktureringstransaktioner inom fem dagar. Det gör inget om tillgodohavandet är större än vad du förbrukar under en månad. Det outnyttjade beloppet förs över till nästa månad.

Kontobudgetar

Tillgodohavandet ger dig ytterligare annonsering utan att det påverkar din kontobudget. Om du till exempel anger en budget på 2 000 kronor och får en kampanj på 500 kronor, visas dina annonser tills du spenderat 2 500 kronor, men du debiteras det ursprungliga budgetbeloppet på 2 000 kronor eftersom de extra 500 kronorna täcks av tillgodohavandet.

Om din budget tar slut innan tillgodohavandet har förbrukats överförs återstående tillgodohavande till nästa budget du aktiverar. 

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false