Promo kódy (kupóny)

Promo kódy (známe aj ako kupóny) ponúkajú kredit v prospech účtu inzerenta. O promo kód nemožno požiadať, no Google a jeho partneri príležitostne poskytujú promo kódy v rámci špecifických ponúk.

V tomto článku sú vysvetlené kritériá promo kódov a ich fungovanie v spojení s rôznymi nastaveniami platieb.

Kritériá ponuky

V prípade väčšiny ponúk sa kredit v účte zobrazí, až keď splníte určité kritériá. Ponuky sú zvyčajne určené pre nových inzerentov s novými účtami. Podrobnosti o danej ponuke nájdete v podmienkach poskytnutých s promo kódom.

Môžeme mať napríklad uvádzaciu ponuku ako „Preinzerujte 25 € a získate 50 €“. Ak chcete získať kredit vo výške 50 €, promo kód musíte zadať do 14 dní od vytvorenia účtu a následne získať v účte kliknutia v minimálnej hodnote 25 €. Po preinzerovaní 25 € sa na váš účet do 5 dní pripíše kredit vo výške 50 €.

Poznámka

Počíta sa iba suma, ktorú miniete po zadaní kódu. Ak miniete 25 € pred zadaním kódu, táto suma sa nezapočítava do danej ponuky.

Ak chcete použiť kredit, v účte musíte mať uvedené fakturačné údaje. Nezabudnite tiež, že promo kredit je použiteľný len na inzerciu. Ak zrušíte svoj účet ešte pred minutím celého kreditu, zostatok nie je možné refundovať.

Ako fungujú promo kódy pri rôznych nastaveniach platieb

Za Google Ads môžete platiť manuálne (manuálne platby), automaticky (automatické platby) alebo formou kreditného limitu (mesačná fakturácia). Použité nastavenie má vplyv na spôsob, akým funguje váš promo kód. Čo by ste mali vedieť:

Automatické platby

Ak používate automatické platby, stačí len zadať kód do dátumu vypršania jeho platnosti a môžete začať inzerovať. Keď váš účet spĺňa požiadavky uvedené v promo ponuke, kredit sa zvyčajne do 5 dní zobrazí na stránke fakturácie Transakcie. Ak sa napríklad v ponuke uvádza, že je potrebné minúť 25 € do 30 dní, musíte do 30 dní získať kliknutia v hodnote aspoň 25 € predtým, než sa kredit zobrazí v účte.

Propagačné kredity možno použiť len na budúce reklamné výdavky. Náklady nahromadené pred získaním kreditu, ako aj náklady nahromadené po spotrebovaní sumy kreditu sa budú účtovať podľa spôsobu platby vo vašom účte.

Reklamy sa budú zobrazovať aj potom, čo promo kredit miniete. Budete však za ne musieť zaplatiť. V službe Google Ads môžete kedykoľvek prestať inzerovať tak, že pozastavíte svoje kampane. V pozastavených kampaniach sa nebudú hromadiť žiadne ďalšie náklady.

Manuálne platby

Ak využívate manuálne platby, je potrebné zadať kód do dátumu uplynutia jeho platnosti a potom splniť všetky požiadavky uvedené v promo letáku. Ak sa napríklad v ponuke uvádza, že je potrebné minúť 25 € do 30 dní, musíte uskutočniť manuálnu platbu vo výške aspoň 25 € a takisto celých 25 € minúť do 30 dní prostredníctvom získania dostatočného počtu kliknutí. Keď miniete požadovanú sumu, kredit sa zvyčajne do 5 dní zobrazí na stránke fakturácie Transakcie.

Na úvod je dobré uskutočniť platbu o niečo vyššiu, ako sa požaduje. Google Ads totiž môže prestať zobrazovať vaše reklamy pred minutím celej sumy. Ak napríklad daná ponuka obsahuje požiadavku minúť 25 € a uskutočníte počiatočnú platbu vo výške presne 25 €, môže sa stať, že vo svojom účte tieto prostriedky nikdy úplne neminiete. Stačí, že vaša cena za kliknutie (CZK) bude vyššia než zostávajúci kredit. Povedzme, že vaša priemerná CZK je 0,30 €. Ak ste minuli všetko okrem 0,20 €, týchto 0,20 € sa nemusí nikdy minúť, pretože vaša CZK je vyššia než zostávajúci kredit.

Poznámka

Ak sa vo vašej krajine z platieb Google Ads odpočítava daň z pridanej hodnoty (DPH), nezabudnite túto skutočnosť zohľadniť v platbách.

Zistite, či sa vo vašej krajine odpočítava DPH.

Mesačná fakturácia

Ak používate mesačnú fakturáciu, najprv nastavte svoj účet na fakturáciu a až potom zadajte kód. Keď so svojím účtom splníte požiadavky uvedené v promo ponuke, kredit sa zvyčajne do piatich dní zobrazí na stránke fakturácie História transakcií. Ak máte kredit vyšší než je suma, ktorú môžete vynaložiť za mesiac, netrápte sa preto. Nevyužitý promo kredit z jedného mesiaca sa prenesie do ďalšieho .

Rozpočty

Kreditom sa zvýši váš aktuálny rozpočet, ale náklady vám zaúčtujeme len vo výške pôvodne nastaveného rozpočtu. Ak ste napríklad rozpočet nastavili na hodnotu 200 € a získate promo kredit vo výške 50 €, váš nový rozpočet bude 250 €. Zaúčtujeme vám však len sumu 200 €, keďže 50 € navyše je krytých z kreditu.

Ak sa rozpočet končí a nevyužili ste všetok kredit, zostávajúci kredit sa prenesie do ďalšieho aktivovaného rozpočtu.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory