Promo kódy

Promo kódy (známe aj ako kupóny) ponúkajú kredit v prospech účtu inzerenta. O promo kód nemožno požiadať, no Google a jeho partneri príležitostne poskytujú promo kódy v rámci špecifických ponúk.

V tomto článku sú vysvetlené kritériá promo kódov a ich fungovanie v spojení s rôznymi nastaveniami platieb.

Kritériá ponuky

V prípade väčšiny ponúk sa kredit v účte zobrazí, až keď splníte určité kritériá. Ponuky sú zvyčajne určené pre nových inzerentov s novými účtami. Podrobnosti o danej ponuke nájdete v podmienkach poskytnutých s promo kódom.

Môžeme mať napríklad uvádzaciu ponuku ako „Preinzerujte 25 € a získate 50 €“. Ak chcete získať kredit vo výške 50 €, musíte zadať promo kód na svojej stránke Promá do 14 dní od vytvorenia účtu a získať v účte kliknutia v minimálnej hodnote 25 €. Po preinzerovaní 25 € sa na váš účet do piatich dní pripíše kredit vo výške 50 €. 

Poznámka

Počíta sa iba suma, ktorú miniete po zadaní kódu. Ak miniete 25 € pred zadaním kódu, táto suma sa nezapočítava do danej ponuky.

Ak chcete použiť kredit, v účte musíte mať uvedené fakturačné údaje. Nezabudnite tiež, že promo kredit je použiteľný len na inzerciu. Ak zrušíte svoj účet ešte pred minutím celého kreditu, zostatok nie je možné refundovať.

Kontrola postupu pri získavaní kreditu 

Ak chcete zistiť, koľko vás delí od získania kreditu, navštívte stránku Promá vo svojom účte. Aktualizuje sa vždy po niekoľkých hodinách. Umožňuje vám rýchlo skontrolovať, ako rýchlo postupujete, zistiť stav každého kreditu a zobraziť vaše promá, ktoré sa skončili alebo ktorých platnosť už vypršala. Ak chcete zistiť, v akom stave sú vaše promá, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča a v sekcii Fakturácia vyberte Promá.
 3. Na stránke Promá nájdete všetky promo kódy pridané do vášho účtu Google Ads, ako aj súvisiace sumy a stavy vrátane týchto:
  • Aktívne: bola udelená odmena spojená s kupónom.
  • Uplatnené: momentálne zarábate: kupón bol úspešne uplatnený, no ešte nebola splnená požiadavka na výdavky (t. j. preinzerujte 25 USD a získajte
  • 50 USD).
  • Spracúva sa: bola splnená požiadavka na výdavky a náš systém spracúva sumu udelenej
  • odmeny.
  • Platnosť vypršala: platnosť kupónu vypršala po jeho uplatnení a pred splnením požiadavky na výdavky.
  • Platnosť bola zrušená: kupón bol neplatný alebo bola jeho platnosť zrušená.

V stĺpci Minuté z proma si tiež môžete pozrieť, aká časť kreditu sa už minula. Táto suma sa zobrazí aj na stránke Transakcie.

Zobrazenie priebehu prom v účte správcu

Priebeh a stav všetkých prom si môžete pozrieť v účte správcu. Ak chcete zistiť, v akom stave sú vaše promá, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča a v sekcii Fakturácia vyberte Promá.
 3. Na stránke Promá nájdete všetky promo kódy pridané do účtu Google Ads v účte správcu vrátane ich súm a stavov (aktívne kupóny, použité kupóny, kupóny s vypršanou platnosťou atď.).

Upozorňujeme, že ide o informačný prehľad. Používatelia účtu správcu nemôžu používať promá na úrovni účtu správcu. Ak chcete použiť promo kód, postupujte podľa týchto krokov na úrovni účtu.

Ako fungujú promo kódy pri rôznych nastaveniach platieb?

Za Google Ads môžete platiť manuálne (manuálne platby), automaticky (automatické platby) alebo formou kreditného limitu (mesačná fakturácia). Použité nastavenie má vplyv na spôsob, akým funguje váš promo kód. Čo by ste mali vedieť:

Automatické platby

Ak používate automatické platby, stačí zadať kód pred dátumom vypršania jeho platnosti a začať inzerovať. Keď váš účet splní požiadavky uvedené v propagačnom materiáli, na stránke Transakcie v sekcii Fakturácia sa zvyčajne do piatich dní zobrazí minutá suma promo kódu. Ak sa napríklad v ponuke uvádza, že je potrebné minúť 25 USD do 30 dní, musíte do 30 dní získať kliknutia v hodnote aspoň 25 USD. Až potom sa v účte zobrazí kredit.

Propagačné kredity možno použiť len na budúce reklamné výdavky. Náklady nahromadené pred získaním kreditu, ako aj náklady nahromadené po spotrebovaní sumy kreditu sa budú účtovať podľa spôsobu platby vo vašom účte.

Reklamy sa budú zobrazovať aj potom, čo promo kredit miniete. Budete však za ne musieť zaplatiť. V službe Google Ads môžete kedykoľvek prestať inzerovať tak, že pozastavíte svoje kampane. V pozastavených kampaniach sa nebudú hromadiť žiadne ďalšie náklady.

Manuálne platby

Ak využívate manuálne platby, je potrebné zadať kód do dátumu uplynutia jeho platnosti a potom splniť všetky požiadavky uvedené v promo letáku. Ak sa napríklad v ponuke uvádza, že je potrebné minúť 25 € do 30 dní, musíte uskutočniť manuálnu platbu vo výške aspoň 25 € a celých 25 € tiež do 30 dní minúť získaním dostatočného počtu kliknutí. Po minutí požadovanej sumy sa na stránke Transakcie v sekcii Fakturácia zvyčajne do piatich dní zobrazí minutá suma promo kódu.

Odporúčame, aby bola úvodná platba trocha vyššia, než je požadavaná suma. Google Ads totiž môže prestať zobrazovať vaše reklamy pred minutím celej sumy. Ak napríklad daná ponuka obsahuje požiadavku minúť 25 € a uskutočníte počiatočnú platbu vo výške presne 25 €, môže sa stať, že vo svojom účte tieto prostriedky nikdy úplne neminiete. Stačí, že vaša cena za kliknutie (CZK) bude vyššia než zostávajúci kredit. Povedzme, že vaša priemerná CZK je 0,30 €. Ak ste minuli všetko okrem 0,20 €, týchto 0,20 € sa nemusí nikdy minúť, pretože vaša CZK je vyššia než zostávajúci kredit.

Poznámka

Ak sa vo vašej krajine z platieb Google Ads odpočítava daň z pridanej hodnoty (DPH), nezabudnite túto skutočnosť zohľadniť v platbách.

Zistite, či sa vo vašej krajine odpočítava DPH.

Mesačná fakturácia

Ak používate mesačnú fakturáciu, kód zadajte až po nastavení účtu na fakturáciu. Keď váš účet splní požiadavky uvedené v propagačnom materiáli, na stránke Transakcie v sekcii Fakturácia sa zvyčajne do piatich dní zobrazí minutá suma promo kódu. Ak je váš kredit vyšší než suma, ktorú môžete minúť v priebehu jedného mesiaca, nerobte si s tým starosti. Promo kredit, ktorý nevyužijete v jednom mesiaci, sa prenesie do ďalšieho.

Rozpočty účtu

Kredit umožňuje zobrazovať ďalšie reklamy a neovplyvňuje pritom rozpočet účtu. Ak napríklad nastavíte rozpočet vo výške 200 € a získate promo kredit vo výške 50 €, vaše reklamy sa budú zobrazovať, kým nedosiahnete výdavky vo výške 250 €. Vyúčtujeme vám však pôvodnú sumu rozpočtu 200 €, pretože ďalších 50 € pokryje kredit.

Ak sa váš rozpočet skončí pred minutím celého kreditu, zostávajúci kredit sa prenesie do ďalšieho rozpočtu, ktorý si aktivujete.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory