Tungkol sa mga pampromosyong code

Ang mga pampromosyong code (na kilala rin bilang mga coupon o voucher) ay nag-aalok ng credit sa account ng isang advertiser. Walang paraan upang humingi ng mga pampromosyong code, ngunit pana-panahong magbibigay ng mga pampromosyong code ang Google at ang aming mga kasosyo bilang bahagi ng mga partikular na alok.

Ipinapaliwanag ng artikulong ito ang mga pamantayan para sa mga pampromosyong code at kung paano gumagana ang mga iyon sa iba't ibang setting sa pagbabayad.

Mga pamantayan ng alok

Sa karamihan ng mga alok, kailangan mong matugunan ang ilang partikular na pamantayan bago lumabas ang credit sa iyong account at kadalasan ay para sa mga bagong advertiser na may mga bagong account ang mga ito. Tiyaking suriin ang mga tuntuning kasama ng iyong pampromosyong code para sa mga detalye tungkol sa alok mo.

Halimbawa, puwede kaming magkaroon ng panimulang alok tulad ng "Gumastos ng Php1250, makakuha ng Php2,500." Para makuha ang Php2,500 na credit, kakailanganin mong ilagay ang promo code sa iyong page na Mga Promosyon sa loob ng 14 na araw ng pagkagawa ng iyong account at pagkatapos ay makakuha nang hindi bababa sa Php1,250 halaga ng mga pag-click sa account mo pagkatapos ilagay ang code. Pagkatapos gumastos ng Php1,250, makikita mo na ang Php2,500 na credit sa iyong account sa loob ng 5 araw. 

Tandaan

Binibilang lang namin ang halagang ginastos mo pagkatapos mong ilagay ang code. Kung gumastos ka ng Php1,250 bago ilagay ang code, hindi mabibilang ang halagang iyon sa alok sa iyo.

Upang magamit ang iyong credit, nakapaglagay ka na rin dapat ng mga detalye ng pagsingil sa iyong account. Tandaan din na sa pag-advertise lang magagamit ang pampromosyong credit. Kung kinansela mo ang iyong account bago gastusin ang buong credit, hindi mare-refund ang natitirang balanse.

Tingnan ang pag-usad ng iyong mga promosyon 

Para makita kung gaano mo na kalapit makuha ang iyong credit, bisitahin ang page na Mga Promosyon  sa account mo. Ina-update ito bawat ilang oras. Matitingnan mo kaagad ang iyong pag-usad at ang status ng anumang credit, at makikita mo ang iyong mga nakumpleto o nag-expire nang promosyon. Gamitin ang mga sumusunod na hakbang para tingnan ang pag-usad ng iyong mga promosyon:

 1. Mag-sign in sa iyong Google Ads account.
 2. I-click ang tools icon Google Ads | tools [Icon], at sa ilalim ng “Pagsingil,” piliin ang Mga Promosyon.
 3. Sa page na "Mga Promosyon," makikita mo ang lahat ng pampromosyong code na naidagdag sa iyong Google Ads account at ang mga nauugnay na halaga at status, kabilang ang mga sumusunod:
  • “Aktibo”: Ibinigay na ang reward na nauugnay sa kupon. 
  • “Na-redeem: kasalukuyang kumukuha”: Matagumpay na na-redeem ang kupon pero hindi pa naaabot ang kinakailangang gastos (tulad ng “Gumastos ng Php1,250, makakuha ng Php2,500”).
  • “Pinoproseso”: Naabot na ang kinakailangang gastos (tulad ng “Gumastos ng Php1,250, makakuha ng Php2,500”) at pinoproseso ng aming system ang ibinigay na halaga ng reward.
  • “Nag-expire na”: Nag-expire na ang kupon pagkatapos ng pag-redeem at bago maabot ang kinakailangang gastos
  • “Napawalang-bisa”:  Invalid/napawalang-bisa ang kupon.

Puwede mo ring tingnan kung magkano na ang nagastos sa iyong credit sa pamamagitan ng pagtingin sa column na “Ginastos mula sa Promosyon.” Makikita rin ang halagang ito sa page na Mga Transaksyon.

Tingnan ang pag-usad ng mga promosyon ng iyong mga account mula sa manager account mo.

Puwede mong tingnan ang pag-usad at status ng lahat ng promosyong nailapat sa mga account na nasa iyong manager account. Gamitin ang mga sumusunod na hakbang para tingnan ang pag-usad ng iyong mga promosyon:

 1. Mag-sign in sa iyong Google Ads account.
 2. I-click ang tools icon Google Ads | tools [Icon], at sa ilalim ng “Pagsingil,” piliin ang Mga Promosyon.
 3. Sa page na "Mga Promosyon," makikita mo ang lahat ng pampromosyong code na idinagdag sa Google Ads account na nasa iyong manager account, kasama na ang halaga at status nito (mga aktibong kupon, nakumpletong kupon, nag-expire na kupon, atbp).

Pakitndaang isa itong ulat na nagbibigay ng impormasyon. Hindi makakapaglapat ang mga user ng manager account ng Mga Promosyon mula sa antas ng manager account. Para maglapat ng pampromosyong code, sundin ang mga hakbang na ito sa antas ng account.

Paano gumagana ang mga pampromosyong code sa iba't ibang setting ng pagbabayad

Puwede mong bayaran ang iyong mga bayarin sa Google Ads nang manual (mga manual na pagbabayad), nang awtomatiko (mga awtomatikong pagbabayad), o kaya ay kumuha ng linya ng credit (buwanang pag-invoice). Ang gagamitin mong setting ay makakaapekto sa kung paano gagana ang iyong pampromosyong code. Narito kung ano ang kailangan mong malaman:

Mga awtomatikong pagbabayad

Kung gumagamit ka ng mga awtomatikong pagbabayad, kailangan mo lang ilagay ang code bago ang petsa ng pag-expire nito at magsimulang mag-advertise. Pagkatapos matugunan ng iyong account ang mga kinakailangang tinukoy sa pampromosyong materyal, lalabas ang nagastos na bahagi ng promo code sa page na "Mga Transaksyon," karaniwan nang sa loob ng 5 araw. Halimbawa, kung sinasabi sa alok na kailangan mong gumastos ng Php1,250 sa loob ng 30 araw, kakailanganin mong makaipon ng mga pag-click na nagkakahalaga ng hindi bababa sa Php1,250 sa loob ng 30 araw bago lumabas ang credit sa iyong account.

Maaari lang ilapat ang mga pampromosyong credit sa mga gastusin sa pag-advertise sa hinaharap. Ang mga gastusing iyong maiipon bago ka makakuha ng credit, pati na rin ang mga gastusing iyong maiipon pagkatapos mong maubos ang lahat ng iyong credit, ay sisingilin sa paraan ng pagbabayad sa account mo.

Patuloy na gagana at makakaipon ng mga gastusin ang iyong mga ad pagkatapos maubos ang pampromosyong credit mo. Tulad ng nakasanayan sa Google Ads, puwede mong ihinto ang pag-advertise anumang oras sa pamamagitan ng pag-pause sa iyong mga campaign. Hindi makakaipon ng anumang dagdag na gastusin ang mga naka-pause na campaign.

Mga manual na pagbabayad

Kung gumagamit ka ng mga manual na pagbabayad, kakailanganin mong ilagay ang code bago sumapit ang expiration date nito at pagkatapos ay tugunan ang mga kinakailangang binanggit sa pampromosyong materyal. Halimbawa, kung sinasabi sa alok na kailangan mong gumastos ng Php1,250 sa loob ng 30 araw, kakailanganin mong magsagawa ng manual na pagbabayad na nagkakahalaga ng hindi bababa sa Php1,250 at kakailanganin mo ring gastusin nang buo ang Php1,250 sa pamamagitan ng pag-iipon ng sapat na bilang ng mga pag-click sa loob ng 30 araw. Pagkatapos gastusin ang kinakailangang halaga, makikita mo ang bahagi ng promo code na nagastos sa page na Mga Transaksyon ng pagsingil, karaniwan nang sa loob ng 5 araw.

Magandang ideya na magbigay ng paunang bayad na medyo mas malaki kaysa sa kinakailangan, dahil puwedeng ihinto ng Google Ads ang paghahatid ng iyong mga ad bago magastos ang buong halaga. Halimbawa, kung hinihiling sa iyo ng alok na gumastos ng Php1,250 at gumawa ka ng paunang pagbabayad na na eksaktong nagkakahalaga ng Php1,250, puwedeng hindi kailanman magastos ng account mo ang buong Php1,250 kung mas malaki ang iyong cost-per-click (CPC) kaysa sa natitira mong credit. Ipagpalagay nating Php15 ang iyong average na CPC. Kung magtitira ka ng Php10, puwedeng hindi kailanman magastos ang Php10 na iyon dahil mas malaki ang iyong CPC kaysa sa natitira mong credit.

Tandaan

Kung ibinabawas ang Value Added Tax (VAT) sa mga bayad sa Google Ads sa iyong bansa, tiyaking isasama mo ang VAT sa iyong bayad.

Alamin kung binabawas ang VAT sa iyong bansa.

Buwanang pag-invoice

Kung gumagamit ka ng buwanang pag-invoice, ilagay lang ang iyong code pagkatapos ma-set up ang account mo para sa pag-invoice. Pagkatapos matugunan ng iyong account ang mga kinakailangang tinukoy sa pampromosyong materyal, lalabas ang bahagi ng promo code na nagastos sa page na Mga Transaksyon, karaniwan nang sa loob ng 5 araw. Kung mas marami ang iyong credit kaysa sa magagamit mo sa loob ng isang buwan, huwag kang mag-alala -- ililipat sa susunod na buwan ang anumang hindi nagamit na pampromosyong credit mula sa isang buwan.

Mga badyet ng account

Nagbibigay ang credit ng karagdagang pag-advertise nang hindi naapektuhan ang badyet ng iyong account. Halimbawa, kung magtatakda ka ng badyet na Php10,000 at makakatanggap ka ng promosyong nagkakahalaga ng Php2,500, ihahatid ang iyong mga ad hanggang sa maabot mo ang Php12,500 na gastos, pero ang orihinal na Php10,000 na halaga ng badyet ng account ang sisingilin sa iyo, dahil sakop ng credit ang karagdagang Php2,500.

Kung tapos na ang iyong badyet bago lubusang magamit ang credit, ang natitirang credit ay ipapasa sa susunod na badyet na ia-activate mo. 

Mga kaugnay na link

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu