Propagační kódy

 

Propagační kódy (někdy označované také jako kupóny nebo poukazy) nabízejí kredit k účtu inzerenta. O propagační kód nelze požádat. Společnost Google a její partneři však propagační kódy příležitostně rozdávají v rámci speciálních nabídek.

Tento článek uvádí kritéria nabízení propagačních kódů a vysvětluje, jak se fungování kódů liší podle nastavení plateb.

Kritéria nabídek

Většina nabídek je zpravidla určena novým inzerentům s novým účtem a před připsáním kreditu na účet se vyžaduje splnění určitých kritérií. Podrobnosti o využití nabídky najdete v podmínkách přiložených k propagačnímu kódu.

Zaváděcí nabídka může například znít: „Utraťte 500 Kč, získejte 1000 Kč.“ Aby vám mohl být připsán kredit ve výši 1000 Kč, propagační kód je třeba zadat na stránce Promoakce do 14 dnů od založení účtu a poté v účtu zaznamenat kliknutí v hodnotě 500 Kč. Pak vám bude kredit ve výši 1000 Kč připsán na účet do 5 dní.

Poznámka

Počítáme pouze částku, kterou utratíte po zadání kódu. Pokud utratíte 500 Kč ještě před zadáním kódu, nebude tato částka do podmínek nabídky započítána.

Když chcete kredit využít, musíte mít navíc v účtu zadané fakturační údaje. Propagační kredit lze využít pouze pro inzerci. Pokud účet zrušíte dříve, než spotřebujete veškerý kredit, nelze jeho nevyužitý zůstatek refundovat.

Kontrola průběžného stavu promoakcí 

Pokud vás zajímá, jak blízko máte k získání kreditu, přejděte v účtu na stránku Promoakce. Stránka se aktualizuje jednou za několik hodin. Budete mít možnost rychle ověřit průběžný stav získávání kreditu a uvidíte zde propagační akce, které byly využity nebo vypršely. Průběžný stav promoakcí můžete sledovat takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace vyberte možnost Promoakce.
 3. Na stránce Promoakce najdete všechny propagační kódy přidané do vašeho účtu Google Ads a příslušné částky a stavy včetně následujících:
  • Aktivní: Odměna související s kupónem byla udělena. 
  • Uplatněný (čeká na splnění podmínek): Kupón byl úspěšně uplatněn, ale požadavek na útratu (např. „Utraťte 500 Kč, získejte 1000 Kč) ještě nebyl splněn.
  • Probíhá zpracování: Požadavek na útratu (např. „Utraťte 500 Kč, získejte 1000 Kč“) byl splněn a náš systém zpracovává udělenou výši odměny.
  • Vypršelo: Platnost kupónu vypršela po uplatnění a před splněním požadavku na útratu.
  • Zneplatněno:  Kupón byl neplatný/zneplatněn.

Dále můžete ve sloupci Utraceno z promoakce zjistit, kolik kreditu jste již utratili. Tato částka bude uvedena také na stránce Přehled fakturace.

Kontrola průběžného stavu promoakcí na účtech prostřednictvím účtu správce

Postup a stav všech použitých promoakcí použitých v účtech si můžete prohlédnout ve svém účtu správce. Průběžný stav promoakcí můžete sledovat takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Fakturace vyberte možnost Promoakce.
 3. Na stránce Promoakce najdete všechny propagační kódy, které byly na účet Google Ads v rámci vašeho účtu správce přidány. Jsou tam uvedeny i jejich částky a stavy (aktivní kupóny, uplatněné kupóny, kupóny s prošlou platností atd.).

Pamatujte, že jde pouze o informativní přehled. Uživatelé účtu správce nemohou promoakce použít na jeho úrovni. Pokud chcete uplatnit propagační kód, proveďte tyto kroky na úrovni běžného účtu.

Jak se fungování propagačních kódů liší podle nastavení plateb

Náklady na inzerci v Google Ads lze uhradit manuálně (manuální platby) nebo automaticky (automatické platby). Dále můžete mít kreditní hranici (měsíční fakturace). Toto nastavení má vliv na fungování propagačního kódu. Co je třeba vědět:

Automatické platby

Pokud používáte automatické platby, stačí zadat kód (před vypršením jeho platnosti) a začít inzerovat. Když váš účet splní požadavky uvedené v propagačních materiálech, utracená část propagačního kódu se obvykle do 5 dnů zobrazí na dílčím řádku v sekci Aktivní promoakce na kartě aktuálního měsíce stránky Přehled fakturace.. Pokud například nabídka uvádí, že je nutné do 30 dní utratit 500 Kč, budete muset v účtu zaznamenat do 30 dní kliknutí v hodnotě nejméně 500 Kč. Pak se vám kredit připíše.

Propagační kredit lze použít pouze k uhrazení budoucích reklamních nákladů. Náklady vzniklé před získáním kreditu i náklady vzniklé po jeho vyčerpání budou účtovány na vrub platební metody zadané v účtu.

Reklamy se budou zobrazovat (a náklady růst) i po vyčerpání propagačního kreditu. Inzerci ve službě Google Ads lze nicméně kdykoli zastavit – jednoduše pozastavíte kampaně. Pozastavené kampaně negenerují žádné další náklady.

Manuální platby

Pokud používáte manuální platby, bude nutné kód zadat (před vypršením jeho platnosti) a poté splnit nezbytné požadavky uvedené v propagačních materiálech. Jestliže například nabídka uvádí, že je nutné do 30 dní utratit 500 Kč, budete muset provést manuální platbu minimálně ve výši 500 Kč a celou tuto částku také do 30 dní vynaložit na získání dostatku kliknutí. Po utracení požadované částky se utracená část propagačního kódu zobrazí obvykle do 5 dnů na dílčím řádku v sekci Aktivní promoakce na kartě aktuálního měsíce stránky Přehled fakturace.

Není od věci zadat při první platbě o něco vyšší částku, než je požadováno, protože systém Google Ads by mohl přerušit zobrazování reklam ještě před utracením celé částky. Je-li například využití nabídky podmíněno útratou ve výši 500 Kč a vaše první platba je přesně 500 Kč, může být někdy podmínka minimální útraty nesplnitelná. K tomu dochází v případech, kdy je cena za proklik (CPC) vyšší než zbývající kredit. Řekněme, že vaše průměrná CPC je 6 Kč. Jestliže vám v účtu zbývá kredit ve výši 4 Kč, nebude tedy možné jej utratit, protože je tato částka nižší než průměrná CPC.

Informace o aktivních promoakcích se budou zobrazovat v sekci Aktivní promoakce na kartě měsíce stránky Přehled fakturace. 

Pokud během aktuálního měsíce utrácíte v rámci promoakce, na pravém panelu otevřené karty měsíce se zobrazí sekce Promoakce. 

Poznámka

Pokud se ve vaší zemi z plateb za Google Ads odečítá daň z přidané hodnoty, nezapomeňte DPH do platby zahrnout.

Zjistěte, zda se ve vaší zemi odečítá DPH.

Měsíční fakturace

Pokud chcete používat měsíční fakturaci, zadejte kód až poté, co si v účtu fakturaci nastavíte. Když pak váš účet splní požadavky uvedené v propagačních materiálech, utracená část propagačního kódu se zobrazí na fakturační stránce Transakce, a to obvykle do 5 dní. Jestliže máte vyšší kredit, než za jeden měsíc stihnete využít, nemusíte mít obavy – veškerý propagační kredit, který v jednom měsíci nevyčerpáte, se převede do dalšího měsíce.

Rozpočty účtů

Kredit zajišťuje další inzerci, aniž by to ovlivnilo rozpočet účtu. Pokud jste například nastavili rozpočet 4000 Kč a získáte promoakci ve výši 1000 Kč, budou se vaše reklamy zobrazovat, dokud nedosáhnete útraty 5000 Kč. Bude vám ale naúčtována jen původní částka rozpočtu 4000 Kč, protože zbylých 1000 Kč pokrývá kredit.

Pokud se rozpočet vyčerpá ještě před spotřebováním kreditu, zbývající kredit se převede do následujícího rozpočtu, který aktivujete. 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false
false
false