Propagační kódy (kupóny)

Propagační kódy (někdy označované také jako kupony nebo poukazy) nabízejí kredit pro účet inzerenta. O propagační kód nelze nijak požádat. Společnost Google a její partneři však někdy propagační kódy rozdávají v rámci speciálních nabídek.

Tento článek uvádí kritéria spojená s propagačními kódy a vysvětluje, jak se fungování kódů liší podle nastavení plateb.

Kritéria nabídek

Většina nabídek je zpravidla určena novým inzerentům s novými účty a před připsáním kreditu na účet vyžaduje splnění určitých kritérií. Podrobnosti o využití nabídky naleznete v podmínkách přiložených k propagačnímu kódu.

Zaváděcí nabídka může znít třeba takto „Utraťte 500 Kč, získejte 1 000 Kč.“ K získání kreditu ve výši 1 000 Kč musíte tedy zadat propagační kód do 14 dnů od vytvoření účtu a po zadání kódu získat v účtu kliknutí o hodnotě minimálně 500 Kč. Až utratíte 500 Kč, bude vám na účet do 5 dní připsán kredit ve výši 1 000 Kč. 

Poznámka

Počítáme pouze částku, kterou utratíte po zadání kódu. Pokud utratíte 500 Kč ještě před zadáním kódu, nebude tato částka do podmínek nabídky započítána.

Chcete-li kredit využít, musíte mít navíc v účtu zadány fakturační údaje. Propagační kredit lze využít pouze pro inzerci. Zrušíte-li účet dříve, než spotřebujete veškerý kredit, nelze jeho nevyužitý zůstatek refundovat.

Jak se fungování propagačních kódu liší podle nastavení plateb

Náklady na inzerci v Google Ads lze uhradit ručně (manuální platby) nebo automaticky (automatické platby). Dále můžete mít kreditní hranici (měsíční fakturace). Použité nastavení ovlivňuje fungování propagačního kódu. Co je třeba vědět:

Automatické platby

Pokud používáte automatické platby, stačí zadat kód (před vypršením jeho platnosti) a začít inzerovat. Až účet splní požadavky uvedené v informačních materiálech k propagaci, kredit bude připsán na stránce Transakce (obvykle do 31 dnů). Pokud například nabídka uvádí, že je nutné do 30 dní utratit 500 Kč, budete muset v účtu zaznamenat do 30 dní kliknutí o hodnotě nejméně 500 Kč. Pak se vám kredit připíše.

Propagační kredit lze použít pouze k uhrazení budoucích reklamních nákladů. Náklady vzniklé před získáním kreditu i náklady vzniklé po jeho vyčerpání budou účtovány na vrub platební metody zadané v účtu.

Reklamy se budou zobrazovat (a náklady růst) i po vyčerpání propagačního kreditu. Inzerci ve službě Google Ads lze nicméně kdykoli zastavit – stačí pozastavit kampaně. Pozastavené kampaně nezaznamenají žádné další náklady.

Manuální platby

Pokud používáte manuální platby, bude nutné kód zadat (před vypršením jeho platnosti) a poté splnit nezbytné požadavky uvedené v propagačních materiálech. Pokud například nabídka uvádí, že je nutné do 30 dní utratit 500 Kč, budete muset provést manuální platbu minimálně ve výši 500 Kč a celou tuto částku také do 30 dní vynaložit na získání dostatku kliknutí. Po utracení požadované částky se kredit zobrazí na stránce Transakce (obvykle do 31 dnů).

Není od věci zadat při první platbě o něco vyšší částku, než je požadováno, protože systém Google Ads by mohl přerušit zobrazování reklam ještě před utracením celé částky. Pokud je například využití nabídky podmíněno útratou ve výši 500 Kč a vaše první platba je přesně 500 Kč, může být někdy podmínka minimální útraty nesplnitelná. K tomu dochází v případech, kdy je cena za proklik (CPC) vyšší než zbývající kredit. Řekněme, že vaše průměrná CPC je 6 Kč. Pokud vám v účtu zbývá kredit ve výši 4 Kč, nebude možné jej utratit, protože je tato částka nižší než průměrná CPC.

Poznámka

Pokud se ve vaší zemi z plateb za Google Ads odečítá daň z přidané hodnoty, nezapomeňte DPH do platby zahrnout.

Zjistěte, zda se ve vaší zemi odečítá DPH.

Měsíční fakturace

Pokud chcete používat měsíční fakturaci, zadejte kód až poté, co si v účtu fakturaci nastavíte. Jakmile pak účet splní požadavky uvedené v informačních materiálech k propagaci, zobrazí se kredit na stránce Historie transakcí a budete jej moci využít k úhradě budoucích nákladů. Jestliže máte vyšší kredit, než za jeden měsíc stihnete využít, nemusíte mít obavy – veškerý propagační kredit, který v jednom měsíci nevyčerpáte, se převede do dalšího měsíce.

Počet rozpočtů

Kredit vám sice navýší aktuální rozpočet, ale strhávat se vám bude pouze z rozpočtu, který jste původně nastavili. Pokud jste například nastavili rozpočet 4000 Kč a získáte akční nabídku ve výši 1000 Kč, budete mít nově rozpočet 5000 Kč. Nicméně strhávat se vám bude jen 4000 Kč, protože dalších 1000 Kč představuje kredit.

Pokud se rozpočet vyčerpá a ještě jste nevyužili celý kredit, jeho zbylá část se převede a připojí se k dalšímu aktivovanému rozpočtu.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory