Undvik dubbletter av konverteringar genom att använda beställnings-id

Genom att lägga till ett beställnings-id i taggen för konverteringsspårning kan du undvika att räkna dubbletter av konverteringar.

Om du lägger till taggen för konverteringsspårning på en konverteringssida, till exempel en sida med en beställningsbekräftelse, bör en konvertering registreras endast när en kund utför en värdefull åtgärd på din webbplats. Om en kund återvänder till konverteringssidan eller läser in sidan på nytt kan samma tagg utlösas igen. Då kan det hända att en andra konvertering registreras för samma beställning.

Du kan undvika dubbletter av konverteringar genom att ändra taggen för konverteringsspårning så att den registrerar ett unikt beställnings-id, till exempel ett orderbekräftelsenummer som du redan använder. Om det finns två konverteringar för samma konverteringsåtgärd med samma beställnings-id förstår Google Ads att den andra konverteringen är en dubblett och räknar inte den.

I den här artikeln beskriver vi hur du lägger till ett unikt beställnings-id i taggen för konverteringsspårning.

Innan du börjar

Innan du kan lägga till ett beställnings-id i taggen för konverteringsspårning behöver du

 • Ställa in konverteringsspårning på din webbplats. För att kunna följa anvisningarna nedan måste du ha skapat en konverteringsåtgärd i ditt Google Ads-konto och lagt till konverteringstaggen på din webbplats.
 • Unika beställnings-id:n, till exempel orderbekräftelsenummer för transaktionerna. Beställnings-id:n kan bestå av siffror, bokstäver och specialtecken som tankstreck eller blanksteg, med en teckenbegränsning på 64 tecken. De måste vara unika för varje beställning. Ett beställnings-id får inte innehålla någon information som kan användas för att identifiera enskilda kunder.
 • Veta hur du redigerar kod på din webbplats. Antingen du eller den webbansvariga måste redigera taggen för konverteringsspårning.

Anvisningar

Du måste lägga till kod i taggen för konverteringsspårning som hämtar det unika beställningsnumret och skickar med det i taggen. Du behöver inte ändra något i ditt Google Ads-konto, bara redigera taggen.

Viktigt att tänka på

 • Tänk på att skicka med ett dynamiskt värde på beställnings-id:t. Om taggen skickar samma id för olika transaktioner till Google Ads kan det hända att antalet konverteringar som räknas blir betydligt färre än det faktiska antalet.
 • I anvisningarna nedan använder vi ASP (Active Server Pages) som exempel. Den exakta koden varierar beroende på vilket serverspråk du använder. Var noga med att använda rätt språk för din webbplats.
 

 

Annonsörer som skapar konverteringsåtgärder på webbplatser i den nya Google Ads-upplevelsen använder från och med oktober 2017 en ny tagg för konverteringsspårning. Den nya taggen består av en global webbplatstagg och ett händelsekodavsnitt. Om den tidigare konverteringstaggen redan har infogats på din webbplats fungerar den fortfarande. Vi rekommenderar dock att du använder den nya taggen för konverteringsspårning. Läs om fördelarna med den nya taggen för konverteringsspårning på webbplats.

Om du föredrar att spåra klick på din webbplats som konverteringar med den tidigare taggen för konverteringsspårning kan du följa de här anvisningarna.

 1. Öppna ASP-filen för konverteringssidan (eller lämplig fil om du använder ett annat serverspråk). Om samma fil genererar flera sidor ska du leta reda på det avsnitt i ASP-filen som genererar konverteringssidan.

 2. Om webbplatsen har ett variabelt beställnings-id ska du leta reda på ASP-uttrycket som lagrar den informationen. Exempel: <%= orderId %>.

 3. Öppna HTML-koden för konverteringssidan och leta reda på händelsekodavsnittet. (Du kan också göra ändringarna i kodavsnittet innan du lägger till det på konverteringssidan. Redigera kodavsnittet enligt anvisningarna nedan och lägg sedan till det enligt anvisningarna i Lägga till en tagg för konverteringsspårning på din webbplats.)

 4. Ersätt <%= orderId %> i script-avsnittet (mellan <script></script>-taggarna) i händelsekodavsnittet med ASP-uttrycket från steg 2:

  Exempel på händelsekodavsnitt:
    <!-- Event snippet for Example conversion page --> <script>   gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-123456789/AbC-D_efG-h12_34-567',     'value': 1.0,     'currency': 'USD',     'transaction_id': '<%= orderId %>',   }); </script>
  

  Note

  The event snippet only includes the transaction_id parameter by default if you selected the category “Purchase/Sale” while setting up the conversion action.
 5. Om du vill testa koden kan du öppna konverteringssidan genom att slutföra en konvertering på din webbplats.

 6. Visa webbsidans källa i webbläsaren. (I de flesta webbläsare högerklickar du på sidan och väljer Visa källa). Koden för konverteringsspårning bör visas mellan taggarna <head> och </head> på sidan. ASP-uttrycket ersätts av det faktiska beställnings-id:t.

Om beställnings-id och inställningen Antal

Att lägga till ett beställnings-id i händelsekodavsnittet är inte samma sak som att ändra inställningen Antal för att räkna en konvertering per annonsklick.

Genom att lägga till ett beställnings-id undviker du att samma konvertering räknas två gånger, till exempel om någon öppnar en sida med en köpbekräftelse igen och samma köp räknas som två konverteringar.

När du ändrar inställningen av Antal till Ett räknas endast en konvertering efter ett annonsklick även om klicket leder till flera konverteringar, till exempel flera köp.

När ska du använda Antal respektive beställnings-id?

 • Om du vill spåra en potentiell kund per annonsklick ska du ändra inställningen av Antal till Ett.
 • Om du vill spåra varje köp en kund gör efter ett annonsklick men vill undvika att räkna samma köp två gånger ska du lägga till ett beställnings-id i händelsekodavsnittet. Vi rekommenderar att du lägger till ett beställnings-id när du räknar köp.

Obs!

 • Beställnings-id:n rapporteras inte i Google Ads.
 • Dubbletter av visningsbaserade konverteringar åtgärdas inte av att du lägger till ett beställnings-id i kodavsnittet.
 • Om din webbplats redan innehåller en metod för att ta bort dubbletter av konverteringar rekommenderar vi att du lägger till beställnings-id:t som en extra kontroll av att konverteringsinformationen är så korrekt som möjligt. 
 • Om du använder Google Taggstyrning kan du använda beställnings-id. Var noga med att ange beställnings-id:t som en variabel, inte som en statisk sträng.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt