Minimalizácia duplicitných konverzií pomocou identifikátora transakcie

Pridajte identifikátor transakcie do značky sledovania konverzií. Vyhnete sa tak započítavaniu duplicitných konverzií.

Ak pridáte značku sledovania konverzií na stránku konverzie, napríklad na stránku potvrdenia objednávky, konverzia by sa mala započítať len v prípade, že zákazník vykonal hodnotnú akciu na vašom webe. Ak sa však zákazník vráti na stránku konverzie alebo túto stránku znova načíta, mohla by sa znova spustiť tá istá značka a pre tú istú objednávku by sa mohla započítať druhá konverzia.

Ak sa chcete týmto duplicitným konverziám vyhnúť, značku sledovania konverzií môžete upraviť tak, aby zaznamenávala jedinečný identifikátor transakcie, napríklad číslo potvrdenia objednávky, ktoré už možno používate. Ak existujú dve konverzie s rovnakým identifikátorom transakcie pre tú istú konverznú akciu, Google Ads bude vedieť, že druhá konverzia je duplikát. Zobrazí sa chybové hlásenie a duplicitná konverzia sa nezapočíta.

V tomto článku vám vysvetlíme, ako pridať do značky sledovania konverzií jedinečný identifikátor transakcie.

Skôr než začnete

Nižšie sú uvedené požiadavky na pridanie identifikátorov transakcií do značky sledovania konverzií:

 • Nastavenie sledovania konverzií na webe: Ak chcete postupovať podľa pokynov uvedených nižšie, najprv musíte v účte Google Ads vytvoriť konverznú akciu a na svoj web pridať značku konverzie.
 • Jedinečné identifikátory transakcií, ako sú čísla potvrdení objednávok pre transakcie: Identifikátory transakcií môžu zahŕňať číslice, písmená a špeciálne znaky (napríklad pomlčky alebo medzery). Povolený počet znakov je 64. Musia byť jedinečné pre každú transakciu. Identifikátory transakcií nesmú obsahovať žiadne informácie, ktoré by mohli byť použité na identifikáciu individuálnych zákazníkov.
 • Možnosť úpravy kódu na vašom webe: Vy alebo webový vývojár budete musieť upraviť značku sledovania konverzií.

Pokyny

Do značky sledovania konverzií musíte pridať útržok kódu, aby ste mohli získať jedinečný identifikátor objednávky a odoslať ho v značke. V účte Google Ads nemusíte nič aktualizovať. Stačí aktualizovať značku.

Dôležité

 • Uistite sa, že sa pre identifikátor transakcie odovzdáva dynamická hodnota. Ak značka odosiela do služby Google Ads rovnaký identifikátor pre rôzne transakcie, môže sa započítať výrazne nižší počet konverzií.
 • V nasledujúcich pokynoch uvádzame ako príklad jazyk ASP (Active Server Pages). Konkrétny kód sa bude líšiť v závislosti od použitého jazyka servera. Vždy použite jazyk, v ktorom je naprogramovaný váš web.
 1. Otvorte súbor ASP pre stránku konverzie (alebo iný príslušný súbor podľa použitého jazyka servera). Ak sa z rovnakého súboru generuje viac stránok, vyhľadajte v súbore ASP sekciu, ktorá generuje vašu stránku konverzie.
 2. Ak váš web používa ako hodnotu identifikátora transakcie premennú, vyhľadajte výraz ASP obsahujúci túto premennú. Príklad: <%= orderId %>.

 3. Otvorte kód HTML pre stránku konverzie a vyhľadajte útržok udalosti. (Tieto zmeny útržku môžete vykonať aj pred jeho pridaním na stránku konverzie. Útržok upravte podľa pokynov uvedených nižšie a potom ho nainštalujte podľa pokynov v sekcii Pridanie značky sledovania konverzií na web.)

 4. V sekcii script útržka udalosti (medzi značkami <script></script>) nahraďte reťazec <%= orderId %> výrazom ASP, ktorý je uvedený v 2. kroku:

  Príklad útržka udalosti:
    <!-- Útržok udalosti pre vzorovú stránku konverzie -->
    <script>
     gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-123456789/AbC-D_efG-h12_34-567',
     'value': 1.0,
     'currency': 'USD',
     'transaction_id': '<%= orderId %>',
     });
    </script>
  

  Poznámka: Útržok udalosti predvolene zahŕňa iba parameter transaction_id, ak ste pri nastavovaní konverznej akcie vybrali kategóriu Nákup/predaj.

 5. Ak chcete kód otestovať, navštívte stránku konverzie uskutočnením konverzie na svojom webe.

 6. Vo webovom prehliadači zobrazte zdrojový kód webovej stránky. (Vo väčšine prehliadačov to môžete vykonať kliknutím pravým tlačidlom myši na stránku a výberom možnosti Zobraziť zdroj). Kód sledovania konverzií by sa mal na vašej stránke zobrazovať medzi značkami <head></head>. Výraz ASP bude nahradený vlastným identifikátorom transakcie.

Identifikátor transakcie a nastavenie pre počet

Pridanie identifikátora transakcie do útržka udalosti nie je to isté ako zmena nastavenia pre počet tak, aby sa po kliknutí na reklamu započítala jedna konverzia.

Pridaním identifikátora transakcie predídete tomu, aby sa jedna konverzia započítala dvakrát, napríklad v prípade, že by niekto znova otvoril stránku s potvrdením nákupu a pre jeden nákup by sa započítali dve konverzie.

Keď zmeníte nastavenie pre počet na hodnotu jeden, po kliknutí na reklamu sa bude započítavať len jedna konverzia, dokonca aj v prípade viacerých konverzií, napríklad viacerých rôznych nákupov po kliknutí na reklamu.

Kedy je teda vhodné použiť počet a kedy identifikátor transakcie?

 • Ak chcete sledovať jedného potenciálneho zákazníka na každé kliknutie na reklamu, zmeňte nastavenie počtu na hodnotu Jeden.
 • Ak chcete sledovať každý nákup, ktorý vykoná zákazník po kliknutí na reklamu, ale chcete mať istotu, že sa rovnaký nákup nezapočíta dvakrát, pridajte do svojho útržka udalosti identifikátor transakcie. Pridanie identifikátora transakcie je odporúčaná možnosť pre nákupy.

Poznámka:

 • Identifikátory transakcie sa v službe Google Ads nebudú zaznamenávať.
 • Pridaním identifikátora transakcie do útržka sa nevyrieši problém s duplicitnými konverziami po zobrazení.
 • Ak váš web už obsahuje riešenie na odstránenie duplicitných konverzií, odporúčame vám pridať identifikátor transakcie ako dodatočný nástroj na zaistenie maximálnej možnej presnosti údajov o konverziách.
 • Ak používate Správcu značiek Google, môžete používať identifikátory transakcií. Dajte pozor, aby ste identifikátor transakcie zadali ako premennú, nie ako statický reťazec.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false