Minimalizácia duplicitných konverzií pomocou identifikátora objednávky

Započítaniu duplicitných konverzií sa môžete vyhnúť pridaním identifikátora objednávky do značky sledovania konverzií.

Ak pridáte značku sledovania konverzií na stránku konverzie, napríklad na stránku potvrdenia objednávky, konverzia by sa mala započítať len v prípade, že zákazník dokončil hodnotnú akciu na vašom webe. Ak sa však zákazník vráti na stránku konverzie alebo túto stránku znova načíta, mohla by sa znova spustiť tá istá značka a pre tú istú objednávku by sa mohla započítať druhá konverzia.

Ak sa chcete týmto duplicitným konverziám vyhnúť, značku sledovania konverzií môžete upraviť tak, aby zaznamenávala jedinečný identifikátor objednávky, napríklad číslo potvrdenia objednávky, ktoré už možno používate. Ak sa vyskytnú dve konverzie s rovnakým identifikátorom objednávky pre tú istú konverznú akciu, Google Ads bude pokladať druhú konverziu za duplikát a nezapočíta ju.

V tomto článku vám vysvetlíme, ako pridať do značky sledovania konverzií jedinečný identifikátor objednávky.

Skôr než začnete

Nižšie sú uvedené požiadavky na pridanie identifikátorov objednávok do značky sledovania konverzií:

 • Nastavenie sledovania konverzií na webe. Ak chcete postupovať podľa pokynov uvedených ďalej, najprv musíte vytvoriť konverznú akciu v účte Google Ads a pridať značku konverzie na svoj web.
 • Jedinečné identifikátory objednávok, ako sú čísla potvrdení objednávok pre transakcie. Identifikátory objednávok môžu zahŕňať číslice, písmená a špeciálne znaky (napr. spojovníky alebo medzery), pričom povolený počet znakov je 64. Musia byť jedinečné pre každú objednávku. Identifikátory objednávok nesmú obsahovať žiadne informácie, ktoré by mohli byť použité na identifikáciu individuálnych zákazníkov.
 • Úprava kódu na vašom webe. Vy alebo správca vášho webu musíte upraviť značku sledovania konverzií.

Pokyny

Do značky sledovania konverzií musíte pridať útržok kódu, aby ste mohli získať jedinečné číslo objednávky a odoslať ho v značke. V účte Google Ads nemusíte nič aktualizovať. Stačí aktualizovať značku.

Majte na pamäti

 • Dajte pozor, aby ste zadali dynamickú hodnotu pre identifikátor objednávky. Ak značka odosiela do služby Google Ads rovnaký identifikátor pre rôzne transakcie, môže sa započítať výrazne nižší počet konverzií.
 • V nasledujúcich pokynoch uvádzame ako príklad jazyk ASP (Active Server Pages). Konkrétny kód sa bude líšiť v závislosti od použitého jazyka servera. Vždy použite jazyk, v ktorom je naprogramovaný váš web.
 

 

Od októbra 2017 budú inzerenti, ktorí vytvárajú konverznú akciu na webe v novom prostredí Google Ads, používať novú značku sledovania konverzií. Táto značka sa skladá z globálnej značky webu a útržka udalosti. Ak na svojom webe máte nainštalovanú predchádzajúcu značku sledovania konverzií, táto značka bude naďalej fungovať. Odporúčame vám však používať novú značku sledovania konverzií. Prečítajte si ďalšie informácie o výhodách novej značky sledovania konverzií na webe.

Ak uprednostňujete sledovanie kliknutí na webe ako konverzií pomocou predchádzajúcej značky sledovania konverzií, riaďte sa týmito pokynmi.

 1. Otvorte súbor ASP pre stránku konverzie (alebo iný súbor podľa použitého jazyka servera). Ak sa z rovnakého súboru generuje viac stránok, vyhľadajte v súbore ASP sekciu, ktorá generuje vašu stránku konverzie.

 2. Ak váš web používa ako hodnotu identifikátora objednávky premennú, vyhľadajte výraz ASP obsahujúci túto premennú. Príklad: <%= orderId %>.

 3. Otvorte kód HTML pre stránku konverzie a vyhľadajte útržok udalosti. (Tieto zmeny útržku môžete vykonať aj pred jeho pridaním na stránku konverzie. Útržok upravte podľa pokynov uvedených nižšie a potom ho nainštalujte podľa pokynov v časti Pridanie značky sledovania konverzií na web.)

 4. V sekcii script útržku udalosti (medzi značkami <script></script>) nahraďte reťazec <%= orderId %> výrazom ASP, ktorý je uvedený v 2. kroku:

  Príklad útržka udalosti:
    <!-- Event snippet for Example conversion page --> <script>   gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-123456789/AbC-D_efG-h12_34-567',     'value': 1.0,     'currency': 'USD',     'transaction_id': '<%= orderId %>',   }); </script>
  

  Note

  The event snippet only includes the transaction_id parameter by default if you selected the category “Purchase/Sale” while setting up the conversion action.
 5. Ak chcete kód otestovať, navštívte stránku konverzie uskutočnením konverzie na svojom webe.

 6. Vo webovom prehliadači zobrazte zdrojový kód webovej stránky. (Vo väčšine prehliadačov to môžete vykonať kliknutím pravým tlačidlom myši na stránku a výberom možnosti Zobraziť zdroj). Kód sledovania konverzií by sa mal zobrazovať medzi značkami <head></head> na stránke. Výraz ASP bude nahradený skutočným identifikátorom objednávky.

Identifikátor objednávky a nastavenie pre počet

Pridanie identifikátora objednávky do útržku udalosti nie je to isté ako zmena nastavenia pre počet tak, aby sa po kliknutí na reklamu započítala jedna konverzia.

Pridaním identifikátora objednávky predídete tomu, aby sa jedna konverzia započítala dvakrát, napríklad v prípade, keby niekto znova otvoril stránku s potvrdením nákupu a pre jeden nákup by sa započítali dve konverzie.

Keď zmeníte nastavenie pre počet na hodnotu jeden, po kliknutí na reklamu sa bude započítavať len jedna konverzia, dokonca aj v prípade viacerých konverzií, napríklad viacerých rôznych nákupov po kliknutí na reklamu.

Kedy je teda vhodné použiť počet a kedy identifikátor objednávky?

 • Ak chcete sledovať jedného potenciálneho zákazníka na každé kliknutie na reklamu, zmeňte nastavenie počtu na hodnotu Jeden.
 • Ak chcete sledovať každý nákup zákazníka po kliknutí na reklamu, ale zároveň predísť započítaniu jedného nákupu dvakrát, pridajte do útržku udalosti identifikátor objednávky. Pridanie identifikátora objednávky je odporúčaná možnosť pre nákupy.

Poznámka

 • Identifikátory objednávok sa v službe Google Ads nevykazujú.
 • Pridaním identifikátora objednávky do útržku sa nevyrieši problém s duplicitnými konverziami po zobrazení.
 • Ak váš web už obsahuje riešenie na odstránenie duplicitných konverzií, odporúčame vám pridať identifikátor objednávky ako dodatočný nástroj na zaistenie maximálnej možnej presnosti údajov o konverziách. 
 • Ak používate Správcu značiek Google, môžete používať identifikátory objednávok. Dajte pozor, aby ste identifikátor objednávky zadali ako premennú, nie ako statický reťazec.

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory