Używanie identyfikatora transakcji do ograniczenia liczby zduplikowanych konwersji

Aby uniknąć zliczania zduplikowanych konwersji, dodaj identyfikator transakcji do tagu śledzenia konwersji.

Po dodaniu tagu śledzenia konwersji do strony konwersji (np. strony z potwierdzeniem zamówienia) konwersja powinna być zliczana tylko wtedy, gdy klient wykona w witrynie działanie, które jest dla Ciebie istotne. Jeśli jednak klient wróci do strony konwersji lub ją odświeży, niektóre tagi mogą uruchomić się ponownie i dla tego samego zamówienia mogą zostać zarejestrowane dwie konwersje.

Aby tego uniknąć, możesz zmienić tag śledzenia konwersji tak, by rejestrował niepowtarzalny identyfikator transakcji (np. numer potwierdzenia zamówienia). Jeśli dla tego samego działania powodującego konwersję pojawią się dwie konwersje z tym samym identyfikatorem transakcji, Google Ads rozpozna drugą jako duplikat i nie będzie jej liczyć.

Z tego artykułu dowiesz się, jak dodać niepowtarzalny identyfikator transakcji do tagu śledzenia konwersji.

Zanim zaczniesz

Aby dodać identyfikatory transakcji do tagu śledzenia konwersji, musisz mieć:

 • Skonfigurowane śledzenie konwersji w witrynie Zanim wykonasz podane niżej instrukcje, utwórz na koncie Google Ads działanie powodujące konwersję i umieść w witrynie tag konwersji.
 • Niepowtarzalne identyfikatory transakcji, np. numery potwierdzenia zamówienia dla transakcji. Identyfikatory transakcji mogą zawierać cyfry, litery i znaki specjalne (np. kreski czy spacje), a ich długość nie może przekroczyć 64 znaków. Identyfikator każdej transakcji musi być niepowtarzalny. Identyfikatory transakcji nie mogą zawierać informacji umożliwiających identyfikację poszczególnych klientów.
 • Uprawnienia do edycji kodu w witrynie. Ty lub Twój deweloper musicie mieć możliwość edytowania tagu śledzenia konwersji.

Instrukcje

Aby pobierać niepowtarzalny numer zamówienia i wysyłać go razem z tagiem, musisz dodać do tagu śledzenia konwersji fragment kodu. Nie musisz wprowadzać żadnych zmian na koncie Google Ads – wystarczy zaktualizować tag.

Pamiętaj

 • Przesyłany identyfikator transakcji musi być wartość dynamiczną. Jeśli Twój tag będzie przesyłać do Google Ads ten sam identyfikator dla różnych transakcji, liczba konwersji może być znacznie niedoszacowana.
 • W instrukcjach poniżej użyliśmy języka Active Server Pages (ASP). Kod zależy zawsze od używanego języka programowania serwera. Upewnij się, że używasz języka programowania właściwego dla swojej witryny.
 1. Otwórz plik ASP strony konwersji. (Jeśli używasz innego języka programowania serwera, otwórz odpowiedni plik). Jeżeli z jednego pliku generowanych jest wiele stron, znajdź sekcję pliku ASP, która generuje Twoją stronę konwersji.
 2. Jeśli witryna używa zmiennej identyfikatora transakcji, znajdź wyrażenie ASP, w którym są zapisane odpowiednie informacje.
  (np. <%= orderId %>).

 3. Wyświetl kod HTML strony konwersji i znajdź fragment kodu zdarzenia. (Zanim dodasz fragment kodu do strony konwersji, możesz też wprowadzić w nim te zmiany. Zmodyfikuj fragment kodu według podanej niżej instrukcji, a następnie zainstaluj go zgodnie z instrukcjami w artykule Dodawanie tagu śledzenia konwersji do witryny).

 4. W sekcji script fragmentu kodu zdarzenia (między tagami <script> a </script>) zastąp ciąg <%= orderId %> wyrażeniem ASP podanym w kroku 2:

  Przykładowy fragment kodu zdarzenia:
    <!-- Event snippet for Example conversion page -->
    <script>
     gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-123456789/AbC-D_efG-h12_34-567',
     'value': 1.0,
     'currency': 'USD',
     'transaction_id': '<%= orderId %>',
     });
    </script>
  

  Note

  The event snippet only includes the transaction_id parameter by default if you selected the category “Purchase/Sale” while setting up the conversion action.
 5. Aby przetestować kod, wejdź na stronę konwersji, by wygenerować konwersję w witrynie.

 6. Wyświetl w przeglądarce kod źródłowy strony. (W większości przeglądarek można to zrobić, klikając prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu strony i wybierając z menu Wyświetl źródło). Kod śledzenia konwersji powinien być widoczny między tagami <head> a </head>. Wyrażenie ASP zostanie zastąpione faktycznym identyfikatorem transakcji.

Identyfikator transakcji i ustawienie „Liczba”

Dodanie identyfikatora transakcji do fragmentu kodu zdarzenia to nie to samo co zmiana ustawienia „Liczba” w celu liczenia jednej konwersji na kliknięcie reklamy.

Dzięki dodaniu identyfikatora transakcji unikniesz dwukrotnego liczenia tej samej konwersji. Mogłoby tak się stać na przykład wtedy, gdy ktoś ponownie otworzy stronę potwierdzenia zakupu – wówczas jeden zakup zostałby policzony jako dwie konwersje.

Kiedy w ustawieniu „Liczba” wybierzesz „Jedna”, po jednym kliknięciu reklamy będzie liczona tylko jedna konwersja, nawet jeśli nastąpiło więcej konwersji, np. użytkownik zrealizował kilka różnych transakcji.

Kiedy należy użyć identyfikatora transakcji, a kiedy ustawienia „Liczba”?

 • Jeśli chcesz śledzić jednego potencjalnego klienta na każde kliknięcie reklamy, w ustawieniu „Liczba” wybierz „Jedna”.
 • Jeśli chcesz śledzić każdy zakup dokonany po kliknięciu reklamy i mieć pewność, że dany zakup nie będzie liczony dwukrotnie, do fragmentu kodu zdarzenia dodaj identyfikator transakcji. Jeśli masz transakcje polegające na zakupie, zalecamy dodanie identyfikatora transakcji.

Uwaga

 • Identyfikatory transakcji nie będą uwzględniane w raportach Google Ads.
 • Dodanie identyfikatora transakcji do fragmentu kodu nie rozwiązuje problemu zduplikowanych konwersji po obejrzeniu.
 • Jeśli masz już w witrynie funkcję usuwającą zduplikowane konwersje, identyfikator transakcji będzie dodatkowym narzędziem zapewniającym maksymalną dokładność danych.
 • Jeśli korzystasz z Menedżera tagów Google, możesz używać identyfikatorów transakcji. Identyfikator transakcji musi być zmienną, a nie stałym ciągiem znaków.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem