Używanie identyfikatora zamówienia, by zmniejszyć liczbę zduplikowanych konwersji

Aby uniknąć zliczania zduplikowanych konwersji, dodaj identyfikator zamówienia do tagu śledzenia konwersji.

Po dodaniu tagu śledzenia konwersji do strony konwersji (np. strony z potwierdzeniem zamówienia) konwersja powinna być zliczana tylko wtedy, gdy klient wykona w witrynie działanie, które jest dla Ciebie istotne. Jeśli jednak klient wróci do strony konwersji lub ją odświeży, niektóre tagi mogą uruchomić się ponownie i dla tego samego zamówienia mogą zostać zarejestrowane dwie konwersje.

Chcąc tego uniknąć, możesz zmienić tag śledzenia konwersji tak, by rejestrował niepowtarzalny identyfikator zamówienia (np. numer potwierdzenia zamówienia). Jeśli dla tego samego działania powodującego konwersję wystąpią dwie konwersje z tym samym identyfikatorem zamówienia, Google Ads rozpozna drugą jako duplikat i nie będzie jej liczyć.

Z tego artykułu dowiesz się, jak dodać niepowtarzalny identyfikator zamówienia do tagu śledzenia konwersji.

Zanim zaczniesz

Aby dodać identyfikatory zamówienia do tagu śledzenia konwersji, potrzebne są:

 • Skonfigurowane śledzenie konwersji w witrynie Aby wykonać poniższe instrukcje, musisz na koncie Google Ads utworzyć działanie powodujące konwersję i umieścić w witrynie tag konwersji.
 • Niepowtarzalne identyfikatory zamówień, np. numery potwierdzenia zamówienia dla transakcji. Identyfikatory zamówień mogą zawierać cyfry, litery i znaki specjalne (np. kreski czy spacje) i nie mogą przekroczyć 64 znaków. Identyfikator każdego zamówienia musi być niepowtarzalny. Identyfikatory zamówień nie mogą zawierać informacji umożliwiających identyfikację poszczególnych klientów.
 • Uprawnienia do edycji kodu w witrynie. Ty lub Twój webmaster musicie mieć możliwość edytowania tagu śledzenia konwersji.

Instrukcje

Aby pobierać niepowtarzalny numer zamówienia i wysyłać go razem z tagiem, musisz dodać do tagu śledzenia konwersji fragment kodu. Nie musisz wprowadzać żadnych zmian na koncie Google Ads – wystarczy zaktualizować tag.

Pamiętaj

 • Upewnij się, że identyfikatorowi zamówienia przekazujesz wartość dynamiczną. Jeśli Twój tag prześle Google Ads ten sam identyfikator dla różnych transakcji, liczba konwersji może być znacznie niedoszacowana.
 • W instrukcjach poniżej użyliśmy języka Active Server Pages (ASP). Kod zależy zawsze od używanego języka programowania serwera. Upewnij się, że używasz języka programowania właściwego dla swojej witryny.
 

 

Od października 2017 r. reklamodawcy, którzy w nowej wersji Google Ads utworzą działanie powodujące konwersję w witrynie, będą korzystać z nowego tagu śledzenia konwersji składającego się z globalnego tagu witryny i fragmentu kodu zdarzenia. Jeśli masz zainstalowany w witrynie dotychczasowy tag śledzenia konwersji, będzie on nadal działać, zalecamy jednak korzystanie z nowego tagu śledzenia konwersji. Poznaj zalety nowego tagu śledzenia konwersji w witrynie.

Jeśli wolisz śledzić kliknięcia w witrynie jako konwersje za pomocą poprzedniego tagu śledzenia konwersji, wykonaj te instrukcje.

 1. Otwórz plik ASP strony konwersji. (Jeśli używasz innego języka programowania serwera, otwórz odpowiedni plik). Jeżeli z jednego pliku generowanych jest wiele stron, znajdź sekcję pliku ASP, która generuje Twoją stronę konwersji.

 2. Jeśli witryna ma zmienny identyfikator zamówienia, znajdź wyrażenie ASP, w którym ta informacja jest zapisana (na przykład: <%= orderId %>).

 3. Wyświetl kod HTML strony konwersji i znajdź fragment kodu zdarzenia. (Zanim dodasz fragment kodu do strony konwersji, możesz też wprowadzić w nim te zmiany. Zmodyfikuj fragment kodu według poniższej instrukcji, a następnie zainstaluj go zgodnie z instrukcjami z artykułu Dodawanie tagu śledzenia konwersji do witryny).

 4. W sekcji script fragmentu kodu zdarzenia (między tagami <script> a </script>) zastąp ciąg <%= orderId %> wyrażeniem ASP podanym w kroku 2:

  Przykład fragmentu kodu zdarzenia:
    <!-- Event snippet for Example conversion page --> <script>   gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-123456789/AbC-D_efG-h12_34-567',     'value': 1.0,     'currency': 'USD',     'transaction_id': '<%= orderId %>',   }); </script>
  

  Note

  The event snippet only includes the transaction_id parameter by default if you selected the category “Purchase/Sale” while setting up the conversion action.
 5. Aby przetestować kod, wejdź na stronę konwersji, generując konwersję w witrynie.

 6. Wyświetl w przeglądarce kod źródłowy strony. (W większości przeglądarek można to zrobić, klikając prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu strony i wybierając z menu Wyświetl źródło). Kod śledzenia konwersji powinien być widoczny między tagami <head> a </head>. Wyrażenie ASP zostanie zastąpione faktycznym identyfikatorem zamówienia.

Identyfikator zamówienia i ustawienie „Liczba”

Dodanie identyfikatora zamówienia do fragmentu kodu to nie to samo co zmiana ustawienia „Liczba” pod kątem liczenia jednej konwersji na kliknięcie reklamy.

Dzięki dodaniu identyfikatora zamówienia unikniesz dwukrotnego liczenia tej samej konwersji. Mogłoby tak się stać na przykład wtedy, gdy ktoś ponownie otworzy stronę potwierdzenia zakupu – wówczas jeden zakup zostałby policzony jako dwie konwersje.

Kiedy w ustawieniu „Liczba” wybierzesz jeden, za jedno kliknięcie reklamy będzie liczona tylko jedna konwersja, nawet jeśli nastąpiło więcej konwersji, np. kilka różnych transakcji.

Kiedy należy użyć identyfikatora zamówienia, a kiedy ustawienia „Liczba”?

 • Jeśli chcesz śledzić jedną potencjalną sprzedaż przypadającą na kliknięcie reklamy, w ustawieniu „Liczba” wybierz „jeden”.
 • Jeśli chcesz śledzić każdy zakup dokonany po kliknięciu reklamy i mieć pewność, że dany zakup nie będzie liczony dwukrotnie, do fragmentu kodu zdarzenia dodaj identyfikator zamówienia. W przypadku zakupów zaleca się dodanie identyfikatora zamówienia.

Uwaga

 • Identyfikatory zamówienia nie będą zapisywane w Google Ads.
 • Dodanie identyfikatora zamówienia do fragmentu kodu nie rozwiązuje problemu zduplikowanych konwersji po wyświetleniu.
 • Jeśli masz już w witrynie funkcję usuwającą duplikaty konwersji, identyfikator zamówienia będzie dodatkowym narzędziem zapewniającym maksymalną dokładność danych. 
 • Jeśli korzystasz z Menedżera tagów Google, możesz używać identyfikatorów zamówienia. Identyfikator zamówienia musi być zmienną, a nie stałym ciągiem znaków.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem