Bruk en transaksjons-ID for å minimere antallet dupliserte konverteringer

Legg til en transaksjons-ID i taggen din for konverteringssporing for å unngå at det telles dupliserte konverteringer.

Hvis du legger til taggen for konverteringssporing på en konverteringsside – for eksempel siden der du bekrefter bestillinger – skal det bare telles konverteringer når kundene fullfører en verdifull handling på nettstedet ditt. Hvis en kunde imidlertid går tilbake til konverteringssiden eller laster den inn på nytt, kan det hende at den samme taggen utløses på nytt. Da telles det enda en konvertering for den samme bestillingen.

Du kan unngå slike dupliserte konverteringer ved å endre taggen for konverteringssporing slik at den registrerer en unik transaksjons-ID. Dette kan for eksempel være et bestillingsnummer du kanskje allerede bruker. Hvis det finnes to konverteringer for den samme konverteringshandlingen som begge er tilordnet den samme transaksjons-ID-en, vet Google Ads at den andre konverteringen er et duplikat. Den telles dermed ikke med.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du legger til unike transaksjons-ID-er i taggen din for konverteringssporing.

Før du begynner

Før du kan legge til transaksjons-ID-er i taggen for konverteringssporing, må du ha dette på plass:

 • Konverteringssporing må være konfigurert på nettstedet ditt. For å følge instruksjonene nedenfor må du ha opprettet en konverteringshandling i Google Ads-kontoen din og ha lagt til konverteringskoden på nettstedet ditt.
 • Du må ha unike transaksjons-ID-er, for eksempel numre fra bestillingsbekreftelsene for transaksjonene dine. Transaksjons-ID-ene kan inneholde tall, bokstaver og spesialtegn som streker og mellomrom, og de kan maksimalt inneholde 64 tegn. ID-ene må være unike for hver transaksjon. Transaksjons-ID-ene kan ikke inneholde informasjon som kan brukes til å identifisere enkeltkunder.
 • Du må kunne endre koden på nettstedet ditt. Enten du selv eller nettutvikleren din må kunne redigere taggen for konverteringssporing.

Veiledning

Du må legge til en kodebit i taggen du bruker for konverteringssporing, for å kunne hente det unike bestillingsnummeret og sende det sammen med taggen. Du trenger ikke oppdatere noe i Google Ads-kontoen din – bare oppdatere taggen.

Vær oppmerksom på følgende

 • Pass på at du sender en dynamisk verdi for transaksjons-ID-en. Hvis Google Ads mottar samme ID for forskjellige transaksjoner, kan det hende du teller altfor få konverteringer.
 • I veiledningen nedenfor brukes Active Server Pages (ASP) som eksempel. Den nøyaktige koden avhenger av serverspråket du bruker. Sørg for å bruke rett språk for nettstedet ditt.
 1. Åpne ASP-filen for konverteringssiden din. (Hvis du bruker et annet serverspråk, åpner du den tilsvarende filen for det aktuelle språket.) Hvis det blir generert flere sider fra den samme filen, må du finne den delen av ASP-filen konverteringssiden blir generert ut fra.
 2. Finn ASP-uttrykket som lagrer informasjon om variable transaksjons-ID-er, hvis du bruker dette på nettstedet ditt. Det kan for eksempel være <%= orderId %>.

 3. Åpne HTML-innholdet på konverteringssiden din, og finn hendelseskodebiten. (Du kan også gjøre disse endringene i kodebiten før du legger den til på konverteringssiden din. Endre taggen i tråd med veiledningen nedenfor, og installer deretter taggen slik det er beskrevet i artikkelen Legg til en tag for konverteringssporing på nettstedet ditt.)

 4. Erstatt <%= orderId %> med ASP-uttrykket du fant i det andre trinnet, i script-delen av hendelseskodebiten (mellom <script></script>-taggene).

  Et eksempel på en hendelseskodebit:
    <!-- Event snippet for Example conversion page -->
    <script>
     gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-123456789/AbC-D_efG-h12_34-567',
     'value': 1.0,
     'currency': 'USD',
     'transaction_id': '<%= orderId %>',
     });
    </script>
  

  Merk: Hendelseskodebiten inneholder som standard bare transaction_id-parameteren hvis du valgte kategorien «Kjøp/salg» da du konfigurerte konverteringshandlingen.

 5. For å teste koden, gå til konverteringssiden ved å fullføre en konvertering på nettstedet ditt.

 6. Se kilden for nettsiden i nettleseren din. (I de fleste nettlesere kan du gjøre dette ved å høyreklikke på siden og velge Se kilde). Koden for konverteringssporing skal være oppført mellom <head>- og </head>-taggen på siden. ASP-uttrykket erstattes av den faktiske transaksjons-ID-en.

Om transaksjons-ID og «Telling»-innstillingen

At du legger til en transaksjons-ID i hendelseskodebiten din, er ikke det samme som at du endrer «Telling»-innstillingen slik at det telles én konvertering per annonseklikk.

Når du legger til en transaksjons-ID, unngår du at den samme konverteringen telles to ganger. Dette gjelder for eksempel tilfeller der noen åpner en side for betalingsbekreftelse på nytt, og ett og samme kjøp blir talt som to konverteringer.

Når du endrer «Telling»-innstillingen til én, telles det bare én konvertering etter et annonseklikk. Dette gjelder også tilfeller der det blir gjennomført flere konverteringer etter annonseklikket – for eksempel flere forskjellige kjøp.

Når bør du bruke «Telling» i stedet for transaksjons-ID?

 • Hvis du vil spore én potensiell kunde per annonseklikk, kan du endre tellingsinnstillingen til «Én».
 • Hvis du ønsker å spore hvert kjøp en kunde gjennomfører etter et annonseklikk, men samtidig vil forsikre deg om at det samme kjøpet ikke telles to ganger, legger du til en transaksjons-ID i hendelseskodebiten din. Vi anbefaler at du legger til transaksjons-ID-er for kjøp.

Merk:

 • Det rapporteres ikke om disse ID-ene i Google Ads.
 • Du kan ikke løse problemer med dupliserte visningskonverteringer ved å legge til en transaksjons-ID i kodebiten.
 • Hvis du allerede har en løsning for å fjerne dupliserte konverteringer på nettstedet ditt, anbefaler vi at du legger til transaksjons-ID-en som en ekstra forsikring, slik at konverteringsdataene dine er så nøyaktige som mulig.
 • Hvis du bruker Google Tag Manager, kan du bruke transaksjons-ID-er. Pass på at du angir transaksjons-ID-en som variabel – ikke som statisk streng.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false