Bruk bestillings-ID-er for å minimere antallet dupliserte konverteringer

Legg til en bestillings-ID i taggen din for konverteringssporing for å unngå at dupliserte konverteringer blir telles.

Hvis du legger til taggen for konverteringssporing på en konverteringsside – for eksempel siden der du bekrefter bestillinger – skal det bare telles konverteringer når kundene fullfører en verdifull handling på nettstedet ditt. Hvis en kunde imidlertid går tilbake til konverteringssiden eller laster den inn på nytt, kan det hende at den samme taggen utløses på nytt. Da telles det enda en konvertering for den samme bestillingen.

For å unngå slike dupliserte konverteringer kan du endre taggen for konverteringssporing på en slikt måte at den registrerer en unik bestillings-ID. Dette kan for eksempel være et bestillingsnummer du kanskje allerede bruker. Hvis det finnes to konverteringer for den samme konverteringshandlingen, og begge har den samme bestillings-ID-en, blir den andre konverteringen regnet som duplikat i Google Ads. Den telles derfor ikke med.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du legger til en unik bestillings-ID i taggen din for konverteringssporing.

Før du begynner

Før du kan legge til bestillings-ID-er i koden for konverteringssporing, må du ha dette på plass:

 • Konverteringssporing må være konfigurert på nettstedet ditt. For å følge instruksjonene nedenfor må du ha opprettet en konverteringshandling i Google Ads-kontoen din og ha lagt til konverteringskoden på nettstedet ditt.
 • Du må ha unike bestillings-ID-er, for eksempel numre fra bestillingsbekreftelsene for transaksjonene dine. Bestillings-ID-ene kan inneholde tall, bokstaver og spesialtegn som streker og mellomrom, og de kan maksimalt inneholde 64 tegn. ID-ene må være unike for hver bestilling. Bestillings-ID-ene kan ikke inneholde informasjon som kan brukes til å identifisere enkeltkunder.
 • Du må kunne endre koden på nettstedet ditt. Du eller nettredaktøren må redigere koden for konverteringssporing.

Veiledning

Du må legge til en kodebit i taggen du bruker for konverteringssporing, for å kunne hente det unike bestillingsnummeret og sende det sammen med taggen. Du trenger ikke oppdatere noe i Google Ads-kontoen – bare oppdatere taggen din.

Vær oppmerksom på følgende

 • Pass på at du sender en dynamisk verdi for bestillings-ID-en. Hvis Google Ads mottar samme ID for forskjellige transaksjoner, kan det hende du teller altfor få konverteringer.
 • I veiledningen nedenfor brukes Active Server Pages (ASP) som eksempel. Den nøyaktige koden avhenger av serverspråket du bruker. Sørg for å bruke rett språk for nettstedet ditt.
 

 

Annonsører som oppretter konverteringshandlinger for nettsteder i den nye utgaven av Google Ads, må bruke en ny tag for konverteringssporing. Den nye taggen, som vi lanserte i oktober 2017, består av hendelseskodebiten og den globale nettstedstaggen. Hvis du fortsatt har den forrige taggen for konverteringssporing installert på nettstedet ditt, fungerer den fortsatt. Vi anbefaler imidlertid at du bruker den nye taggen. Finn ut mer om fordelene med den nye taggen for sporing av konverteringer på nettsteder.

Hvis du foretrekker å bruke den forrige taggen for konverteringssporing til å spore klikk på nettstedet ditt som konverteringer, kan du følge denne veiledningen.

 1. Åpne ASP-filen for konverteringssiden din. (Hvis du bruker et annet serverspråk, åpner du den tilsvarende filen for det aktuelle språket.) Hvis det blir generert flere sider fra den samme filen, må du finne den delen av ASP-filen konverteringssiden blir generert ut fra.

 2. Hvis du har en variabel bestillings-ID på nettstedet, må du finne ASP-uttrykket som lagrer denne informasjonen. For eksempel: <%= orderId %>.

 3. Åpne HTML-innholdet på konverteringssiden din, og finn hendelseskodebiten. Du kan også gjøre disse endringene i kodebiten før du legger den til på konverteringssiden din. Endre taggen i tråd med veiledningen nedenfor, og installer så taggen som beskrevet i veiledningen i artikkelen Legg til en tag for konverteringssporing på nettstedet ditt.

 4. Erstatt <%= orderId %> med ASP-uttrykket du fant i trinn 2, i script-delen av hendelseskodebiten (mellom <script></script>-taggene).

  Eksempel på hendelseskodebiten:
    <!-- Event snippet for Example conversion page --> <script>   gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-123456789/AbC-D_efG-h12_34-567',     'value': 1.0,     'currency': 'USD',     'transaction_id': '<%= orderId %>',   }); </script>
  

  Note

  The event snippet only includes the transaction_id parameter by default if you selected the category “Purchase/Sale” while setting up the conversion action.
 5. For å teste koden, gå til konverteringssiden din ved å fullføre en konvertering på nettstedet ditt.

 6. Se kilden for nettsiden i nettleseren din. (I de fleste nettlesere kan du gjøre dette ved å høyreklikke på siden og velge Se kilde). Du skal kunne se koden for konverteringssporing mellom <head>- og </head>-taggene på siden din. ASP-uttrykket erstattes av den faktiske bestillings-ID-en.

Om bestillings-ID og Telling-innstillingen

At du legger til en bestillings-ID i hendelseskodebiten din, er ikke det samme som at du endrer Telling-innstillingen så det telles én konvertering per annonseklikk.

Når du legger til en bestillings-ID, blir ikke den samme konverteringen talt to ganger – for eksempel i tilfeller der noen åpner en side for betalingsbekreftelse på nytt, og ett og samme kjøp blir talt som to konverteringer.

Når du endrer «Telling»-innstillingen til én, telles det bare én konvertering etter et annonseklikk, selv om flere konverteringer, for eksempel flere forskjellige kjøp, ble gjennomført som følge av det aktuelle annonseklikket.

Når bør du bruke «Telling» kontra bestillings-ID?

 • Hvis du vil spore én potensiell kunde per annonseklikk, kan du endre tellingsinnstillingen til «Én».
 • Hvis du vil spore hvert kjøp en kunde gjennomfører etter et annonseklikk, men samtidig vil forsikre deg om at det samme kjøpet ikke telles to ganger, kan du bare legge til en bestillings-ID i hendelseskodebiten din. For kjøp anbefaler vi at du legger til en bestillings-ID.

Merk

 • Bestillings-ID-er blir ikke rapportert i Google Ads.
 • Du kan ikke løse problemer med dupliserte visningskonverteringer ved å legge til en bestillings-ID i kodebiten.
 • Hvis du allerede har en løsning for å fjerne dupliserte konverteringer på nettstedet ditt, anbefaler vi at du legger til bestillings-ID-en som tilleggsverktøy for å sikre at konverteringsdataene dine er så nøyaktige som mulig. 
 • Hvis du bruker Google Tag Manager, kan du bruke bestillings-ID-er. Sørg for å angi bestillings-ID-en som variabel – ikke som statisk streng.

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt