Bruk en bestillings-ID for å minimere antallet dupliserte konverteringer

Legg til en bestillings-ID i taggen din for konverteringssporing for å unngå at dupliserte konverteringer blir talt.

Hvis du legger til taggen for konverteringssporing på en konverteringsside – for eksempel siden der du bekrefter bestillinger – skal det bare telles konverteringer når kundene fullfører en verdifull handling på nettstedet ditt. Hvis en kunde imidlertid går tilbake til konverteringssiden eller laster den inn på nytt, kan det hende at den samme taggen utløses på nytt, og at det telles enda en konvertering for den samme bestillingen.

For å unngå slike dupliserte konverteringer kan du endre taggen for konverteringssporing på en slikt måte at den registrerer en unik bestillings-ID, for eksempel et bestillingsnummer du kanskje allerede bruker. Hvis det finnes to konverteringer for den samme konverteringshandlingen, og begge har den samme bestillings-ID-en, blir den andre konverteringen regnet som duplikat i Google Ads. Den telles derfor ikke med.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du legger til en unik bestillings-ID i taggen din for konverteringssporing.

Før du begynner

Før du kan legge til bestillings-ID-er i koden for konverteringssporing, trenger du følgende:

 • Konverteringssporing må være konfigurert på nettstedet ditt. For å følge instruksjonene nedenfor må du ha opprettet en konverteringshandling i Google Ads-kontoen din og ha lagt til konverteringskoden på nettstedet ditt.
 • Unike bestillings-ID-er, for eksempel numre fra bestillingsbekreftelsene for transaksjonene dine. Bestillings-ID-ene kan inneholde tall, bokstaver og spesialtegn som streker eller mellomrom, og kan maksimalt inneholde 64 tegn. ID-ene må være unike for hver bestilling. Bestillings-ID-ene kan ikke inneholde informasjon som kan brukes til å identifisere enkeltkunder.
 • Muligheten til å redigere koden på nettstedet ditt. Du eller nettredaktøren må redigere koden for konverteringssporing.

Veiledning

Du må legge til en kodebit i taggen du bruker for konverteringssporing, for å kunne hente det unike bestillingsnummeret og sende det sammen med taggen. Du trenger ikke oppdatere noe i Google Ads-kontoen – bare oppdatere taggen din.

Vær oppmerksom på følgende

 • Pass på at du sender en dynamisk verdi for bestillings-ID-en. Hvis Google Ads mottar samme ID for forskjellige transaksjoner, kan det hende du teller altfor få konverteringer.
 • I instruksjonene nedenfor brukes Active Server Pages (ASP) som eksempel. Den nøyaktige koden avhenger av serverspråket du bruker. Sørg for å bruke rett språk for nettstedet ditt.

Nå administrerer de fleste av brukerne kontoen sin i den nye utgaven av Google Ads. Hvis du fremdeles bruker den forrige utgaven av AdWords, velger du Forrige nedenfor. Finn ut mer

 1. Åpne ASP-filen for konverteringssiden din. (Hvis du bruker et annet serverspråk, åpner du den tilsvarende filen for det aktuelle språket.) Hvis det blir generert flere sider fra den samme filen, må du finne den delen av ASP-filen konverteringssiden blir generert ut fra.
 2. Hvis du har en variabel bestillings-ID på nettstedet, må du finne ASP-uttrykket som lagrer denne informasjonen. For eksempel: <%= orderId %>.
 3. Åpne HTML-en for konverteringssiden din og finn taggen for konverteringssporing i AdWords. (Du kan også gjøre disse endringene i taggen for konverteringssporing før du legger den til på konverteringssiden). Endre taggen i henhold til instruksjonene nedenfor, og installer den deretter i henhold til veiledningen i Legg til en tag for konverteringssporing på nettstedet ditt.) 
 4. I script-delen av taggen (mellom <script>- og </script>-taggene) legger du til følgende kode. Sørg for å bytte ut <%= orderId %> med ASP-uttrykket du fant i trinn 2:

  if (<%= orderId %>) {
  var google_conversion_order_id = "<%= orderId %>";
  }
   
 5. I noscript-delen av taggen (mellom <noscript>- og </noscript>-taggene) legger du til følgende kode i src-nettadressen. Sørg for å bytte ut <%= orderId %> med ASP-uttrykket du fant i trinn 2:

  &amp;oid=<%= orderId %>
 6. Du kan teste koden ved å fullføre en konvertering på nettstedet ditt og gå til konverteringssiden din.
 7. Se kilden for nettsiden i nettleseren din. (I de fleste nettlesere kan du gjøre dette ved å høyreklikke på siden og velge Se kilde). Du skal kunne se koden for konverteringssporing mellom <body>- og </body>-taggene på siden din. ASP-uttrykket erstattes av den faktiske bestillings-ID-en.

 Nedenfor ser du et eksempel på en konverteringskode hvor koden for bestillings-ID er fremhevet:

<body>
    ...
    <!-- Google-kode for kjøpskonverteringssiden -->
    <script type="text/javascript">
    /* <![CDATA[ */
    var google_conversion_id = 1234567890;
    var google_conversion_label = "xxx-XXx1xXXX123X1xX";
     if (<%= orderId %>) {
         var google_conversion_order_id = "<%= orderId %>";
    }

    /* ]]> */
    </script>
    <script type="text/javascript" 
    src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js">
    </script>
    <noscript>
    <img height=1 width=1 border=0 
    src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion/1234567890/
    ?label=xxx-XXx1xXXX123X1xX&amp;guid=ON&amp;oid=<%= orderId %>&amp;script=0">
    </noscript>
    </body>

Om bestillings-ID og «Telling»-innstillingen

Det å legge til en bestillings-ID i taggen din er ikke det samme som å endre «Telling»-innstillingen slik at det telles én konvertering per annonseklikk.

Når du legger til en bestillings-ID, blir ikke den samme konverteringen talt to ganger. Det kan for eksempel være når noen åpner en side for betalingsbekreftelse på nytt og ett kjøp blir talt som to konverteringer.

Når du endrer «Telling»-innstillingen til én, telles det bare én konvertering etter et annonseklikk, selv om flere konverteringer, for eksempel flere forskjellige kjøp, ble gjennomført som følge av det aktuelle annonseklikket.

Når bør du bruke «Telling» kontra bestillings-ID? 

 • Hvis du ønsker å spore ett potensielt salg per annonseklikk, endrer du tellingsinnstillingen til «Én».
 • Hvis du ønsker å spore alle kjøpene en kunde gjør etter et annonseklikk, men ønsker å være sikker på at du ikke teller samme konvertering to ganger, legger du til en bestillings-ID i taggen din. For kjøp anbefaler vi at du legger til en bestillings-ID.

Merk

 • Bestillings-ID-er blir ikke rapportert i AdWords.
 • Du kan ikke løse problemet med dupliserte visningskonverteringer ved å legge til en bestillings-ID i taggen din.
 • Hvis nettstedet ditt allerede har en løsning for å fjerne dupliserte konverteringer, anbefaler vi at du legger til bestillings-ID-en som et tilleggsverktøy for å sikre at konverteringsdataene dine er så nøyaktige som mulig. 
 • Hvis du bruker Google Tag Manager, kan du bruke bestillings-ID-er. Sørg for å angi bestillings-ID-en som en variabel – ikke som en statisk streng.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?