Pasūtījuma ID izmantošana, lai novērstu reklāmguvumu dublikātus

Pievienojiet pasūtījuma ID savam reklāmguvumu uzskaites tagam, lai novērstu reklāmguvumu dublikātu uzskaitīšanu.

Ja reklāmguvumu uzskaites tagu pievienojat reklāmguvumu lapai, piemēram, pasūtījuma apstiprinājuma lapai, reklāmguvums ir jāuzskaita tikai tad, ja klients jūsu vietnē veic vērtīgu darbību. Tomēr gadījumā, ja klients atgriežas reklāmguvumu lapā vai to ielādē atkārtoti, šis tags var tikt aktivizēts vēlreiz un tam pašam pasūtījumam var tikt uzskaitīts otrs reklāmguvums.

Šādu reklāmguvumu dublikātu rašanos var novērst, rediģējot reklāmguvumu uzskaites tagu tā, lai tas tvertu unikālu pasūtījuma ID, piemēram, pasūtījuma apstiprinājuma numuru, kuru, iespējams, jau lietojat. Ja vienai reklāmguvuma darbībai būs divi reklāmguvumi ar vienādu pasūtījuma ID, Google Ads konstatēs, ka otrs reklāmguvums ir dublikāts, un to neuzskaitīs.

Šajā rakstā ir izskaidrots, kā reklāmguvumu uzskaites tagam pievienot unikālu pasūtījuma ID.

Pirms darba sākšanas

Lai reklāmguvumu uzskaites tagam pievienotu pasūtījumu ID, jāizpilda tālāk norādītie priekšnosacījumi.

 • Vietnē ir jābūt iestatītai reklāmguvumu uzskaitei. Lai izpildītu tālāk sniegtos norādījumus, Google Ads kontā ir jābūt izveidotai reklāmguvuma darbībai un vietnē ir jābūt pievienotam reklāmguvuma tagam.
 • Darījumiem ir nepieciešami unikāli pasūtījumu ID, piemēram, pasūtījumu apstiprinājuma numuri. Pasūtījumu ID var ietvert ciparus, burtus un īpašās rakstzīmes, piemēram, defises vai atstarpes, nepārsniedzot 64 rakstzīmju ierobežojumu. Katram pasūtījuma ID ir jābūt unikālam. Pasūtījumu ID nedrīkst ietvert informāciju, ko var izmantot atsevišķu klientu identificēšanai.
 • Vietnē ir jābūt iespējai rediģēt kodu. Jums vai tīmekļa pārzinim būs jārediģē reklāmguvumu uzskaites tags.

Norādījumi

Reklāmguvumu uzskaites tagam ir jāpievieno koda fragments, lai iegūtu unikālo pasūtījuma numuru un nosūtītu to kopā ar tagu. Google Ads kontā nekas nav jāatjaunina; ir jāatjaunina tikai tags.

Svarīga informācija

 • Gādājiet, lai kā pasūtījuma ID tiktu nosūtīta dinamiskā vērtība. Ja jūsu tags Google Ads sistēmai nosūtīs vienu un to pašu ID dažādiem darījumiem, iespējams, netiks uzskaitīta liela daļa reklāmguvumu.
 • Tālāk sniegtajos norādījumos kā piemērs izmantota skriptu programma Active Server Pages (ASP). Konkrētais kods atšķiras atkarībā no izmantotās servera valodas. Izmantojiet savai vietnei piemērotu valodu.
 

 

Sākot ar 2017. gada oktobri, reklāmdevēji, kuri jaunajā Google Ads saskarnē izveidos vietnes reklāmguvuma darbību, izmantos jaunu reklāmguvumu uzskaites tagu, kas ietver vispārējo vietnes tagu un notikuma fragmentu. Ja jūsu vietnē ir ievietots iepriekšējais reklāmguvumu uzskaites tags, tas turpinās darboties, tomēr iesakām izmantot jauno reklāmguvumu uzskaites tagu. Uzziniet vairāk par jaunā vietnes reklāmguvumu uzskaites taga lietošanas priekšrocībām.

Ja tomēr vēlaties izmantot iepriekšējo reklāmguvumu uzskaites tagu, lai uzskaitītu klikšķus savā tīmekļa vietnē kā reklāmguvumus, izpildiet šeit sniegtos norādījumus.

 1. Atveriet savas reklāmguvumu lapas ASP failu. (Ja izmantojat citu servera valodu, atveriet atbilstošo failu.) Ja no viena faila tiek ģenerētas vairākas lapas, atrodiet ASP failā sadaļu, kas ģenerē jūsu reklāmguvumu lapu.

 2. Ja jūsu vietnei ir mainīgs pasūtījuma ID, atrodiet ASP izteiksmi, kurā saglabāta šī informācija. Piemērs: <%= pasūtījumaID %>.

 3. Atveriet savas reklāmguvumu lapas HTML un atrodiet notikuma fragmentu. (Varat ieviest izmaiņas šajā fragmentā arī pirms tā pievienošanas savai reklāmguvumu lapai. Rediģējiet fragmentu saskaņā ar tālāk sniegtajiem norādījumiem un pievienojiet tagu saskaņā ar rakstā Reklāmguvumu uzskaites taga pievienošana vietnei sniegtajiem norādījumiem.)

 4. Notikuma fragmenta sadaļā script (starp tagiem <script></script>) aizstājiet elementu “<%= orderId %>” ar 2. darbībā noskaidroto ASP izteiksmi.

  Notikuma fragmenta piemērs
    <!-- Event snippet for Example conversion page --> <script>   gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-123456789/AbC-D_efG-h12_34-567',     'value': 1.0,     'currency': 'USD',     'transaction_id': '<%= orderId %>',   }); </script>
  

  Note

  The event snippet only includes the transaction_id parameter by default if you selected the category “Purchase/Sale” while setting up the conversion action.
 5. Lai pārbaudītu kodu, apmeklējiet reklāmguvumu lapu, radot reklāmguvumu savā vietnē.

 6. Tīmekļa pārlūkprogrammā skatiet tīmekļa lapas avotu. (Lielākajā daļā pārlūkprogrammu lapā ir jānoklikšķina ar peles labo pogu un jāatlasa Skatīt avotu.) Reklāmguvumu uzskaites kodam būtu jābūt redzamam lapā starp tagiem <head> un </head>. ASP izteiksme tiks aizstāta ar faktisko pasūtījuma ID.

Par pasūtījuma ID un iestatījumu “Skaits”

Pasūtījuma ID pievienošana notikuma fragmentam atšķiras no iestatījuma “Skaits” mainīšanas tā, lai katram reklāmas klikšķim tiktu uzskaitīts viens reklāmguvums.

Pievienojot pasūtījuma ID, varat novērst viena reklāmguvuma divkāršu uzskaitīšanu, piemēram, ja kāds lietotājs atkārtoti atver pirkuma apstiprinājuma lapu, lai vienam pirkumam netiktu uzskaitīti divi reklāmguvumi.

Mainot iestatījuma “Skaits” vērtību uz “viens”, pēc reklāmas klikšķa tiks uzskaitīts tikai viens reklāmguvums, pat ja būs vairāki reklāmguvumi, piemēram, ja pēc reklāmas klikšķa būs veikti vairāki dažādi pirkumi.

Kad būtu ieteicams izmantot iestatījumu “Skaits” un kad — pasūtījuma ID?

 • Ja vēlaties uzskaitīt vienu potenciālo pirkumu katram reklāmas klikšķim, mainiet iestatījuma “Skaits” vērtību uz “viens”.
 • Ja vēlaties izsekot visus pirkumus, ko klients veic pēc noklikšķināšanas uz reklāmas, taču nevēlaties vienu pirkumu uzskaitīt divreiz, notikuma fragmentam pievienojiet pasūtījuma ID. Pirkumiem ieteicams pievienot pasūtījuma ID.

Piezīme

 • Pasūtījumu ID pakalpojumā Google Ads netiek norādīti.
 • Pievienojot fragmentam pasūtījuma ID, netiek atrisināta seansa reklāmguvumu dublikātu problēma.
 • Ja jūsu vietnē jau ir reklāmguvumu dublikātu noņemšanas risinājums, ieteicams pievienot pasūtījuma ID kā papildu rīku, lai nodrošinātu iespējami precīzus reklāmguvumu datus. 
 • Ja izmantojat Google tagu pārvaldnieku, varat izmantot pasūtījumu ID. Noteikti ievadiet pasūtījuma ID kā mainīgo, nevis kā statisku virkni.

 

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.