Pasūtījuma ID izmantošana, lai novērstu reklāmguvumu dublikātus

Pievienojiet pasūtījuma ID savam reklāmguvumu uzskaites tagam, lai novērstu reklāmguvumu dublikātu uzskaitīšanu.

Ja reklāmguvumu uzskaites tagu pievienojat reklāmguvumu lapai, piemēram, pasūtījuma apstiprinājuma lapai, reklāmguvums ir jāuzskaita tikai tad, ja klients jūsu vietnē veic vērtīgu darbību. Tomēr gadījumā, ja klients atgriežas reklāmguvumu lapā vai to ielādē atkārtoti, šis tags var tikt aktivizēts vēlreiz un tam pašam pasūtījumam var tikt uzskaitīts otrs reklāmguvums.

Šādu reklāmguvumu dublikātu rašanos var novērst, rediģējot reklāmguvumu uzskaites tagu tā, lai tas tvertu unikālu pasūtījuma ID, piemēram, pasūtījuma apstiprinājuma numuru, kuru, iespējams, jau lietojat. Ja vienai reklāmguvuma darbībai būs divi reklāmguvumi ar vienādu pasūtījuma ID, Google Ads konstatēs, ka otrs reklāmguvums ir dublikāts, un to neuzskaitīs.

Šajā rakstā ir izskaidrots, kā reklāmguvumu uzskaites tagam pievienot unikālu pasūtījuma ID.

Pirms darba sākšanas

Lai reklāmguvumu uzskaites tagam pievienotu pasūtījumu ID, jāizpilda tālāk norādītie priekšnosacījumi.

 • Vietnē ir jābūt iestatītai reklāmguvumu uzskaitei. Lai izpildītu tālāk sniegtos norādījumus, Google Ads kontā ir jābūt izveidotai reklāmguvuma darbībai un vietnē ir jābūt pievienotam reklāmguvuma tagam.
 • Darījumiem ir nepieciešami unikāli pasūtījumu ID, piemēram, pasūtījumu apstiprinājuma numuri. Pasūtījumu ID var ietvert ciparus, burtus un īpašās rakstzīmes, piemēram, defises vai atstarpes, nepārsniedzot 64 rakstzīmju ierobežojumu. Katram pasūtījuma ID ir jābūt unikālam. Pasūtījumu ID nedrīkst ietvert informāciju, ko var izmantot atsevišķu klientu identificēšanai.
 • Vietnē ir jābūt iespējai rediģēt kodu. Jums vai tīmekļa pārzinim būs jārediģē reklāmguvumu uzskaites tags.

Norādījumi

Reklāmguvumu uzskaites tagam ir jāpievieno koda fragments, lai iegūtu unikālo pasūtījuma numuru un nosūtītu to kopā ar tagu. Google Ads kontā nekas nav jāatjaunina; ir jāatjaunina tikai tags.

Svarīga informācija

 • Gādājiet, lai kā pasūtījuma ID tiktu nosūtīta dinamiskā vērtība. Ja jūsu tags Google Ads sistēmai nosūtīs vienu un to pašu ID dažādiem darījumiem, iespējams, netiks uzskaitīta liela daļa reklāmguvumu.
 • Tālāk sniegtajos norādījumos kā piemērs izmantota skriptu programma Active Server Pages (ASP). Konkrētais kods atšķiras atkarībā no izmantotās servera valodas. Izmantojiet savai vietnei piemērotu valodu.

Jaunā Google Ads saskarne tagad lielākajai daļai klientu ir vienīgais kontu pārvaldības veids. Ja joprojām izmantojat iepriekšējo AdWords saskarni, tālāk izvēlieties iespēju IepriekšējāUzzināt vairāk

 1. Atveriet savas reklāmguvumu lapas ASP failu. (Ja izmantojat citu servera valodu, atveriet atbilstošo failu.) Ja no viena faila tiek ģenerētas vairākas lapas, atrodiet ASP failā sadaļu, kas ģenerē jūsu reklāmguvumu lapu.
 2. Ja jūsu vietnei ir mainīgs pasūtījuma ID, atrodiet ASP izteiksmi, kurā saglabāta šī informācija. Piemērs: <%= pasūtījumaID %>.
 3. Atveriet savas reklāmguvumu lapas HTML un atrodiet AdWords reklāmguvumu uzskaites tagu. (Varat veikt šīs izmaiņas reklāmguvumu uzskaites tagā arī pirms tā pievienošanas savai reklāmguvumu lapai. Rediģējiet tagu saskaņā ar tālāk sniegtajiem norādījumiem un pievienojiet tagu saskaņā ar norādījumiem rakstā Reklāmguvumu uzskaites taga pievienošana vietnei.) 
 4. Taga sadaļai script (starp tagiem <script> un </script>) pievienojiet tālāk redzamo kodu, aizstājot <%= pasūtījumaID %> ar 2. darbībā atrasto ASP izteiksmi:

  if (<%= pasūtījumaID %>) {
  var google_conversion_order_id = "<%= pasūtījumaID %>";
  }
   
 5. Taga sadaļā noscript (starp tagiem <noscript> un </noscript>) pievienojiet atribūtam src URL tālāk redzamo kodu, aizstājot <%= pasūtījumaID %> ar 2. darbībā atrasto ASP izteiksmi:

  &amp;oid=<%= pasūtījumaID %>
 6. Lai pārbaudītu kodu, apmeklējiet reklāmguvumu lapu, nodrošinot savā vietnē reklāmguvumu.
 7. Tīmekļa pārlūkprogrammā skatiet tīmekļa lapas avotu. (Lielākajā daļā pārlūkprogrammu lapā ir jānoklikšķina ar peles labo pogu un jāatlasa Skatīt avotu.) Lapā starp tagiem <body> un </body> jābūt redzamam reklāmguvumu uzskaites kodam. ASP izteiksme tiks aizstāta ar faktisko pasūtījuma ID.

 Tālāk sniegtajā piemērā ir redzams reklāmguvuma tags, kurā ir izcelts pasūtījuma ID kods.

<body>
    ...
    <!-- Google kods pirkumu reklāmguvumu lapai -->
    <script type="text/javascript">
    /* <![CDATA[ */
    var google_conversion_id = 1234567890;
    var google_conversion_label = "xxx-XXx1xXXX123X1xX";
     if (<%= pasūtījumaID %>) {
         var google_conversion_order_id = "<%= pasūtījumaID %>";
    }

    /* ]]> */
    </script>
    <script type="text/javascript" 
    src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js">
    </script>
    <noscript>
    <img height=1 width=1 border=0 
    src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion/1234567890/
    ?label=xxx-XXx1xXXX123X1xX&amp;guid=ON&amp;oid=<%= pasūtījumaID %>&amp;script=0">
    </noscript>
    </body>

Par pasūtījuma ID un iestatījumu “Skaits”

Pasūtījuma ID pievienošana tagam atšķiras no iestatījuma “Skaits” mainīšanas tā, lai katram reklāmas klikšķim tiktu uzskaitīts viens reklāmguvums.

Pievienojot pasūtījuma ID, varat novērst viena reklāmguvuma divkāršu uzskaitīšanu, piemēram, ja kāds lietotājs atkārtoti atver pirkuma apstiprinājuma lapu, lai vienam pirkumam netiktu uzskaitīti divi reklāmguvumi.

Mainot iestatījuma “Skaits” vērtību uz “viens”, pēc reklāmas klikšķa tiks uzskaitīts tikai viens reklāmguvums, pat ja būs vairāki reklāmguvumi, piemēram, ja pēc reklāmas klikšķa būs veikti vairāki dažādi pirkumi.

Kad būtu ieteicams izmantot iestatījumu “Skaits” un kad — pasūtījuma ID? 

 • Ja vēlaties uzskaitīt vienu potenciālo pirkumu katram reklāmas klikšķim, mainiet iestatījuma “Skaits” vērtību uz “viens”.
 • Ja vēlaties izsekot visus pirkumus, ko klients veic pēc noklikšķināšanas uz reklāmas, taču nevēlaties vienu pirkumu uzskaitīt divreiz, tagam pievienojiet pasūtījuma ID. Pirkumiem ieteicams pievienot pasūtījuma ID.

Piezīme

 • Pasūtījumu ID pakalpojumā AdWords netiek norādīti.
 • Pievienojot tagam pasūtījuma ID, netiek atrisināta seansa reklāmguvumu dublikātu problēma.
 • Ja jūsu tīmekļa vietnē jau ir reklāmguvumu dublikātu noņemšanas risinājums, ieteicams pievienot pasūtījuma ID kā papildu rīku, lai nodrošinātu iespējami precīzus reklāmguvumu datus. 
 • Ja izmantojat Google tagu pārvaldnieku, varat izmantot pasūtījumu ID. Noteikti ievadiet pasūtījuma ID kā mainīgo, nevis kā statisku virkni.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.