Minimalizace rizika duplicitních konverzí pomocí ID objednávky

Vložením ID objednávky do značky pro měření konverzí můžete zamezit započítávání duplicitních konverzí.

Přidáte-li na konverzní stránku (např. na stránku s potvrzením objednávky) značku pro měření konverzí, měla by se konverze započítat pouze tehdy, když zákazník na vašem webu dokončí akci, která je pro vás hodnotná. Pokud se však na konverzní stránku vrátí nebo ji načte znovu, může dojít k opětovnému spuštění značky a ke stejné objednávce se tudíž započítá další konverze.

Vzniku duplicitních konverzí lze zabránit úpravou značky pro měření konverzí tak, aby zaznamenávala unikátní ID objednávky. Tím může být například číslo potvrzení objednávky, které již nyní používáte. Pokud pro tutéž konverzní akci existují dvě konverze s tímtéž ID objednávky, vyhodnotí služba Google Ads druhou konverzi jako duplicitní a nebude ji započítávat.

V tomto článku si vysvětlíme, jak do značky pro měření konverzí přidat unikátní ID objednávky.

Než začnete

Chcete-li do značky pro měření konverzí přidat ID objednávky, bude potřeba:

 • Nastavit měření konverzí pro web. Nejdříve musíte na účtu Google Ads vytvořit konverzní akci a na web přidat značku konverzí. Poté se můžete řídit níže uvedenými pokyny.
 • Určit unikátní ID objednávky, například číslo potvrzení objednávky používané ve vašich transakcích. ID objednávky může obsahovat čísla, písmena a speciální znaky, jako jsou pomlčky či mezery. Jeho délka nesmí přesáhnout 64 znaků. Každá objednávka musí mít své vlastní unikátní ID. V rámci ID objednávek nesmí být obsaženy žádné informace, na jejichž základě by bylo možné identifikovat jednotlivé zákazníky.
 • Provést úpravy v kódu webu. Vy nebo váš webmaster musíte do zdrojového kódu webu přidat značku pro měření konverzí.

Pokyny

Do značky pro měření konverzí je třeba přidat kód, který zajistí získání unikátního čísla objednávky a jeho odeslání spolu se značkou. Tyto úpravy jsou plně dostačující, na účtu Google Ads nic měnit nemusíte.

Důležité upozornění

 • Zkontrolujte, zda jako ID objednávky předáváte dynamickou hodnotu. Pokud by vaše značka službě Google Ads posílala stejné ID pro více různých transakcí, zjištěný počet konverzí by mohl být výrazně menší než skutečný.
 • V níže uvedených pokynech jsme pro ilustraci kódu použili jazyk Active Server Pages (ASP). Přesná podoba kódu se bude lišit v závislosti na zvoleném jazyce serveru. Dbejte na to, abyste pro svůj web vybrali ten správný.
 

 

Inzerenti, kteří v novém prostředí Google Ads vytvoří konverzní akci na webu, budou od října 2017 používat novou značku pro měření konverzí, která se skládá z globální značky webu a fragmentu události. Pokud máte na webu nainstalovanou předchozí značku pro měření konverzí, bude stále fungovat. Doporučujeme však použít novou značku. Zde najdete informace o výhodách nových značek pro měření konverzí na webu.

Pokud chcete raději měřit kliknutí na webu pomocí předchozí značky pro měření konverzí, postupujte podle těchto pokynů.

 1. Otevřete soubor ASP konverzní stránky. (Používáte-li jiný jazyk, otevřete příslušný soubor.) Pokud se ze stejného souboru vytváří více stránek, najděte tu část souboru, která generuje konverzní stránku.

 2. Používá-li stránka proměnnou hodnotu ID objednávky, najděte výraz skriptovacího jazyka, který tuto hodnotu obsahuje. Příklad: <%= orderId %>.

 3. Zobrazte kód HTML konverzní stránky a najděte fragment události. (Fragment můžete takto změnit ještě předtím, než ho přidáte na svou konverzní stránku. Při úpravách postupujte podle níže uvedených instrukcí. Poté fragment nainstalujte podle pokynů v článku Přidání značky pro měření konverzí na web.)

 4. V části script ve fragmentu události (nachází se mezi značkami <script></script>) nahraďte výraz <%= orderId %> výrazem v jazyce ASP uvedeným v kroku 2:

  Příklad fragmentu události:
    <!-- Event snippet for Example conversion page --> <script>   gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-123456789/AbC-D_efG-h12_34-567',     'value': 1.0,     'currency': 'USD',     'transaction_id': '<%= orderId %>',   }); </script>
  

  Note

  The event snippet only includes the transaction_id parameter by default if you selected the category “Purchase/Sale” while setting up the conversion action.
 5. Chcete-li kód otestovat, přejděte na konverzní stránku tím, že na svém webu provedete konverzi.

 6. Zobrazte zdrojový kód webové stránky v prohlížeči. (Ve většině prohlížečů stačí na danou stránku kliknout pravým tlačítkem a vybrat možnost Zobrazit zdrojový kód.) Kód měření konverzí by měl být v kódu stránky někde mezi značkami <head></head>. Výraz v jazyce ASP bude nahrazen skutečným ID objednávky.

Nastavení ID objednávky a parametru Počítání

Vložení ID objednávky do fragmentu není totéž co změna nastavení parametru Počítání, v jejímž důsledku se za každé kliknutí na reklamu započítá jedna konverze.

Vložením ID objednávky zamezíte dvojímu započtení téže konverze. Jedná se například o situaci, kdy někdo znovu otevře stránku pro potvrzení nákupu a jeden nákup se započítá jako dvě konverze.

Změníte-li nastavení volby Počítání na hodnotu Jedna, započte se po kliknutí na reklamu vždy jen jedna konverze. Platí to i v případě, že kliknutí povede k více konverzím (například k několika různým nákupům).

Kdy je tedy vhodné použít volbu Počítání a kdy ID objednávky?

 • Chcete-li po každém kliknutí na reklamu započítat jednoho potenciálního zákazníka, nastavte počítání na hodnotu Jedna.
 • Chcete-li započítat každý nákup, který zákazník po kliknutí na reklamu provede, ale zároveň se chcete vyhnout duplicitnímu počítání nákupů, přidejte do fragmentu události ID objednávky. Tento parametr doporučujeme používat právě v případě nákupů.

Poznámka

 • ID objednávek se v přehledech Google Ads neobjeví.
 • Vložení ID objednávky do fragmentu nevyřeší problém s duplicitními konverzemi po zobrazení.
 • Pokud již na svém webu nástroje k odstranění duplicitních konverzí používáte, přidání ID objednávky doporučujeme jako další prostředek k zajištění co nejpřesnějších údajů o konverzích. 
 • Pokud použijete Správce značek Google, můžete použít ID objednávek. ID objednávky musíte zadat jako proměnnou, ne jako statický textový řetězec.

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory