Minimalizace duplicitních konverzí pomocí ID transakce

Do značky pro měření konverzí můžete přidat ID transakcí a lépe se tak vyhnout započítávání duplicitních konverzí.

Přidáte-li na konverzní stránku (např. na stránku s potvrzením objednávky) značku pro měření konverzí, měla by se konverze započítat pouze tehdy, když zákazník na vašem webu dokončí akci, která je pro vás hodnotná. Pokud se však na konverzní stránku vrátí nebo ji načte znovu, může dojít k opětovnému spuštění značky a ke stejné objednávce se tudíž započítá další konverze.

Vzniku duplicitních konverzí lze zabránit úpravou značky pro měření konverzí tak, aby zaznamenávala unikátní ID transakce. To může být například číslo potvrzení objednávky, které již nyní používáte. Pokud jsou pro stejnou konverzní akci dvě konverze s identickým ID transakce, služba Google Ads vyhodnotí druhou konverzi jako duplicitní a nezapočítá ji.

V tomto článku vám ukážeme, jak do značky pro měření konverzí unikátní ID transakce přidáte.

Než začnete

Před přidáním ID bude potřeba:

 • Nastavit měření konverzí pro web. Nejdříve musíte v účtu Google Ads vytvořit konverzní akci a na web přidat značku konverzí. Pak postupujte podle níže uvedených pokynů.
 • Určit unikátní ID transakcí, například číslo potvrzení objednávky. ID transakce může obsahovat čísla, písmena a speciální znaky, jako jsou pomlčky nebo mezery. Nesmí být delší než 64 znaků. Musí být pro každou transakci jedinečné. Nesmí obsahovat žádné informace, na jejichž základě by bylo možné identifikovat jednotlivé zákazníky.
 • Provést úpravy v kódu webu. Vy nebo vývojář vašeho webu budete muset upravit značku pro měření konverzí.

Pokyny

Do značky pro měření konverzí je třeba přidat kód, který zajistí získání unikátního čísla objednávky a jeho odeslání spolu se značkou. Tyto úpravy jsou plně dostačující, na účtu Google Ads nic měnit nemusíte.

Důležité upozornění

 • Jako ID transakce musíte předávat dynamickou hodnotu. Pokud by vaše značka službě Google Ads posílala stejné ID pro více různých transakcí, zjištěný počet konverzí by mohl být výrazně menší než skutečný.
 • V níže uvedených pokynech jsme pro ilustraci kódu použili jazyk Active Server Pages (ASP). Přesná podoba kódu se bude lišit v závislosti na zvoleném jazyce serveru. Dbejte na to, abyste pro svůj web vybrali ten správný.
 1. Otevřete soubor ASP konverzní stránky. (Používáte-li jiný jazyk, otevřete příslušný soubor.) Pokud se z téhož souboru generuje více stránek, najděte tu část, která generuje konverzní stránku.
 2. Používá-li stránka proměnnou hodnotu ID transakce, najděte výraz jazyka ASP, který tuto hodnotu obsahuje.
  Příklad: <%= orderId %>.

 3. Zobrazte kód HTML konverzní stránky a najděte fragment události. (Fragment můžete takto změnit ještě předtím, než ho přidáte do kódu konverzní stránky. Při úpravách postupujte podle níže uvedených instrukcí. Poté fragment nainstalujte podle pokynů v článku Přidání značky pro měření konverzí na web.)

 4. V části script ve fragmentu události (nachází se mezi značkami <script></script>) nahraďte výraz <%= orderId %> výrazem v jazyce ASP uvedeným v kroku 2:

  Příklad fragmentu události:
    <!-- Event snippet for Example conversion page -->
    <script>
     gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-123456789/AbC-D_efG-h12_34-567',
     'value': 1.0,
     'currency': 'USD',
     'transaction_id': '<%= orderId %>',
     });
    </script>
  

  Note

  The event snippet only includes the transaction_id parameter by default if you selected the category “Purchase/Sale” while setting up the conversion action.
 5. Chcete-li kód otestovat, přejděte na konverzní stránku tím, že na svém webu provedete konverzi.

 6. Zobrazte zdrojový kód webové stránky v prohlížeči. (Ve většině prohlížečů stačí na danou stránku kliknout pravým tlačítkem a vybrat možnost Zobrazit zdrojový kód.) Kód měření konverzí by měl být v kódu stránky někde mezi značkami <head></head>. Výraz v jazyce ASP bude nahrazen skutečným ID transakce.

Nastavení ID transakce a parametru Počítání

Vložení ID transakce do fragmentu není totéž co změna nastavení parametru Počítání tak, aby se za každé kliknutí na reklamu započítala jedna konverze.

Vložením ID transakce zamezíte dvojímu započtení téže konverze. Jedná se například o situaci, kdy někdo znovu otevře stránku pro potvrzení nákupu a jeden nákup se započítá jako dvě konverze.

Změníte-li nastavení volby Počítání na hodnotu Jedna, započte se po kliknutí na reklamu vždy jen jedna konverze. Platí to i v případě, že kliknutí povede k více konverzím (například k několika různým nákupům).

Kdy je tedy vhodné použít volbu Počítání a kdy ID transakce?

 • Chcete-li po každém kliknutí na reklamu započítat jednoho potenciálního zákazníka, nastavte počítání na hodnotu Jedna.
 • Chcete-li započítat každý nákup, který zákazník po kliknutí na reklamu provede, ale zároveň se chcete vyhnout duplicitnímu počítání nákupů, přidejte do fragmentu události ID transakce. Tento parametr doporučujeme používat právě v případě nákupů.

Poznámka

 • ID transakcí se neuvádějí v přehledech Google Ads.
 • Přidáním ID transakce do fragmentu kódu nevyřešíte duplicitní konverze po zobrazení.
 • Pokud již na svém webu nástroje k odstranění duplicitních konverzí používáte, doporučujeme ID transakce přidat jako další prostředek k zajištění co nejpřesnějších údajů o konverzích.
 • ID transakcí můžete používat, i pokud využíváte Správce značek Google. ID transakce pak musíte zadat jako proměnnou, ne jako statický textový řetězec.

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory