Om kampanjbudgetar

Med Google Ads kan du ange en genomsnittlig daglig budget för dina kampanjer med möjlighet att ändra den när som helst. Din dagliga budget är det genomsnittliga belopp som du vill spendera per dag under månaden.

Dina utgifter kan variera från dag till dag, men du betalar inte mer än din månatliga debiteringsgräns, vilket är den dagliga budgeten du anger multiplicerad med det genomsnittliga antalet dagar i en månad. De dagar då dina annonser sannolikt kommer att ha mer trafik kan du spendera upp till 2 gånger din genomsnittliga dagliga budget. Dessa dagar kompenseras av de dagar då kostnaden ligger under din dagliga budget.

Om du skapar en kampanj med ett specifikt start- och slutdatum kan du även ange en total budget för hela kampanjen. För närvarande kan du endast använda en total budget i videokampanjer.

I den här artikeln beskriver vi hur du bestämmer daglig budget, när en total budget för kampanjen ska användas och hur budgetförändringar får effekt.

Hur du bestämmer en daglig budget

Med Google Ads kan du välja en daglig budget för varje kampanj utifrån dina mål med annonseringen och det generella belopp du vill betala varje dag.

Exempel

Anta att du normalt lägger 3 040 kronor i månaden på annonsering. Du får fram din dagliga budget genom att dividera 3 040 kronor med 30,4, vilket ger en daglig budget på 100 kronor.

Med det här exemplet kan du räkna ut din dagliga budget:

3 040 / 30,4 = 100 kronor per dag (månadsbudget/genomsnittligt antal dagar per månad = daglig budget)

Du kan också skapa delade budgetar, där du kan fördela en budget på flera kampanjer.

När du bör använda en total budget för kampanjen

Om du redan vet hur mycket du vill lägga på kampanjen kan du ställa in en total budget för kampanjen. För närvarande kan en total budget för kampanjen endast användas i videokampanjer med ett specifikt start- och slutdatum. 

Du kan välja Total budget för kampanj när du skapar en ny videokampanj. Tänk på att du inte kan ändra budgettyp när kampanjen har skapats. 

Google Ads försöker spendera din budget jämnt under hela kampanjperioden och tar hänsyn till dagar med högre och lägre trafik för att få bästa möjliga resultat i kampanjen. Säg att din videokampanj exempelvis får färre visningar på måndagar och tisdagar och fler på helgerna. Då optimerar Google Ads resultatet genom att spendera mer på dagar när det är sannolikt att videon får fler visningar och håller samtidigt koll på den totala budgeten.

Med en total budget för kampanjen faktureras du bara upp till det belopp som du ställer in för kampanjen, även om Google Ads visar kampanjen oftare än vad som anges i din budget.

Hur budgetändringar träder i kraft

När du ändrar din dagliga kampanjbudget, visas justeringarna i kontot med en gång. Hur kampanjen förbrukar budgeten varierar beroende på när du ändrar budgeten. Så här påverkas budgeten beroende på när eller hur ofta du ändrar den:

Mitt på dagen

Kampanjer förbrukar vanligen ungefär 50 procent av budgeten under dagens första hälft och resten under dagens andra hälft. Om efterfrågan på dina annonser är störst tidigt på dagen kan du spendera mer på morgonen.

Dagen då du ändrar budgetbeloppet, om du gör det mitt på dagen, kan det hända att du spenderar ytterligare 50 % av den nya dagliga budgeten på eftermiddagen. Det kan resultera i att den totala dagliga utgiften för den dagen blir högre än den gamla och nya dagliga budgeten. Det beror på att vårt system kompenserar för dagar med lite trafik genom att överskrida den dagliga budgeten under dagar med mer trafik, utan att vi någonsin överskrider debiteringsgränsen per månad. Läs mer om varför kostnaderna kan överstiga din genomsnittliga dagliga budget.

Om du sänker din dagliga budget avsevärt kan det dessutom hända att annonsvisningen minskar markant under resten av dagen.

Flera gånger om dagen Beloppet du debiteras baseras på den högsta dagliga budget som du väljer för dagen.
Mitt i månaden

När du ändrar budgeten under månaden, överstiger inte dina utgifter den nya genomsnittliga dagliga budgeten multiplicerat med de återstående dagarna i månaden.

Anta att du har en daglig budget på 50 kronor och den 24 november har du använt 1 130 kronor. Samma dag ändrar du den dagliga budgeten till 100 kronor. Det högsta beloppet du debiteras med under november blir:

1 130 kronor som har spenderats hittills + (100 kronor/dag × 7 dagar kvar) = 1 830 kronor

Flera gånger i månaden Samma beräkning används som när du ändrar budgeten mitt i månaden.

Obs!

Även om du inte ändrar din dagliga kampanjbudget manuellt, betraktas följande åtgärder som budgetändringar när vi beräknar det maxbelopp som du ska debiteras under en kalendermånad:

  • ändring av kampanjens slutdatum
  • ändring av visningsläge (standardvisning eller accelererad visning)
  • ändring av tidszonen i ditt Google Ads-konto

Läs om hur du väljer tidszon och hur det påverkar budgetperioden.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt