Om kampanjbudgetar

Med Google Ads kan du ange en genomsnittlig daglig budget för dina kampanjer. Du kan ändra denna budget när som helst. Din genomsnittliga dagliga budget är det genomsnittliga belopp du vill spendera varje dag under månaden.

Även om utgifterna kan variera varje dag betalar du inte mer än din debiteringsgräns per månad, alltså din genomsnittliga dagliga budget multiplicerat med det genomsnittliga antalet dagar i en månad. Dagar då dina annonser sannolikt har mer trafik kan du spendera upp till två gånger din genomsnittliga dagliga budget. Dessa dagar kompenseras av dagar då kostnaden understiger din genomsnittliga dagliga budget.

Om du skapar en kampanj med ett specifikt start- och slutdatum kan du även ange en total budget för hela kampanjen. För närvarande kan du endast använda totala budgetar i videokampanjer.

I denna artikel beskriver vi hur du bestämmer en genomsnittlig daglig budget, när du kan använda en total kampanjbudget och hur budgetändringar får effekt.

Läs om hur du tar bort, avslutar eller redigerar en budget.

Bestämma en genomsnittlig daglig budget

Med Google Ads väljer du en genomsnittlig daglig budget för varje kampanj utifrån dina mål med annonseringen och det generella belopp du vill betala varje dag.

Exempel

Anta att du normalt spenderar 3 040 kronor i månaden på annonsering. Du räknar ut din genomsnittliga dagliga budget genom att dividera 3 040 med 30,4, vilket blir 100 kronor.

Med detta exempel som utgångspunkt kan du beräkna din genomsnittliga dagliga budget så här:

3 040 / 30,4 = 100 kronor per dag (månadsbudget / genomsnittligt antal dagar per månad = genomsnittlig daglig budget)

Du kan också skapa delade budgetar och fördela budgetbeloppet på flera kampanjer.

När du bör använda en total kampanjbudget

Om du redan vet hur mycket du vill spendera på hela kampanjen kan du ange en total budget för kampanjen. För närvarande kan totala kampanjbudgetar endast användas i videokampanjer med ett fastställt start- och slutdatum. 

Du kan välja Kampanjens totala budget när du skapar en ny videokampanj. Tänk på att du inte kan ändra budgettypen när kampanjen väl har skapats. 

Google Ads försöker spendera din budget jämnt under hela kampanjperioden och tar hänsyn till dagar med högre och lägre trafik för att få bästa möjliga resultat i kampanjen. Anta till exempel att din videokampanj får färre visningar på måndagar och tisdagar och fler på helgerna. Då optimerar Google Ads resultatet genom att spendera mer under dagar då det är sannolikt att videon får fler visningar utan att överskrida den totala budgeten.

Med en total kampanjbudget faktureras du bara upp till det belopp du anger för kampanjen, även om Google Ads visar fler visningar eller exponeringar än vad som ryms i budgeten.

Så får budgetändringar effekt

När du ändrar din dagliga kampanjbudget syns justeringarna omedelbart i ditt konto. Hur budgeten förbrukas i kampanjen varierar beroende på när du ändrar budgeten. Så här påverkas budgeten beroende på när eller hur ofta du ändrar den:

Mitt på dagen

Kampanjer förbrukar vanligen ungefär 50 % av budgeten under dagens första hälft och resten under dagens andra hälft. Om efterfrågan på dina annonser är störst tidigt på dagen kan du spendera mer på morgonen.

Dagen då du ändrar budgetbeloppet, om du gör det mitt på dagen, kan det hända att du spenderar ytterligare 50 % av den nya genomsnittliga dagliga budgeten på eftermiddagen. Det kan resultera i att de totala dagliga utgifterna för den dagen blir högre än den gamla och nya genomsnittliga dagliga budgeten. Det beror på att vårt system kompenserar för dagar med lite trafik genom att överskrida den genomsnittliga dagliga budgeten under dagar med mer trafik, utan att överskrida debiteringsgränsen per månad. Läs mer om varför kostnaderna kan överstiga din genomsnittliga dagliga budget.

Om du har sänkt din genomsnittliga dagliga budget avsevärt kan det också hända att annonsfördelningen blir betydligt långsammare under resten av dagen.

Flera gånger om dagen Du debiteras baserat på den högsta genomsnittliga dagliga budget du har valt för den aktuella dagen.
Mitt i månaden

När du ändrar budgeten under månaden överstiger dina utgifter inte den nya genomsnittliga dagliga budgeten multiplicerat med resterande dagar i månaden.

Anta att du har en genomsnittlig daglig budget på 50 kronor och att du den 24 november har förbrukat 1 130 kronor. Samma dag ändrar du din genomsnittliga dagliga budget till 100 kronor. Det högsta beloppet du debiteras med under november blir då följande:

1 130 kronor som har spenderats hittills + (100 kronor/dag × 7 dagar kvar) = 1 830 kronor

Flera gånger i månaden Samma beräkning används som när du ändrar budgeten mitt i månaden.

Obs!

Även om du inte ändrar din dagliga kampanjbudget manuellt betraktas följande åtgärder som budgetändringar när vi beräknar det maxbelopp du ska debiteras under en kalendermånad:

  • ändring av kampanjens slutdatum
  • ändring av visningsläge (standardvisning eller accelererad visning)
  • ändring av tidszonen i ditt Google Ads-konto

Läs om hur du väljer tidszon och hur det påverkar budgetperioden.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt