Om kampanjebudsjetter

Med Google Ads kan du angi et gjennomsnittlig dagsbudsjett for kampanjene dine. Du kan når som helst justere dette budsjettet. Det gjennomsnittlige dagsbudsjettet er det gjennomsnittlige beløpet du er villig til å bruke per dag.

Selv om utgiftene dine kan variere fra dag til dag, betaler du aldri mer enn den månedlige belastningsgrensen. Denne grensen beregnes ved å multiplisere dagsbudsjettet du angir, med antallet dager i en måned. På dager når det er sannsynlig at annonsene dine kan oppnå mer trafikk, kan forbruket ditt være opptil det dobbelte av det gjennomsnittlige dagsbudsjettet ditt. Slike dager utjevnes imidlertid av dager med lavere forbruk enn det gjennomsnittlige dagsbudsjettet ditt.

Hvis du oppretter en kampanje med en bestemt start- og sluttdato, kan du også angi et totalbudsjett for hele kampanjen. Totalbudsjetter for kampanjer er for øyeblikket bare tilgjengelige for videokampanjer.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du bestemmer deg for et gjennomsnittlig dagsbudsjett, når du bør bruke et totalbudsjett for en kampanje, og hvordan budsjettendringer trer i kraft.

Finn ut hvordan du fjerner, avslutter eller endrer budsjetter.

Slik bestemmer du deg for et gjennomsnittlig dagsbudsjett

Med Google Ads velger du et gjennomsnittlig dagsbudsjett for hver enkelt kampanje med utgangspunkt i annonseringsmålene dine og hvor mye du er villig til å bruke per dag.

Eksempel

Sett at du vanligvis bruker 3040 kroner i måneden på annonsering. For å finne ut hva det gjennomsnittlige dagsbudsjettet ditt er, deler du 3040 kroner på 30,4. Da blir det gjennomsnittlige dagsbudsjettet 100 kroner.

Med utgangspunkt i dette eksempelet regner du ut det gjennomsnittlige dagsbudsjettet ditt slik:

3040 / 30,4 = 100 kroner per dag (månedlig budsjett / gjennomsnittlig antall dager per måned = gjennomsnittlig dagsbudsjett)

Du kan også opprette delte budsjetter, slik at du kan fordele budsjettet på flere kampanjer.

Når bør du bruke et totalbudsjett for kampanjen?

Når du allerede vet hvor mye du ønsker å bruke på hele kampanjen, kan du angi et totalbudsjett for kampanjen. Totalbudsjetter for kampanjer er for øyeblikket bare tilgjengelige for videokampanjer med en spesifikk start- og sluttdato. 

Du har muligheten til å velge «Totalbudsjett for kampanjen» når du oppretter en ny videokampanje. Husk at du ikke kan endre budsjettypen når kampanjen først er opprettet. 

Google Ads prøver å fordele totalbudsjettet jevnt utover kampanjeperioden. For å optimalisere kampanjeresultatene blir det også tatt hensyn til variasjon i trafikken på enkelte dager. Tenk deg for eksempel at videokampanjen din får færre visninger på mandager og tirsdager, og flere visninger i helger. Google Ads optimaliserer resultatene ved å bruke mer på dager når videoen din sannsynligvis vil få flere visninger, samtidig som de totale budsjettmålene dine overholdes.

Når du bruker et totalbudsjett for en kampanje, faktureres du bare opptil beløpet du angir for en kampanje, selv om Google Ads skaffer flere visninger enn det som tillates innenfor budsjettet ditt.

Slik trer budsjettendringer i kraft

Når du endrer dagsbudsjettet for kampanjen din, ser du umiddelbart disse justeringene i kontoen din. Hvordan budsjettet ditt brukes i kampanjen, varierer avhengig av når du endrer det. Slik påvirkes budsjettet av når eller hvor ofte du endrer budsjettet:

Midt på dagen

Kampanjer bruker vanligvis omtrent 50 % av budsjettet i første halvdel av dagen og resten i andre halvdel av dagen. Hvis etterspørselen etter annonsene dine derimot er størst tidlig på dagen, kan det hende at du bruker mer om morgenen.

Hvis du endrer budsjettbeløpet omtrent midt på dagen, kan kostnadene for resten av dagen øke med 50 % av det nye gjennomsnittlige dagsbudsjettet. Dermed kan den totale kostnaden for den aktuelle dagen bli høyere enn de gjennomsnittlige dagsbudsjettene som har vært brukt denne dagen. Årsaken er at systemet gjør opp for dager med lite trafikk ved å overskride det gjennomsnittlige dagsbudsjettet med opptil det dobbelte på dager med mer trafikk. Vi overskrider imidlertid aldri den månedlige belastningsgrensen. Finn ut mer om hvorfor kostnadene i noen tilfeller kan overskride det gjennomsnittlige dagsbudsjettet ditt.

Hvis du har redusert det gjennomsnittlige dagsbudsjettet ditt betraktelig, kan annonsedistribusjonen også avta kraftig resten av dagen.

Flere ganger om dagen Du blir belastet på grunnlag av det høyeste gjennomsnittlige dagsbudsjettet du velger denne dagen.
Midt i måneden

Når du endrer budsjettet ditt midt i måneden, justeres kostnadene dine for resten av måneden slik at de ikke overstiger det nye gjennomsnittlige dagsbudsjettet ditt multiplisert med de resterende dagene i måneden.

Sett at du for eksempel har et gjennomsnittlig dagsbudsjett på 50 kroner, og at du har brukt 1130 kroner frem til 24. november. Denne dagen endrer du det gjennomsnittlige dagsbudsjettet til NOK 100. Det meste du kan bli belastet for november måned er da dette:

1130 kroner brukt så langt + (100 kr per dag x 7 gjenværende dager) = 1830 kroner

Flere ganger i måneden Det brukes samme beregning som når du endrer budsjettet ditt midt i måneden.

Merk:

Selv om du ikke gjør noen faktiske endringer i dagsbudsjettet for kampanjen din, anses følgende handlinger som budsjettendringer (med hensyn til å beregne maksimumsbeløpet du blir belastet i løpet av en kalendermåned):

  • endring av kampanjens sluttdato
  • endring av leveringsmåten din (standard levering eller akselerert levering)
  • endring av tidssonen i Google Ads-kontoen din

Finn ut hvordan du velger tidssone, og hvordan dette påvirker budsjettsyklusen.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt