Om kampanjebudsjetter

Med Google Ads kan du angi et gjennomsnittlig dagsbudsjett for kampanjene dine, og du kan når som helst justere budsjettene. Med dagsbudsjett menes det gjennomsnittlige beløpet du er villig til å bruke hver dag gjennom en hel måned.

Selv om utgiftene dine kan variere fra dag til dag, kommer du aldri til å betale mer enn den månedlige belastningsgrensen du har angitt. Denne grensen er beregnet på bakgrunn av dagsbudsjettet du har angitt, ganget med antallet dager i en måned. På noen dager er det flere som ser annonsene dine enn på andre dager, og på slike hektiske dager kan du ha et forbruk tilsvarende to ganger det gjennomsnittlige dagsbudsjettet ditt. Forbruket ditt utjevnes imidlertid på dager med mindre trafikk enn det dagsbudsjettet ditt skulle tilsi.

Hvis du oppretter en kampanje med en bestemt start- og sluttdato, kan du også angi et totalbudsjett for kampanjen i sin helhet. Totalbudsjetter for kampanjer er for øyeblikket bare tilgjengelige for videokampanjer.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du bestemmer deg for et dagsbudsjett, når du bør bruke et totalbudsjett for en kampanje, og hvordan budsjettendringer trer i kraft.

Slik bestemmer du deg for et dagsbudsjett

Med Google Ads velger du et dagsbudsjett for hver enkelt kampanje ut fra annonseringsmålene dine og hvor mye du er villig til å bruke per dag.

Eksempel

Tenk deg at du vanligvis bruker NOK 3040 per måned på annonsering. Hvis du vil vite hva dagsbudsjettet ditt er, deler du NOK 3040 på 30,4. Da ser du at du har et dagsbudsjett på NOK 100.

Ved hjelp av dette eksempelet finner du dagsbudsjettet ditt:

304 / 30,4 = 10 kr per dag (månedlig budsjett / gjennomsnittlig antall dager per måned = dagsbudsjett)

Du kan også lage delte budsjetter, slik at du kan fordele budsjettet på flere kampanjer.

Når bør du bruke et totalbudsjett for kampanjen?

Når du allerede vet hvor mye du ønsker å bruke på hele kampanjen, kan du angi et totalbudsjett for kampanjen. Totalbudsjetter for kampanjer er for øyeblikket bare tilgjengelige for videokampanjer med en spesifikk start- og sluttdato. 

Du har muligheten til å velge et «Kampanjetotal»-budsjett når du oppretter en ny videokampanje. Husk at du ikke kan endre budsjettypen når kampanjen er opprettet. 

Google Ads prøver å fordele totalbudsjettet ditt jevnt utover hele kampanjen, og dager med høyere og lavere trafikk tas med i betraktningen for å optimalisere kampanjeresultatene dine. Tenk deg for eksempel at videokampanjen din får færre visninger på mandager og tirsdager, og flere visninger i helger. Google Ads optimaliserer resultatene ved å bruke mer på dager når videoen din sannsynligvis vil få flere visninger, samtidig som de totale budsjettmålene dine overholdes.

Når du bruker et totalbudsjett for en kampanje, faktureres du bare opptil beløpet du angir for en kampanje, selv om Google Ads skaffer flere visninger enn det som tillates innenfor budsjettet ditt.

Slik trer budsjettendringer i kraft

Når du endrer dagsbudsjettet for kampanjen din, ser du umiddelbart disse justeringene i kontoen din. Hvordan budsjettet ditt brukes i kampanjen, varierer avhengig av når du endrer det. Slik påvirkes budsjettet av når eller hvor ofte du endrer budsjettet:

Midt på dagen

Kampanjer bruker vanligvis omtrent 50 % av budsjettet i første halvdel av dagen og resten i andre halvdel av dagen. Hvis etterspørselen etter annonsene dine derimot er størst tidlig på dagen, kan det hende at du bruker mer om morgenen.

På dagen da du endrer budsjettbeløpet, kan kampanjens totale utgifter for dagen dersom du foretar et budsjettendring omtrent midt på dagen, føre til at du bruker ytterligere 50 % av det nye dagsbudsjettet på ettermiddagen. Dette kan resultere i en total utgift for dagen som kan være mer enn alle dagsbudsjettene som var gjeldende den dagen. Dette skyldes at systemet er utformet for å gjøre opp for dager med lite trafikk ved å overskride dagsbudsjettet med opptil 200 % på dager med mer trafikk, så lenge vi aldri overskrider den månedlige belastningsgrensen. Finn ut mer om hvorfor kostnadene i noen tilfeller kan overskride det gjennomsnittlige dagsbudsjettet ditt.

Hvis du har redusert dagsbudsjettet ditt betraktelig, kan annonsedistribusjonen også avta kraftig resten av dagen.

Flere ganger om dagen Du blir belastet på grunnlag av det høyeste dagsbudsjettet du velger denne dagen.
Midt i måneden

Når du endrer budsjettet ditt i løpet av måneden, blir kostnadene dine for resten av måneden justert slik at de ikke overstiger det nye gjennomsnittlige dagsbudsjettet ditt multiplisert med de resterende dagene i måneden.

Tenk deg for eksempel at du har et dagsbudsjett på 50 kroner, og frem til 24. november har du brukt 1130 kroner. Samme dag endrer du dagsbudsjettet ditt til 100 kroner. Det meste du blir belastet for november måned vil da være:

1130 kroner brukt så langt + (100 kr per dag x 7 gjenværende dager) = 1830 kroner

Flere ganger i måneden Det brukes samme beregning som når du endrer budsjettet ditt midt i måneden.

Merk:

Selv om du ikke gjør noen faktiske endringer i dagsbudsjettet for kampanjen din, anses følgende handlinger som budsjettendringer (med hensyn til å beregne maksimumsbeløpet du blir belastet i løpet av en kalendermåned):

  • endring av kampanjens sluttdato
  • endring av leveringsmåten din (standard levering eller akselerert levering)
  • valg av en annen tidssone for Google Ads-kontoen din.

Finn ut hvordan du velger tidssone, og hvordan dette påvirker budsjettsyklusen.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt