Всичко за бюджетите на кампаниите

Google Ads Ви дава възможност да зададете среден дневен бюджет за кампаниите си и да го променяте по всяко време. Средният Ви дневен бюджет е средната сума, която искате да изразходвате всеки ден в течение на месеца.

Въпреки че разходите Ви може да варират всеки ден, няма да платите повече от месечния си лимит за таксуване, който представлява зададеният среден дневен бюджет, умножен по средния брой дни в месеца. В дните, когато е вероятно рекламите Ви да получат повече трафик, може да изразходвате до два пъти повече от дневния си бюджет. Тези дни се компенсират в дните, когато изразходвате по-малко от размера на средния си дневен бюджет.

Ако създавате кампания с конкретна начална и крайна дата, можете да зададете и общ бюджет за цялото времетраене на кампанията. Общите бюджети на кампаниите понастоящем се предлагат само за видеокампании.

В тази статия се разяснява как да определите средния си дневен бюджет, кога да използвате общ бюджет на кампанията и как влизат в сила промените на бюджета.

Как да определите среден дневен бюджет

С Google Ads изберете среден дневен бюджет за всяка кампания въз основа на рекламните си цели и на общата сума, която сте готови да изразходвате ежедневно.

Пример

Да приемем, че нормално изразходвате 304 лв. месечно за рекламиране. За да определите средния си дневен бюджет, ще разделите 304 лв на 30,4 и ще получите среден дневен бюджет от 10 лв.

Въз основа на този пример ще покажем как да определите средния си дневен бюджет:

304 : 30,4 = 10 лв. на ден (месечен бюджет : среден брой дни на месец = среден дневен бюджет)

Можете също да създадете споделени бюджети, които Ви позволяват да разпределите средства между няколко кампании.

Кога да използвате общ бюджет на кампанията

Когато вече знаете колко сте готови да изразходвате за цялата си кампания, можете да зададете общ бюджет на кампанията. Понастоящем общите бюджети на кампаниите се предлагат само за видеокампании с конкретна начална и крайна дата.

Ще имате възможност да изберете „Общ бюджет на кампанията“, когато създавате нова видеокампания. Имайте предвид, че не можете да промените типа на бюджета, след като кампанията е създадена.

Google Ads ще се опита да изразходва общия бюджет равномерно през времетраенето на кампанията Ви, като взема предвид дните с по-силен и по-слаб трафик, за да оптимизира ефективността на кампанията Ви. Да предположим например, че видеокампанията Ви получава по-малко показвания в понеделник и вторник и повече през почивните дни. Google Ads ще оптимизира ефективността, като изразходва повече в дните, в които е вероятно видеоклипът Ви да получи повече показвания, като следи за спазването на общите цели на бюджета.

С общ бюджет на кампанията ще бъдете таксувани само до въведената от Вас сума за кампанията дори ако Google Ads Ви предоставя повече показвания и импресии, отколкото бюджетът Ви позволява.

Как влизат в сила промените на бюджета

Когато промените дневния бюджет на кампанията си, незабавно ще видите корекциите в профила си. В зависимост от това кога редактирате бюджета си, начинът, по който кампанията Ви го изразходва, може да варира. По-долу сме посочили какво става с него въз основа на времето или честотата на промяната му:

В средата на деня

Обикновено кампаниите изразходват около 50% от бюджета си през първата половина на деня, а остатъка – през втората. Ако обаче търсенето на рекламите Ви e най-високо рано през деня, възможно е да харчите повече сутрин.

В деня, в който промените сумата на бюджета, общите разходи на кампанията за деня, ако сте направили промяна на бюджета около обяд, може да похарчите допълнителни 50% от новия среден дневен бюджет следобед, което може да доведе до общи разходи за деня, които може да надхвърлят всеки от средните дневни бюджети, които са били в сила през този ден. Това се дължи на факта, че системата е разработена да компенсира дните с нисък трафик, като превишава средния дневен бюджет в дните с по-висок, стига никога да не превишаваме месечния Ви лимит за таксуване. Научете повече за това защо разходите може да надхвърлят средния Ви дневен бюджет.

Ако сте намалили значително средния си дневен бюджет, възможно е и разпространението на рекламата Ви да се забави значително през остатъка от деня.

Няколко пъти дневно Ще бъдете таксувани въз основа на най-високия среден дневен бюджет, който сте избрали за съответния ден.
През месеца

Когато промените бюджета си през месеца, разходите Ви за остатъка от месеца няма да надхвърлят новия Ви среден дневен бюджет, умножен по оставащите дни от месеца.

Да предположим например, че имате среден дневен бюджет от 5 лв., а до 24 ноември сте изразходили 113 лв. В същия ден променяте средния си дневен бюджет на 10 лв. Максималната сума, която ще бъдете таксувани за месец ноември, ще бъде:

изразходвани до момента 113 лв. + (10 лв./ден Х оставащите 7 дни) = 183 лв.

Няколко пъти месечно Важи същото изчисление като това за промяна на бюджета в средата на месеца.

Забележка

Дори и да не променяте нарочно дневния бюджет на кампанията си, следните действия се считат за промени на бюджета (за изчисляване на максималната сума, с която ще бъдете таксувани за календарен месец):

  • промяна на крайната дата на кампанията Ви;
  • промяна на режима на показване (стандартно или ускорено);
  • избор на различна часова зона за профила Ви в Google Ads.

Научете как да изберете часова зона и как това се отразява върху бюджетния Ви цикъл.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си