Sự nổi bật

Sự nổi bật là ước tính khả năng hiển thị của quảng cáo trên trang kết quả tìm kiếm. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự nổi bật bao gồm:

  • Vị trí quảng cáo: Quảng cáo ở vị trí cao hơn thì nổi bật hơn do mọi người có nhiều khả năng nhìn thấy quảng cáo hơn. Nói chung, quảng cáo nhận được nhiều nhấp chuột hơn khi nó di chuyển đến vị trí quảng cáo cao hơn.
  • Định dạng quảng cáo: Quảng cáo có định dạng quảng cáo thì nổi bật hơn quảng cáo không có định dạng quảng cáo do định dạng thường thu hút nhiều sự chú ý hơn đến quảng cáo và tăng số nhấp chuột lên quảng cáo.

Sự nổi bật chủ yếu được đo lường theo sự thay đổi trung bình về tỷ lệ nhấp (CTR) nhờ thêm định dạng quảng cáo hoặc di chuyển đến vị trí cao hơn. Giá trị duy nhất của các tương tác khác, chẳng hạn như cuộc gọi từ quảng cáo nhấp để gọi, cũng có thể đóng góp vào sự nổi bật.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false