Giới thiệu về tính năng Đối sánh khách hàng

Tính năng So khớp khách hàng cho phép bạn sử dụng dữ liệu trực tuyến và ngoại tuyến để tiếp cận và tương tác lại với khách hàng của mình trên Mạng Tìm kiếm, thẻ Mua sắm, Gmail, YouTube và Mạng Hiển thị. Bằng cách sử dụng thông tin mà khách hàng đã chia sẻ với bạn, tính năng So khớp khách hàng sẽ nhắm mục tiêu quảng cáo đến những khách hàng đó và những khách hàng khác giống như họ.

Sau khi các chính sách Minh bạch về việc theo dõi ứng dụng (App Tracking Transparency – ATT) của Apple có hiệu lực, các phân khúc dữ liệu (đặc biệt là danh sách trang web, danh sách ứng dụng và các danh sách được tạo tự động) và danh sách So khớp khách hàng có thể chịu ảnh hưởng về lưu lượng truy cập từ iOS 14 (bao gồm cả việc sử dụng các danh sách này để loại trừ). Những chiến dịch thúc đẩy mục tiêu về lượt chuyển đổi dựa trên nền tảng web (đặc biệt là những chiến dịch sử dụng tính năng So khớp khách hàng và các phân khúc dữ liệu khác của bạn) cũng có thể có sự thay đổi về hiệu suất. Trong thời gian này, chúng tôi sẽ tăng cường áp dụng các lượt chuyển đổi được mô hình hóa cho lưu lượng truy cập từ iOS 14.

Tính năng So khớp khách hàng là một công cụ quảng cáo hữu ích giúp bạn đạt được nhiều mục tiêu kinh doanh, từ việc nâng cao mức độ nhận biết thương hiệu đến việc thúc đẩy số lượt chuyển đổi. Dưới đây là một vài ví dụ về các đối tượng khác nhau mà bạn có thể nhắm mục tiêu bằng tính năng So khớp khách hàng:

  • Trên Mạng Tìm kiếm và thẻ Mua sắm, bạn có thể tối ưu hóa các chiến dịch của mình bằng cách điều chỉnh giá thầu dựa trên những gì bạn biết về hoạt động của khách hàng.
  • Trên Gmail, bạn có thể tiếp cận khách hàng hoặc đối tượng tương tự bằng quảng cáo được cá nhân hóa ở đầu các thẻ trong hộp thư đến của họ.
  • Trên YouTube, bạn có thể tiếp cận đối tượng mới bằng cách nhắm mục tiêu các đối tượng tương tự như những khách hàng giá trị nhất của bạn.
  • Trên Hiển thị, bạn có thể tiếp cận khách hàng hoặc đối tượng tương tự bằng quảng cáo được cá nhân hóa trên Mạng hiển thị của Google.

Bài viết này giải thích cách thức hoạt động của tính năng Đối sánh khách hàng.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn đã sẵn sàng để tải dữ liệu Đối sánh khách hàng lên, hãy tìm hiểu cách tạo danh sách khách hàng.

Tìm hiểu thêm về quá trình so khớp khách hàng

Cách hoạt động

Giả sử bạn muốn quảng cáo chương trình khách hàng thân thiết mới cho các khách hàng hiện tại của mình bằng quảng cáo Google. Dưới đây là cách quảng cáo hoạt động:

-1- -2- -3-
Bạn tải một tệp dữ liệu lên. Tệp này chứa thông tin liên hệ mà khách hàng đã cung cấp cho bạn. Hãy sử dụng mẫu nàyxem bài viết này để biết các hướng dẫn về định dạng. Bạn tạo hoặc cập nhật chiến dịch để nhắm mục tiêu theo đối tượng Đối sánh khách hàng của bạn – khách hàng từ tệp dữ liệu bạn tải lên và là người dùng Google. Khi đăng nhập vào Tài khoản Google, những người dùng đó sẽ thấy quảng cáo của bạn khi họ sử dụng Mạng Tìm kiếm, YouTube và Gmail hoặc khi họ duyệt trên Mạng Hiển thị của Google.

Để biết thêm thông tin về cách Google sử dụng các tệp dữ liệu mà bạn tải lên cho tính năng So khớp khách hàng và cách quá trình so khớp hoạt động, hãy đọc bài viết Cách Google sử dụng dữ liệu So khớp khách hàng.

Tính năng So khớp khách hàng hiện có trên Mạng Tìm kiếm, thẻ Mua sắm, YouTube, Gmail và Mạng Hiển thị.

Thời hạn thành viên

Đối tượng Đối sánh khách hàng không hết hạn vì vậy thời hạn thành viên cũng không bị giới hạn theo mặc định. Bạn có thể kiểm soát thời gian giữ khách hàng trong danh sách đối tượng Đối sánh khách hàng, nhưng tốt nhất là nên thường xuyên làm mới danh sách. Google Ads sẽ gửi email thông báo cho bạn nếu bạn chưa làm mới danh sách trong một thời gian.

Chia sẻ dữ liệu trên nhiều tài khoản

Bạn có thể chia sẻ đối tượng trên nhiều tài khoản được quản lý nếu: bạn có đối tượng Đối sánh khách hàng hoặc đối tượng tương tự trong tài khoản người quản lý hoặc tài khoản khách hàng chia sẻ đối tượng Đối sánh khách hàng hoặc đối tượng tương tự với tài khoản người quản lý của bạn.

Tất cả các tài khoản sử dụng đối tượng Đối sánh khách hàng đều phải tuân thủ chính sách Đối sánh khách hàng. Google không cho phép chia sẻ hoặc sử dụng dữ liệu này bên ngoài tài khoản được quản lý của bạn. Chỉ chủ sở hữu tài khoản và quản trị viên mới có thể thêm hoặc xóa dữ liệu khách hàng khỏi danh sách đối tượng Đối sánh khách hàng mà họ có quyền truy cập quản trị viên.

Đối tượng tương tự

Tính năng nhắm mục tiêu đối tượng tương tự dựa trên đối tượng Đối sánh khách hàng của bạn và bạn có thể sử dụng tính năng này cho Tìm kiếm, YouTube, Gmail và Hiển thị. Các đối tượng tương tự này sẽ được tạo tự động nếu các đối tượng So khớp khách hàng của bạn đáp ứng yêu cầu tối thiểu. Bạn có thể sử dụng một đối tượng tương tự theo cách giống như cách bạn sử dụng một danh sách So khớp khách hàng hoặc danh sách tiếp thị lại – bằng cách thêm đối tượng đó vào một nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch.

Khi một đối tượng tương tự có sẵn, đối tượng đó sẽ hiển thị quy mô danh sách trên mỗi mạng có sẵn trong bảng "Đối tượng". Khi đang hoạt động, bạn có thể thêm danh sách đối tượng tương tự vào nhắm mục tiêu của mình. Nếu danh sách thông báo "Không tương thích" ở một trong các cột, điều đó có nghĩa là danh sách không thể nhắm mục tiêu vào thuộc tính đó.

Lưu ý: có thể mất đến 48 giờ để chiến dịch của bạn bắt đầu phân phát.

Tích hợp tính năng So khớp khách hàng bằng Zapier

Bạn có thể tích hợp các nguồn dữ liệu của hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) với tính năng So khớp khách hàng bằng cách sử dụng Zapier làm đối tác tích hợp.

Zapier tự động tải thông tin liên hệ mới từ hệ thống quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM), Thương mại điện tử hoặc công cụ tự động hóa tiếp thị mà bạn dùng để thu thập thông tin người dùng lên danh sách khách hàng của bạn trong Google Ads. Điều đó có nghĩa là bạn không cần phải tải thông tin liên hệ lên Google Ads, sắp xếp thông tin đó vào đúng danh sách hoặc xóa khỏi danh sách theo cách thủ công. Bạn có thể tự động làm mới danh sách khách hàng đã tải lên và đồng bộ hóa với hệ thống CRM của mình.

Sử dụng API Google Ads (API AdWords)

Chủ sở hữu hoặc quản trị viên tài khoản cũng có thể sử dụng API Google Ads (API AdWords) để tải các tệp dữ liệu lên và quản lý đối tượng Đối sánh khách hàng. Nhà quảng cáo có thể tải tệp dữ liệu lên, thêm hoặc xóa dữ liệu khách hàng hoặc chỉnh sửa cấu hình thông qua API. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào mục tiếp thị lại của API Google Ads (API AdWords) trên trang web Google Developers.

Tùy chọn kiểm soát và lựa chọn của người dùng

Người dùng Google có thể kiểm soát những quảng cáo mà họ nhìn thấy trên các dịch vụ của Google (bao gồm cả quảng cáo So khớp khách hàng) trong phần Cài đặt quảng cáo của Google.

Bạn đang gặp vấn đề liên quan đến danh sách So khớp khách hàng?

Liên hệ với chúng tôi

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố