Vlastné zoznamy zákazníkov

Vlastné zoznamy zákazníkov vám umožňujú používať online a offline údaje na oslovenie a opätovné zapojenie vašich zákazníkov vo Vyhľadávacej sieti, na karte Nákupy, v Gmaile, na YouTube a v Obsahovej sieti. Vlastné zoznamy zákazníkov zacielia reklamy na týchto zákazníkov a iných im podobných zákazníkov pomocou informácií, ktoré s vami vaši zákazníci zdieľali.

Keď pravidlá spoločnosti Apple týkajúce sa rámca App Tracking Transparency (ATT) nadobudnú účinnosť, môže to ovplyvniť vaše segmenty údajov (najmä zoznamy týkajúce sa webov, aplikáciíautomaticky vytvárané zoznamy) a vlastné zoznamy zákazníkov, pokiaľ ide o návštevnosť zo systému iOS 14 (týka sa to aj použitia týchto zoznamov vo vylúčeniach). Kampane propagujúce ciele konverzií súvisiace s aktivitami na weboch, najmä tie, ktoré používajú vlastné zoznamy zákazníkov a iné segmenty údajov, môžu tiež zaznamenať výkyvy výkonnosti. Počas tohto obdobia rozšírime modelované konverzie na ďalšiu návštevnosť zo systému iOS 14.

Vlastné zoznamy zákazníkov sú užitočným reklamným nástrojom, ktorý umožňuje dosahovať mnohé firemné ciele: od zvyšovania povedomia o značke až po zvyšovanie počtu konverzií. Tu je niekoľko príkladov rôznych publík, na ktoré môžete zacieliť pomocou Vlastných zoznamov zákazníkov:

  • Vo Vyhľadávacej sieti a na karte Nákupy môžete optimalizovať kampane úpravou ponuky na základe toho, čo viete o aktivitách svojich zákazníkov.
  • V Gmaile môžete svojich zákazníkov alebo podobné publiká oslovovať pomocou prispôsobených reklám v hornej časti karty s doručenou poštou.
  • Na YouTube môžete osloviť nové publiká tak, že zacielite na publiká podobné vašim najhodnotnejším zákazníkom.
  • V Obsahovej sieti môžete svojich zákazníkov alebo podobné publiká oslovovať pomocou prispôsobených reklám v Obsahovej sieti Google.

V tomto článku sa dozviete, ako fungujú vlastné zoznamy zákazníkov.

Skôr než začnete

Ak chcete nahrať údaje pre Vlastné zoznamy zákazníkov, prečítajte si, ako vytvoriť zoznam zákazníkov.

Ďalšie informácie o spracovaní vlastných zoznamov zákazníkov

Ako to funguje

Povedzme, že chcete inzerovať nový vernostný program u svojich existujúcich zákazníkov pomocou reklám Google. Funguje to takto:

-1- -2- -3-
Nahráte súbor s kontaktnými údajmi, ktoré vám poskytli vaši zákazníci. Použite túto šablónu a pozrite si tento článok s pokynmi pre formátovanie. Vytvoríte kampaň alebo ju aktualizujete tak, aby zacieľovala na vaše publikum vo vlastných zoznamoch zákazníkov, teda na zákazníkov z nahraného súboru s údajmi, ktorí sú používateľmi Googlu. Keď sú títo používatelia prihlásení do svojich účtov Google, vaše reklamy sa im zobrazia pri používaní Vyhľadávacej siete, služby YouTube a Gmailu alebo pri prehliadaní Obsahovej siete Google.

Viac o tom, ako Google používa súbory s údajmi, ktoré nahráte do vlastných zoznamov zákazníkov, a ako funguje proces priraďovania, nájdete v článku Ako Google používa údaje vlastných zoznamov zákazníkov.

Vlastné zoznamy zákazníkov sú momentálne k dispozícii vo Vyhľadávacej sieti, na karte Nákupy, na YouTube, v Gmaile a Obsahovej sieti.

Trvanie členstva

Publiká vo vlastných zoznamoch zákazníkov nestrácajú platnosť. Trvanie členstva je tak predvolene neobmedzené. Môžete určiť, ako dlho vaši zákazníci zostanú členmi publika vo vlastných zoznamoch zákazníkov, odporúčame však, aby ste svoj zoznam pravidelne obnovovali. Ak zoznamy dlhšie neobnovíte, Google Ads vás na to upozorní e-mailom.

Zdieľanie údajov naprieč účtami

Publiká môžete zdieľať vo viacerých spravovaných účtoch, ak máte publikum vo vlastných zoznamoch zákazníkov alebo podobné publiká vo svojom účte správcu alebo ak klientsky účet zdieľa svoje publikum vo vlastných zoznamoch zákazníkov alebo podobné publikum s vaším účtom správcu.

Všetky účty používajúce publikum vo vlastných zoznamoch zákazníkov musia byť v súlade s pravidlami pre vlastné zoznamy zákazníkov. Google nepovoľuje zdieľanie ani používanie týchto údajov mimo príslušného spravovaného účtu. Pridávať alebo odstraňovať údaje zákazníkov môžu len vlastníci a správcovia účtov, pokiaľ ide o publiká vo vlastných zoznamoch zákazníkov, ku ktorým majú prístup správcu.

Podobné publiká

Vo Vyhľadávacej sieti, na YouTube, v Gmaile a Obsahovej sieti je k dispozícii zacielenie na podobné publiká na základe publík vo vlastných zoznamoch zákazníkov. Tieto podobné publiká sa vytvoria automaticky, ak vaše publiká vo vlastných zoznamoch zákazníkov spĺňajú minimálne kritériá spôsobilosti. Podobné publikum môžete používať rovnakým spôsobom, ako by ste používali vlastné zoznamy zákazníkov alebo remarketingový zoznam, teda pridaním do reklamnej skupiny alebo kampane.

Ak je podobné publikum k dispozícii, v tabuľke Publikum sa zobrazí veľkosť zoznamu v každej dostupnej sieti. Keď bude zoznam s podobným publikom aktívny, môžete ho pridať do zacielenia. V prípade, že je v zozname v jednom zo stĺpcov uvedený stav Nekompatibilné, znamená to, že zoznam nedokáže na príslušné vlastníctvo zacieliť.

Nezabudnite, že môže trvať až 48 hodín, kým sa vaša kampaň začne zobrazovať.

Integrácia vlastných zoznamov zákazníkov pomocou služby Zapier

Zdroje údajov svojho systému riadenia vzťahov so zákazníkmi môžete integrovať s vlastnými zoznamami zákazníkov pomocou služby Zapier ako vášho integračného partnera.

Zapier automaticky nahráva nové kontaktné údaje z vášho systému riadenia vzťahov so zákazníkmi, elektronického obchodu alebo iného nástroja na automatizáciu marketingu, v ktorom zhromažďujete informácie o používateľoch, do vašich zoznamov zákazníkov služby Google Ads. Znamená to, že nemusíte manuálne nahrávať kontakty do služby Google Ads, zoradiť ich do správnych zoznamov ani ich odstrániť zo zoznamu. Nahrané zoznamy zákazníkov môžete automaticky udržiavať obnovované a synchronizované so svojím systémom riadenia vzťahov so zákazníkmi.

Používanie rozhrania Google Ads API (AdWords API)

Vlastníci alebo správcovia účtov môžu na nahrávanie súborov s údajmi a spravovanie publík vlastných zoznamov zákazníkov používať aj Google Ads API (AdWords API). Inzerenti môžu pomocou rozhrania nahrať súbor s údajmi, pridávať alebo odstraňovať údaje zákazníkov alebo upravovať konfigurácie. Viac sa dozviete v sekcii o remarketingu rozhrania Google Ads API (AdWords API) na webe Google Developers.

Možnosti a ovládacie prvky pre používateľov

Používatelia Googlu môžu v Nastaveniach reklám Google určiť, aké reklamy sa im budú na Googli zobrazovať. Týka sa to aj reklám používajúcich vlastné zoznamy zákazníkov.

Máte problémy týkajúce sa vlastných zoznamov zákazníkov?

Kontaktujte nás

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory