Opprett og endre oversikter

I oversiktene kan du enkelt gjennomgå samlet resultatstatistikk fra hele kontoen din på ett sted.

Oversiktene inneholder de mest relevante dataene dine, slik at du raskt kan oppdage problemer og potensielle muligheter for bedriften din.

Oversiktene er enkle å endre slik at du selv kan bestemme hvilke data som tas med, og hvilket format du ser dem i. Det er også enkelt å dele, laste ned og legge til annoteringer i oversiktene, slik at du kan samarbeide med andre på en effektiv måte.

Merk: Det er en grense på ti kort per oversikt. Når du har nådd denne grensen, deaktiveres alternativet for å legge til flere notater, tabeller, diagrammer eller resultatkort.

Veiledning

Slik oppretter du oversikter

Slik oppretter du en ny oversikt

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på rapporteringsikonet øverst i kontoen din.
 3. Velg Oversikter.
 4. Klikk på plussknappen .

Slik legger du til resultatkort

Oversiktene består av resultatkort som representerer de resultatberegningene du velger. Når du har satt inn et resultatkort, kan du dra i kantene for å endre størrelsen på kortet, eller dra hele kortet til et annet sted i oversikten.

Slik setter du inn resultatkort

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på rapporteringsikonet , og velg Oversikter.
 3. For å opprette en ny oversikt klikker du på plussknappen . For å velge en nåværende oversikt klikker du først på en oversikt i listen, og klikker deretter på Endre på den neste siden.
 4. Klikk på resultatkortikonet ovenfor oversikten.
 5. Velg beregningene du vil ta med, velg en tidsperiode, og klikk deretter på Neste.
 6. Angi filteret du vil legge til.
 7. Du kan tilpasse informasjonen som vises på resultatkortet. Merk av i hver av avmerkingsboksene for å ta med Sparkline-diagram-, % endring- og Absolutt endring-beregningene i resultatkortet.
 8. Klikk på Neste når du er ferdig.
 9. Skriv eventuelt inn en tittel og beskrivelse for diagrammet eller tabellen.
 10. Klikk på Legg til.

Slik legger du til tabeller eller diagrammer

Lag en ny tabell eller et nytt diagram fra grunnen av med rapportredigereren, eller legg til en tabell eller et diagram du allerede har lagret.

Opprett en ny tabell eller et nytt diagram

 1. Klikk på tabellikonet Table button eller diagramikonet Chart button ovenfor oversikten.
 2. Velg Opprett en ny tabell eller Opprett et nytt diagram.
 3. Klikk på Neste.
 4. Du kommer da til rapportredigereren, der du kan bygge opp tabellen eller diagrammet. Finn ut mer
 5. Når du er ferdig, klikker du på Legg til i oversikten​.
 6. Gi rapporten et navn, og klikk på Lagre.
 7. Legg eventuelt inn en beskrivelse, og klikk på Legg til.

Legg til lagrede tabeller eller diagrammer

 1. Klikk på tabellikonet Table button eller diagramikonet Chart button ovenfor oversikten.
 2. Velg Velg en lagret tabell eller Velg et lagret diagram fra rapportredigereren.
 3. Velg den lagrede tabellen eller det lagrede diagrammet på rullegardinmenyen.
 4. Klikk på Neste.
 5. Skriv eventuelt inn en tittel og beskrivelse for diagrammet eller tabellen.
 6. Klikk på Legg til.

Legg til merknader

Når du er ferdig med å legge til resultatkort, kan det hende du vil legge til en merknad for å gi den nye oversikten en kontekst. Dette er spesielt nyttig hvis du har tenkt å dele oversikten eller legge til rette for nedlasting av oversikten, slik at andre kan gjennomgå den.

For å sette inn merknader, klikk på merknadsikonet ovenfor oversikten. Skriv merknaden og klikk på Legg til.

Del oversiktene

Oversiktene er synlige for alle som har tilgang til Google Ads-kontoen din, med unntak av dem som bare har lesetilgang via e-post. Hvis du vil dele oversiktene med andre brukere, kan du sende dem rapporter via e-post.

Slik deler du oversiktene

 1. Fullfør endringene i oversikten, og klikk på Lagre.
 2. Klikk på ikonet for planlegging av e-post ovenfor oversikten.
 3. Skriv inn e-postadressene til dem du vil dele oversikten med.
 4. Legg eventuelt til en merknad.
 5. Velg hvor ofte du vil dele oversikten.
 6. Klikk på Del.

Finn ut hvordan du gir tilgang til Google Ads-kontoen din eller fjerner tilgangen

Last ned

Klikk på nedlastingsikonet download icon for å laste ned oversikten din. Hele oversikten lastes ned som en PDF-fil.

Se historiske data

Oversikten inneholder data fra tidsperiodene du velger for de ulike resultatkortene. Du kan også endre den generelle datoen for oversikten i sin helhet for å se hvordan den ville ha sett ut på en bestemt dag.

Tenk deg for eksempel at oversikten inneholder to resultatkort: ett med CTR-data for alle søkekampanjene de siste to ukene, og et annet med visningsdata for alle bannerkampanjene de siste fire ukene. Hvis du endrer den generelle datoen for oversikten til en dato for tre måneder siden, ser du CTR-data for de to ukene før den datoen du angir for tre måneder siden, samt visningsstatistikk for de fire ukene før datoen du angir.

For å endre datoen for oversikten, klikk i datofeltet og velg en ny dato.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt