Konfigurer budjusteringer i annonseplaner

Du kan justere budene dine for bestemte dager og tidspunkter. Når du foretar budjusteringer, kan kostnadene for enkeltklikk variere, men det samlede dagsbudsjettet forblir uforandret.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du konfigurerer en budjustering for annonseplanen din.

Vær oppmerksom på følgende

Hvis du også velger å angi budjusteringer for steder eller mobilenheter, legges alle justeringene sammen for å fastsette den endelige budjusteringen. Finn ut mer om budjusteringer.

Veiledning

  1. Logg på Google Ads-kontoen din.
  2. Klikk på Kampanjer i sidemenyen.
  3. Klikk på navnet på en kampanje som inneholder et bud du vil justere.
  4. Klikk på Annonseplan i sidemenyen.
  5. Finn raden med det planlagte tidspunktet du vil justere, og klikk på blyantikonet Endre i «Budjust.»-kolonnen.
  6. Velg Øk eller Reduser i rullegardinmenyen, og skriv inn et tall.
  7. Klikk på Lagre.

Merknad

Budjusteringer i annonseplaner er ikke tilgjengelig i kampanjer med automatiske budstrategier. Finn ut mer om budjusteringer.

Eksempel

Du driver en hundesledevirksomhet i Finnmark, og du har et eksisterende maks. CPC-bud på NOK 8,00 for annonsegruppen. Du har planlagt at annonsen din skal vises på tirsdager mellom kl. 08.00 og 11.00. Du bestemmer deg for å angi en budjustering på +10 % på tirsdager mellom kl. 08.00 og 10.00. Maksimumsbudet ditt for dette tidsrommet blir da NOK 8,00 x (+10 %) = NOK 8,80.

Ettersom mange av kundene som liker hundesledeturene dine, bor i Tromsø, bestemmer du deg for å angi en ekstra justering på +20 % for Tromsø. Dette resulterer i at maksimumsbudet ditt for et søk som finner sted på en tirsdag kl. 09.30 for en kunde i Tromsø, blir NOK 10,56. Sånn fungerer det:

Startbud: NOK 8
Justering på tirsdager i tidsrommet 08:00–10:00: NOK 8 x (+ 10 %) = NOK 8,80
Tromsø-justering: NOK 8,80 x (+ 20 %) = NOK 10,56
Maksimalt bud på tirsdager i tidsrommet 08:00–10:00 i Tromsø: NOK 10,56

Vær oppmerksom på følgende

Budjusteringen påvirker alle bud i kampanjen. Når tidsperioden for budjusteringen er over, gjenopprettes de vanlige kampanjebudene, med mindre du har angitt andre justeringer (f.eks. for enheter eller steder).

I eksempelet ovenfor blir det høyeste budet ditt NOK 8 x (+20 %) eller NOK 9,60 for et søk som finner sted i Tromsø klokken 10.01 på en tirsdag, inntil annonsen din slutter å vises klokken 11.00.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt