Konfigurer en budjustering for annonseplanen

Du kan justere budene dine for bestemte dager og tidspunkter. Når du foretar budjusteringer, kan kostnadene for individuelle klikk variere, men det samlede dagsbudsjettet forblir uforandret.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du konfigurerer en budjustering for annonseplanen din.

Vær oppmerksom på følgende

Hvis du også velger å angi budjusteringer for mobilenheter eller steder, legges alle justeringene sammen for å fastsette den endelige budjusteringen. Finn ut mer om budjusteringer.

Veiledning

Nå administrerer de fleste av brukerne kontoen sin i den nye utgaven av Google Ads. Hvis du fremdeles bruker den forrige utgaven av AdWords, velger du Forrige nedenfor. Finn ut mer

  1. Logg på AdWords-kontoen din.
  2. Klikk på Kampanjer-fanen øverst på siden.
  3. Klikk på navnet på kampanjen som skal planlegges, under Alle kampanjer.
  4. Klikk på Innstillinger-fanen, og klikk deretter på Annonseplan.
  5. Finn raden for den planlagte tiden du vil justere, og klikk i cellen i «Budjust.»-kolonnen.
  6. Velg «Øk med» eller «Reduser med» fra rullegardinmenyen, og angi et tall.
  7. Klikk på Lagre.

Merknad:

Budjusteringer for annonseplanlegging er ikke tilgjengelige for kampanjer med en automatisert budstrategi. Finn ut mer om budjusteringer.

Eksempel

Du driver en hundesledevirksomhet i Alaska, og du har et eksisterende maks. CPC-bud på NOK 8,00 for annonsegruppen. Du har planlagt at annonsen din skal vises på tirsdager mellom kl. 08.00 og 11.00. Du bestemmer deg for å angi en budjustering på +10 % på tirsdager mellom kl. 08.00 og 10.00. Maksimumsbudet ditt for dette tidsrommet blir da NOK 8,00 x (+10 %) = NOK 8,80.

Ettersom mange av kundene som liker hundesledeturene dine, bor i Anchorage, bestemmer du deg for å angi en ekstra justering på +20 % for Anchorage. Dette resulterer i at maksimumsbudet ditt for et søk som finner sted på en tirsdag kl. 09.30 for en kunde i Anchorage, blir NOK 10,56. Slik fungerer det:

Startbud: NOK 8
Justering for kl. 08.00 til 10.00 på tirsdager: NOK 8 x (+10 %) = NOK 8,80
Justering for Anchorage: NOK 8,80 x (+20 %) = NOK 10,56
Høyeste bud for tirsdager klokken 08.00 til 11.00 i Anchorage: NOK 10,56

Vær oppmerksom på følgende

Budjusteringen påvirker alle bud i kampanjen. Når tidsperioden for budjusteringen er over, gjenopprettes de vanlige kampanjebudene, med mindre du har angitt andre justeringer (f.eks. for enheter eller steder).

I eksempelet ovenfor blir det høyeste budet ditt NOK 8 x (+20 %) eller NOK 9,60 for et søk som finner sted i Anchorage klokken 10.01 på en tirsdag, inntil annonsen din slutter å vises klokken 11.00.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt