Nastavení vkládání klíčových slov do textu reklamy

Vkládání klíčových slov může přispět ke zvýšení relevance reklam pro potenciální zákazníky tím, že do nich ze sestav automaticky přidá klíčová slova, která reklamy spustila.

Kód pro vkládání klíčových slov můžete do nadpisu, popisných řádků nebo polí URL reklamy přidat buď řízenou metodou, nebo ručně. V tomto článku se dozvíte, jak tyto metody fungují.

Pokyny

Vkládání klíčových slov řízenou metodou

 1. Při zadávání textu reklamy zadejte složenou závorku ( { ) a z rozbalovací nabídky vyberte možnost Vkládání klíčových slov.
 2. V sekci Výchozí text zadejte slovo nebo sousloví, které se zobrazí v případě, že klíčové slovo není možné použít.
 3. Zvolte způsob psaní velkých písmen v klíčových slovech:
  • Velká písmena na začátku slov: velkým písmenem bude začínat každé jednotlivé slovo. Příklad: Hořká Čokoláda
  • Styl věty: velká písmena budou pouze u prvního písmene prvního klíčového slova. Příklad: Hořká čokoláda
  • Styl malých písmen: nebudou použita žádná velká písmena. Příklad: hořká čokoláda
 4. Klikněte na tlačítko Nastavit.

Vkládání klíčových slov ručně

 1. Na místo, kde se má klíčové slovo zobrazit, vložte při zadávání textu reklamy kód {keyword:výchozí text}. Výraz „výchozí text“ nahraďte slovem nebo souslovím, které se má zobrazit v případě, že klíčové slovo není možné použít.
 2. Ve výrazu keyword můžete použít malá a velká písmena podle pokynů níže. Tímto způsobem lze nastavit, která písmena klíčového slova se zobrazí jako velká.
  • Pokud chcete, aby bylo klíčové slovo malými písmeny, zadejte výraz takto: keyword. Příklad: hořká čokoláda
  • Pokud chcete, aby věta nebo sousloví začínalo velkým písmenem, zadejte výraz takto: Keyword. Příklad: Hořká čokoláda
  • Pokud chcete, aby velkým písmenem začínala všechny slova, zadejte výraz takto: KeyWord. Příklad: Hořká Čokoláda
  • Pokud chcete, aby bylo první slovo celé velkými písmeny a další slovo začínalo velkým písmenem, zadejte výraz takto: KEYWord. Příklad: CZ čokoláda
  • Pokud chcete, aby každé slovo začínalo velkým písmenem a poslední slovo bylo velkými písmeny celé, zadejte výraz takto: KeyWORD. Příklad: Čokoláda Vyrobená V ČR.
 3. Výchozí text musí splňovat povolený počet znaků.
 4. Viditelná adresa URL ani adresa URL vstupní stránky nesmí obsahovat zvláštní znaky (např. „é“).
 5. Reklamu obvyklým způsobem uložte.
Poznámka: Text reklamy podléhá zásadám inzerce.

Řešení problémů při vkládání klíčových slov

Níže uvádíme některé časté příčiny, kvůli nimž vkládání klíčových slov nemusí správně fungovat:

 • Příliš mnoho znaků: Reklamy mohou obsahovat max. 30 znaků v každém z nadpisů, max. 90 znaků v popisném řádku a max. 15 znaků v cestě URL. Další informace o povoleném počtu znaků u textových reklam
 • Nesmysl: Vložená klíčová slova nedávají smysl v kontextu.
 • Nesprávná gramatika: Zkontrolujte, zda jsou jednotlivá klíčová slova v pořádku z hlediska syntaxe.
 • Nesprávně napsaná slova: Jestliže reklamní sestava obsahuje klíčová slova s pravopisnými chybami či překlepy, neměli byste vkládání klíčových slov používat. Příklad: Klíčové slovo „čokooláda“ může být vyhodnoceno jako nevhodné. Podle zásad inzerce společnosti Google se totiž chyby a překlepy nesmějí v textu reklamy objevovat. V těchto případech se místo klíčového slova zobrazí výchozí text reklamy.
 • Vstupní stránka nefunguje: Zkontrolujte, zda adresa vstupní stránky podporuje dynamický text, nebo u ní vkládání klíčových slov nepoužívejte.
 • Sexuální obsah: U reklam, které propagují sexuální obsah, by se vkládání klíčových slov používat nemělo.
 • Dynamické reklamy ve vyhledávání: U dynamických reklam ve vyhledávání není vkládání klíčových slov k dispozici, protože tyto reklamy cílení na klíčová slova nepoužívají. Pokud u těchto reklam vkládání klíčových slov nastavíte, bude se v popisu reklamy zobrazovat výchozí text.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false