Nastavení funkce vkládání klíčových slov

Vkládání klíčových slov může přispět ke zvýšení relevance reklam pro potenciální zákazníky tím, že do reklam automaticky přidává klíčová slova z reklamních sestav, která reklamy spustila.

V tomto článku se dozvíte, jakými dvěma způsoby lze do nadpisu či popisného řádku reklamy nebo polí adresy URL přidat kód vkládání klíčových slov: ručně nebo řízenou metodou.

Pokyny

Vkládání klíčových slov řízenou metodou

 1. Při zadávání textu reklamy zadejte složenou závorku ( { ) a z rozbalovací nabídky vyberte možnost Vkládání klíčových slov
 2. V části Výchozí text zadejte slovo nebo slova, která chcete zobrazit v případě, kdy text nelze zaměnit za klíčové slovo.
 3. Zvolte způsob psaní velkých písmen v klíčových slovech: 
  • Styl nadpisu: velká písmena budou první písmena všech klíčových slov. Příklad: Hořká Čokoláda 
  • Styl věty: velká písmena budou pouze u prvního písmene prvního klíčového slova. Příklad: Hořká čokoláda 
  • Styl malých písmen: nebudou použita žádná velká písmena. Příklad: hořká čokoláda 
 4. Klikněte na tlačítko Nastavit

Vkládání klíčových slov ručně

 1. Na místo, kde se má klíčové slovo zobrazit, vložte při zadávání textu reklamy kód {keyword:výchozí text}. Výraz „výchozí text“ nahraďte slovem (nebo slovy), která se mají zobrazit, když nebude možné nahradit text klíčovým slovem.
 2. Písmena z výrazu keyword můžete zadat jako velká a nastavit tak, jak budou velká písmena použita u klíčového slova. 
  • Pokud chcete, aby bylo klíčové slovo malými písmeny, zadejte výraz takto: keyword. Příklad: hořká čokoláda
  • Pokud chcete, aby věta nebo sousloví začínalo velkým písmenem, zadejte výraz takto: Keyword. Příklad: Hořká čokoláda
  • Pokud chcete, aby velkým písmenem začínala všechny slova, zadejte výraz takto: KeyWord. Příklad: Hořká Čokoláda
  • Pokud chcete, aby bylo první slovo celé velkými písmeny a další slovo začínalo velkým písmenem, zadejte výraz takto: KEYWord. Příklad: CZ čokoláda
  • Pokud chcete, aby všechna slova začínala velkým písmenem a poslední bylo celé velkými písmeny, zadejte výraz takto: KeyWORD. Příklad: Čokoláda Vyrobená V ČR
 3. Výchozí text musí splňovat povolený počet znaků.
 4. Viditelná adresa URL ani adresa URL vstupní stránky nesmí obsahovat zvláštní znaky (např. „é“). 
 5. Obvyklým postupem reklamu uložte. 

Důležité upozornění

Text reklamy jako vždy podléhá zásadám inzerce.

Řešení problémů při vkládání klíčových slov

Níže uvádíme některé časté příčiny, kvůli nimž vkládání klíčových slov nemusí správně fungovat:

 • Příliš mnoho znaků: Reklamy mohou obsahovat max. 30 znaků v každém z nadpisů, max. 80 znaků v popisném řádku a max. 15 znaků v cestě URL. Další informace o maximálním počtu znaků u textových reklam
 • Nesmysl: Vložená klíčová slova nedávají smysl v kontextu.
 • Nesprávná gramatika: Zkontrolujte, zda jsou jednotlivá klíčová slova v pořádku z hlediska syntaxe.
 • Chybný pravopis slov: Služba Google Ads přijímá klíčová slova s pravopisnými chybami nebo překlady, ale nemůže zobrazovat reklamy, které mají taková slova v textu.
 • Vstupní stránka nefunguje: Zkontrolujte, zda adresa URL vstupní stránky podporuje dynamický text, nebo vynechte vkládání klíčových slov u adresy URL vstupní stránky. 
 • Obsah jen pro dospělé: Vkládání klíčových slov by se nemělo používat u reklam, které propagují sexuální obsah nebo obsah jen pro dospělé. 
 • Dynamické reklamy ve vyhledávání: Vkládání klíčových slov není u dynamických reklam ve vyhledávání k dispozici, protože tyto reklamy nepoužívají cílení na klíčová slova. Pokud u dynamických reklam ve vyhledávání vkládání klíčových slov nastavíte, bude výchozí text pro vkládání klíčových slov zahrnut v popisu reklamy.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory