Theo dõi lượt chuyển đổi ứng dụng bằng Firebase

Sau khi liên kết tài khoản Google Ads và Firebase, bạn có thể nhập lượt chuyển đổi từ Firebase để xem các chiến dịch quảng cáo của mình thúc đẩy lượt cài đặt ứng dụng và hành động trong ứng dụng như thế nào cho các ứng dụng dành cho Android hoặc iOS của bạn. 

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn những việc cần làm trước khi nhập lượt chuyển đổi từ Firebase, và sau đó giải thích cách thiết lập.

Trước khi bắt đầu

Trước khi có thể nhập lượt chuyển đổi từ Firebase, bạn phải thực hiện các mục sau đây để thiết lập theo dõi:

 • Dự án Firebase: Tài khoản Google bạn sử dụng cho Google Ads cần phải là chủ sở hữu trên dự án Firebase. Tìm hiểu thêm về cách làm quen với Firebase.
 • Cài đặt SDK Firebase trong ứng dụng: Tìm hiểu cách sử dụng SDK Firebase với ứng dụng của bạn.
 • Liên kết Firebase và Google Ads : Bạn sẽ cần ít nhất một dự án Firebase được liên kết với tài khoản Google Ads.
 • Thiết lập sự kiện chuyển đổi trong Firebase: Bạn có thể nhập bất kỳ sự kiện nào được thiết lập dưới dạng sự kiện chuyển đổi trong Firebase. Số lần mở lần đầu, số lần mua hàng trong ứng dụng và sự kiện thương mại điện tử được tự động bật dưới dạng sự kiện chuyển đổi. Để theo dõi các sự kiện khác dưới dạng lượt chuyển đổi, bạn sẽ cần bật các sự kiện này dưới dạng lượt chuyển đổi trong Firebase. Bạn có thể có tối đa 15 sự kiện chuyển đổi cho mỗi ứng dụng trong Firebase.
 • Nhập mã cửa hàng ứng dụng cho ứng dụng dành cho iOS trong Firebase: Nếu chưa nhập mã cửa hàng ứng dụng Apple cho dự án iOS của mình, bạn sẽ không thấy sự kiện chuyển đổi cho các dự án đó trong Google Ads. Để thêm mã cửa hàng ứng dụng, bạn hãy mở Firebase, tìm ứng dụng iOS của mình trong màn hình "Tổng quan" và chọn "Quản lý" từ menu 3 chấm.

Nếu sử dụng theo dõi chuyển đổi nhiều tài khoản để theo dõi chuyển đổi trong tài khoản người quản lý, bạn sẽ cần phải liên kết Firebase với tài khoản người quản lý và nhập chuyển đổi ở đó.

Hướng dẫn

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

Cách nhập hành động chuyển đổi từ Firebase

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào tab Công cụ và chọn Chuyển đổi từ menu thả xuống.
 3. Trong menu bên trái, hãy chọn Firebase.
 4. Bây giờ bạn sẽ thấy trên màn hình hiển thị các tùy chọn cài đặt và sự kiện chuyển đổi Firebase của bạn. Nếu không thấy, hãy đảm bảo bạn đã liên kết Firebase và AdWords.
 5. Nhấp vào Thuộc tính Firebase. Cài đặt này cho phép bạn chọn thời điểm báo cáo chuyển đổi trong AdWords nếu đã có lần nhấp vào quảng cáo từ nhiều mạng quảng cáo. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Giới thiệu về thuộc tính Firebase dưới đây. Chọn một tùy chọn (hoặc để tùy chọn được chọn mặc định) và nhấp vào Lưu.
 6. Bên dưới "Nhập sự kiện chuyển đổi Firebase", bạn sẽ thấy một bảng có các sự kiện Firebase mà bạn có thể nhập. Nếu bạn không thấy tất cả các sự kiện chuyển đổi Firebase tại đây, hãy đảm bảo bạn đã liên kết dự án Firebase cho các sự kiện bạn muốn nhập.
 7. Chọn các sự kiện chuyển đổi bạn muốn nhập.
 8. Nhấp vào Nhập.

Bây giờ bạn đã nhập sự kiện chuyển đổi và các sự kiện chuyển đổi đó sẽ được theo dõi dưới dạng hành động chuyển đổi trong AdWords. Để chỉnh sửa các tùy chọn cài đặt cho hành động chuyển đổi mới, hãy thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây.

Cách chỉnh sửa các tùy chọn cài đặt cho hành động chuyển đổi của bạn

Bây giờ bạn đã nhập sự kiện chuyển đổi, các sự kiện chuyển đổi đó sẽ được liệt kê dưới dạng hành động chuyển đổi trong bảng "Hành động chuyển đổi".

 1. Trong bảng "Hành động chuyển đổi" (nếu bạn chưa ở đó, hãy nhấp vào tab Công cụ và chọn Chuyển đổi), nhấp vào tên của hành động chuyển đổi Firebase bạn muốn chỉnh sửa.
 2. Bạn sẽ thấy trang hiển thị các tùy chọn cài đặt hiện tại cho hành động chuyển đổi này. Nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt.
 3. Thực hiện bất kỳ thay đổi nào bạn muốn. (Xem bên dưới để biết các tùy chọn cài đặt bạn có thể chỉnh sửa cho từng loại hành động chuyển đổi.) Sau đó, hãy nhấp vào Lưu.

Đối với một số tùy chọn cài đặt, bạn có thể thấy cảnh báo cho biết tùy chọn cài đặt trong Firebase khác với trong AdWords. Việc có các tùy chọn cài đặt khác nhau trong từng sản phẩm là bình thường, nhưng xin lưu ý rằng dữ liệu chuyển đổi được báo cáo trong AdWords và Firebase có thể khác nhau.

Các tùy chọn cài đặt bạn có thể chỉnh sửa khác nhau tùy thuộc vào việc liệu bạn đang theo dõi số lần mở lần đầu, số lần mua hàng trong ứng dụng tự động được theo dõi hay các sự kiện khác. Hãy xem danh sách tùy chọn cài đặt cho mỗi hành động chuyển đổi bên dưới. 

Cài đặt cho mở lần đầu

 • Tên: Nhập tên cho hành động chuyển đổi bạn muốn theo dõi. Tên này sẽ giúp bạn nhận ra hành động chuyển đổi này sau đó trong báo cáo chuyển đổi. 

 • Giá trị: Nhập giá trị cho từng cài đặt hoặc chọn "Không gán giá trị" nếu bạn không muốn theo dõi cài đặt. Tìm hiểu thêm về giá trị chuyển đổi.

 • Bao gồm trong "Chuyển đổi": Bỏ chọn cài đặt này (được chọn theo mặc định cho iOS, không được chọn theo mặc định cho Android) nếu bạn không muốn bao gồm dữ liệu cho hành động chuyển đổi này trong cột báo cáo "Chuyển đổi" (hoặc chiến lược giá thầu tự động sử dụng cột đó). Bạn có thể bỏ chọn cài đặt này nếu sử dụng chiến lược giá thầu tự động để tối ưu hóa cho chuyển đổi và muốn chọn hành động chuyển đổi nào cần bao gồm trong chiến lược giá thầu đó. Bạn chỉ nên bao gồm một hành động chuyển đổi cho mỗi sự kiện mỗi ứng dụng để tránh tính chuyển đổi trùng lặp. Tìm hiểu thêm về "Bao gồm trong 'Chuyển đổi'".

Lưu ý: Sự kiện mở đầu tiên phải là một sự kiện chuyển đổi cho mỗi ứng dụng mà bạn đã đặt thành có.

Cài đặt cho mua hàng trong ứng dụng được theo dõi tự động

 • Tên: Nhập tên cho hành động chuyển đổi bạn muốn theo dõi. Tên này sẽ giúp bạn nhận ra hành động chuyển đổi này sau đó trong báo cáo chuyển đổi.
 • Cách tính: Chọn tính mọi hay tính một chuyển đổi cho mỗi lần nhấp chuột vào quảng cáo. Tìm hiểu thêm về cách tính chuyển đổi.
 • Thời lượng chuyển đổi: Chọn thời lượng theo dõi chuyển đổi sau khi ai đó nhấp vào quảng cáo. Tìm hiểu thêm về thời lượng chuyển đổi.
 • Bao gồm trong "Chuyển đổi”: Bỏ chọn cài đặt này (được chọn theo mặc định) nếu bạn không muốn bao gồm dữ liệu cho hành động chuyển đổi này trong cột báo cáo "Chuyển đổi" của bạn. Có thể bạn muốn bỏ chọn cài đặt này nếu bạn sử dụng chiến lược giá thầu tự động để tối ưu hóa cho chuyển đổi và không muốn bao gồm hành động chuyển đổi cụ thể này trong chiến lược giá thầu của mình. Tìm hiểu thêm về "Bao gồm trong 'Chuyển đổi'".

Lưu ý: Mua hàng trong ứng dụng được theo dõi tự động được theo dõi theo mặc định trong Firebase. Có thể theo dõi tất cả các hành động chuyển đổi khác theo cài đặt của bạn, nhưng điều này yêu cầu triển khai thủ công.

Cài đặt cho tất cả các hành động chuyển đổi khác (bao gồm cả sự kiện thương mại điện tử)

 • Tên: Nhập tên cho hành động chuyển đổi bạn muốn theo dõi. Tên này sẽ giúp bạn nhận ra hành động chuyển đổi trong báo cáo chuyển đổi sau này.
 • Giá trị: Giá trị của mỗi sự kiện chuyển đổi được theo dõi trong Firebase và sẽ được tự động nhập vào Google Ads. Bạn cũng có thể đặt giá trị mặc định trong Google Ads. Hãy lưu ý rằng trong Firebase, bạn cần gửi giá trị dưới dạng số để báo cáo lượt chuyển đổi trong Google Ads. Tìm hiểu thêm về giá trị chuyển đổi.
 • Cách tính: Chọn tính mọi hay tính một chuyển đổi cho mỗi lần nhấp chuột vào quảng cáo. Cách tính "Mọi" phù hợp nhất khi tính doanh số bán hàng; cách tính "một" phù hợp nhất khi tính số khách hàng tiềm năng. Tìm hiểu thêm về cách tính chuyển đổi.
 • Thời lượng chuyển đổi: Chọn thời lượng theo dõi chuyển đổi sau khi ai đó nhấp vào quảng cáo. Tìm hiểu thêm về thời lượng chuyển đổi.
 • Danh mục: Chọn danh mục mô tả đúng nhất chuyển đổi của bạn. Bạn có thể sử dụng danh mục này để phân đoạn báo cáo chuyển đổi của mình.
 • Bao gồm trong "Chuyển đổi”: Bỏ chọn cài đặt này (được chọn theo mặc định) nếu bạn không muốn bao gồm dữ liệu cho hành động chuyển đổi này trong cột báo cáo "Chuyển đổi" của bạn. Có thể bạn muốn bỏ chọn cài đặt này nếu bạn sử dụng chiến lược giá thầu tự động để tối ưu hóa cho chuyển đổi và không muốn bao gồm hành động chuyển đổi cụ thể này trong chiến lược giá thầu của mình. Tìm hiểu thêm về "Bao gồm trong 'Chuyển đổi'".

Giới thiệu về thuộc tính Firebase

Nếu bạn sử dụng nhiều mạng quảng cáo để quảng cáo ứng dụng của mình thì báo cáo thuộc tính Firebase cũng sẽ tính các mạng khác cho lượt chuyển đổi của bạn, trong trường hợp bạn đã định cấu hình mạng trong Cài đặt mạng trong giao diện người dùng. Google Ads sẽ chỉ báo cáo các lượt chuyển đổi có liên quan đến lần nhấp trên Google Ads. Tùy chọn cài đặt "Thuộc tính Firebase" cho phép bạn xác định thêm những lượt chuyển đổi mà Google Ads có thể tính, để từ đó sẽ hiển thị trong mục báo cáo Google Ads. Có 2 tùy chọn:

 • Báo cáo tất cả lượt chuyển đổi có một lần nhấp Google Ads, ngay cả khi có lần nhấp sau đó trên mạng quảng cáo khác. Hãy chọn tùy chọn này nếu bạn muốn báo cáo tất cả lượt chuyển đổi liên quan đến lần nhấp trên Google Ads. Đây là tùy chọn mặc định, vì điều đó có nghĩa là bạn sẽ thấy mọi lượt chuyển đổi mà các chiến dịch trên Google Ads của bạn có một phần trong đó.
 • Chỉ báo cáo những chuyển đổi có lần nhấp cuối cùng vào quảng cáo. Hãy chọn tùy chọn này nếu bạn không muốn Google Ads báo cáo những lượt chuyển đổi mà trong đó lần nhấp cuối cùng là vào quảng cáo của mạng quảng cáo khác, mặc dù đã có lần nhấp vào Google Ads trước đó trong đường dẫn đến hành động chuyển đổi của khách hàng. Trong tùy chọn này, lượt chuyển đổi sẽ được tính cho bất kỳ mạng quảng cáo nào mà người dùng nhấp vào sau cùng.

Giới thiệu về chuyển đổi trùng lặp

Nếu bạn có nhiều hành động chuyển đổi ứng dụng dường như đang theo dõi lượt cài đặt ứng dụng cho cùng một ứng dụng, thì bạn sẽ thấy một cảnh báo trong cài đặt “Bao gồm trong 'Chuyển đổi’” cho hành động chuyển đổi của bạn. Nếu các hành động chuyển đổi này đang theo dõi cùng một phiên bản ứng dụng của bạn, bạn nên bỏ chọn “Bao gồm trong ‘Chuyển đổi’” cho tất cả, trừ một trong các hành động chuyển đổi. Bằng cách đó, Google Ads sẽ chỉ tính một lượt chuyển đổi cho mỗi lần cài đặt ứng dụng trong cột “Chuyển đổi”. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn sử dụng chiến lược giá thầu tự động để tối ưu hóa lượt chuyển đổi: bạn sẽ tránh được việc đặt giá thầu cho 2 lượt chuyển đổi cho cùng một lượt cài đặt ứng dụng.

Nếu mã cho 2 hành động chuyển đổi được cài đặt trong các phiên bản khác nhau của ứng dụng, bạn không cần phải loại bỏ một hành động chuyển đổi khỏi cột "Chuyển đổi". Nếu bạn đang chuyển từ sử dụng SDK Google Ads sang Firebase, hãy xem phần ghi chú bên dưới.

Lưu ý: Do khả năng hiển thị hạn chế, bạn sẽ không thấy các chuyển đổi được báo cáo trong Google Ads cho các chiến dịch tìm kiếm trên iOS.

Lưu ý: Chuyển đổi từ SDK Google Ads sang Firebase

Nếu đang sử dụng SDK Google Ads, bạn nên chuyển sang sử dụng Firebase vì đây là giải pháp được Google đề xuất để theo dõi chuyển đổi. Dưới đây là cách cài đặt mã chuyển đổi mới:

Như chúng tôi đã đề cập ở trên, hãy thêm SDK Firebase và loại bỏ SDK Google Ads khỏi phiên bản mới của ứng dụng. Bạn có thể bao gồm cả các hành động chuyển đổi Firebase và SDK Google Ads trong cột “Chuyển đổi”. Hành động chuyển đổi cũ hơn sẽ tiếp tục tính lượt chuyển đổi cho phiên bản trước của ứng dụng, trong khi hành động chuyển đổi Firebase sẽ tính lượt chuyển đổi cho phiên bản mới của ứng dụng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố