วัด Conversion ในแอปจากพร็อพเพอร์ตี้แอป + เว็บของ Google Analytics (ผ่าน Firebase SDK)

พร็อพเพอร์ตี้แอป + เว็บของ Google Analytics ยังเป็นรุ่นเบต้า ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อลิงก์บัญชี Google Ads กับพร็อพเพอร์ตี้แอป + เว็บของ Google Analytics เข้าด้วยกันแล้ว คุณจะนำเข้า Conversion จากพร็อพเพอร์ตี้แอป + เว็บของ Google Analytics ได้ (รวมถึง Conversion ที่รวบรวมผ่าน Firebase SDK) เพื่อดูว่าแคมเปญโฆษณาช่วยกระตุ้นให้เกิดการติดตั้งและการดำเนินการในแอป Android หรือ iOS ของคุณอย่างไรบ้าง 

ในบทความนี้ คุณจะได้ทราบวิธีนำเข้าและตั้งค่าเหตุการณ์ Conversion จากแอป + เว็บของ Google Analytics (ผ่าน Firebase SDK) ใน Google Ads

หมายเหตุ: หากต้องการดูวิธีวัด Conversion ที่เกิดในเว็บ โปรดดูการวัด Conversion ที่เกิดในเว็บจากพร็อพเพอร์ตี้แอป + เว็บของ Google Analytics

ก่อนเริ่มต้น

ก่อนจะนำเข้า Conversion ในแอปได้ คุณจำเป็นต้องมีองค์ประกอบหลายๆ อย่างในการตั้งค่าการวัด

หากคุณใช้พร็อพเพอร์ตี้แอป + เว็บของ Google Analytics

หากคุณใช้โปรเจ็กต์ Firebase

 • โปรเจ็กต์ Firebase: บัญชี Google ที่คุณใช้สำหรับ Google Ads ต้องเป็นเจ้าของโปรเจ็กต์ Firebase ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้งาน Firebase
 • Firebase SDK ที่ติดตั้งในแอป: ดูวิธีใช้ Firebase SDK ด้วยแอป
 • ลิงก์ Google Ads กับแอป + เว็บของ Google Analytics หรือ Firebaseคุณต้องมีโปรเจ็กต์ Firebase อย่างน้อย 1 โปรเจ็กต์ที่ลิงก์กับบัญชี Google Ads
 • เหตุการณ์ Conversion ที่ตั้งค่าใน Firebase: คุณจะนำเข้าเหตุการณ์ใดก็ได้ที่ตั้งค่าเป็นเหตุการณ์ Conversion ใน Firebase การเปิดครั้งแรก การซื้อในแอป และอีคอมเมิร์ซจะเปิดใช้เป็นเหตุการณ์ Conversion โดยอัตโนมัติ หากต้องการติดตามเหตุการณ์อื่นๆ เป็น Conversion คุณจะต้องเปิดใช้เหตุการณ์เหล่านี้เป็น Conversion ใน Firebase โดยมีเหตุการณ์ Conversion ได้สูงสุด 15 เหตุการณ์ต่อ 1 แอปใน Firebase
 • รหัส App Store ที่ป้อนสำหรับแอป iOS ใน Firebase: หากยังไม่ได้ป้อนรหัส Apple App Store สำหรับโปรเจ็กต์ iOS คุณจะไม่เห็นเหตุการณ์ Conversion ของโปรเจ็กต์เหล่านั้นใน Google Ads ในการป้อนรหัส App Store ให้เปิด Firebase แล้วหาแอป iOS ของคุณในหน้าจอ "ภาพรวม" จากนั้นเลือก "จัดการ" จากเมนู 3 จุด

หากใช้เครื่องมือวัด Conversion ข้ามบัญชีเพื่อวัด Conversion ในบัญชีดูแลจัดการ คุณจะต้องลิงก์พร็อพเพอร์ตี้แอป + เว็บของ Google Analytics หรือโปรเจ็กต์ Firebase กับบัญชีดูแลจัดการ จากนั้นนำเข้า Conversion ในบัญชีดูแลจัดการนั้น

วิธีการ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ ที่มุมขวาบนของบัญชี
 3. คลิก Conversion ในส่วน "การวัด"
 4. คลิกปุ่มบวก
 5. เลือกแอปจากรายการประเภท Conversion
  หมายเหตุ: คุณยังนำเข้า Conversion ในแอปได้โดยเลือก "นำเข้า" จากรายการประเภท Conversion แล้วเลือก "แอป + เว็บของ Google Analytics" > "แอป"
 6. คลิกปุ่มแอป + เว็บของ Google Analytics (Firebase) แล้วคลิกทำต่อ
 7. เลือกช่องข้างๆ เหตุการณ์ที่ต้องการนำเข้า จากนั้นคลิกนำเข้าและทำต่อ
 8. คลิกเสร็จ

ตอนนี้คุณจะเห็นเหตุการณ์ Conversion ในแอปในตาราง "การกระทำที่ถือเป็น Conversion" คลิกชื่อเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและแก้ไขการตั้งค่าการกระทำที่ถือเป็น Conversion

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูรายงานเกี่ยวกับ Conversion ในแอปได้โดยไปที่ตาราง "แคมเปญ" จากนั้นคลิกไอคอนกลุ่ม > "แหล่งที่มาของ Conversion" เมื่อเพิ่มกลุ่ม "แหล่งที่มาของ Conversion" แล้ว Conversion ในแอปจะปรากฏในแถว "Firebase"
 

การตั้งค่าสำหรับการเปิดครั้งแรก

 • ชื่อ: ป้อนชื่อสำหรับการกระทำที่ถือเป็น Conversion ที่คุณต้องการวัด วิธีนี้จะช่วยให้คุณจำการกระทำที่ถือเป็น Conversion นี้ได้ในรายงาน Conversion ในภายหลัง 
 • มูลค่า: ป้อนมูลค่าสำหรับการติดตั้งแต่ละครั้ง หรือเลือก "ไม่กำหนดมูลค่า" หากไม่ต้องการวัดการติดตั้งนั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่า Conversion
 • รวมใน "Conversion": ยกเลิกการเลือกการตั้งค่านี้ (ระบบเลือกไว้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ iOS แต่ไม่ได้เลือกเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ Android) หากไม่ต้องการรวมข้อมูลสำหรับการกระทำที่ถือเป็น Conversion นี้ในคอลัมน์การรายงาน "Conversion" (หรือกลยุทธ์การเสนอราคาอัตโนมัติที่ใช้คอลัมน์นั้น) คุณยกเลิกการเลือกการตั้งค่านี้ได้ถ้าคุณใช้กลยุทธ์การเสนอราคาอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ Conversion และต้องการเลือกว่าจะรวมการกระทำที่ถือเป็น Conversion ใดไว้ในกลยุทธ์การเสนอราคานั้น คุณควรรวมการกระทำที่ถือเป็น Conversion เพียง 1 การกระทำต่อ 1 เหตุการณ์ต่อแอปเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการนับ Conversion ซ้ำ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "รวมใน 'Conversion'"

  หมายเหตุ: เหตุการณ์การเปิดครั้งแรกควรเป็นเหตุการณ์ Conversion ต่อแอปที่คุณตั้งค่าเป็น "ใช่"

การตั้งค่าสำหรับการซื้อในแอป

 • ชื่อ: ป้อนชื่อสำหรับการกระทำที่ถือเป็น Conversion ที่คุณต้องการวัด วิธีนี้จะช่วยให้จำการกระทำที่ถือเป็น Conversion นี้ได้ในรายงาน Conversion ในภายหลัง
 • การนับ: เลือกว่าต้องการนับทุกๆ Conversion หรือ 1 Conversion ต่อการคลิกโฆษณา 1 ครั้ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนับ Conversion
 • กรอบเวลา Conversion: เลือกระยะเวลาในการวัด Conversion หลังจากมีผู้คลิกโฆษณา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบเวลา Conversion
 • รวมใน "Conversion": ยกเลิกการเลือกการตั้งค่านี้ (ซึ่งเลือกไว้แล้วโดยค่าเริ่มต้น) หากไม่ต้องการรวมข้อมูลของการกระทำที่ถือเป็น Conversion นี้ในคอลัมน์การรายงาน "Conversion" ควรยกเลิกการเลือกการตั้งค่านี้หากใช้กลยุทธ์การเสนอราคาอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ Conversion และไม่ต้องการรวมการกระทำที่ถือเป็น Conversion นี้ไว้ในกลยุทธ์การเสนอราคา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "รวมใน 'Conversion'"

  หมายเหตุ: แอป + เว็บของ Google Analytics จะวัดการซื้อในแอปโดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้น (ผ่าน Firebase SDK) ส่วนการกระทำอื่นๆ ทั้งหมดที่ถือเป็น Conversion จะวัดได้ตามการตั้งค่าของคุณ แต่ต้องติดตั้งใช้งานด้วยตนเอง

การตั้งค่าสำหรับการกระทำอื่นๆ ทั้งหมดที่ถือเป็น Conversion (รวมถึงเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซ)

 • ชื่อ: ป้อนชื่อสำหรับการกระทำที่ถือเป็น Conversion ที่คุณต้องการวัด วิธีนี้จะช่วยให้จำการกระทำที่ถือเป็น Conversion นี้ได้ในรายงาน Conversion ในภายหลัง
 • มูลค่า: ระบบจะวัดมูลค่าของเหตุการณ์ Conversion แต่ละรายการในแอป + เว็บของ Google Analytics (ผ่าน Firebase SDK) และนำเข้าใน Google Ads โดยอัตโนมัติ คุณยังกำหนดมูลค่าเริ่มต้นใน Google Ads ได้อีกด้วย โปรดทราบว่าคุณต้องส่งมูลค่านี้เป็นตัวเลขเพื่อรายงาน Conversion ใน Google Ads ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่า Conversion
 • การนับ: เลือกว่าต้องการนับทุกๆ Conversion หรือ 1 Conversion ต่อการคลิกโฆษณา 1 ครั้ง โดยตัวเลือก "ทุกๆ Conversion" เหมาะกับการขาย ส่วน "1 Conversion" เหมาะกับโอกาสในการขาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนับ Conversion
 • กรอบเวลา Conversion: เลือกระยะเวลาในการวัด Conversion หลังจากมีผู้คลิกโฆษณา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบเวลา Conversion
 • หมวดหมู่: เลือกหมวดหมู่ที่ตรงกับ Conversion ของคุณมากที่สุด คุณใช้หมวดหมู่นี้เพื่อแบ่งกลุ่มรายงาน Conversion ได้ หมายเหตุ: แคมเปญโรงแรมต้องใช้หมวดหมู่ "การซื้อ" ในการเสนอราคา
 • รวมใน "Conversion": ยกเลิกการเลือกการตั้งค่านี้ (ซึ่งเลือกไว้แล้วโดยค่าเริ่มต้น) หากไม่ต้องการรวมข้อมูลของการกระทำที่ถือเป็น Conversion นี้ในคอลัมน์การรายงาน "Conversion" ควรยกเลิกการเลือกการตั้งค่านี้หากใช้กลยุทธ์การเสนอราคาอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ Conversion และไม่ต้องการรวมการกระทำที่ถือเป็น Conversion นี้ไว้ในกลยุทธ์การเสนอราคา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "รวมใน 'Conversion'"

เกี่ยวกับ Conversion ซ้ำ

หากมีการกระทำที่ถือเป็น Conversion ในแอปหลายรายการซึ่งวัดการติดตั้งแอปเดียวกัน คุณจะเห็นคำเตือนในการตั้งค่า "รวมใน 'Conversion'" สำหรับการกระทำที่ถือเป็น Conversion หากการกระทำเหล่านี้ติดตามแอปเวอร์ชันเดียวกัน เราขอแนะนำให้คุณยกเลิกการเลือก "รวมใน 'Conversion'" สำหรับการกระทำที่ถือเป็น Conversion ทั้งหมดโดยยกเว้นไว้ 1 รายการ เท่านี้ Google Ads ก็จะนับเพียง 1 Conversion ต่อการติดตั้งแอป 1 ครั้งในคอลัมน์ "Conversion" การทำเช่นนี้มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณใช้กลยุทธ์การเสนอราคาอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ Conversion ซึ่งจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการเสนอราคาสำหรับ Conversion 2 รายการของการติดตั้งแอปครั้งเดียวกัน

หากโค้ดสำหรับการกระทำที่ถือเป็น Conversion 2 รายการติดตั้งอยู่ในแอปต่างเวอร์ชันกัน คุณไม่จำเป็นต้องนำโค้ดรายการหนึ่งออกจากคอลัมน์ "Conversion" ถ้าคุณกำลังจะเปลี่ยนจากการใช้ Google Ads SDK ไปเป็น Firebase โปรดดูหมายเหตุด้านล่าง

หมายเหตุ: เนื่องจากมีการจำกัดระดับการเข้าถึง คุณจึงจะไม่เห็น Conversion อยู่ในรายงานของ Google Ads สำหรับแคมเปญในเครือข่ายการค้นหาของ iOS

หมายเหตุ: การเปลี่ยนจาก Google Ads SDK ไปเป็น Firebase

หากคุณใช้ Google Ads SDK อยู่ ขอแนะนำให้เปลี่ยนไปใช้ Firebase เนื่องจากโซลูชันนี้เป็นวิธีที่ Google แนะนำให้ใช้สำหรับการติดตาม Conversion วิธีติดตั้งโค้ด Conversion ใหม่มีดังนี้

ตามที่เราได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น ให้เพิ่ม Firebase SDK แล้วนำ Google Ads SDK ออกจากแอปเวอร์ชันใหม่ของคุณ โดยคุณจะรวมการกระทำที่ถือเป็น Conversion ของทั้ง Firebase และ Google Ads SDK ไว้ในคอลัมน์ "Conversion" ได้ การกระทำที่ถือเป็น Conversion เก่าจะยังคงนับ Conversion สำหรับแอปเวอร์ชันเก่าต่อไป ขณะที่การกระทำที่ถือเป็น Conversion ของ Firebase จะนับ Conversion สำหรับแอปเวอร์ชันใหม่

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Analytics ใน Google Ads โปรดติดต่อเรา
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว