วัด Conversion ของแอปจากพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4

หลังจากที่ลิงก์บัญชี Google Ads กับพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 (ก่อนหน้านี้เรียกว่าพร็อพเพอร์ตี้แอป + เว็บ) แล้ว คุณจะนําเข้า Conversion จากพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 (รวมถึง Conversion ที่รวบรวมผ่าน Firebase SDK) ได้ เพื่อดูวิธีการที่แคมเปญช่วยกระตุ้นให้เกิดการติดตั้งแอปและการดําเนินการในแอปสําหรับแอป Android หรือ iOS

ในบทความนี้ คุณจะได้ดูวิธีนําการเข้าและตั้งค่าเหตุการณ์ Conversion ของแอปจากพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ใน Google Ads

สําหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Conversion ที่เกิดในเว็บ โปรดดูการวัด Conversion ที่เกิดในเว็บจากพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4

ก่อนเริ่มต้น

ก่อนจะนําเข้า Conversion ของแอปได้ คุณจําเป็นต้องมีองค์ประกอบหลายๆ อย่างในการตั้งค่าการวัด

หากคุณใช้พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4

หากคุณใช้โปรเจ็กต์ Firebase

 • โปรเจ็กต์ Firebase: บัญชี Google ที่คุณใช้สำหรับ Google Ads ต้องเป็นเจ้าของโปรเจ็กต์ Firebase ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้งาน Firebase
 • Firebase SDK ที่ติดตั้งในแอป: ดูวิธีใช้ Firebase SDK กับแอป
 • ลิงก์โปรเจ็กต์ Firebase กับ Google Ads: คุณต้องมีโปรเจ็กต์ Firebase อย่างน้อย 1 โปรเจ็กต์ที่ลิงก์กับบัญชี Google Ads
 • เหตุการณ์ Conversion ที่ตั้งค่าไว้ใน Firebase: คุณจะนำเข้าเหตุการณ์ใดก็ได้ที่ตั้งค่าเป็นเหตุการณ์ Conversion ใน Firebase เหตุการณ์การเปิดครั้งแรก การซื้อในแอป และเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซจะเปิดใช้เป็นเหตุการณ์ Conversion โดยอัตโนมัติ หากต้องการติดตามเหตุการณ์อื่นๆ เป็น Conversion คุณจะต้องเปิดใช้เหตุการณ์เหล่านี้เป็น Conversion ใน Firebase โดยมีเหตุการณ์ Conversion ได้สูงสุด 15 เหตุการณ์ต่อ 1 แอปใน Firebase
 • รหัส App Store ที่ป้อนสำหรับแอป iOS ใน Firebase: หากยังไม่ได้ป้อนรหัส Apple App Store สำหรับโปรเจ็กต์ iOS คุณจะไม่เห็นเหตุการณ์ Conversion ของโปรเจ็กต์เหล่านั้นใน Google Ads ในการป้อนรหัส App Store ให้เปิด Firebase แล้วหาแอป iOS ของคุณในหน้าจอ "ภาพรวม" จากนั้นเลือก "จัดการ" จากเมนู 3 จุด

หากใช้เครื่องมือวัด Conversion ข้ามบัญชีเพื่อวัด Conversion ในบัญชีดูแลจัดการ คุณจะต้องลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 หรือโปรเจ็กต์ Firebase กับบัญชีดูแลจัดการ จากนั้นนําเข้า Conversion ในบัญชีดูแลจัดการ

วิธีการ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] ที่มุมขวาบนของบัญชี
 3. คลิก Conversion ใต้ "การวัด"
 4. คลิกปุ่มบวก
 5. เลือกแอปจากรายการประเภท Conversion
  คุณนําเข้า Conversion ของแอปได้โดยเลือกนําเข้าจากรายการประเภท Conversion แล้วเลือก Google Analytics (GA4) > แอป
 6. คลิกปุ่มสําหรับ Google Analytics (GA4) แล้วคลิกทําต่อ
 7. เลือกช่องถัดจากเหตุการณ์ Conversion ของแอป แล้วคลิกนําเข้าและทำต่อ
 8. คลิกเสร็จสิ้น

ตอนนี้คุณจะเห็นเหตุการณ์ Conversion ในแอปในตาราง "การกระทำที่ถือเป็น Conversion" คลิกชื่อเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและแก้ไขการตั้งค่าการกระทำที่ถือเป็น Conversion

นอกจากนี้ คุณยังดูรายงานเกี่ยวกับ Conversion ของแอปได้โดยไปที่ตาราง "แคมเปญ" จากนั้นคลิกไอคอนกลุ่ม > "แหล่งที่มาของ Conversion" โดยเมื่อเพิ่มกลุ่ม "แหล่งที่มาของ Conversion" แล้ว Conversion ของแอปจะปรากฏในแถว "Firebase"
 

การตั้งค่าสำหรับการเปิดครั้งแรก

 • ชื่อ: ป้อนชื่อสำหรับการกระทำที่ถือเป็น Conversion ที่คุณต้องการวัด วิธีนี้จะช่วยให้จำการกระทำที่ถือเป็น Conversion นี้ได้ในรายงาน Conversion ในภายหลัง
 • มูลค่า: ป้อนมูลค่าสำหรับการติดตั้งแต่ละครั้ง หรือเลือก "ไม่กำหนดมูลค่า" หากไม่ต้องการวัดการติดตั้งนั้น ซึ่งค่าเหล่านี้อาจส่งผลต่อแคมเปญที่ใช้ tROAS ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่า Conversion
 • รวมใน "Conversion":
  • สําหรับ App Campaign: App Campaign ทั้งหมดจะไม่สนใจการตั้งค่านี้และจะใช้การเปิดครั้งแรกที่กำหนดไว้ให้แต่ละแคมเปญเสมอ ดูข้อมูลนี้ได้ในหน้าการตั้งค่าของแคมเปญ
  • สําหรับแคมเปญในเว็บ: เลิกเลือกการตั้งค่านี้ (ระบบเลือกไว้เป็นค่าเริ่มต้นสําหรับ iOS แต่ไม่ได้เลือกเป็นค่าเริ่มต้นสําหรับ Android) หากไม่ต้องการรวมข้อมูลสําหรับการกระทําที่ถือเป็น Conversion นี้ไว้ในคอลัมน์การรายงาน "Conversion" (หรือกลยุทธ์การเสนอราคาอัตโนมัติที่ใช้คอลัมน์นั้น) คุณสามารถเลิกเลือกการตั้งค่านี้ได้ หากใช้กลยุทธ์การเสนอราคาอัตโนมัติในการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อ Conversion และต้องการเลือกว่าจะรวมการกระทำที่ถือเป็น Conversion ใดบ้างไว้ในกลยุทธ์การเสนอราคานั้น คุณควรรวมการกระทำที่ถือเป็น Conversion เพียง 1 การกระทำต่อ 1 เหตุการณ์ต่อแอปเท่านั้นเพื่อป้องกันการนับ Conversion ซ้ำ
  • ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "รวมใน 'Conversion'"

การตั้งค่าสำหรับการซื้อในแอป

 • ชื่อ: ป้อนชื่อสำหรับการกระทำที่ถือเป็น Conversion ที่คุณต้องการวัด วิธีนี้จะช่วยให้จำการกระทำที่ถือเป็น Conversion นี้ได้ในรายงาน Conversion ในภายหลัง
 • การนับ: เลือกว่าต้องการนับทุกๆ Conversion หรือ 1 Conversion ต่อการคลิกโฆษณา 1 ครั้ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนับ Conversion
 • กรอบเวลา Conversion: เลือกระยะเวลาในการวัด Conversion หลังจากมีผู้คลิกโฆษณา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบเวลา Conversion
 • รวมใน "Conversion": ยกเลิกการเลือกการตั้งค่านี้ (ซึ่งเลือกไว้แล้วโดยค่าเริ่มต้น) หากไม่ต้องการรวมข้อมูลของการกระทำที่ถือเป็น Conversion นี้ในคอลัมน์การรายงาน "Conversion" ควรยกเลิกการเลือกการตั้งค่านี้หากใช้กลยุทธ์การเสนอราคาอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ Conversion และไม่ต้องการรวมการกระทำที่ถือเป็น Conversion นี้ไว้ในกลยุทธ์การเสนอราคา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "รวมใน 'Conversion'"
ระบบจะวัดการซื้อในแอปโดยอัตโนมัติโดยค่าเริ่มต้นในพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ส่วนการกระทำที่ถือเป็น Conversion อื่นๆ ทั้งหมดจะวัดได้ตามการตั้งค่า แต่ต้องติดตั้งใช้งานด้วยตนเอง

การตั้งค่าสำหรับการกระทำอื่นๆ ทั้งหมดที่ถือเป็น Conversion (รวมถึงเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซ)

 • ชื่อ: ป้อนชื่อสำหรับการกระทำที่ถือเป็น Conversion ที่คุณต้องการวัด วิธีนี้จะช่วยให้จำการกระทำที่ถือเป็น Conversion นี้ได้ในรายงาน Conversion ในภายหลัง
 • มูลค่า: ระบบจะวัดมูลค่าของเหตุการณ์ Conversion แต่ละรายการในพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 และจะนําเข้าใน Google Ads โดยอัตโนมัติ คุณยังกำหนดมูลค่าเริ่มต้นใน Google Ads ได้อีกด้วย โปรดทราบว่าคุณต้องส่งมูลค่านี้เป็นตัวเลขเพื่อรายงาน Conversion ใน Google Ads ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่า Conversion
 • การนับ: เลือกว่าต้องการนับทุกๆ Conversion หรือ 1 Conversion ต่อการคลิกโฆษณา 1 ครั้ง โดยตัวเลือก "ทุกๆ Conversion" เหมาะกับการขาย ส่วน "1 Conversion" เหมาะกับโอกาสในการขาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนับ Conversion
 • กรอบเวลา Conversion: เลือกระยะเวลาในการวัด Conversion หลังจากมีผู้คลิกโฆษณา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบเวลา Conversion
 • หมวดหมู่: เลือกหมวดหมู่ที่เหมาะสมกับ Conversion ของคุณมากที่สุด คุณใช้หมวดหมู่นี้เพื่อแบ่งกลุ่มรายงาน Conversion ได้ หมายเหตุ: แคมเปญโรงแรมต้องใช้หมวดหมู่ "การซื้อ" ในการเสนอราคา
 • รวมใน "Conversion": ยกเลิกการเลือกการตั้งค่านี้ (ซึ่งเลือกไว้แล้วโดยค่าเริ่มต้น) หากไม่ต้องการรวมข้อมูลของการกระทำที่ถือเป็น Conversion นี้ในคอลัมน์การรายงาน "Conversion" ควรยกเลิกการเลือกการตั้งค่านี้หากใช้กลยุทธ์การเสนอราคาอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ Conversion และไม่ต้องการรวมการกระทำที่ถือเป็น Conversion นี้ไว้ในกลยุทธ์การเสนอราคา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "รวมใน 'Conversion'"

เกี่ยวกับ Conversion ซ้ำ

 • สําหรับ App Campaign: App Campaign ทั้งหมดจะไม่สนใจการตั้งค่า "รวมใน 'Conversion'" และจะใช้การเปิดครั้งแรกที่กำหนดไว้ให้แต่ละแคมเปญเสมอ ดูข้อมูลนี้ได้ในหน้าการตั้งค่าของแคมเปญ ตราบใดที่คุณเลือกใช้การเปิดครั้งแรกเพียง 1 รายการกับ App Campaign แคมเปญก็จะไม่นับ Conversion ซ้ำ
 • สําหรับแคมเปญในเว็บ: หากมีการกระทำที่ถือเป็น Conversion ในแอปหลายรายการซึ่งวัดการติดตั้งแอปเดียวกัน คุณจะเห็นคําเตือนในการตั้งค่า "รวมใน 'Conversion'" สําหรับการกระทําที่ถือเป็น Conversion หากการกระทำเหล่านี้วัดผลแอปเวอร์ชันเดียวกัน เราขอแนะนำให้เลิกเลือก "รวมใน 'Conversion'" สำหรับการกระทำที่ถือเป็น Conversion ทั้งหมดโดยยกเว้นไว้ 1 รายการ วิธีนี้จะทำให้ Google Ads นับเพียง 1 Conversion ต่อการติดตั้งแอป 1 ครั้งในคอลัมน์ "Conversion" การทำเช่นนี้มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณใช้กลยุทธ์การเสนอราคาอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ Conversion ซึ่งจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการเสนอราคาสำหรับ Conversion 2 รายการของการติดตั้งแอปครั้งเดียวกัน

หากโค้ดสำหรับการกระทำที่ถือเป็น Conversion 2 รายการติดตั้งอยู่ในแอปต่างเวอร์ชันกัน คุณไม่จำเป็นต้องนำโค้ดรายการหนึ่งออกจากคอลัมน์ "Conversion" ถ้าคุณกำลังจะเปลี่ยนจากการใช้ Google Ads SDK ไปเป็น Firebase โปรดดูหมายเหตุด้านล่าง

เนื่องจากมีการจำกัดระดับการเข้าถึง คุณจึงจะไม่เห็น Conversion อยู่ในรายงานของ Google Ads สำหรับแคมเปญในเครือข่ายการค้นหาของ iOS

การเปลี่ยนจาก Google Ads SDK ไปเป็น Firebase

หากคุณใช้ Google Ads SDK อยู่ ขอแนะนำให้เปลี่ยนไปใช้ Firebase เนื่องจากโซลูชันนี้เป็นวิธีที่ Google แนะนำให้ใช้สำหรับเครื่องมือวัด Conversion วิธีติดตั้งโค้ด Conversion ใหม่มีดังนี้

ตามที่เราได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น ให้เพิ่ม Firebase SDK แล้วนำ Google Ads SDK ออกจากแอปเวอร์ชันใหม่ของคุณ โดยคุณจะรวมการกระทำที่ถือเป็น Conversion ของทั้ง Firebase และ Google Ads SDK ไว้ในคอลัมน์ "Conversion" ได้ การกระทำที่ถือเป็น Conversion เก่าจะยังคงนับ Conversion สำหรับแอปเวอร์ชันเก่าต่อไป ขณะที่การกระทำที่ถือเป็น Conversion ของ Firebase จะนับ Conversion สำหรับแอปเวอร์ชันใหม่

หากพบปัญหา

แก้ไขปัญหาการลิงก์

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Analytics ใน Google Ads โปรดติดต่อเรา

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false
false